HLAVA DEF.png

Proč zemřel Jan Masaryk?

vlajka2.png

ReachedCZK 42,200(8%)

8%
CZK 499,000requested
5contributors
14 hourstime left
ContributeRewards

PRAVDA VÍTĚZÍ, ALE DÁ TO FUŠKU!

dokumentární film o smrti Jana Masaryka

JAKÁ JE SKUTEČNÁ PRAVDA?

 

PLÁNOVANÁ PREMIÉRA: 10. března 2025, KINO LUCERNA

PŘEDPOKLÁDANÁ STOPÁŽ: 70 MINUT

 

O AUTORECH:

 

JAROSLAV ČVANČARA

 • český spisovatel, publicista, autor literatury faktu, pedagog, hudebník,
 • přední český badatel, který se dlouhodobě věnuje problematice české historie,
 • autor řady odborných publikací
 • nositel mnoha vyznamenání, včetně Medaile Za zásluhy 1. stupně.

Působí jako odborný poradce, je spoluautorem při tvorbě několika dokumentárních televizních, rozhlasových pořadů, filmů a výstav. Několik let působil jako badatel v odboru zkoumání totalitních režimů ÚSTR.

Publikováno v  posledních letech: „Heydrichiáda v ulicích Prahy 2“ (2022),  „Pravomil Raichl - Život na hranici smrti“ (2018),  „Anthropoid“ (2016)

 

OLIVER MALINA MORGENSTERN

 • kameraman, scénárista, režisér
 • člen ARAS – Asociace, režisérů, scénáristů a dramaturgů
 • držitel 3. odboje v boji proti nesvobodě
 • držitel ceny Arnošta Lustiga a mnohých mezinárodních cen

Autor celé řady dokumentárních filmů, krátkých i celovečerních.

Výběr z posledních let: „Rok bez Magora“, „Bohumil Hrabal – Takže se stalo, že“, „Za Werichem na Kampu“, „Za Seifertem na Žižkov“, série „Bojovníci a vlastenci“ (4 vysoce ceněné celovečerní filmy)

https://www.csfd.cz/tvurce/50549-oliver-malina-morgenstern/prehled/

 

 VÁCLAVA JANDEČKOVÁ

 • soukromá badatelka, soudní tlumočnice a překladatelka, projektová manažerka
 • členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu
 • zakladatelka spolku „Společnost pro výzkum zločinů komunismu“

Za svoji třetí knihu Kauza Jan Masaryk (nový pohled) - Doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950–1951 (2015) obdržela Mezinárodní zvláštní cenu Egona Erwina Kische.

Výběr publikací z posledních let: „Tři muži proti totalitě. Odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji s StB“ (2016), „Falešné hranice. Akce „Kámen“. Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951“ (2018), „Svědectví o smrti Jana Masaryka“ (2021)

 

O FILMU:

 

 

„Národ mne považuje za obhájce demokracie a komunisté dělají všechno,

aby mě využili ke svým záměrům. Aby mohli přesvědčit lid, že taky já sympatizuju se Sověty.

Ale já se nikdy nepropůjčím k této hře.

Ano, mohli by mě zabít. Ale kdyby to udělali, stanu se mučedníkem.“

Jan Masaryk 


Jan Masaryk s otcem v Lánech

Dle posledních informací a svědeckých výpovědí z již započatého natáčení Klement Gottwald slíbil Janu Masarykovi prezidentský úřad, nebo, alespoň setrvání v ministerském křesle. To bylo zřejmě důvodem, proč Jan Masaryk nepodal demisi spolu s ostatními demokratickými ministry.

Tři vlastenci, kteří nebyli cvičenými zabijáky, ale loajálními úředníky svého ministra, se této strašlivé ostudy báli. Než aby rozpolcený a zmatený Jan Masaryk zneuctil svého otce a prezidenta Beneše vstupem do Gottwaldovy vlády, raději zvolili jeho umlčení.

Jan Masaryk za II. světové války s de Gaullem, ve vysílání BBC, s Jarmilou Novotnou a Charlesem O´Donnelem

Jan Masaryk (14. září 1886―10. března 1948). Čs. diplomat a politik, nadto syn prvního československého prezidenta T. G. M., nezemřel přirozenou smrtí. Naše pátrání v historických archivech přináší veřejnosti nové informace. Značná část veřejnosti se přiklání k domněnce – anebo je o tom dokonce přesvědčena – že Jan Masaryk sebevraždu nespáchal, nýbrž byl zavražděn.


Odpověďmi na tyto otázky se zabývají tvůrci filmu, inspirovaní knihami Václavy Jandečkové, především titulem „Svědectví o smrti Jana Masaryka“ (s podtitulem: Nová odhalení odkrývají pochybná „fakta“ a odsouvají staré „pravdy“), vyd. Academia, 2021

 

Po dlouhodobém pátrání se Jaroslav Čvančara s Oliverem Malinou Morgensternem rozhodli téma skonu Jana Masaryka znovu otevřít, aby pravda konečně vyšla najevo. Díky novým poznatkům a materiálům se tvůrci odvážili vystoupit ve veřejném prostoru – viz publicita, jíž se jejich záměru dostalo:

 

1.          PrahaIN (vyšlo 3. 4. 2024):

https://www.prahain.cz/politika/arnost-heidrich-jan-bydzovsky-frantisek-fryc-mozni-vrazi-jana-masaryka-rika-badatel-17683.html

2.          Seznam Zprávy (vyšlo 12. 3. 2024):

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-nova-hypoteza-o-smrti-masaryka-odvazna-ale-musime-se-s-ni-vyrovnat-247484

3.          Seznam Zprávy (vyšlo 10. 3. 2024):

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-jak-zemrel-jan-masaryk-na-stole-je-nova-hypoteza-246842

 

Pomozte nám, aby historická pravda nezůstala ukrytá jen v badatelnách archivů.

Podílejte se na nové interpretaci historie, hledejte s námi pravdu!

Film se zabývá širším kontextem dobových okolností…

V parlamentních volbách v květnu 1946 s velkou převahou vítězí komunisté a dosavadní předseda KSČ Klement Gottwald se stává předsedou nově jmenované vlády. Ministrem zahraničních věcí zůstává bezpartijní, ale realistický Masaryk. Na konferenci v Paříži v červnu 1946 spolu s Clementisem, Jurajem Slávikem a dalšími prosazuje politickou koncepci jakéhosi mostu mezi Východem a Západem. Ve světě má Masaryk mimořádný kredit. U převážné většiny československé veřejnosti je obestřen nejen otcovou gloriolou a osobitou noblesností, ale pro svou milou bezprostřednost, až prostořekost, je přijímán jako lidově populární. Práci mu ale komplikovala vážná nemoc…

 

SMRT JANA MASARYKA

Středa 10. 3. 1948. Kolem 6.25 hodin je pod okny na druhém nádvoří Černínského paláce nalezeno ministrovo tělo. Co se osudné noci odehrálo, lze logicky domýšlet z následných argumentů, které tvůrci postupně shromažďují.

 

Tvůrci, vybaveni novými poznatky a dalšími nalezenými materiály, po skoro 80 letech od události, jsou přesvědčeni, že Jan Masaryk byl zavražděn.

 

Sled událostí bude popsán a vysvětlen v dokumentárním filmu, můžete se těšit i na kritické posouzení různých vyšetřovacích verzí.

 

Proč by někdo vztáhl ruku na syna prvního československého prezidenta? Podle komunistického vyjádření tehdejšího ministra vnitra Václava Noska Jan Masaryk zemřel vlastním rozhodnutím, protože jej uštvali jeho proradní „přátelé ze Západu“. 

 

Badatel Jaroslav Čvančara dospěl k přesvědčení, že za smrtí Jana Masaryka stojí jeho nejbližší spolupracovníci (Jan Bydžovský, František Fryč a Arnošt Heidrich). Stal se pro ně zrádcem národa, když v únoru 1948 setrval v Gottwaldově vládě a legitimizoval komunistický režim… Šokující hypotéza, k níž Čvančara dospěl i na základě bádání kolegyně Václavy Jandečkové. Její práce s názvem „Kauza Jan Masaryk: Nový pohled“ přináší v archivech objevené doznání Masarykova spolupracovníka a diplomata Jana Bydžovského, - a vyvolává diskuze, rozpaky nebo i kritiku. (In: Seznam Zprávy)

 

PŘIZNÁNÍ Ing. JANA BYDŽOVSKÉHO

Prohlašuji, že vraždu Jana  M a s a r y k a  jsem provedl společně s jedním agentem IS /Intelligence Service/, který mi nebyl představen, a jehož neznám jménem. Veškeré přípravy a plánování vraždy učinil velvyslanec Arnošt H e i d r i ch sám. Mně H e i d r i ch pouze sdělil, kdy se mám odebrat na místo činu, dále mi dal uspávací prášek a svazek depeší jako záminku tak pozdního příchodu, a konečně mi sdělil, že tam budu mít pomocníka, jehož jméno mi nesdělil. Pomocník tam na mne čekal a vraždu jsme spolu provedli vyhozením z okna. Prohlašuji na mé čestné slovo, že uvedenou vraždu Jana M a s a r y k a  jsem skutečně provedl za pomoci agenta IS. Této vraždy jsem si vědom a následků, které zasluhuji, také. Napsal a podepsal: J. Bydžovský v. r. 180

 

(Vyšetřovací protokol s vlastním podpisem!) VYŠETŘOVACÍ PROTOKOL BYL ZAZNAMENÁVÁN I V AUDIO NAHRÁVCE. DLE VŠEHO BY TATO NAHRÁVKA MOHLA BÝT DO DNEŠNÍCH DNŮ V ARCHIVU MINISTERSTVA VNITRA. PÁTRÁME PO NÍ!

 

J. Čvančara ve svém scénáři cituje Sunday Times: „Pokud jde o Masaryka, někteří se domnívají, že ho prezident požádal, aby podržel svůj úřad co možná nejdéle, tak aby mohl uplatňovat svůj zmírňující vliv. Jiní mohou stěží pochopit, jak mohl prezidentův syn, jenž donedávna tak důsledně stál za ideály demokracie a svobody, zůstat ve vládě, která usměrnila československý tisk uplatňující jen jeden názor.“

 

A NAČ POUŽIJEME VYBRANOU ČÁSTKU?

 

                             NA VÝROBU FILMU A PŘEDEVŠÍM NA NÁKUP AUTORSKÝCH PRÁV K ARCHIVNÍM MATERIÁLŮM...

 

DĚKUJEME!

 

ReachedCZK 42,200(8%)

8%
CZK 499,000requested
5contributors
14 hourstime left
Contribute

project authorArtCorp s.r.o.

Contribute 100 CZK with Premium SMS. Send START 19394 to number 90211 - only in Czechia.

Rewards

CZK 250DOBRÝ POCIT

ODMĚNA1.jpg

chci vyjádřit podporu vzniku filmu

Number of available rewards: 1000/1000

Choose a reward

CZK 400CHCI FILM VIDĚT

VSTUPENKA.jpg

vstupenka do kina

Expected delivery of the reward: March 2025

Number of available rewards: 499/500

Choose a reward

CZK 1,000CHCI NA PREMIÉRU

VSTUPENKA premiéra.jpg

vstupenka na premiéru do kina Lucerna

Expected delivery of the reward: March 2025

Number of available rewards: 49/50

Choose a reward

CZK 1,500CHCI FILM PODPOŘIT A JÍT NA PREMIÉRU

VSTUPENKA premiératužka.jpg

vstupenka na premiéru do kina Lucerna vstup na raut plnicí pero "Jan Masaryk"

Expected delivery of the reward: March 2025

Number of available rewards: 40/40

Choose a reward

CZK 2,800ROZŠÍŘENÁ PODPORA

VSTUPENKA premiératužka.jpg

vstupenka na premiéru pro 2 osoby (do kina Lucerna) vstup na raut pro 2 osoby 2x plnicí pero "Jan Masaryk"

Expected delivery of the reward: March 2025

Number of available rewards: 40/40

Choose a reward

CZK 6,500FANDÍM FILMU!

VSTUPENKA premiératužkatričko.jpg

vstupenka na premiéru pro 2 osoby (do kina Lucerna) vstup na raut pro 2 osoby 2x plnicí pero "Jan Masaryk" 2x tričko „PRAVDA VÍTĚZÍ, ALE DÁ TO FUŠKU!"

Expected delivery of the reward: March 2025

Number of available rewards: 30/30

Choose a reward

CZK 8,000JSEM PROSTĚ FANOUŠEK

odměnaa děkujeme.png

poděkování za podporu v titulcích filmu

Expected delivery of the reward: March 2025

Number of available rewards: 20/20

Choose a reward

CZK 10,000JSEM HODNĚ VELKÝ FANOUŠEK

VSTUPENKA premiératužkatričko.jpg

vstupenka na premiéru pro 2 osoby (do kina Lucerna) vstup na raut pro 2 osoby 2x plnicí pero "Jan Masaryk" 2x tričko „PRAVDA VÍTĚZÍ, ALE DÁ TO FUŠKU!" poděkování za podporu v titulcích filmu

Expected delivery of the reward: March 2025

Number of available rewards: 10/10

Choose a reward

CZK 30,000EXKLUZIVNÍ ČLEN

VSTUPENKA premiératužkatričko.jpg

vstupenka na premiéru pro 4 osoby (do kina Lucerna) vstup na raut pro 4 osoby 4x plnicí pero "Jan Masaryk" 4x tričko „PRAVDA VÍTĚZÍ, ALE DÁ TO FUŠKU!" poděkování za podporu v titulcích filmu

Expected delivery of the reward: March 2025

Number of available rewards: 10/10

Choose a reward

CZK 40,000CHCI MÍT SAMOSTATNÝ TITULEK

VSTUPENKA premiératužkatričko_jandečková.jpg

vstupenka na premiéru pro 4 osoby (do kina Lucerna) vstup na raut pro 4 osoby 4x plnicí pero "Jan Masaryk" 4x tričko „PRAVDA VÍTĚZÍ, ALE DÁ TO FUŠKU!" kniha Václavy Jandečkové: Kauza Jan Masaryk - nový pohled, s osobním věnováním poděkování za podporu v titulcích filmu - samostatný titulek

Expected delivery of the reward: March 2025

Number of available rewards: 9/10

Choose a reward

CZK 60,000SOUKROMÁ PROJEKCE

VSTUPENKA premiératužkatričko_čvanč.jpg

vstupenka na premiéru pro 5 osob (do kina Lucerna) vstup na raut pro 5 osob 5x plnicí pero "Jan Masaryk" 5x tričko „PRAVDA VÍTĚZÍ, ALE DÁ TO FUŠKU!" kniha Jaroslava Čvančary: Anthropoid, s osobním věnováním poděkování za podporu v titulcích filmu - samostatný titulek soukromá projekce hotového filmu a beseda s tvůrci, místo a čas dle domluvy

Expected delivery of the reward: March 2025

Number of available rewards: 10/10

Choose a reward