Cover TSJ v CZ.gif

Trauma-sensitive jóga v Čechách Ostatní

Staňte se součástí projektu, který přinese do Čech Trauma-senistive jógu - jógovou terapii, jež pomáhá lidem s posttraumatickou stresovou poruchou.

Trauma-sensitive jóga v Čechách

ReachedCZK 31,800(112%)

112%
CZK 28,500requested
48contributors
ContributeRewards

Cítit se ve svém těle znovu jako doma... 

Trauma-sensitive jóga je specifickým přístupem v rámci jógové terapie. Zaměřuje se na ty, kteří prošli vysoko-stresovou zátěží či nějakým traumatem (sexuální zneužití, domácí násilí a další trestné činy, nehody, katastrofy, válečné zkušenosti...) a rozvinula se u nich posttraumatická stresová porucha, trpí úzkostmi či depresivními stavy.

Cílem tohoto projektu je zprostředkovat lidem v Čechách možnosti, které trauma-sensitive jóga nabízí, začít spolupracovat s organizacemi a profesionály, kteří se zabývají lidmi s posttraumatickou stresovou poruchou a rozšířit principy tohoto přístupu i mezi další učitele jógy, kteří tento přístup budou chtít ve své výuce zhrnout

Projekt zahrne:

  • Výcvik pro učitele jógy u Davida Emersona (chtěla bych se zúčastnit výcviku v červnu v Amsterdamu, což je jediný výcvik, který proběhne letos pod jeho vedením zde v Evropě, jinak je zatím možné studovat TS jógu pouze v USA)
  • Realizace prvních pěti lekcí jógy pro ženy, které prošly zkušeností sexuálního zneužívání či domácího násilí (ve spolupráci s organizacemi zaměřenými na pomoc těmto ženám; červen až září 2015)
  • Vydání brožury Principy Trauma sensitive jógy (elektronická a papírová verze; říjen 2015)
  • Tématický večer Trauma sensitive jóga v Čechách (zde bude představena brožura, první zkušenosti a praktická ukázka principů TS jógy; říjen 2015).

Pomozte mi tento projekt realizovat - děkuji!

 

meditative1.jpg

 

Jóga jako doplňková terapie posttraumatické stresové poruchy, depresí a úzkostných stavů

Výzkum provedený v americkém Justice Resource Institute’s Trauma Center empiricky prokázal, že jóga může sloužit jako účinná doplňková terapie pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou. Studie financovaná Národním institutem pro zdraví (USA), realizovaná v letech 2009 - 2011 ukázala, že Trauma-sensitive jóga redukovala příznaky PTSD na klinicky prokazatelné úrovni.

Trauma zasahuje do všech oblastí lidského fungování - do oblasti fyzické, mentální, behaviorální, sociální a spirituální. Trauma je somatickou reakcí, což znamená, že lidé, kteří prošli traumatizující zkušeností, vnímají své trauma jako pocity či vjemy ve svém těle. Trauma-senistive jóga je praxí, která vytváří bezpečné prostředí, kde poskytuje prostor pro vlastní vědomé rozhodování, (znovu)získání přátelského vztahu se svým tělem a obnovení chuti k aktivní účasti na svém životě. Dodává lidem nástroje k nalezení psychické rovnováhy a k postupné harmonizaci i po fyzické, mentální i emoční stránce. 

Trauma-sensitive jóga poskytuje těm, kteří prošli nějakým traumatem bezpečný a dostupný způsob jak se (znovu) napojit na sebe sama. Nabízí jim úžasnou možnost navnímání často zatlačovaných pocitů a jejich vyjádření skrze tělo, možnost daleko přesahující to, co mohou vyjádřit slovy v rámci terapie. Tyto vnitřní zkušenosti znovuuzdravování na jógové podložce přinášejí pozititvní změny a hmatatelné dovednosti, na jejichž dosažení pracují lidé, kteří prožili trauma po monoho let prostřednctvím kognitivní psychoterapie.  

Účastnice lekcí Trauma-senistive jógy (zde konkrétně ženy, které prošly sexuálním zneužíváním)   se shodovaly, že znovu nabyly sebevědomí a pocit vlastní hodnoty, že jim jóga pomohla znovu se naučit důvěřovat sobě i ostatním, dovolila jim rozvinout pocit sounáležitosti s komunitou, pomohla jim naučit se o sebe starat a motivovala je k řešení nepříjemných situací ihned.

Provedené studie na toto téma a další užitečné informace zde: www.traumasensitiveyoga.com

dancer1.jpg

Trauma-sensitive jóga v Čechách? 

Přestože jógová terapie je v Čechách stále populárnější, v současné době se v ČR přímo Trauma-sensitive józe nikdo nevěnuje. Mým cílem je po absolvování tréninku u Davida Emersona (v červnu 2015 v Amsterodamu) přinést tento přístup do Čech a zpřístupnit tuto doplňkovou terapii traumatu i lidem u nás. Ráda bych se věnovala zejména (avšak nikoliv výlučně) lidem, kteří prošli zkušeností domácího násilí či sexuálního zneužívání. Co mě k tomu vede? 

Vždy když jsem přemýšlela a rozhodovala se, co bych chtěla dělat, jedním z důležitých kritérií bylo: aby to mělo smysl, aby to bylo užitečné. Studovala jsem proto sociologii a chtěla se věnovat tématům, která mi přišla důležitá. V rámci magisterského studia to bylo domácí násilí, v mém postgraduálním projektu pak partnerské násilí mezi mladými lidmi. Souběžně jsem se v rámci práce pro Národní ústřednu Interpolu v Praze věnovala zločinům páchaným na dětech. Avšak ani akademická půda, ani mé působení v bezpečnostním sboru mi nepřineslo pocit, že dělám něco, co lidem či společnosti opravdu a přímo pomáhá. Naopak mě to někdy celkem vyčerpávalo...a má jógová praxe byla velmi důležitým pomocníkem pro navrácení se do svého středu a udržení si zdravé mysli (a těla:-). Po absolvování Prana Yoga Teachers College v kanadském Vancouveru jsem si uvědomila, že cesta k dělání něčeho smysluplného může vlastně vést také skrze něco, co dělám ráda (a co mám vyzkoušeno, že skutečně funguje). Nějaký čas jsem kombinovala výuku jógy s prací na preventivních a osvětových projektech v rámci neziskové organizace a bylo mi stále jasnější, že když mohu předávat zkušenosti s jógou svému okolí, vidět své jógové studenty růst (a také sama růst díky nim), přináší mi to onen pocit naplnění z dělání něčeho smysluplného - pro sebe, pro ostatní, pro všechny.

V praxi jógy vidím ale i potenciál pro terapeutické využití. Myslím si, že nastává čas, kdy se přístupy východu a západu začínají propojovat a kdy je možno využívat zkušeností a postupů dříve nesourodých paradigmat k celostnímu uzdravování člověka i celé společnosti

Po ponoření se do výzkumů které provedli Bessel A. van der Kolk a David Emerson, po seznámení se s jejich konceptem Trauma-sensitive jógy, mě bylo zcela jasné, že toto je pro mne způsob, jak využít své dosavadní zkušenosti, propojit obě oblasti mého zájmu, dělat něco co mám ráda a co má smysl

gilboa - úklon.jpg

Proč přispět?

Přispěním pomůžete vnést jógu tam, kde jsou její účinky opravdu potřeba, iniciovat propojení jógy a konvenčních terapeutických postupů, podpoříte holistický přístup k uzdravování člověka i celé společnosti. Když si zvolíte jednu z nabízených odměn, můžete účinky jógy pocítit na vlastní kůži:) Až se rozhodnete, která odměna Vás láká a tedy jakou částkou chcete přispět, klikněte přímo na vybranou odměnu. Rádi byste tento projekt podpořili, a ani netoužíte požádné odměně? Můžete přispět libovolnou částkou kliknutím na tlačítko "Podpořte projekt" pod cílovou částkou.

Cílová částka projektu - 28 500,- Kč pokryje minimální náklady na iniciaci Trauma senistive jógy v Čechách. Pokud se podaří vybrat částku vyšší, bude věnována na dlouhodobější rozvoj TS jógy, například na pravidelné lekce TS jógy pro ženy z azylových domů a další skupiny lidí, kteří si nemohou lekce jógy dovolit. Pokud se cílová částka nevybere, projekt neuskuteční a vaše peníze vám budou v plné výši vráceny.

Věřím ale, že se vše podaří, neboť cítím, že je to krok dobrým směrem a že to má smysl:)

Děkuji.

Odkazy kde se dozvíte (o projektu a o mne) více:

http://www.yogaharmony.cz (mé webové stránky)

https://prezi.com/nyjdx3f4gzmy/trauma-sensitive-joga/ (prezentace k projektu)

https://www.facebook.com/sarka.soudkova (můj profil na FB)

nebo mi napište na sarkayoga@gmail.com

ૐ  NAMASTÉ  namasté u jezírka.jpg

ReachedCZK 31,800(112%)

112%
CZK 28,500requested
48contributors
Contribute

project authorŠárka Soudková

Rewards

CZK 100Elektronická verze brožury Trauma-sensitive jógy

Krom poděkování na webu dostanete elektronickou verzi brožury Trauma-sensitive jógy a také Vám zašlu personalizovanou dávku myšlenek laskavosti a dobrotivosti;)

Expected delivery of the reward: October 2015

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 200Video lekce jógy

Zašlu Vám mou video lekci jógy, kterou budete moci využívat k domácí praxi, když se Vám nebude chtít vyrážet za jógou někam do studia. Krom toho Vám zašlu elektronickou verzi brožury Trauma-sensitive jógy a samozřejmě poděkování na webu:)

Expected delivery of the reward: October 2015

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 300Vstup na lekci jógy a pozvánka na tématický večer

Můžete si vybrat z veřejných lekcí jógy, které učím (Praha a České Budějovice) a na libovolnou z nich dorazit:-) Dostanete pozvánku na tématický večer Trauma-sensitive jóga v Čechách (říjen 2015). Krom toho poděkování na webu a elektronické verze brožury Trauma-sensitive jógy:)

Expected delivery of the reward: October 2015

Number of available rewards: 4/10

Reward unavailable

CZK 600Účast na jógovém workshopu

Krom poděkování na webu a elektronické verze brožury Trauma-sensitive jógy si můžete vybrat z jógových workshopů, které učím a na jeden z nich po domluvě dorazit:-) Dostanete také pozvánku na tématický večer Trauma-sensitive jóga v Čechách (říjen 2015).

Expected delivery of the reward: October 2015

Number of available rewards: 5/10

Reward unavailable

CZK 800Soukromá lekce jógy přes Skype

Přichystám pro Vás soukromou lekci jógy přes Skype šitou na míru Vašim potřebám a dispozicím. Krom toho samozřejmě poděkování na webu a zaslání brožury Trauma-sensitive jógy.

Expected delivery of the reward: October 2015

Number of available rewards: 10/10

Reward unavailable

CZK 1,500Soukromá lekce jógy

Čeká Vás soukromá lekce jógy pro Vás, někoho z Vašich blízkých či skupinku přátel/kolegů (zaměření dle dohody). Krom toho samozřejmě pozvání na tématický večer Trauma-sensitive jóga v Čechách (říjen 2015), poděkování na webu a zaslání brožury Trauma-sensitive jógy.

Expected delivery of the reward: October 2015

Number of available rewards: 5/10

Reward unavailable

CZK 5,000Joker

Speciální odměna - překvapení:) Samozřejmě spojené s jógou...

Expected delivery of the reward: October 2015

Number of available rewards: 2/3

Reward unavailable