1719.jpg

Zborník k Stretnutiu priateľov regionálnej histórie Knihy

Podporte vydanie zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a jeho bezplatnú distribúciu do škôl, knižníc atď. A potešte sa peknou knihou,

10/14/2016

Definitívna podoba zborníka

Termín vydania zborníka a jeho konečný rozsah

Priatelia, zborník je už na 95% zalomený, práve na ňom prebiehajú korektúry a posledné úpravy. Konečný rozsah je 248 strán (navyše pomerne drobným písmom), čo sa, samozrejme, prejavilo aj nárastom nákladov. O tom viac v hlavnom texte k projektu.

Tak či onak, zborník bude oficiálne predstavený v sobotu 26. novembra 2016 v Hradišti na Stretnutí priateľov regionálnej histórie. Hneď po tomto víkende ho budeme posielať všetkým, ktorý jeho vydanie podporili a ktorým týmto ďakujeme. Veríme, že ste pomohli dobrej veci.

Mišo Šesták

10/9/2016

Poďakovanie a obsah zborníka

Konečne zverejňujeme konečnú podobu obsahu zborníka

Priatelia, ďakujeme, že ste nám pomohli dosiahnuť zatiaľ aspoň základnú métu. Zborník je v tejto chvíli z väčšej časti zalomený, z pôvodne plánovaných 150 strán sa stalo 240. To, samozrejme, zväčšuje aj finančné nároky, takže vaša podpora je i naďalej dôležitá.

Toto je konečná podoba obsahu odbornej časti zborníka. K väčšine príspevkov je aj bohatá obrazová príloha, je na čo sa tešiť:

Václav Furmánek
PÄŤDESIAT ROKOV ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU PRAVEKU A VČASNEJ DOBY DEJINNEJ V GEMERI-MALOHONTE A NOVOHRADE

Jaroslava Pavelková
ANTROPOLOGICKO-DEMOGRAFICKÉ VYHODNOTENIE ŽIAROVÝCH HROBOV JUHOVÝCHODNÝCH POPOLNICOVÝCH POLÍ ZO SLOVENSKA

Vladimír Mitáš – Václav Furmánek
CINOBAŇA: POZORUHODNÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO Z DOBY POPOLNICOVÝCH POLÍ

Jana Bečkeiová
ROD ZACHOVCOV V SLOVENSKEJ ČASTI NOVOHRADU

Tomáš Sitár
KDE LEŽALI OSLÁRE V NOVOHRADE? POKUS O REKONŠTRUKCIU HRANÍC STREDOVEKÉHO SÍDLA

Alexander Botoš
STREDOVEKÉ KOSTOLY V NOVOHRADE

Ferencz Radványi (preklad Mária Adamová)
HRADY NOVOHRADU ZAČIATKOM 18. STOROČIA

Jozef Puntigán
LUČENEC V PLAMEŇOCH STRACHU A UTRPENIA

Mária Adamová
SONDA DO ŽIVOTA VÝZNAMNÝCH NOVOHRADSKÝCH RÓMSKYCH HUDOBNÍKOV 19. STOROČIA

Juraj Laššák
MLYNÁRSKE RODINY NA DEDINSKÝCH MLYNOCH V SEVERNOM NOVOHRADE A SEVEROZÁPADNOM MALOHONTE V 19. STOROČÍ

Ján Aláč
KAMENNÁ DATABÁZA ZNAKOV A SYMBOLOV NOVOHRADU

Mária Adamová
ŽIVOT OBYVATEĽSTVA V NOVOHRADE POČAS PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

Pavel Mičianik
VZNIK ČESKO-SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VPÁD MAĎARSKEJ ČERVENEJ ARMÁDY V HORNOM NOVOHRADE 1918 - 1919

Pavol Trúsik
MODRÝ KRÍŽ A NOVOHRAD

Štefan Chrastina
SKLÁRSKE VÝROBNÉ A PREDAJNÉ DRUŽSTVO S OBMEDZENÝM RUČENÍM V MÁLINCI (KRÁTKY EXKURZ DO DEJÍN)

Ján Aláč
OPEVNENIA Z OBDOBIA PRVEJ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ÚZEMÍ NOVOHRADU

Július Lomenčík
MILAN MARCIK (1948 – 2016) – NOVOHRADČAN OD KOREŇA

Július Lomenčík
SLOVESNÉ PREJAVY Z HORNÉHO NOVOHRADU V ŠKOLSKEJ PRAXI

Reached€839(189%)

189%
€444requested
43contributors
Contribute

Rewards

€5zborník SPRH

Ako poďakovanie, že ste vydanie zborníka podporili sumou 5 € vám pošleme jeden kus zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a menovite vám v ňom poďakujeme.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€5zborník a zborník

Ako poďakovanie, že ste vydanie zborníka podporili sumou 5 € vám pošleme jeden kus zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie (a menovite vám v ňom poďakujeme) a jeden kus zborníka Matice Slovenskej Odkaz Slovenských národných novín a vplyv médií na slovenskú spoločnosť. Keďže z druhého zborníka máme len limitovaný počet kusov, táto ponuka je obmedzená.

Number of available rewards: 3/9

Reward unavailable

€6Hiraxove básne

Autorom podpísaná kniha Pavla „Hiraxa“ Baričáka „K svetlu“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€7zborníky

Historický zborník MS číslo 1-2/2014, Zborník Slovenského národného múzea v Martine: Etnografia 2015, zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€7zborník a zborník II

Zborník „Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Pocta Vojtovi Čelkovi“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 3/3

Reward unavailable

€7novodobé Slovensko

Kniha Jozefa Lettricha „Dejiny novodobého Slovenska“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/2

Reward unavailable

€7Démon hnevu

Kniha S. V. Lapšanského „Démon hnevu. Atentát rytiera Feliciána Zacha na uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€8Východná

Kniha Milana Koreňa „Východná. Z histórie školstva do roku 1959“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€8Drotári

Kniha Mariána Mrvu „Rozpomienky na drotárov. Rodiny Ninis – Labaj“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€81943

Kniha Juraja Lepiša a kolektívu „Slovensko v roku 1943“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 3/3

Reward unavailable

€9Nitrianska župa

Kniha Drahoslava Machalu „Slovenská vlastiveda IV: Nitrianska župa“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€103 zborníky SPRH

Ako poďakovanie, že ste vydanie zborníka podporili sumou 10 € vám pošleme tri kusy zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a menovite vám v ňom poďakujeme.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€10Dobytie Muráňa

Kniha Pavla Hlodáka „Dobytie Muráňa. Bratríci a lúpežný rytier Matej Bašo. K tomu zborník SPRH

Number of available rewards: 0/3

Reward unavailable

€12synagóga v Lučenci

Kniha Márie Adamovej, Jozefa Puntigána a Eriky Sedliakovej „Lučenec. Synagóga v premenách času“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€12balíček Hirax

Autorom podpísaná kniha Pavla „Hiraxa“ Baričáka „Nauč ma umierať“, kniha Borisa Kukaňa „Chcel som to skúsiť iba raz“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 5/5

Reward unavailable

€12Kráľova Lehota

Kniha Františka Bizuba „Z dejín Kráľovej Lehoty“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 2/2

Reward unavailable

€12Matica slovenská

Kniha Pavla Fűkőa „Objektívom dotykov“, kniha Bohuša Bodacza „Dokonalý súmrak alebo Budmerické inšpirácie“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€13zborníky Gemer-Malohont

Po jednom kuse zborníkov Gemersko-malohontského múzea ročníky 2013, 2014 a 2015 a k tomu zborník SPRH

Number of available rewards: 0/3

Reward unavailable

€14Novohradské ľudové náhrobníky

Autorom podpísaná kniha Jána Aláča „Tu spočíva kvet, čo zanechal svet... Novohradské ľudové náhrobníky a ich prezentácia v hornom Tisovníku“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€15hrad Muráň

Najnovšia kniha Pavla Hlodáka „Hrad Muráň. Cesta dejinami“ a k tomu zborník SPRH

Number of available rewards: 0/3

Reward unavailable

€15Novohrad z neba

Kniha Milana Paprčku a Simony Nádašiovej „Novohrad z neba“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 8/8

Reward unavailable

€15cinobaňa

Kniha Jula Jarábeka „Cinobaňa. Fakty a obrazy“ a zborník SPRH

Expected delivery of the reward: November 2016

Number of available rewards: 1/2

Reward unavailable

€17Turiec I

Kniha Igora Dobrovolného „Martin na dobových pohľadniciach 1898 – 1939“, kniha Zuzany Horníkovej „Vrútky za čias monarchie“ a zborník zo SPRH

Number of available rewards: 2/3

Reward unavailable

€18Turiec II

Kniha Zuzany Horníkovej „Turčianske Teplice. Zo spomienok grófky Elizabeth“, kniha Igora Dobrovolného „Riadok. Zaniknutá história“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 2/3

Reward unavailable

€20RARITA

Posledný dostupný exemplár knihy Tibora Urbašíka „Spomienky z okolia horného Ipľa“ podpísaný autorom a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€20Vydavateľstvo Rak

Kniha Daniely a Pavla Dvořákovcov „Kalendárium. Svátky, světci, osobnosti, pranostiky, pověry, zvyky a tradice pro každý den“, kniha Pavla a Jakuba Dvořákovcov „Pictoria“, kniha Heleny Dvořákovej „Pýtačky. Niekoľko z tých tisíc stretnutí za tých pár desiatok rokov“, kniha Pavla Dvořáka „Podivný barón“, kniha Pavla Dvořáka „Farba Kaki. Prečo som sa nestal spisovateľom“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€20Vydavateľstvo Europa

Knihy vydavateľstva Europa: Johan Huizinga „Kultúrnohistorické eseje“, Jevgenij Zamjatin „My“, Fiodor M. Dostojevskij „Rusko a Európa. Z denníka spisovateľa“, Henry S. Whitehead „Umierajúci boj a iné poviedky“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€23Zažili sme vojnu

Za príspevok vo výške 23 € dostanete jeden z posledných exemplárov dnes už vypredanej knihy "Zažili sme vojnu" a zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie.

Expected delivery of the reward: November 2016

Number of available rewards: 0/3

Reward unavailable

€2510 zborníkov SPRH

Ako poďakovanie, že ste vydanie zborníka podporili sumou 25 € vám pošleme desať kusov zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a menovite vám v ňom poďakujeme

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€26veľký mix

Kniha Antona Hykischa „Rozkoše dávnych čias“, kniha Daniela Pennaca „Vlčie oko“, kniha Vladimíra Garaja „Údolia Langtang. Nepál mojimi očami“, kniha Bohuša Bodacza „Nuda v krematóriu“, kniha Egeria „Púť do Svätej zeme. Itinerarium Egeriae“, kniha Daniely Příhodovej „Mestečko“, kniha Petra Schneidera „Lásky mojej matky“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€30cestopisný balíček

Kniha Alexandra Macha „Z ďalekých ciest“, knihy Rastislava Moldu „Cestopisné denníky Štúrovcov“ a „Ideálny obraz národa. Stereotypizácia uhorských národností v slovenskej cestopisnej a národopisnej literatúre 19. storočia“, zborník zostavený Petrom Mulíkom „Čo písal o našich dejinách Franko Sasinek“, kniha Mariána Tkáča „Francisci (román)“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€50Logo

Za príspevok vo výške 50 € umiestnime na zadnú stranu obálky zborníka vaše logo a pošleme vám 10 kusov zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie

Number of available rewards: 9/10

Reward unavailable

€100logo a pozvánka

Za príspevok vo výške 100 € umiestnime na zadnú stranu obálky zborníka vaše logo, pošleme vám 25 kusov zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a pozveme vás na stretnutie do Hradišťa 26. novembra 2016 (Kvôli kapacite sály je Stretnutie len pre pozvaných účastníkov)

Number of available rewards: 0/2

Reward unavailable