ulicnici.png

Uličníci Knihy

Volné pokračování Vzpomínek panského kočího mění zažitý pohled na léta 1918-1991.

ulicnici.png

ReachedCZK 1,962(13%)

13%
CZK 15,000requested
3contributors
ContributeRewards

V roce 1918 se na troskách Rakouska-Uherska obnovilo samostatné české království. A zase u toho byli Kašparové...

Knihou přinášíme další důkaz, že historie je plná lákavých "kdyby". A tak Češi získávají po roce 1918 místo Slovenska Kladsko, v jehož pobořené pevnosti si na mušketýry hrají tři vrstevníci - poděbradský Vojta, kladský Vláďa a orlický Karel. Jeden za všechny a všichni za jednoho!

Klíčovými křižovatkami knihy budou staré známé osmičky a jejich věrné kamarádky: 1918, 1938, 1943, 1948, 1968, 1989-1990.

Titul knihy odkazuje k práci komise, ustavené Václavem Havlem po sametové revoluci, protože slovy mého dědy: "V téhle zemi se jmény ulic dělá politika. Za Rakouska se českými jmény bojovalo proti Němcům, takže to byl samý Hus, Palacký, Havlíček a Komenský. Za okupace byly názvy ulic součástí státní propagandy a za bolševika jakbysmet." Hledání vhodných hrdinů je ovšem často nadlidský úkol, protože v jednom musím souhlasit s Antonínem Bojnou: "Jak může mít tato země nějaké hrdiny, když všechny postupně odmítá a odvrhuje?”

Výjimečné postavení v knize mají tři dílky nikdy nedopsané novely, kterou děda Vojta rozpracoval v roce 1977 a zamýšlel ji do lednového či únorového čísla schwarzenberského sborníku Blau-Weisse Blätter roku následujícího. Rukopis nesl pracovní název Tři Karlové a téma bylo nabíledni - šedesátileté výročí vzniku samostatného království, třicetileté výročí komunistického puče a desetileté výročí srpna osmašedesát. Pro přehlednost jsem jednotlivé úryvky pojmenoval Říjnové dny, Operace Karel a Škoda 1000MB.

Takže, co by bylo, kdyby... 

  • se v roce 1918 obnovilo samostatné české království bez Slovenska
  • se Hitler v roce 1938 zalekl českého odhodlání
  • Stalinovy nevyšly poválečné plány? 
  • založil Karel Klub uličníků? 
  • se jeden z pražských mostů jmenoval po královně Zitě?
  • řekla Irena ano? 
  • sametová revoluce 1989 skončila vítězstvím OF? 

Máte se nač těšit.

Startovací kampaň je opět zěměřená na výběr financí nutných k publikaci knihy. 

 

 

ReachedCZK 1,962(13%)

13%
CZK 15,000requested
3contributors
Contribute

project authorJan Divecký

Rewards

CZK 333Příspěvek na OF!

u6556-plakat-obcanske-forum-116036094.webp

Jménem OF děkujeme za příspěvek.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 654Čtenář

3982_1.jpg

Čtenáři milují knihy. Své Uličníky dostanete, budeme na vás myslet.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,848Urozenost zavazuje

5-i_article-2575284.webp

Kromě knihy jako výrazů díků snad každého potěší, když si na něj vzpomene samo Jeho Veličenstvo. No, není to náhoda, že právě Vás v knize povýší král mezi urozené a usadí Vás do Horní komory Sněmu? Není! Děkujeme, Bůh ochraňuj krále!

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 2,023Malá domů 29

6997-2_smaltovana-poulicni-cedule-vlastni-design.jpg

Nedbejte rčení "Jména hloupých na všech sloupích" a přihlaste se o vlastní ulici! Praha je plná míst, které volají po přejmenování. A. A. Ždanova, A. Zápotockého, Bély Kuna, ..., Družby, Fučíkova, Gottwaldova, Kalininova, Komsomolců, Koněvova... Wilhema Piecka, Zoji Kosmoděmjanské... Žukovova.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable