Bez názvu-34.jpg

ZBORNÍK: PRIATELIA HISTÓRIE NOVOHRADU Knihy

Podporte vydanie zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a jeho bezplatnú distribúciu do škôl, knižníc, múzeí atď.

Bez názvu-31.jpg

Reached€1,675(140%)

140%
€1,200requested
82contributors
ContributeRewards

Kto sme
Partia nadšencov združená okolo občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu. Doteraz sa nám (viackrát aj s pomocou startovac.cz) podarilo zrealizovať vydanie viac ako desiatich publikácií. Podrobnosti o niektorých z nich, vrátane ukážok, nájdete tu. Okrem vydávania kníh organizujeme v Hradišti Stretnutie priateľov regionálnej histórie. V sobotu 24. novembra 2018 sa uskutoční štvrtý ročník. Jeho súčasťou bude aj vydanie zborníka s tromi desiatkami príspevkov od renomovaných autorov. Vydanie zborníka môžete podporiť v tomto projekte.

Elektronickú verziu zborníka z roku 2016 si môžete stiahnuť tu a z roku 2017 tu (na konci blogu).

O zborníku
Plánovaný rozsah zborníka pre rok 2018 je 300 strán, obsahovať bude odborné a popularizačné príspevky súvisiace s históriou Novohradu. Ich zoznam nájdete nižšie. Medzi autormi nájdete napríklad archeológov profesora Václava Furmánka či Vladimíra Mitáša, Jána Aláča z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, riaditeľku štátneho archívu v Lučenci Kristínu Becaniovú a mnohých ďalších.
Zborník bude mať formát A5 (148x210 mm), mäkkú väzbu a profesionálnu tlač. Teda bežný zborník. Okrem neho bude existovať ešte aj limitovaná verzia. Od bežnej sa bude líšiť pevnou šitou väzbou (aby sa menej poškodzoval a ľahšie archivoval), lacetkou (textilná záložka), miestnym registrom (aby ste si ľahšie dohľadali svoju obec), ale najmä obsahom. Limitovaná verzia totižto bude mať o 100 strán viac ako bežná, pričom tu nájdete zozbierané rôzne články a texty o Novohrade zo starej tlače (1880 – 1945) – zoznam príspevkov nájdete nižšie. Limitovaná verzia je určená len pre autorov príspevkov, sponzorov a podporovateľov na startovac.cz. Nik iný sa k zborníku v tvrdej väzbe nedostane a inde ako na startovac.cz sa nebude dať získať.

Náklad zborníka je závislý od vyzbieranej sumy. Vyzbieraná základná suma nám umožní vytlačiť 1 200 kusov zborníka. Ak sa vyzbiera ďalších 650 eur, môžeme tlačiť 1 600 kusov a ďalších 600 eur nám umožní vytlačiť náklad 2 000 kusov.

Vyzbierané peniaze budú použité len na tlač a rozposlanie zborníka a odmien. Všetko ostatné robíme svojpomocne (zalomenie, korektúry, benzín na distribúciu atď.) Zborník bude distribuovaný zadarmo. Aj tu však nastanú isté zmeny, keďže systém rozdávania úplne zadarmo sa celkom neosvedčil – ľudia si to proste nevážia. Tento rok už teda zborník nebudeme distribuovať zadarmo cez kníhkupectvá v Lučenci systémom, kto príde, ten si zoberie. Maximálne ho pribalíme ako súčasť niektorých kníh (pričom cena knihy so zborníkom bude nižšia ako cena samostatne predávanej knihy). Distribuovať ho chceme najmä prostredníctvom besied po celom Novohrade. Pretože si myslíme, že na takéto besedy už prídu len ozajstní záujemcovia a nie rôzni špekulanti ako sa stávalo minulý rok.

Ako zborník použijeme
Náklad zborníka chceme využiť čo najzmysluplnejšie, pričom máme niekoľko cieľov:
1) Podporiť záujem obyvateľov Novohradu o vlastnú históriu, pritiahnuť ich k nej a ukázať im, že aj tento často prehliadaný a ignorovaný kraj má svoje historické zaujímavosti.
2) Zborník budeme distribuovať do škôl v Lučenci, Poltári, Rimavskej Sobote, Veľkom Krtíši, Kokave nad Rimavicou a inde a týmto spôsobom sa pokúsime motivovať učiteľov, aby svoj výklad čo najviac prispôsobili miestnym reáliám. Budeme dúfať, že v študentoch a žiakoch vzbudíme záujem o históriu Novohradu a časom sa aspoň z jedného z nich stane autor venujúci sa regionálnej histórii. Tento rok sme organizovali druhý ročník súťaže História Novohradu 2017 pre študentov stredných škôl. Prihlásených prác síce bolo menej ako vlani, ale ich úroveň bola veľmi dobrá. Päť prác sme sa rozhodli zaradiť do zborníka, kde sa určite nestratia. Takže motivovať študentov rozhodne má zmysel.
3) Spropagovať Novohrad a jeho históriu aj v iných kútoch Slovenska.
4) Prostredníctvom zborníka spropagovať zaujímavé knihy, spolky či činnosti, ktoré sa venujú regionálnej alebo orálnej histórii či histórii každodennosti.

Dôležité je, že zborník bude distribuovaný zadarmo.

Odmeny
Medzi odmenami nájdete aj posledné kusy zborníkov z rokov 2016 a 2017. Ak o ne máte záujem, neváhajte, fyzicky sa tie zborníky už nikdy nebudú dať zohnať.


Sme vďační za každú pomoc, veríme, že sa to obráti na dobrú vec. Ak sa na startovac.cz nevyzbiera dostatočná suma, peniaze vám budú vrátené. Sme však presvedčení, že sa projekt podarí a koncom novembra/začiatkom decembra budeme rozposielať zborník i odmeny, ktoré sa tak ku vám dostanú tesne pred Vianocami.

 

Zoznam príspevkov

Zoznam je predbežný a v detailoch sa ešte môže zmeniť. Príspevky sú radené abecedne podľa mena autora.

ADAMOVÁ, M.: Michail Illarionovič Goleniščev-Kutuzov, najjasnejšie knieža Goleniščev-Kutuzov-Smolenskij, 1745 - 1813

ADAMOVE, N.: Imreho Borka

ALÁČ, J.: Novohrad a jubilejný rok 1928

ALÁČ, J.: Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska v rokoch 1968 - 1991

BECANIOVÁ, K.: Cholera v Novohrade

BELKOVÁ, D.: Zabudnutá železničná stanica Halič a trať Halič - Lučenec

BÖSZÖRMÉNYI, Š.: Ulice, domy a obyvatelia mesta Lučenec na konci 18. storočia

ČEREPOVÁ, J.: Pestovateľská pálenica v Divíne

DRENKO, J.: Cisár a kráľ František Jozef I. v Novohrade

FÍZEĽ, P.: Vplyv tureckej okupácie na rozmanitosť a pohyb obyvateľstva v Novohrade

FURMÁNEK, V.: Profesor Vojtech Budinský-Krička v Novohrade

HIKKER, J.: Cintoríny v Haliči

JANČOVIC, J.: Niekoľko vybraných zápisničných fragmentov z najstarších novohradských evanjelických matrík a protokolov

JANČOVIC, J.: Z nedávnej minulosti mliekarstva. Roľnícke mliekarské družstvo v Pôtri

KAMASOVÁ, M.: Trhy a jarmoky v Modrom Kameni

KOTEK, T.: Nežná revolúcia v Lučenci

LAŠŠÁK, J.: Cesta č. II/526 Kokava - Kriváň osemdesiatročná

MACHÁČKOVÁ, M.: Krňanské vrchy v 20. storočí

MIČIANIK, P.: Potlačenie SNP v Novohrade v októbri 1944

MITÁŠ, V.: O najstaršom osídlení obce Lovinobaňa

NAGYOVÁ, Z.: Bibliografia článkov zo zborníkov v Novohradskej knižnici II.

OŽĎÁNI, O.: Igor Hrubec a jeho výskumy v Novohrade

SITÁR, T.: Kde ležal hrad Poltár?

SPODNIAK, A.: Padlé dominanty Lučenca

ŠESTÁK, M.: Cesty Hradišťanov do Ameriky

ŠEVČÍK, J.: Z histórie rárošského mosta

ŠKODOVÁ, M.: Veľké malé dejiny jednej novohradskej rodiny

ŠUĽANOVÁ, D.: Obec Mýtna ako súčasť medzinárodných mýtnych obcí a jej historické míľniky

TITTONOVÁ, V.: Archeologické výskumy a nálezy v katastri mesta Fiľakovo

VARGA. N.: Povesti o hradoch severného Novohradu

Limitovaná verzia zborníka bude navyše obsahovať:

GOLDPERGEROVÁ, E.: Svadba v Ľuboreči (1899)

BREZNICKÝ, M. M.: Blažeja a Gregora. Školské zvyky v Ipeľskej Breznici v Hornom Novohrade (1906)

Ľudové zhromaždenie v Ozdíne (1908)

SLÁVIK, J.: Niečo z dávnych časov Novohradského seniorátu (1909)

LAŠŠÁK, J.: Osídlenie severozápadného Malohontu a severného Novohradu (2015)

DÉRER, J.: Slovenské pohraničie na juhu (1927)

BAZOVSKÝ, Ľ.: Čo povedal seniorálny inšpektor a bývalý župan novohradský Dr. Ľudovít Bazovský o morovej rane jednodetstva a bezdetstva na seniorálnom konvente novohradskom dňa 12-ho júna 1929 v Lučenci vydržiavanom? (1929)

Dopisy z Novohradu v dobovej tlači (1900 - 1938)

Zaujímavosti z Novohradu v dobovej tlači (1880 - 1945)

PETRIVALDSKÝ, A.: Veď sa Jabelová nezahanbí za to (1941)

OZDINEC, J.: Život na slovenskej dedine (1942)

LOMENČÍK, J.: Človek z horného Novohradu vo víre druhej svetovej vojny (2015)

LOMENČÍK, J.: Povesť v Novohrade - Novohrad v povesti (2015)

Reached€1,675(140%)

140%
€1,200requested
82contributors
Contribute

Rewards

€8Limitovaná verzia zborníka pre najrýchlejších

Ako poďakovanie, že ste vznik zborníka podporili sumou 8 eur, vám pošleme limitovanú verziu zborníka v tvrdej väzbe, s lacetkami, miestnym registrom a sto stranami navyše. Táto verzia zborníka je určená len pre autorov, sponzorov a podporovateľov na Startovači. Nikde inde sa nebude dať získať. Za túto sumu ale len 15 najrýchlejších.

Expected delivery of the reward: December 2018

Number of available rewards: 0/15

Reward unavailable

€10Limitovaná verzia zborníka

Ako poďakovanie, že ste vznik zborníka podporili sumou 8 eur, vám pošleme limitovanú verziu zborníka v tvrdej väzbe, s lacetkami, miestnym registrom a sto stranami navyše. Táto verzia zborníka je určená len pre autorov, sponzorov a podporovateľov na Startovači. Nikde inde sa nebude dať získať.

Expected delivery of the reward: December 2018

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€12Zborník a Slovohrad

Ako poďakovanie, že ste vznik zborníka podporili sumou 12 eur, vám pošleme limitovanú verziu zborníka v tvrdej väzbe, s lacetkami, miestnym registrom a sto stranami navyše. Navyše získate nádherne ilustrovanú knihu Slovohrad pre vaše deti/vnúčatá.

Expected delivery of the reward: December 2018

Number of available rewards: 2/20

Reward unavailable

€18Limitované zborníky 2017 a 2018

Za príspevok 18 € môžete získať limitovanú verziu zborníka 2018 a jeden z posledných kusov limitovaného zborníka 2017.

Expected delivery of the reward: December 2018

Number of available rewards: 24/25

Reward unavailable

€203 zborníky

Tri zborníky 2018 - jeden kus limitovanej verzie v pevnej šitej väzbe, dva v obyčajnom prevedení.

Expected delivery of the reward: December 2018

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€275 + 5

študenti

Expected delivery of the reward: December 1899

Number of available rewards: 4/6

Reward unavailable

€30Limitovaný zborník 2018 a zborník 2016

Za príspevok 30 € môžu poslední dvaja z vás získať limitovanú verziu zborníka 2018 a k tomu posledné dva kusy zborníka 2016.

Expected delivery of the reward: December 2018

Number of available rewards: 0/2

Reward unavailable

€49Zažili sme vojnu - posledná šanca

Okrem limitovanej verzie zborníka 2018 dostanete aj jeden z posledných dvoch dostupných exemplárov knihy Zažili sme vojnu, ktorá je už dlhšie beznádejné vypredaná. Po dlhom vyjednávaní sa nám podarilo získať ešte dva kusy z posledného dostupného zdroja, ktorý týmto tiež vyschol.

Expected delivery of the reward: December 2018

Number of available rewards: 0/2

Reward unavailable

€50Zborníky

Ako poďakovanie, že ste vznik zborníka podporili sumou 50 €, vám pošleme 1 kus limitovanej verzie zborníka 2018 a 6 kusov obyčajnej verzie zborníka.

Expected delivery of the reward: December 2018

Number of available rewards: 3/5

Reward unavailable

€100Zborníky a logo

Ako poďakovanie, že ste vznik zborníka podporili sumou 100 €, vám pošleme 2 kusy limitovanej verzie zborníka 2018, 15 kusov obyčajnej verzie zborníka a vaše logo (meno) umiestnime medzi sponzorov zborníka.

Expected delivery of the reward: December 2018

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€111Zborník a knihy 2019

V rámci tejto odmeny dostanete limitovanú verziu zborníka a jeden kus každej knihy, na ktorej vydaní sa v roku 2019 bude podieľať vydavateľstvo Miloš Hric alebo občianske združenie Priatelia histórie Novohradu. Pôjde o minimálne 8 titulov, ale skôr viac. Všetky knihy sa budú týkať histórie Novohradu. V priebehu roku 2019 vám ich doručíme v dvoch alebo troch várkach.

Expected delivery of the reward: December 2019

Number of available rewards: 4/5

Reward unavailable

€120Zborníky a beseda

Ako odmenu za túto čiastku ponúkame tri kusy limitovanej verzie zborníka a právo vybrať a určiť miesto konania jednej z besied (v obci, na škole, v spolku apod.) v rámci Novohradu. Po dohode si je možné vybrať termín aj autora/tému prednášky. Navyše každý účastník besedy (garantujeme do počtu 50 ľudí) dostane zadarmo zborník. Besedy by sa mali konať v januári až apríli 2019.

Expected delivery of the reward: March 2019

Number of available rewards: 4/5

Reward unavailable

€250Sponzor

Ako poďakovanie, že ste vznik zborníka podporili sumou 250 €, vám pošleme 5 kusov limitovanej verzie zborníka 2018 v tvrdej väzbe, 30 kusov obyčajnej verzie zborníka, vaše logo umiestnime na zadnú stranu obálky zborníka medzi hlavných partnerov, pridáme niekoľko kníh týkajúcich sa histórie Novohradu a pozveme vás aj na Stretnutie priateľov regionálnej histórie do Hradišťa 24. novembra 2018 (akcia je z kapacitných dôvodov sály len na pozvánky).

Expected delivery of the reward: December 2018

Number of available rewards: 4/5

Reward unavailable

€500Zázrak

Neveríme na zázraky, ale ak sa zázrak stane, splníme vám, čo vám na očiach uvidíme... Ak z nejakého dôvodu budete mať nutkanie takto podporiť našu aktivitu, kontaktujte nás vopred, vymyslíme pre vás niečo špeciálne.

Expected delivery of the reward: December 2018

Number of available rewards: 2/2

Reward unavailable