filakovo male.jpg

ZBORNÍK: PRIATELIA HISTÓRIE NOVOHRADU 2020 Knihy

Podporte vydanie zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a jeho bezplatnú distribúciu. Vy získajte limitovanú verziu - 240 strán navyše.

huhra.jpg

Reached€4,828(241%)

241%
€2,000requested
193contributors
ContributeRewards

NOVINKA 11. 9.: Ďakujeme všetkým podporovateľom, že sa nám podarilo splniť prvý cieľ. Veríme, že s vašou pomocou dosiahneme aj métu 4 000 €, aby sme mohli plnhodnotne pomôcť i Gemersko-malohontskému múzeu.
Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie je už v procese zalamovania, ak sa nič nestane, okolo 15. októbra by mal byť v tlači a teda u vás ešte pred koncom novembra. Budete ho teda mať prví, ešte pred samotným Stretnutím v Lučenci (ak ho bude možné pre súčasnú situáciu uskutočniť).

 

V skratke o nás
Partia nadšencov združená okolo občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu. Vydávame knihy súvisiace s históriou Novohradu (ukážky tu), organizujeme besedy, snažíme sa náš kraj propagovať, ako sa len dá. Organizujeme tiež Stretnutie priateľov regionálnej histórie. Ak to vírus dovolí v roku 2020 sa uskutoční šiesty ročník, najprv vo štvrtok 26. novembra v Lučenci pre verejnosť, pokračovanie bude v Hradišti pre pozvaných. Súčasťou stretnutia bude aj vydanie dvojzväzkového zborníka s približne 50 príspevkami od renomovaných aj menej známych autorov. Vydanie zborníka môžete podporiť v tomto projekte a zároveň si zabezpečiť kopu pekných kníh.

Tento rok navyše prispením do zbierky nepodporíte len Zborník zo Stretnutia regionálnej histórie ale aj zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Rozhodli sme sa im časť vyzbieranej sumy posunúť, pretože sami v tomto ťažkom roku nedostali na zborník dotáciu a bola by škoda, keby prerušili pätnásťročnú tradíciu. Z tohto pohľadu by nám veľmi pomohlo, keby vyzbieraná suma prekročila 4 000 eur. Ďakujeme za pomoc za seba aj za nich, oba regiónu sú si blízke, veríme, že vás potešia oba zborníky.

Elektronické verzie zborníkov z predošlých ročníkov (2016 až 2019, ale bez strán z limitovaných verzií) si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Čo získate navyše
Každý, kto projekt podporí, dostane (s výnimkou prvých troch odmien):
1. Limitovanú verziu zborníka 2020 v pevnej väzbe (320 strán).
2. Bonusovú časť limitovanej verzie zborníka 2020 v pevnej väzbe (240 strán). Tento druhý zväzok je určený len pre autorov a podporovateľov a nikto iný sa k nej nedostane.
3. Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote na rok 2020.
4. Knihu Jána Aláča „Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska v rokoch 1968 – 1989“ (pracovný názov)

O zborníku
Zborník pre rok 2020 bude mať dve časti. Prvá bude mať 320 strán, obsahovať bude odborné a popularizačné príspevky súvisiace s históriou Novohradu. Zoznam zverejníme začiatkom septembra. Medzi autormi nájdete napríklad profesorov Romana Holeca a Pavla Žiga, profesorku Zuzanu Bohušovú, Ondreja Ožďániho (SAV Nitra), Ján Aláča (Gemersko-malohontské múzeum RS) a mnohých ďalších.
Zborník bude mať formát A5 (148x210 mm), mäkkú väzbu a profesionálnu tlač. Teda bežný zborník. Limitovaná verzia sa od bežnej bude líšiť pevnou šitou väzbou (aby sa menej poškodzoval a ľahšie archivoval), lacetkou (textilná záložka) a miestnym registrom (aby ste si ľahšie dohľadali svoju obec).
Druhá časť (bonus pre autorov a predplatiteľov – nik iný sa k nej nedostane) bude mať 240 strán a približne 20 príspevkov. Nájdete tu ďalšie odborné a popularizačné príspevky, jedna časť bude venovaná spomienkam a priestor dostanú aj texty z dobovej tlače (najmä národopisné).

Vyzbierané peniaze budú použité len na tlač a rozposlanie zborníkov a odmien. Všetko ostatné robíme svojpomocne (zalomenie, korektúry, benzín na distribúciu atď.) Zborník (samozrejme len prvá časť) bude distribuovaný zadarmo. V systéme distribúcie nadviažeme na minulý rok, časť zborníka pôjde do škôl, časť sa k ľuďom dostane cez kultúrne inštitúcie v regióne a najväčšiu časť by sme chceli distribuovať prostredníctvom besied po celom Novohrade. Pretože si myslíme, že na takéto besedy už prídu len ozajstní záujemcovia a nie rôzni špekulanti, ako sa stávalo v minulosti.

Odmeny
Medzi odmenami nájdete aj posledné kusy zborníkov z rokov 2017, 2018 a 2019. Ak o ne máte záujem, neváhajte, fyzicky sa tie zborníky už nikdy nebudú dať zohnať.

Sme vďační za každú pomoc, veríme, že sa to obráti na dobrú vec. Ak sa na startovac.cz nevyzbiera dostatočná suma, peniaze vám budú vrátené. Sme však presvedčení, že sa projekt podarí a v polovici novembra budeme rozposielať zborník i odmeny, ktoré sa tak ku vám v dostatočnom predstihu pred Vianocami.

 

Obsah - základná časť (320 strán):

OŽĎÁNI, Ondrej: Žiarové pohrebiská z konca doby bronzovej na hornom Poiplí

SITÁR, Tomáš: Magister Ján a páni hrádku v Zlievcach

ŽIGO, Pavol: Falzifikát z Ozdína

MITÁŠ, Vladimír – TITTONOVÁ, Viktória: Čo prezrádzajú keramické fajky z Fiľakovského hradu?

MITÁŠ, Vladimír: Nadregionálny rozmer novohradského fajkárstva

HAUSEL, Sándor: História stavby prvej lekárne Novohradskej stolice

HIKKER, Ján: Laurentius Schiffner

GLOCKO, Filip: Zlatnícka dynastia Kellerovcov z Lučenca

JUDIK SZEPESSYNÉ, Dorottya: Vysokoškolské inštitúcie a hornonovohradskí študenti Atén pri Slanej 1814- 1849

ADAMOVE, Norbert: Tkáčsky rod Buzekovcov z Dolnej Strehovej

MORAVCOVÁ, Michaela: Evanjelický farár Ľudovít Pekár

KAMASOVÁ, Marta: Slovenský podnikateľ a národovec Andrej Krasislav Mešša (1825 – 1886)

BÖSZÖRMÉNYI, Štefan: Franz Lehár a jeho pôsobenie v Lučenci

TORONYI, Judit: Obraz spoločnosti Lučenca v období dualizmu

ADAMOVÁ, Mária: Jenö Hubay

FÍZEĽ, Peter: Farnosť všetkých svätých v Divíne do roku 1918

ALÁČ, Ján – PULIŠOVÁ, Ľudmila: Ema Goldpergerová

HOLEC, Roman: Rok 1919 a Novohrad

GALCSIK, Zsolt: Smútočné oznámenia lučenských občanov

JANČOVIC, Ján: Z minulosti kováčskeho a podkúvačskeho remesla v Pôtri a Dolných Strhároch

BECÁNIOVÁ, Kristína: Naše nezábudky / Pamätník  Telocvičnej jednoty SOKOL v Lučenci (1932 – 1936)

LAŠŠÁK, Juraj: Siroty zo Štátneho detského domova v Rimavskej Sobote v roľníckych rodinách v severozápadnom Malohonte

TRÚSIK, Pavol: Spor Samuela Činčuráka s evanjelickým farárom Ľudovítom Balcom

MORAVČÍKOVÁ, Andrea: Juraj Fischer

HRIVŇÁK, Radomír: Ferenc Magyar – zabudnutý rodák z Holiše

FÍZEĽ, Peter: Andrej Valentín Huhra – kňaz odvážneho srdca

MIČIANIK, Pavel: Július Fleško – úspešný vojak z Lovinobane

PULIŠOVÁ, Ľudmila: Hnedouhoľné baníctvo v okrese Veľký Krtíš v jednom ľudskom živote

 

Obsah - bonusová časť pre podporovateľov (320 strán):

I.: ODBORNÉ PRÍSPEVKY

ADAMOVE, Norbert: Pavel Hudec Koki – ľudový rezbár

DRENKO, Jozef: Väzenia a väznice v Novohrade

FIĽO, Patrik: Horúca jeseň v roku 1938 v Mýtnej a v okolí

HIKKER, Ján: František Fábry 1898-1962

JANČOVIC, Ján: Z dejín včelárstva v západnej časti Novohradu a východnej časti Hontu

KAMASOVÁ, Marta: Fraňo Kráľ a vznik Jubilejnej školy v Peťove

LOMENČÍK, Július: Človek z horného Novohradu vo víre druhej svetovej vojny

LOMENČÍK, Július: Povesť v Novohrade – Novohrad v povesti

NOCIAR, Ivan: Židovská otázka v okrese Lovinobaňa

ŠEVČÍK, Jozef: Horný Bukovec kedysi a dnes

II.: SPOMIENKY

BOHUŠOVÁ, Zuzana: O troch bratoch z Lupoče

DEDINSKÁ, Kvetoslava: Lenka Dedinská

FEKETE, Ján: Modrokamenské letá Júliusa Pántika

FEKETE, Ján: Zo Sokolovne do Hollywoodu (Kamil Kadár)

GOLJAN, Matej: Mikuláš Mózer

CHRASTINA, Štefan: František Žilák  život (ne)obyčajného Novohradčana, ktorý formovalo 20. storočie

KAMENSKÝ, Július: Osudy detí v minulosti – sirotári

MAHÚTOVÁ, Natália: Spomienky na vznik a činnosť VPN v Lučenci

OŽĎÁNI, Ondrej: Doteraz neznáme obrazy všestrannnej umelkyne Jaroslavy Fabrici

RADINGER, František: Ako som sa stal jaskyniarom...

VOJENČÁK, Rado: Metalový underground v Novohrade

III.: ÁBELOVÁ

ALÁČ, Ján: Ábelová, skvost Novohradských Vrchov

ČEREPOVÁ, Jana: Textilné variácie v Ábelovej

FÍZEĽ, Peter: Rodové mená v Ábelovej do konca 19. storočia

HUŇAVÝ, Laco: Ábelová - stručná charakteristika sídla

SITÁR, Tomáš: Ábelová v stredoveku

IV.: Z DOBOVEJ TLAČE

Neznámy autor: Tatíček Masaryk medzi svojimi

KRÁSNIK, Pavel: Národopisný príspevok o Vereši

BODNÁR, Július: Uderiná, obraz jej prítomnosti a minulosti

BODNÁR, Július: Lovinobaňa

Reached€4,828(241%)

241%
€2,000requested
193contributors
Contribute

Rewards

€5Testament zbojníka Jakuba Surovca

Odmena LEN pre tých, ktorí si už zborník zabezpečili, ale ešte by k tomu chceli knihu Františka Kreutza "Veršovaný testament zbojníka Jakuba Surovca".

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 8/10

Reward unavailable

€7Naša Kokava

Odmena LEN pre tých, ktorí si už zborník zabezpečili, ale ešte by k tomu chceli knihu Richarda Kafku "Naša Kokava".

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 9/10

Reward unavailable

€10Zaniknuté školy - len kniha

Odmena pre tých, ktorí si už zborník zabezpečili, ale ešte by k tomu chceli knihu Juraja Laššáka a kol. "Zaniknuté školy v severozápadnom Malohonte a Gemeri".

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 0/3

Reward unavailable

€10Zaniknuté školy - len kniha II.

Odmena pre tých, ktorí si už zborník zabezpečili, ale ešte by k tomu chceli knihu Juraja Laššáka a kol. "Zaniknuté školy v severozápadnom Malohonte a Gemeri". Ďalšie kusy sme mohli pridať vďaka o. z. Jasenina a pánovi Laššákovi. Ďakujeme!

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 0/10

Reward unavailable

€11Naša Kokava + Zbojník Surovec

Odmena LEN pre tých, ktorí si už zborník zabezpečili, ale ešte by k tomu chceli knihy Richarda Kafku "Naša Kokava" a Františka Kreutza "Veršovaný testament zbojníka Jakuba Surovca".

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 5/10

Reward unavailable

€12Limitovaný zborník

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme limitovaný dvojzväzkový Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2020. Za túto sumu len pre 20 najrýchlejších.

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 10/20

Reward unavailable

€12Limitovaný zborník a zborník GMM pre rýchlych

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme limitovaný dvojzväzkový Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2020 a tiež zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 2020. Za túto sumu len pre 20 najrýchlejších.

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 2/20

Reward unavailable

€14Limitovaný zborník a zborník GMM

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme limitovaný dvojzväzkový Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2020 a tiež zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 2020.

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 87/100

Reward unavailable

€15Zborníky a kniha pre rýchlych

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme limitovaný dvojzväzkový Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2020, zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 2020 a knihu Jána Aláča "Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska 1968 - 1989". Za túto sumu len pre 20 najrýchlejších.

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 0/20

Reward unavailable

€17Zborníky a kniha

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme limitovaný dvojzväzkový Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2020, zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 2020 a knihu Jána Aláča "Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska 1968 - 1989".

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 75/100

Reward unavailable

€18Osídlenie Tekovskej stolice v stredoveku

Odmena LEN pre tých, ktorí si už zborník zabezpečili, ale ešte by k tomu chceli knihu Tomáša Sitára "Osídlenie Tekovskej stolice v stredoveku".

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 1/3

Reward unavailable

€20Lučenec v plameňoch

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a navyše ďalšiu PODPÍSANÚ knihu Márie Adamovej "Lučenec v plameňoch strachu a hrôzy"

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 10/25

Reward unavailable

€21Podpísané zborníky a kniha

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme limitovaný dvojzväzkový Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2020 (každý zväzok podpísaný minimálne piatimi autormi príspevkov), zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 2020 (podpísaný minimálne zostavovateľkou) a knihu Jána Aláča "Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska 1968 - 1989" s podpisom a venovaním.

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 5/10

Reward unavailable

€22Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a navyše zborník "Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska"

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 0/5

Reward unavailable

€23Môj pamätník

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a navyše knihu Jozefa Macha "Môj pamätník (denník frontového vojaka z rokov 1915 - 1918)"

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 5/15

Reward unavailable

€24Rimavská Sobota vo svetle archeologických nálezov

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a navyše ďalšiu PODPÍSANÚ knihu Alexandra Botoša "Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov"

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 0/5

Reward unavailable

€25Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a navyše zborník "Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska"

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 0/4

Reward unavailable

€26Hrnčiarstvo v Suchánskej doline

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a navyše ďalšiu PODPÍSANÚ knihu Oľgy Bodorovej "Hrnčiarstvo v Suchánskej doline"

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 2/10

Reward unavailable

€27Zaniknuté školy

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a navyše knihu Juraja Laššáka a kol. "Zaniknuté školy v severozápadnom Malohonte a Gemeri".

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 0/2

Reward unavailable

€28Zborníky 2018 + 2019

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a tiež zborníky zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2018, 2019A a 2019B

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 9/10

Reward unavailable

€29Farnosť sv. Juraja v Starej Haliči

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a navyše ďalšiu PODPÍSANÚ knihu Petra Fízeľa "Farnosť sv. Juraja v Starej Haliči"

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 5/5

Reward unavailable

€30Mačka vo vreci

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a ešte jednu zatiaľ bližšie nešpecifikovanú knihu. Budete mať na výber a bude to stáť za to.

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 11/20

Reward unavailable

€35Limitovaný zborník 2019

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a navyše ešte LIMITOVANÉ zborníky zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2019A a 2019B.

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 8/12

Reward unavailable

€40Limitovaný zborník 2017

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a navyše aj LIMITOVANÝ zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017, z ktorého je k dispozícii posledných 5 kusov.

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 4/5

Reward unavailable

€50Limitovaný zborník 2018

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a navyše aj LIMITOVANÝ zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2018, z ktorého je k dispozícii posledný kus.

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€50Zborníky pre celú rodinu

Ak chcete zborníkmi obdarovať celú rodinu, ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme 4 kusy limitovaného dvojzväzkového Zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2020, zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 2020 a knihu Jána Aláča "Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska 1968 - 1989".

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 3/5

Reward unavailable

€100Logo

Ako poďakovanie za váš príspevok vytlačíme na obálke vaše logo. A dostanete od nás balíček so zborníkmi a knihami.

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 4/10

Reward unavailable

€111Knihy na rok 2021

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a okrem toho od nás postupne dostanete všetky knihy, ktoré vyjdú v roku 2021 s prispením vydavateľstva Miloš Hric a občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu. Bude toho viac než dosť.

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 4/5

Reward unavailable

€333Partner

Ako poďakovanie za váš príspevok vytlačíme na obálke vaše logo. A dostanete od nás VEĽKÝ balík so zborníkmi a knihami.

Expected delivery of the reward: December 2020

Number of available rewards: 5/5

Reward unavailable