VIANOCKA.jpg

VIANOČKA UDATNÝ Knihy

vtipná a pestrofarebná knižka pre deti (i dospelých)

Reached€2,961(148%)

148%
€2,000requested
98contributors
Contribute

project authorMarek Šulík

Rewards

€10Kniha

Každý, kto na vydanie prispeje sumou 10€, získa výtlačok knihy.

Number of available rewards: 61/100

Reward unavailable

€20Kniha s podpismi autorov

Každý, kto na vydanie prispeje sumou 20€, získa výtlačok knihy s príšerným podpisom autora príbehu a úhľadným podpisom autorky ilustrácií.

Number of available rewards: 6/40

Reward unavailable

€50Kniha s podpismi autorov a pohľadnice

Každý, kto na vydanie prispeje sumou 50€, získa výtlačok knihy s príšerným podpisom autora príbehu a úhľadným podpisom autorky ilustrácií a k tomu sadu pohľadníc s ilustráciami.

Number of available rewards: 24/30

Reward unavailable

€200Kniha s podpismi autorov, pohľadnice a ilustrácia

Každý, kto na vydanie prispeje sumou 200€, získa výtlačok knihy s príšerným podpisom autora príbehu a úhľadným podpisom autorky ilustrácií, sadu pohľadníc s ilustráciami a k tomu POZOR! originálnu ilustráciu z knihy osadenú v pasparte.

Number of available rewards: 8/10

Reward unavailable

€350Kniha s podpismi autorov a pobyt v Tatrách

Kto na vydanie menovanej knižky prispeje sumou 350€, získa výtlačok knihy s podpismi autorov a dvojdňový turisticko-rekreačný pobyt v autorovej Tatranskej spisovateľni 1 005 m n.m

Number of available rewards: 5/5

Reward unavailable