foto_small1.jpg

Západem Evropy do Skotska na vysokém kole… Knihy

Pomozte s vydáním knihy o cestě od pramenů Labe do Skotska na vysokém kole…

This project can no longer be supported

The opportunity to contribute to the "Západem Evropy do Skotska na vysokém kole…" project has ended.