1719.jpg

Zborník k Stretnutiu priateľov regionálnej histórie Knihy

Podporte vydanie zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a jeho bezplatnú distribúciu do škôl, knižníc atď. A potešte sa peknou knihou,

Bez názvu-1.jpg

Reached€839(189%)

189%
€444requested
43contributors
ContributeRewards

Kto sme
Partia nadšencov združená okolo hradištského obecného časopisu Frfľoš a občianskeho združenia PreHradište. Zaoberáme sa históriou Novohradu. Doteraz sa nám (v troch prípadoch aj s pomocou startovac.cz) podarilo zrealizovať vydanie ôsmich publikácií. Podrobnosti o niektorých z nich, vrátane ukážok, nájdete tu. Okrem vydávania kníh organizujeme v Hradišti Stretnutie priateľov regionálnej histórie. V sobotu 26. novembra 2016 sa uskutoční druhý ročník. Jeho súčasťou bude aj vydanie zborníka s dvoma desiatkami príspevkov od renomovaných autorov. Vydanie zborníka môžete podporiť v tomto projekte.

O zborníku
Predpokladaný rozsah zborníka je 160 strán. Prvých sto strán bude obsahovať odborné príspevky súvisiace s históriou Novohradu. Ich zoznam nájdete nižšie. Medzi autormi nájdete napríklad Štefana Chrastinu a Emíliu Mázorovú z Novohradského múzea a galérie, Jána Aláča a Alexandra Botoša z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, bývalú riaditeľku štátneho archívu v Lučenci Máriu Adamovú, vojenského historika Pavla Mičianika, Júliusa Lomenčíka z Filozofickej fakulty UMB v BB, Pavla Trúsika z Múzea sestier Royových a mnohých ďalších.
Zvyšný priestor využijeme na predstavenie nových kníh, podnetných aktivít a zaujímavých spolkov, ktoré sa venujú regionálnej histórii, histórii každodennosti či orálnej histórii. V tejto druhej časti nie je príslušnosť k Novohradu podmienkou.
Zborník bude mať formát A5 (148x210 mm), mäkkú väzbu a profesionálnu tlač. Výška nákladu je závislá od toho, akú sumu sa nám podarí vyzbierať. Zatiaľ máme prostriedky na vydanie asi 750 kusov zborníka, náklad by sme však chceli zväčšiť aspoň dvojnásobne.

Míľniky projektu:

450 € – môžeme tlačiť 1000 kusov zborníka
650 € – môžeme tlačiť 1250 kusov zborníka
800 € – môžeme tlačiť 1500 kusov zborníka
Toto vyššie napísané už neplatí. Pôvodne plánovaný rozsah zborníka bol 150 strán, postupne však narástol až na 248 strán, čím výrazne narástli aj náklady. Aby sme mohli vytlačiť základný náklad 1000 kusov v rozsahu 248 strán, potrebujeme dosiahnuť cieľovú čiastku okolo 850 €. (Finančné zdroje však, samozrejme, hľadáme aj inde.)

Peniaze budú použité len na tlač a rozposlanie zborníka a odmien. Všetko ostatné robíme svojpomocne (zalomenie, korektúry, benzín atď.) Zborník bude distribuovaný zadarmo. 

Ako zborník použijeme
Náklad môže byť na prvý pohľad prehnane veľký. Veríme však, že ho dokážeme zmysluplne využiť, pričom máme niekoľko cieľov:
1) Podporiť záujem obyvateľov Novohradu o vlastnú históriu, pritiahnuť ich k nej a ukázať im, že aj tento často prehliadaný a ignorovaný kraj má svoje historické zaujímavosti.
2) Zborník budeme distribuovať do škôl v Lučenci, Poltári, Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši a týmto spôsobom sa pokúsime motivovať učiteľov, aby svoj výklad čo najviac prispôsobili miestnym reáliám. Budeme dúfať, že v študentoch a žiakoch vzbudíme záujem o históriu Novohradu a časom sa aspoň z jedného z nich stane autor venujúci sa regionálnej histórii.
3) Spropagovať Novohrad a jeho históriu aj v iných kútoch Slovenska.
4) Prostredníctvom zborníka spropagovať zaujímavé knihy, spolky či činnosti (z celého Slovenska), ktoré sa venujú regionálnej alebo orálnej histórii či histórii každodennosti.

Dôležité je, že zborník bude distribuovaný zadarmo. Náklad 1000 kusov bude distribuovaný takto:
Školy v Lučenci, Poltári, Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši – 150 kusov
Kníhkupectvá v Lučenci – 250 kusov
Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota, Hradné múzeum vo Fiľakove – 150 kusov
Sponzori, podporovatelia, autori príspevkov, účastníci Stretnutia priateľov regionálnej histórie – 250 kusov
Internetové obchody Littera.sk a Martinus.sk – 100 kusov
Obecné úrady v Novohrade, knižnice, občianske združenia, NOS LC a iní záujemcovia  – 100 kusov 

Odmeny
Pri hľadaní sponzorov sme síce nenašli dosť mecenášov ochotných podporiť vydanie zborníka finančne, ale našlo sa dosť ľudí, ktorí nám darovali množstvo zaujímavých kníh. Práve tieto vám ponúkame ako odmeny. Verím, že si vyberiete a že vás knihy potešia. Všetky sú nové. V prípade, že by ste o niektorej chceli vedieť viac podrobností, píšte na kniha.hornohrad@gmail.com
Sme vďační za každú pomoc, veríme, že sa to obráti na dobrú vec. Ak sa na startovac.cz nevyzbiera dostatočná suma, peniaze vám budú vrátené. Sme však presvedčení, že sa projekt podarí a koncom novembra budeme rozposielať zborník i odmeny – knihy, ktoré sa tak ku vám dostanú tesne pred Vianocami.

Obsah:
Václav Furmánek
PÄŤDESIAT ROKOV ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU PRAVEKU A VČASNEJ DOBY DEJINNEJ V GEMERI-MALOHONTE A NOVOHRADE

Jaroslava Pavelková
ANTROPOLOGICKO-DEMOGRAFICKÉ VYHODNOTENIE ŽIAROVÝCH HROBOV JUHOVÝCHODNÝCH POPOLNICOVÝCH POLÍ ZO SLOVENSKA

Vladimír Mitáš – Václav Furmánek
CINOBAŇA: POZORUHODNÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO Z DOBY POPOLNICOVÝCH POLÍ

Jana Bečkeiová
ROD ZACHOVCOV V SLOVENSKEJ ČASTI NOVOHRADU

Tomáš Sitár
KDE LEŽALI OSLÁRE V NOVOHRADE? POKUS O REKONŠTRUKCIU HRANÍC STREDOVEKÉHO SÍDLA

Alexander Botoš
STREDOVEKÉ KOSTOLY V NOVOHRADE

Ferencz Radványi (preklad Mária Adamová)
HRADY NOVOHRADU ZAČIATKOM 18. STOROČIA

Jozef Puntigán
LUČENEC V PLAMEŇOCH STRACHU A UTRPENIA

Mária Adamová
SONDA DO ŽIVOTA VÝZNAMNÝCH NOVOHRADSKÝCH RÓMSKYCH HUDOBNÍKOV 19. STOROČIA

Juraj Laššák
MLYNÁRSKE RODINY NA DEDINSKÝCH MLYNOCH V SEVERNOM NOVOHRADE A SEVEROZÁPADNOM MALOHONTE V 19. STOROČÍ

Ján Aláč
KAMENNÁ DATABÁZA ZNAKOV A SYMBOLOV NOVOHRADU

Mária Adamová
ŽIVOT OBYVATEĽSTVA V NOVOHRADE POČAS PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

Pavel Mičianik
VZNIK ČESKO-SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VPÁD MAĎARSKEJ ČERVENEJ ARMÁDY V HORNOM NOVOHRADE 1918 - 1919

Pavol Trúsik
MODRÝ KRÍŽ A NOVOHRAD

Štefan Chrastina
SKLÁRSKE VÝROBNÉ A PREDAJNÉ DRUŽSTVO S OBMEDZENÝM RUČENÍM V MÁLINCI (KRÁTKY EXKURZ DO DEJÍN)

Ján Aláč
OPEVNENIA Z OBDOBIA PRVEJ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ÚZEMÍ NOVOHRADU

Július Lomenčík
MILAN MARCIK (1948 – 2016) – NOVOHRADČAN OD KOREŇA

Július Lomenčík
SLOVESNÉ PREJAVY Z HORNÉHO NOVOHRADU V ŠKOLSKEJ PRAXI

Ukážky odmien

19.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

2.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

Reached€839(189%)

189%
€444requested
43contributors
Contribute

Rewards

€5zborník SPRH

Ako poďakovanie, že ste vydanie zborníka podporili sumou 5 € vám pošleme jeden kus zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a menovite vám v ňom poďakujeme.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€5zborník a zborník

Ako poďakovanie, že ste vydanie zborníka podporili sumou 5 € vám pošleme jeden kus zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie (a menovite vám v ňom poďakujeme) a jeden kus zborníka Matice Slovenskej Odkaz Slovenských národných novín a vplyv médií na slovenskú spoločnosť. Keďže z druhého zborníka máme len limitovaný počet kusov, táto ponuka je obmedzená.

Number of available rewards: 3/9

Reward unavailable

€6Hiraxove básne

Autorom podpísaná kniha Pavla „Hiraxa“ Baričáka „K svetlu“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€7zborníky

Historický zborník MS číslo 1-2/2014, Zborník Slovenského národného múzea v Martine: Etnografia 2015, zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€7zborník a zborník II

Zborník „Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Pocta Vojtovi Čelkovi“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 3/3

Reward unavailable

€7novodobé Slovensko

Kniha Jozefa Lettricha „Dejiny novodobého Slovenska“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/2

Reward unavailable

€7Démon hnevu

Kniha S. V. Lapšanského „Démon hnevu. Atentát rytiera Feliciána Zacha na uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€8Východná

Kniha Milana Koreňa „Východná. Z histórie školstva do roku 1959“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€8Drotári

Kniha Mariána Mrvu „Rozpomienky na drotárov. Rodiny Ninis – Labaj“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€81943

Kniha Juraja Lepiša a kolektívu „Slovensko v roku 1943“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 3/3

Reward unavailable

€9Nitrianska župa

Kniha Drahoslava Machalu „Slovenská vlastiveda IV: Nitrianska župa“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€103 zborníky SPRH

Ako poďakovanie, že ste vydanie zborníka podporili sumou 10 € vám pošleme tri kusy zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a menovite vám v ňom poďakujeme.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€10Dobytie Muráňa

Kniha Pavla Hlodáka „Dobytie Muráňa. Bratríci a lúpežný rytier Matej Bašo. K tomu zborník SPRH

Number of available rewards: 0/3

Reward unavailable

€12synagóga v Lučenci

Kniha Márie Adamovej, Jozefa Puntigána a Eriky Sedliakovej „Lučenec. Synagóga v premenách času“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€12balíček Hirax

Autorom podpísaná kniha Pavla „Hiraxa“ Baričáka „Nauč ma umierať“, kniha Borisa Kukaňa „Chcel som to skúsiť iba raz“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 5/5

Reward unavailable

€12Kráľova Lehota

Kniha Františka Bizuba „Z dejín Kráľovej Lehoty“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 2/2

Reward unavailable

€12Matica slovenská

Kniha Pavla Fűkőa „Objektívom dotykov“, kniha Bohuša Bodacza „Dokonalý súmrak alebo Budmerické inšpirácie“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€13zborníky Gemer-Malohont

Po jednom kuse zborníkov Gemersko-malohontského múzea ročníky 2013, 2014 a 2015 a k tomu zborník SPRH

Number of available rewards: 0/3

Reward unavailable

€14Novohradské ľudové náhrobníky

Autorom podpísaná kniha Jána Aláča „Tu spočíva kvet, čo zanechal svet... Novohradské ľudové náhrobníky a ich prezentácia v hornom Tisovníku“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€15hrad Muráň

Najnovšia kniha Pavla Hlodáka „Hrad Muráň. Cesta dejinami“ a k tomu zborník SPRH

Number of available rewards: 0/3

Reward unavailable

€15Novohrad z neba

Kniha Milana Paprčku a Simony Nádašiovej „Novohrad z neba“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 8/8

Reward unavailable

€15cinobaňa

Kniha Jula Jarábeka „Cinobaňa. Fakty a obrazy“ a zborník SPRH

Expected delivery of the reward: November 2016

Number of available rewards: 1/2

Reward unavailable

€17Turiec I

Kniha Igora Dobrovolného „Martin na dobových pohľadniciach 1898 – 1939“, kniha Zuzany Horníkovej „Vrútky za čias monarchie“ a zborník zo SPRH

Number of available rewards: 2/3

Reward unavailable

€18Turiec II

Kniha Zuzany Horníkovej „Turčianske Teplice. Zo spomienok grófky Elizabeth“, kniha Igora Dobrovolného „Riadok. Zaniknutá história“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 2/3

Reward unavailable

€20RARITA

Posledný dostupný exemplár knihy Tibora Urbašíka „Spomienky z okolia horného Ipľa“ podpísaný autorom a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€20Vydavateľstvo Rak

Kniha Daniely a Pavla Dvořákovcov „Kalendárium. Svátky, světci, osobnosti, pranostiky, pověry, zvyky a tradice pro každý den“, kniha Pavla a Jakuba Dvořákovcov „Pictoria“, kniha Heleny Dvořákovej „Pýtačky. Niekoľko z tých tisíc stretnutí za tých pár desiatok rokov“, kniha Pavla Dvořáka „Podivný barón“, kniha Pavla Dvořáka „Farba Kaki. Prečo som sa nestal spisovateľom“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€20Vydavateľstvo Europa

Knihy vydavateľstva Europa: Johan Huizinga „Kultúrnohistorické eseje“, Jevgenij Zamjatin „My“, Fiodor M. Dostojevskij „Rusko a Európa. Z denníka spisovateľa“, Henry S. Whitehead „Umierajúci boj a iné poviedky“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

€23Zažili sme vojnu

Za príspevok vo výške 23 € dostanete jeden z posledných exemplárov dnes už vypredanej knihy "Zažili sme vojnu" a zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie.

Expected delivery of the reward: November 2016

Number of available rewards: 0/3

Reward unavailable

€2510 zborníkov SPRH

Ako poďakovanie, že ste vydanie zborníka podporili sumou 25 € vám pošleme desať kusov zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a menovite vám v ňom poďakujeme

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€26veľký mix

Kniha Antona Hykischa „Rozkoše dávnych čias“, kniha Daniela Pennaca „Vlčie oko“, kniha Vladimíra Garaja „Údolia Langtang. Nepál mojimi očami“, kniha Bohuša Bodacza „Nuda v krematóriu“, kniha Egeria „Púť do Svätej zeme. Itinerarium Egeriae“, kniha Daniely Příhodovej „Mestečko“, kniha Petra Schneidera „Lásky mojej matky“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€30cestopisný balíček

Kniha Alexandra Macha „Z ďalekých ciest“, knihy Rastislava Moldu „Cestopisné denníky Štúrovcov“ a „Ideálny obraz národa. Stereotypizácia uhorských národností v slovenskej cestopisnej a národopisnej literatúre 19. storočia“, zborník zostavený Petrom Mulíkom „Čo písal o našich dejinách Franko Sasinek“, kniha Mariána Tkáča „Francisci (román)“ a zborník SPRH

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€50Logo

Za príspevok vo výške 50 € umiestnime na zadnú stranu obálky zborníka vaše logo a pošleme vám 10 kusov zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie

Number of available rewards: 9/10

Reward unavailable

€100logo a pozvánka

Za príspevok vo výške 100 € umiestnime na zadnú stranu obálky zborníka vaše logo, pošleme vám 25 kusov zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a pozveme vás na stretnutie do Hradišťa 26. novembra 2016 (Kvôli kapacite sály je Stretnutie len pre pozvaných účastníkov)

Number of available rewards: 0/2

Reward unavailable