pohled zpředu final_mini.jpg

Za světem Asie na severozápad Čech Ostatní

Stavíme Centrum pro poznávání Asie v tibetském stylu na Šluknovsku. Help us build the Culture and Information Center for Asia in North Bohemia!

Za světem Asie na severozápad Čech

ReachedCZK 510,997(102%)

102%
CZK 500,000requested
66contributors
ContributeRewards

Podpořte stavbu Centra pro poznávání asijských regionů spolku Thonmi ve Šluknovském výběžku v tibetském stylu.

 

…majestátnost a atmosféra interiéru naladí příchozí k přijetí prosté podstaty odlišností lidských kultur. Všichni potřebujeme nahlédnout do situací běžného života lidí pocházejících ze vzdálených zemí, vyznávajících jiné náboženství, životní filozofii a kteří mají třeba i jinou barvu pleti. To nám pomůže zmenšit naše obavy z odlišného.

            Vy sami můžete být hrdí na to, že jste těmi, kteří pomohou utvářet budoucí rozumné postoje, aby bylo možné žít kdekoliv na světě beze strachu z jakýchkoli forem útoku nebo nepochopení…

1.Fáze

Základy, deska a připojení na sítě

          Pro činnost spolku Thonmi z.s. stavíme hlavní budovu v Evropě ojedinělé, typicky tibetské architektuře s vnitřní tradiční výzdobou. Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Michal Tutter, který stavbu citlivě zasadil do okolní krajiny.

         Centrum s přednáškovým sálem a knihovnou poskytne zázemí pro projekty, semináře a kulturní akce našeho spolku a spolupracujících institucí. Vítány zde budou školní třídy s možností strávit v centru tematicky zaměřené projektové dny i široká veřejnost. Prostory centra po dokončení rádi nabídneme i k pronájmu zájemcům pro pořádání například jógových seminářů, naučných kurzů či meditačních sezení. V době, kdy nebude plánován žádný konkrétní výše zmíněný program, bude probíhat promítání tematických dokumentů a nabídka informací o dění v asijských regionech přístupné i pro náhodné kolemjdoucí.

                     V budoucnu předpokládáme ekonomickou soběstačnost objektu. Teď však potřebujeme Vaši pomoc, morální i finanční. Hledáme partnery, kteří sdílí názor, že kulturní porozumění může přispět i k lepšímu soužití nejen ve společné Evropě. Tím, že přispějete na realizaci tohoto projektu, podpoříte možnost vzniku architektonicky ojedinělé stavby, jejíž kouzlo přiláká kolemjdoucí k prohlídce a zamyšlení.

             Financování stavby jsme pro lepší orientaci a transparentnost rozdělili do tří částí: základy, deska a připojení na sítě; hrubá stavba; vytápění a vnitřní vybavení. Další kolo sbírky bude spuštěno po dokončení předchozí fáze a doplněno fotografiemi stávajícího stavu stavby.

        Na základě vydaného stavebního povolení v současnosti probíhají přípravné práce na základech a přístupové komunikaci financované z osobních zdrojů členů a příznivců Thonmi z.s. Na stavbu budou částečně využity recyklované stavební materiály z okolí, dalšího snížení nákladů se budeme snažit dosáhnout svépomocnými stavebními pracemi členů spolku.

Přijďte se podívat už teď

          V areálu Thonmi z.s. na pomezí obcí Velkého Šenova, Vilémova a Mikulášovic už nyní můžete navštívit tibetskou stúpu inaugurovanou v roce 2018, pozorovat stádo tibetských jaků, vyzkoušet mongolskou jurtu nebo třeba ochutnat chléb z uzbeckého tandoru. Výstavbou areálu se snažíme také přispět k obnově místní infrastruktury, znovu jsme postavili lávku pro pěší přes přilehlou železniční trať, zkultivovali část návazné pěší komunikace a plánujeme například zřízení nové značené turistické cesty s naučnou stezkou.

photo: Jiří Fišer

        Spolek Thonmi, z.s. byl založen 2012 ve snaze reagovat na nedostatečnou evropskou informovanost o kulturách Asie a současném dění v tomto turbulentním regionu a případném dopadu, který může mít Asie i na naši společnost v rámci současné globalizace. Ve spolupráci s evropskými vědeckými centry např. Orientálním ústavem AV ČR, Humboldtovou univerzitou v Berlíně či Karlovou univerzitou v Praze atd. chceme nabízet veřejnosti i již zasvěceným zájemcům objektivní informace. V žádném případě nám nejde o idealizaci a nekritickou podporu některé z asijských kultur tak, jak se to do značné míry děje třeba s pohledem na Tibet a jeho obyvatele ani o zbudování dalšího náboženského centra. Náboženství typické pro různé regiony bereme jako nedílnou součást tamní kultury a každodenního života. Příhraniční region Šluknovska nabízí snadný přístup nejen české, ale také německé, ev. polské a jiné evropské veřejnosti.

            Chceme také umožnit a podpořit výměnu a prezentaci názorů a plánování a uskutečňování společných evropsko-asijských kulturních a vědeckých projektů a akcí.

Mezi naše současné aktivity patří pořádání festivalu asijské hudby a kultury Eastern Tunes, přispívajícího již od roku 2016 k poznávání cizích kultur, vzájemné toleranci a snižování šířící se xenofobie. 

            Dále cykly promítání dokumentárních filmů a přednášek s diskuzí s odborníky na region Asie nebo vandrování po hranici, projekt, který umožňuje nejen přeshraniční poznávání, ale má za cíl i setkávání veřejnosti s uprchlíky z regionu Asie a Blízkého východu a seznamování se se situací v problémových oblastech, která tamní obyvatele nutí opustit vlastní domov. V neposlední řadě nám připomíná, jak důležité je pro nás všechny bourat nejen hranice mezi kulturami, ale i ty skutečné a jak křehká může být svoboda a základní práva nás všech.

Partnery našich akcí jsou nejen Akademie věd ČR, ale i místní instituce a organizace, jako je například město Mikulášovice, Velký Šenov, MAS Český sever nebo Schrödingerův institut Rumburk.

Podpořte nás i Vy! Děkujeme.

 

Help Thonmi z.s. raise funds to build a Tibetan style Culture and Information Center for Asia based in the Šluknov Hook, North Bohemia.

Phase 1

Access road, Foundations, Utilities

          We are creating the main building to host some of our events and to become the heart of our association, Thonmi z.s. The main building of the Culture and Information Center is inspired by the typical Tibetan architecture. Given this fact and its traditional interior decoration this building will be unique in Europe. It will have a spacious presentation room and a library serving as a facility for scheduled projects, seminars and cultural events of our association and cooperating organizations, addressing the general public and schoolchildren with the opportunity to spend Asia and environment-oriented project days here. The premises will be also offered for rent for example for yoga workshops or meditation sessions. Projections of thematic documentaries and information on news and events in Asia will be available for passers-by on daily basis.

          The construction of the Center and establishment of the premises will provide employment opportunities for local people and will contribute to local development of this border region.

             The Center should be financially independent in the future. However, right now we need your help, both moral and financial. We are seeking partners who share our conviction that cultural understanding can contribute to a better coexistence between peoples not only in Europe. By supporting our project, you will help the construction of an architectonically unique building, inviting any passers-by for a visit or a moment of reflection.

              The financing of the Center main building is divided into three parts: 1. Access road, Foundations, Utilities; 2. Structural work; 3. Finishes, Heating system and Interior equipment. Next round of crowdfunding will be launched after the completion of the previous one. Photos of the completed work will be joined.

Currently, in accord with a valid building permit, we are carrying out all the preparation work for foundations and the access road. To minimize the construction costs recycled materials from the neighborhood will be used where appropriate, and a part of the workload will be carried out by Thonmi members themselves.

 

Visit us today

         Today already you can visit the Thonmi outside premises on the crossing of three villages Velký Šenov, Mikulášovice and Vilémov in North Bohemia and admire a Tibetan stupa, inaugurated in 2018, watch a small herd of Tibetan yaks, visit a Mongolian yurt or taste fresh bread from the Uzbek tandoor. By constructing the Center, we try to participate in the rehabilitation of local infrastructure – we succeeded in restoring the pedestrian bridge across the railway line and in partial clearing of the footpath following the bridge. In the future we are planning for example to create a new tourist and educational trail.

Photo: Ivo Šafus  

        The Thonmi association was established in 2012 as a reaction to an insufficient level of information in Europe concerning Asian cultures and the current social and political developments taking place in this fragile region including a possible impact of Asia on our society within the frame of globalization.

      We want to provide the public with objective information. We cooperate closely with experts from European research centers such as Humboldt University in Berlin or Charles University in Prague. We do not want idealization and non-critical support of some of the Asian cultures, as it is the case to a large extent regarding Tibet and its inhabitants. Neither is our aim to build yet another religious center. We consider religions typical for the different regions of our interest as an integral part of the local culture and everyday life. The location in the border region of the Šluknov Hook makes it easy of access for Czech, German, Polish and other European visitors.

        The association and its facilities should also serve as a center of contact mainly with the Central Asian cultural area, focusing for example on Tibet, Uzbekistan, Afghanistan, Mongolia and China. Our goal is not only to promote better awareness of Asian culture and the current social and political developments taking place in this fragile region among the public, but also to facilitate the exchange and presentation of different opinions and to promote planning and accomplishing of common Euro-Asian cultural and scientific projects and events.

Our Events

       Since 2016 the Thonmi association has been organizing the Eastern Tunes festival of Asian music and culture with the aim to bring foreign cultures in the Czech Republic, promote tolerance and counter xenophobia.

Eastern Tunes 2019, photo: Ivo Šafus

photo: Ivo Šafus            

       Furthermore, we invite public to take part in other activities such as screening of documentaries, public presentations, and discussions with experts in Asian studies. Last but not least is our new project Walking Along the Border enabling people to discover the border region and in particular to meet with refugees from Asia and the Middle East and became aware of the reality of the regions where the situation forces local people to leave their homes. This project should remind us of the importance of abolishing the borders not only between cultures but also the real ones and of the fragility of our freedom and our fundamental rights.

       We are happy to count among our partners the Czech Academy of Sciences and local organizations such as the City of Mikulášovice, Velký Šenov, the local action group MAS Český Sever or Schrödinger Institute Rumburk.

Become our partner now! Thank you!

ReachedCZK 510,997(102%)

102%
CZK 500,000requested
66contributors
Contribute

project authorThonmi, z.s.

Rewards

CZK 200Dobrý pocit a poděkování na Facebooku

Zakoupením této odměny získáte dobrý pocit z toho, že jste podpořili užitečný projekt a my Vám za to poděkujeme na našem FB profilu. Good feeling and a thank you note on Facebook.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 300Ekologické jačí hnojivo

Vyzkoušejte 100% přírodní hnojivo z jačí farmy. Sušený jačí trus je výborným zdrojem dusíku a fosforu. Balení 5l, osobní odběr. https://yakdung-eco.eu/ Yak dung - 100% natural fertilizer. Dry content 5l

Expected delivery of the reward: July 2020

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 400Zkontrolujte, jak jste fit po karanténě

Chcete vědět, jak moc se na vás podepsalo nucené omezení pohybu? Podrobný rozbor složení Vašeho těla na lékařském přístroji InBody a vysvětlení naměřených hodnot v poradnách Fit-sever, s.r.o. ve městech Rumburk, Děčín, Česká Lípa, Liberec, Mladá Boleslav

Number of available rewards: 9/10

Reward unavailable

CZK 800Buďte fit!

Měsíc neomezeného cvičení TRX a powerjógy v Rumburku s Renatou (rozvrh a rezervace zde: http://supersaas.com/schedule/Intense/TRX_a_poweryoga_Rumburk)

Number of available rewards: 8/10

Reward unavailable

CZK 1,500Cihla na stavbu Centra pro poznávání Asie

Zakoupením této odměny nám pomůžete získat materiál nezbytný ke stavbě. Zcela zásadní pomoc! A brick to build the Culture and Information Center for Asia. An essential item!

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 2,000Cihla a vstupenka na festival Eastern Tunes

Nejen, že zajistíte potřebný materiál, ale budete mít možnost vychutnat si atmosféru místa stavby při jedinečném hudebním a kulturním zážitku. Festival Eastern Tunes 4. 7. 2020 Pokud by současná situace nedovolila festival pořádat letos, bude vstupenka platit na příští rok. A brick to build the Culture and Information Center and one ticket for the Eastern Tunes Festival, 4.7.2020

Expected delivery of the reward: July 2020

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,000Cihla, vstupenka na festival a tričko

K cihle a vstupence na festival (4.7.2020) si pořiďte i tričko s logem festivalu Eastern Tunes dle vlastního výběru. Určitě stojí za to! A brick to build the Culture and Information Center and, one ticket for the Eastern Tunes Festival (4.7.2020) and an Eastern Tunes Festival T-shirt. A must have! https://www.facebook.com/photo?fbid=2985867874866878&set=a.974113422709010

Expected delivery of the reward: July 2020

Number of available rewards: 46/50

Reward unavailable

CZK 4,000Odborná psychologická konzultace

Pokud byste na stavbu rádi přispěli, ale zároveň Vás třeba něco trápí, zvolte tuto odměnu. Odborná konzultace se zkušeným psychologem z týmu Thonmi Vám jistě pomůže se Vašich starostí zbavit, nebo ukáže, jak se sebou pracovat.

Number of available rewards: 10/10

Reward unavailable

CZK 5,000Víkend v Českém Švýcarsku

Vychutnejte si klid a krásy Českého Švýcarska. Ubytování (na 2 noci) v příjemném domku pro 2 osoby, či rodinu s dětmi (maximálně 4 osoby), v areálu Thonmi, z.s. Spend a weekend in the beautiful nature of the Bohemian Switzerland. 2 nights for two or a family (max. 4) in a cozy house on the Thonmi premises.

Number of available rewards: 2/3

Reward unavailable

CZK 7,000Buďte super fit!

Rok neomezeného cvičení TRX a powerjógy v Rumburku s Renatou (rozvrh a rezervace zde: http://supersaas.com/schedule/Intense/TRX_a_poweryoga_Rumburk)

Number of available rewards: 5/5

Reward unavailable

CZK 10,000Víkendový pronájem prostor nové budovy Centra

Přednáškový sál s knihovnou, který lze využít i například pro cvičení jógy či teambuildingové akce, šatny, sociální zázemí. Dostupné po dokončení stavby a kolaudaci. Vaše jméno či logo na seznamu sponzorů. A presentation room suitable for yoga workshops or teambuilding events, changing facilities. Available after opening of the center. Your name or logo on the list of the sponsors.

Number of available rewards: 19/20

Reward unavailable

CZK 12,000Víkend ve východních Krkonoších

Pokud se rozhodne pro tento příspěvek, odměnou Vám bude víkend v typické roubence v romantickém koutě východních Krkonoš, odkud můžete pěšky zdolat Sněžku, nebo se jen toulat borůvčím… Spend a quiet weekend in the beautiful nature of the Krkonoše Mountains National Park. The highest peak of the Czech Republic only 10 km away.

Number of available rewards: 9/10

Reward unavailable

CZK 15,000Přednáška na míru

Chcete si rozšířit obzory a nechcete čekat na první přednášku v nově postaveném centru? Dopřejte si přednášku na míru podle vašich potřeb od našich odborníků na Střední a Východní Asii. Třeba naučnou pro školní kolektivy nebo cestopisnou pro zájmová sdružení či obce. Vaše jméno či logo uvedeme na seznamu sponzorů. You want to know more about the regions of Central and East Asia and you don´t want to wait until the opening of the Center - our specialists will prepare a customized lecture just for you. whether you are a school, an association, or a municipality.

Number of available rewards: 5/5

Reward unavailable

CZK 15,000Týden v Andalusii

Bungalov se dvěma ložnicemi, obývacím pokojem, kuchyní, zahrádkou a přístupem do soukromého bazénu ve vesničce v maurském stylu na kopci, odkud je výhled na Středozemní moře, je ideální pro týden strávený v klidu pod paprsky španělského slunce. A stylish ground floor two-bedroom house with a small garden in a beautiful Moorish style village placed on the hillside in the Cabrera mountains with the view to the Mediterranean Sea ideal for a quiet holiday. Shared private pool a few steps away. Just a 15 minutes´ drive from the coast. Unlimited validity, depending on availabi

Number of available rewards: 2/6

Reward unavailable

CZK 30,000Týden ve východních Krkonoších

Pokud byste rádi přispěli a potřebujete si skutečně odpočinout, zvolte tuto odměnu a můžete strávit týden v typické roubence v romantickém koutě východních Krkonoš, odkud můžete pěšky zdolat Sněžku, v létě stihnete i zavařit borůvkový kompot… Celý objekt s kapacitou 21 osob. Vaše jméno uvedeme na tabulce sponzorů v rámci stavby. A weekend is not enough to explore all the wonderful landscapes and recharge the batteries… choose this reward and spend a week in this romantic part of the Krkonoše National Park. Sleeps 21. Your name on the donor recognition wall inside the new building.

Number of available rewards: 10/10

Reward unavailable

CZK 75,000Významný sponzor

Díky Vám se stavba posune o velký krok kupředu. Vyberte si jednu z uvedených odměn + vstupenky na všechny akce konané v 1. roce po kolaudaci stavby, pozvánka na slavnostní otevření centra. Vaše jméno či logo na tabulce sponzorů v rámci stavby a zároveň na propagačních materiálech centra. Your help will really move this project ahead! Choose one of the rewards above + tickets to all events organized during the first year after the opening of the Center + invitation to the opening ceremony. Your name and/or logo on promotional leaflets of the Center and on the donor recognition wall.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 125,000Mecenáš - Major Donor

Bez Vás to nezvládneme! Vyberte si jednu z uvedených odměn + vstupenky na všechny akce konané ve 2 letech po kolaudaci stavby, VIP pozvánka na slavnostní otevření centra. Vaše jméno či logo na tabulce sponzorů v rámci stavby a zároveň na propagačních materiálech centra. Your generous support will help us to see the end of the Phase 1! Choose one of the rewards above + tickets to all events organized during the first two years after the opening of the Center + VIP invitation to the opening ceremony. Your name and/or logo on promotional leaflets of the Center and on the donor recognition wall.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable