Přívoz,_synagoga_02.jpg

Židé na Ostravsku Knihy

Monografie o dějinách židovské komunity na Ostravsku od jejího pozvolného zrodu 1. polovině 19. století až do jejího zničení během druhé světové války

Synagoga Vítkovice.jpg

ReachedCZK 54,250(109%)

109%
CZK 50,000requested
51contributors
ContributeRewards

Rothschild, Gutmann... anebo někdo jiný?

Když se řekne Ostrava a Židé, asi vám vytanou na mysli Vítkovické železárny a rodiny Rothschildů a Gutmannů. Možná tuto asociaci znáte i z Bezručovy básně. Jenže ve skutečnosti zmínění magnáti neměli s ostravskou židovskou komunitou mnoho společného.

Tak tedy Strassmann se svým pivovarem? Ano, ten dlouhá desetiletí stál v čele místní židovské komunity, jenže koho to vlastně zastupoval? Co ty tisíce židovských obyvatel Ostravska, co byli zač? Čím se živili? Jaké byly vztahy mezi nimi? Jaké skupiny se uvnitř ostravské židovské populace formovaly?

Průmysl.png

Vítkovické železárny a Strassmannův pivovar

 Co si můžete přečíst

Ještě v polovině 19. století žilo na Ostravsku jen několik židovských rodin, v průběhu 2. poloviny 19. století se však zdejší komunita rozvinula v druhou nejpočetnější na Moravě a ve Slezsku a po vzniku Československa se stala jednou z nejvýznamnějších komunit v rámci celého státu.

Přesto jsou k dějinám této významné židovské komunity doposud k dispozici jen dvě ucelenější pojednání, a to několikastránkový článek Hugo Golda z roku 1929 a sotva třicetistránková brožura Isidora Zehnguta z roku 1952.

V posledních 25 letech vyšla řada odborných článků o demografickém vývoji židovské populace, podnikatelských aktivitách jednotlivých Židů, zapojení Židů do samosprávy města nebo o zničení židovské komunity a deportacích ostravských Židů. Prakticky žádný článek se však nevěnuje samotnému židovskému společenství na Ostravsku.

A co si budete moci přečíst

Z iniciativy Židovské obce v Ostravě začala vznikat kniha, která má nabídnout vůbec první rozsáhlé a ucelené pojednání o dějinách židovské komunity na Ostravsku od jejího zrodu v 1. polovině 19. století až do jejího zničení během druhé světové války.

Kniha má tedy nejen shrnout dosavadní literaturu, ale především výrazným způsobem prohloubit dosavadní bádání s důrazem na židovské společenství, prozkoumat, co místní Židy navzájem spojovalo a co naopak rozdělovalo, jaké aktivity společně i proti sobě vyvíjeli a jaké instituce (náboženské, dobročinné, politické) budovali.

Předpokládaný rozsah knihy je asi 250 stran textu + obrazové přílohy.

Osobnosti.png

předseda Alois Hilf, rabín Jakob Spira, kantor Moritz Löwy

Ještě něco navíc

Při práci na knize je shromažďováno obrovské množství dat. Kniha nabízí jejich analýzu, zároveň by však byla škoda se nepodělit o data samotná. Na webu autora proto bude k dispozici rozklikávací graf, který pomocí zobrazení členství jednotlivých Židů v různých spolcích napomůže zorientovat se v různých politických, náboženských, národnostních, sociálních a dalších skupinách, které se v rámci ostravského židovstva utvářely.

Pokud se už nemůžete dočkat, zaklikejte si v rozpracované provizorní verzi již teď.

Gephi.png

Graf sociálních skupin v rámci židovské společnosti na Ostravsku

Jenže...

Na napsání a vydání knihy laskavě přispělo Statutární město Ostrava a Nadační fond obětem holocaustu. Přidělené granty bohužel nebyly poskytnuty v plné požadované výši, proto si dovolujeme požádat o vaši pomoc, která bude určena na dopsání knihy.

Projev vděčnosti

Rádi bychom svou vděčnost také trochu zhmotnili. Třeba formou připravované knihy Židé na Ostravsku s věnováním autora (za dary v hodnotě 1 000 Kč) nebo cestou poděkování přímo v textu knihy (5 000 Kč). Menším dárcům bychom rádi nabídli knihu Židé na Frýdecku a Místecku nebo sborníky k dějinám Židů, které nejsou dostupné v běžné distribuci.

English summary

The Jewish Congregation in Ostrava initiated the book, which is to offer the very first extensive and comprehensive treatise on the history of the Jewish community in the Ostrava Region from its beginning in the 1st half of the 19th century until its destruction during the World War II.

The book will not only summarise the existing literature but it will also deepen previous research with an emphasis on the Jewish fellowship, explore what united and divided the local Jewry, which activities they realized together or againts each other and which institutions (religious, charitable, political) they bilt.

The book will have ca. 250 text pages + picture attachments.

ReachedCZK 54,250(109%)

109%
CZK 50,000requested
51contributors
Contribute

Rewards

CZK 100Placka s příběhem (osoba)

Kulatá placka 32 mm se zavíracím špendlíkem. Ale hlavně s obrázkem některé významné osobnosti ostravské židovské komunity + přiložený krátký text o životě této osobnosti. Každá osobnost bude vydána v max. 10 kusech.

Expected delivery of the reward: August 2017

Number of available rewards: 98/100

Reward unavailable

CZK 150Placka se synagogou

Kulatá placka 44 mm se zavíracím špendlíkem s obrázkem některé z ostravských synagog či modliteben + přiložený krátký text o synagoze. Každá synagoga bude vydána v max. 10 kusech.

Expected delivery of the reward: August 2017

Number of available rewards: 46/50

Reward unavailable

CZK 200Sborník

Sborník k dějinám Židů v českých zemích (Židé na Moravě XVIII/XX/XXI, Judaica Bohemiae XLVIII-2, Moderní dějiny 2012/2)

Expected delivery of the reward: July 2017

Number of available rewards: 3/8

Reward unavailable

CZK 200Magnet s příběhem

Magnet 44 mm s obrázkem některé významné osobnosti ostravské židovské komunity nebo synagogy + krátký text.

Expected delivery of the reward: August 2017

Number of available rewards: 43/50

Reward unavailable

CZK 500Židé na Frýdecku a Místecku

Výtisk knihy Daniel Baránek: Židé na Frýdecku a Místecku s věnováním autora.

Expected delivery of the reward: July 2017

Number of available rewards: 8/10

Reward unavailable

CZK 1,000Židé na Ostravsku s věnováním

Výtisk knihy Židé na Ostravsku s věnováním autora.

Expected delivery of the reward: December 2017

Number of available rewards: 0/20

Reward unavailable

CZK 1,000Židé na Ostravsku s věnováním II

Výtisk knihy Židé na Ostravsku s věnováním autora.

Number of available rewards: 19/20

Reward unavailable

CZK 5,000Židé na Ostravsku s poděkováním

Výtisk knihy s věnováním autora a s osobním poděkováním dárci v úvodu knihy.

Expected delivery of the reward: December 2017

Number of available rewards: 7/10

Reward unavailable