obalka.jpg

Spomienky Knihy

Pomôžte nám s vydaním úžasných spomienok Tibora Urbašíka z Málinca, ktoré sa týkajú predovšetkým regiónu okolo horného toku Ipľa.

This project can no longer be supported

The opportunity to contribute to the "Spomienky" project has ended.