prepping.jpg

PREPPING aneb BUĎTE PŘIPRAVENI Knihy

Předmětem tohoto projektu je kniha zabývající se problematikou preppingu (připravenosti) v každodenním životě a po případném kolapsu civilizace.

Vprepping-jpg-1280x720.jpg

ReachedCZK 95,306(212%)

212%
CZK 45,000requested
156contributors
ContributeRewards

Předmět projektu

Předmětem tohoto projektu je kniha zabývající se problematikou preppingu (připravenosti). První část knihy je věnována preppingu v každodenním životě a druhá část se věnuje preppingu po případném kolapsu civilizace jak ji známe.

K čemu použiji finanční prostředky z kampaně na Startovači?

Finanční prostředky vybrané v kampani na Startovači budou použity k uhrazení nákladů spojených s kampaní na Startovači, výrobě knihy a nákladům spojených s její distribucí. Rukopis mám hotový, mám vybrané nakladatelství, které vyhotovilo tiskový soubor, tedy zbývá jen získat finanční prostředky na výrobu knihy a její distribuci ... 

Knihu je možno podpořit i ze Slovenska. Odměny slovenským dárcům budou na Slovensko zaslány.  

Jak vše začalo?

Kniha zabývající se výlučně preppingem (připraveností) v českém a slovenském prostředí dosud nevyšla. Tato kniha je proto v tomto ohledu, dovolím si tvrdit, unikátem. Na trhu je samozřejmě nepřeberné množství knih zahraničních autorů, kteří se zabývají technikami přežití v přírodě i v městském prostředí, ovšem většina technik v nich popisovaných v naší rodné české a slovenské kotlině spíše nevyužijete - nemáme pouště, tropické pralesy, moře, máme trochu jiný systém fungování státu ... a tedy tyto knihy jsou bohužel z větší části vyhozené peníze ...

Já se občas řídím heslem "Nemáš? Udělej si!" a tak tedy v mé hlavě začala někdy v polovině roku 2019 klíčit první osnova a první řádky knihy zabývající se preppingem (připraveností) v našem středoevropském regionu .... To, že kniha vychází v době vrcholící pandemie koronaviru, způsobujícícho nemoc COVID-19 je, věřte nevěřte, naprostá náhoda ... Nicméně současná situace ukazuje, že spoléhat se pouze na stávající systém v některých ohledech nelze a je potřeba být, alespoň po teoretické stránce, připraven na různé překážky a obtíže, které nám může osud připravit ...

Co je mým cílem?

Mým cílem je zvýšit zájem běžných lidí o problematiku preppingu. Jsem toho názoru, že čím více lidí bude připraveno na nepředvídané situace v běžném životě, čím více lidí si zažije přirozenou potřebu předcházet různým konfliktním a nebezpečným situacím v běžném každodenním životě, tím je větší šance, že dojde-li k nějaké větší krizové situaci -autohavárie, požár v bytovém domě, náhlá povodeň apod., budou mezi postiženými lidé, kteří budou schopni správně a adekvátně zareagovat, budou mít u třeba sebe drobnosti, které jim pomohou lépe danou situaci zvládnout a případně svým jednáním zabrání větším materiálním škodám nebo uchrání více osob před zraněním nebo i ztrátou života. A pokud by opravdu došlo k tomu, že by se civilizace jak ji známe v současné podobě zhroutila, věřím, že právě lidé, kteří i s touto eventualitou dnes počítají a zajímají se o dovednosti potřebné pro život, budou ti, kteří budou stát u zrodu nové civilizace ...

Obsah knihy

Tato kniha se zabývá přípravou (preppingem) na různé zdraví, život nebo majetek ohrožující situace, které se v dnešní moderní době mohou v běžném životě objevit. Čtenář se dozví jak si zachovat osobní bezpečnost, jak se vyhnout konfliktu, jak může sebe a své blízké připravit na eventuální evakuaci, dozví se také např. jak zabezpečit svůj dům před nevítanými návštěvníky a mnohé další zajímavé tipy. V době dokončování rukopisu této knihy probíhala celosvětová pandemie koronaviru, který způsoboval nemoc COVID-19. Svět si s touto pandemií dokázal poradit, k totálnímu chaosu a následnému rozpadu společnosti jak ji známe, nedošlo. Přípravou na tuto eventualitu se zabývá druhá část této knihy.

Tato kniha není dokonalá, což ani být nemůže. Co člověk, to názor, to jiná zkušenost, to platilo odjakživa a stejně tak se člověk nemůže zavděčit všem... Zcela určitě se objeví odborníci ale i "odborníci", kteří budou mít na to či ono jiný názor nebo budou mít s tím či oním jinou zkušenost.

Již teď mne napadá mnoho vylepšení a další témata, která by se dala vložit do dalšího vydání této knihy a v němž se mohou případné připomínky projevit a/nebo objevit.  

Přehled kapitol knihy (základní členění)

První část knihy zabývající se preppingem v každodenním životě

Proč být připraven?
1. Typy krizových situací
2. Zachovejte klid a mějte připravený plán
3. Osobní bezpečnost
3.1. Korektní sousedské vztahy
3.2. O vaší připravenosti nemusí všichni vědět
3.3. Mějte přehled o svém bezprostředním okolí a správně jej vyhodnocujte
3.4. Nebuďte na veřejnosti nápadní - vyhněte se včas konfliktu
3.5. Nevšímavost ke svému okolí
3.6. Naučte se zavolat si o pomoc - nebuďte snadným terčem
3.7. Vynucený kontakt s útočníkem
3.8. Braňte se!
3.8.1. Rozpoznání agrese útočníka
3.8.2. Nutná obrana a krajní nouze
3.8.3. Zadržení útočníka
3.8.4. Příklady nutné obrany a krajní nouze
3.8.5. Útěk
3.8.6. Aktivní střelec
3.9. Obranné prostředky
3.9.1. Obranný sprej
3.9.2. Kapesní alarm
3.9.3. Křik a volání o pomoc
3.9.4. Cokoliv máte po ruce
3.9.5. Elektrický paralyzér
3.9.6. Teleskopický obušek a tonfa
3.9.7. Legálně držená střelná zbraň
3.9.8. Nůž, plynová pistole, flobertky, vzduchové a airsoftové zbraně
4. Mějte užitečné věci po ruce
4.1. KPZ (Krabička Poslední Záchrany)
4.2. EDC (Every Day Carry)
4.3. Evakuační zavazadlo
5. Sirény
6. Domov
6.1. Zabezpečení objektu proti osobám a zvířatům
6.2. Přerušení dodávek energií
6.3. Léky, zdravotnické potřeby a osobní hygiena
6.4. Znalost nejbližšího okolí
6.5. Informace a komunikace
7. Pracoviště
8. Dopravní prostředek
8.1. Cestování v České republice
8.1.1. Povinná a doporučená výbava
8.1.2. Záchranářská ulička
8.1.3. Kamera
8.1.4. Autobaterie
8.2. Cesty do zahraničí
9. Volnočasové aktivity
10. První pomoc
10.1. První pomoc v běžném životě
10.2. Vybrané kapitoly první pomoci poskytované laikem
10.3. První pomoc při dopravní nehodě

Druhá část knihy zabývající se stavem po kolapsu civilizace

11. Voda
11.1. Nutnost vody pro přežití
11.2. Uchovávání a skladování vody
11.3. Filtrace a čištění vody
11.4. Hledání a získávání vody v terénu
12. Potraviny
12.1. Příjem a výdej energie
12.2. Skladování potravin
12.3. Získávání potravin ze stávající infrastruktury
12.4. Pěstování potravin
12.5. Příklady nouzových potravin
13. Oheň
13.1. Dobrý sluha ale špatný pán
13.2. Způsoby rozdělání ohně
13.3. Materiály pro rozdělání ohně
13.4. Výroba troudu
13.5. Rozdělání ohně na sněhu a v mokrém prostředí
13.6. Hořící oblečení
13.7. Výhřevnost dřeva
14. Střecha nad hlavou
14.1. Ideální domov
14.2. Stávající domov
14.3. Adoptovaný domov
14.4. Nově budované přístřeší
15. Energie
15.1. Baterie
15.2. Tzv. obnovitelná energie
15.3. Parní energie
15.4. Elektrocentrály
15.5. Lidská energie
16. Platidla v PA situaci a výměnný obchod (barter)
17. Komunikace
18. Psychologie
18.1. Úvod
18.2. Stres
18.2.1. Obvyklé stresové faktory v životě před PA situací
18.2.2. Možné stresové faktory v životě po PA situaci
18.3. Důsledky stresu
18.4. Zvládání stresu v PA světě
18.5. Nové jméno
19. Zbraně, sebeobrana a zajištění domova
19.1. Násilí v PA světě
19.2. Zbraně
19.2.1. Rozdělení ručních zbraní
19.2.2. Střelivo pro ruční zbraně
19.2.3. Výběr zbraně
19.2.4. Nejvhodnější zbraň pro PA situaci
19.2.5. Skladování a údržba zbraní a střeliva
19.2.6. Výroba improvizovaných zbraní, střeliva a výbušnin
19.3. Sebeobrana
19.3.1. Napadení člověka psem
19.3.2. Napadení člověka divokým prasetem
19.4. Zajištění domova
20. Lov zvířat
20.1. Lov zvířat ve světě před a po PA situaci
20.2. Zvířata v naší krajině
20.3. Způsob lovu zvěře
20.3.1. Lov zvěře odstřelem
20.3.2. Zvláštní způsoby lovu
20.3.3. Chytání zvěře
20.4. Zpracování zvěře
20.5. Známky výskytu zvěře
20.6. Pasti uváděné v příručkách o přežití
20.7. Psychické rozpoložení lovce při prvním zabití zvěře
21. Sběr lesních plodů, rostlin, hub a hmyzu
22. Chov zvířat
23. Pěstování vlastních potravin
23.1. Jak začít pěstovat
23.2. Kdy začít pěstovat
23.3. Co pěstovat
23.4. Semena
24. Přesun osob a nákladu
25. Jednotlivec a komunita
25.1. Kdo má větší šanci na přežití?
25.2. Vznik komunit v PA světě
25.3. Komunita v PA světě
25.3.1. Vztahy v komunitě
25.3.2. Staří lidé a děti v komunitě
25.3.3. Dělba činností v rámci komunity
25.3.4. Vedení a organizování komunity
25.3.5. Vztahy mezi komunitami
25.3.6. Demokracie nebo diktatura?
26. Nedocenitelné drobnosti
27. Lékařská péče v PA světě
27.1. Dostupnost lékařské péče v PA světě
27.2. Kurzy první pomoci a další vzdělávání
27.3. Hygiena v PA světě
27.3.1. Čistota je půl zdraví
27.3.2. Hmyz a hlodavci
27.3.3. Zuby
27.3.4. WC
27.3.5. Tělesná hygiena v PA světě
27.4. Péče o zdraví v PA světě
27.4.1. První pomoc
27.4.2. Péče o nemocného
Závěr
Přehled použitých zdrojů
Literatura
Internetové odkazy

Ukázky z knihy

První ukázka z kapitoly "Proč být připraven?"

Pokud jste se rozhodli zakoupit si tuto knihu, pravděpodobně patříte k těm, kteří cítí potřebu být připraven na nejrůznější zdraví, život nebo majetek ohrožující situace, které se v dnešní jakkoli moderní době mohou v běžném životě objevit.

K napsání této knihy mne vedla skutečnost, že žádná kniha o preppingu v České republice od českého nebo slovenského autora dosud nevyšla, jsou k dispozici pouze obdobné knihy zahraničních autorů a rovněž skutečnost, že knihy a příručky o přežití nebo survivalu, které v České republice dosud vyšly, jsou téměř výhradně překlady zahraničních autorů a informace v nich obsažené jsou z větší či menší části pro typického Středoevropana bohužel nepoužitelné, ať už z důvodu přírodních podmínek nebo např. z hlediska charakteru zastavěných oblastí, životního stylu apod.

Tato kniha si nečiní ambice být všeobecnou příručkou prepperství. Neočekávejte, že po jejím přečtení se z vás stane prepper, to v žádném případě. Kniha se snaží být určitým výchozím bodem, základem, možným zdrojem inspirace nebo i jen podkladem pro zamyšlení. Mnozí jistě namítnou, že většinu informací v této knize uvedené lze dohledat například volně na internetu, ovšem internet není věčný a jistě není od věci mít určité informace po ruce kdykoliv a kdekoliv, což tradiční papírová kniha i přes jistá svá omezení umožňuje. Navíc dodávám, že já sám se za preppera nepovažuji. Postupem času se mi navíc zdá, že toto označení vlivem komerce přešlo do stádia jakési módnosti

Co je to prepping (prepperství) a kdo je to prepper? Pro lepší pochopení samotných výrazů prepper a prepping je třeba zabloudit zpět do historie. Pojem prepping se poprvé objevuje po 2. světové válce, kdy došlo k masivnímu rozvoji zbrojení na straně Spojených států amerických a Sovětského svazu a nastala tzv. studená válka. V obavách před jaderným konfliktem mezi těmito tehdejšími supervelmocemi, začalo ve Spojených státech amerických spontánně docházet ke stavbě atomových krytů prakticky u každého rodinného domu (některé zdroje uvádějí, že první náznaky prepperství se naopak objevily v Sovětském svazu). Lidé se začali připravovat na situaci, která by nastala po případném jaderném útoku, začali si vytvářet zásoby potravin, vody, pohonných hmot … Příprava, anglicky prepare, odtud název prepping a označení člověka, který se zabývá touto činností, prepper.

Ve výsledku ovšem nemusí dojít k tak katastrofální a hrůzné události, jakou by bezpochyby útok jadernými zbraněmi byl. Současná civilizovaná společnost je poměrně zranitelná už ve svém  každodenním životě. Spoléháme na všudypřítomný systém zásobování potravinami (řetězce obchodů), energiemi (rozvody elektřiny, plynu a tepla) a vodou, který nám zajišťuje pocit komfortu a bezpečí. Pokud nám v domácnosti dojde nějaká potravina nebo domácí potřeba, není nic jednoduššího, než vzít peněženku, dojít nebo dojet do nejbližšího obchodu a nakoupit si … Na rozdíl od svých předků (mám na mysli nejméně praprarodiče) nespoléháme na sebe, na své zdroje, jsme plně závislí na tomto systému a v okamžiku, kdy je tento systém zásobování narušen nebo zcela přerušen, spousta lidí se dostává do problémů …

V létě roku 2016 v Brně došlo ke kontaminaci veřejného vodovodu. V obchodech náhle nebyla k dostání balená voda, protože byla velice rychle vyprodaná. Údajně stačilo vodu z vodovodního kohoutku pouze převařit, to však většina lidí ať už z nedostatku informací nebo z obavy o své zdraví nedělala (zřejmě se jim převaření zdálo nedostatečné). Tato událost ukázala, jak hodně lidí není na tuto nebo podobnou situaci připraveno, jak moc spoléháme na zavedený systém, že nás ochrání, že za nás vše vyřeší …

V době dokončování rukopisu a přípravy vydání této knihy probíhala celosvětová pandemie koronaviru, který způsoboval onemocnění COVID-19. V České republice byla přijata mnohá opatření pro zamezení šíření této nemoci (uzavření obchodů, omezení volného pohybu osob, povinné karantény osob a obcí). Tato opatření byla bezesporu správná a byla přijata v rámci možností včas, i přesto se však ukázalo, že současný systém českého zdravotnictví je velmi křehký a snadno zranitelný. Co je však daleko důležitější, ukázala se bezohlednost části populace, která zavedená nařízení ignorovala, zlehčovala a snažila se je obcházet (např. porušování karantény osob a obcí, nerespektování zákazu nošení roušek na veřejnosti a šíření poplašných zpráv na sociálních sítích), čímž ohrožovala nejen sebe ale hlavně ostatní osoby a tedy se potvrdila nezbytnost připravenosti nezávisle na systému a to, že ve společnosti existuje vysoké procento nedisciplinovaných lidí, kteří by se v případě situace s daleko horšími následky projevovala naprosto nevyzpytatelně. 

Může však nastat zdánlivě daleko banálnější situace, například autohavárie na dálnici, po níž se vytvoří stojící kolona v délce několika kilometrů. Najednou uvízneme kdesi mezi poli ve stojící koloně několika desítek vozidel. A co kdyby se tato událost stala navíc v zimním období. Jste na tuto či obdobnou situaci připraveni?

Jak je z výše uvedených řádku patrné, prepperství nemusí znamenat plnou spíž jídla a arzenál zbraní a střeliva pod postelí … Prepper nemusí být nutně magor v maskáčích, který syslí potraviny a jiné zásoby. Prepperství se může stát koníčkem, životním stylem, způsobem uvažování. Po přečtení této knihy se z vás nestane prepper, to rozhodně ne, ale kniha vás může navést správným směrem, alespoň tomu věřím. Prepperství je nikdy nekončící přemýšlení, hledání řešení toho či onoho problému, zvažování možností jeho řešení a především je to neustálé sebezdokonalování se. Přidanou hodnotou je pak skutečnost, že jen málo událostí, které se stanou, nás doopravdy zaskočí. Jak jistě netřeba připomínat, neštěstí nechodí po horách …

 Mnozí mohou namítnout, že máme vcelku dobře fungující systém složek IZS (integrovaný záchranný systém tvořený Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem a zdravotnickou záchrannou službou). Ano, složky IZS v České republice fungují výborně a jsou schopny nejpozději do dvou dnů nad všemi v běžném životě představitelnými mimořádnými událostmi převzít kontrolu, řešit je a vyřešit - uvést věci zpět do normálního stavu. Ovšem je nutno si uvědomit, že ani složky IZS, jaký to div, neporučí větru dešti a i ony jsou limitovány lidskými a technickými zdroji a může dojít k výrazné časové prodlevě díky například počasí, selhání techniky, selhání jednotlivce aj. tedy určitě není od věci být do jisté míry na složkách IZS soběstačný.

Existuje hra, která snad nemá ani název. Její princip spočívá v tom, že se má odpovědět na otázku, co byste dělali, kdyby teď došlo k nějaké krizové situaci, např. „Co byste dělali, kdyby teď vypnuli proud?“, nebo „Co byste dělali, kdyby teď došlo v blízkém okolí k explozi nálože?“. Zkuste si tuto hru třeba i jen sami se sebou teď zahrát …

Knihu jsem rozdělil na dva díly. Prepperstvím v každodenním životě se zabývá první díl. Ve druhém dílu se věnuji přípravě na situace, které mohou nastat po opravdu závažné změně v našem nejbližším i vzdáleném okolí, rozpadu systému a společnosti (jejímu kolapsu), závažné přírodní nebo průmyslové havárii a jiných událostech, po nichž jsme na velmi dlouhou dobu nebo neurčito odkázáni opravdu jen a jen na své dovednosti a znalosti. Oba díly je vhodné v praxi navzájem kombinovat, tedy bych se určitě nedržel striktně rozdělení na situaci před a po kolapsu civilizace.

Druhá ukázka z kapitoly "3.4. Nebuďte na veřejnosti nápadní - vyhněte se včas konfliktu"

Dalším spolehlivým magnetem pro upoutání pozornosti zloděje, jsou drahé šperky a cennosti vystavené na odiv, drahý mobilní telefon, značkové oblečení, výrazné módní doplňky apod. Neznamená to, že je nutné ze dne na den změnit garderobu a začít chodit v montérkách, jen se zamyslet, zda svým vzezřením nepoutáme nepatřičnost pozornost, zda do okolí, v němž se pohybujeme, zapadáme, zda nejsme nápadní. Elegán v drahém obleku, který zabloudí do lokality s nepřizpůsobivými obyvateli, bude budit stejnou pozornost, jako zedník o polední pauze, který zabloudí do foyer Národního divadla … V obou případech přítomnost obou pánů vzbudí nežádoucí pozornost o jejich osoby. V prvním případě by to mohlo mít pro dotyčného zjevně horší následky než v případě druhém …

Zásady pohybu v hromadných dopravních prostředcích a péče o své cenné věci v tlačenicích apod. - tyto skutečnosti jsou neustále zejména policií zmiňovány na různých místech formou letáčků, hlášením v prostředcích městské hromadné dopravy apod. I přesto ke krádežím na místech s výskytem velkého počtu osob bohužel stále dochází. Pokud se již ocitnete v tlačenici, mějte stále přehled o svých dokladech, peněžence, cennostech. Zadní kapsa u kalhot opravdu není vhodným místem na peněženku, lepší je náprsní kapsa. Bezpečnostní řetízek, kterým si někteří pánové poutají peněženku ke kalhotám, lze snadno přeštípnout nebo přetrhnout, případně se jeho úchyt odřízne přímo od vlastní peněženky.

Ta správná sebeobrana by neměla začínat fyzickou konfrontací. Prvním krokem by měl být pokus se konfliktu, střetu, vyhnout - vyhnout se nebezpečným osobám, krizovým místům a nebezpečným situacím, nebýt nápadní, nemalovat si na své tělo pomyslný terč. Vše by mělo směřovat ke snaze vyhnout se konfliktu, i za cenu toho, že utrpí naše pýcha …

Velmi významnou roli při předcházení konfliktu hraje i řeč těla - to jakým způsobem působíme na své okolí bez ohledu na své oblečení. Shrbená pomalu se šourající postava je určitě pro útočníka více provokující, spíše ho upoutá jako snadná oběť, než sebevědomě kráčející osoba, která naopak svým postojem vyzařuje sílu a případně i odhodlání se bránit.   

Riziko konfliktu a útoku na vaši osobu může výrazně narůst, pokud se ocitnete poblíž velikého shromáždění osob, ať už se jedná o akci plánovanou nebo která vznikla spontánně (náhodně). Jedná se zejména o demonstrace nebo návštěvníky nějaké veřejné akce (sportovní utkání, hudební festival, koncert apod.). V případě velkého shromáždění osob můžou nekalé živly využít snahy zamaskovat svůj čin v přirozeně se vyskytujícím zmatku a spoléhání se na to, že bezpečnostní složky dohlížející na danou akci prostě nemohou být vždy všude.

Dalším způsobem, jak se vyvarovat být snadným cílem agrese je vyhýbat se místům, která jsou pro přepadení výhodná, tzn. úzké ulice bez bočních odboček, průjezdy, podchody pro pěší apod.

Třetí ukázka z kapitoly "3.7. Vynucený kontakt s útočníkem"

V případě, že vám nějaké individuum zastoupilo cestu, ještě není vše úplně ztraceno. Existuje několik zásad, které vám mohou pomoci celou situaci relativně bez úhony vyřešit.

Pokud čelíte jednotlivci nebo skupině osob vykazujících agresivitu, vám nepříjemné chování nebo jejichž chování je vám podezřelé, pokuste se nedat najevo strach nebo úzkost, ačkoliv vám právě v těle koluje zvýšené množství adrenalinu a tato rada se snáze přijímá, než uskutečňuje.

Adrenalin je základní hormon stresové reakce „útok nebo útěk“ vyměšovaný dření nadledvin a který patří do skupiny katecholaminů. Adrenalin se společně s kortizolem (hormon ze skupiny glutokortikoidů produkovaných kůrou nadledvin) podílí na udržení organismu při životě při stresové reakci. Tyto látky působí proti sobě. Adrenalin způsobuje, že tělo podává extrémní výkony, naopak kortizol brání před poškozením od účinků adrenalinu. Adrenalin se pro své mohutné účinky používá v akutní medicíně k resuscitaci.

Snažte se dýchat zvolna a zhluboka pomocí bránice. Nemluvte při plném nádechu – to způsobí, že hlas zní stísněně a nervózně. Místo toho začněte mluvit až v okamžiku, kdy budou plíce poloprázdné. To vám umožní mluvit klidněji a hlubším hlasem. Pokud ucítíte v některé části těla křečovité škubání od vzrušení, začněte rychleji pohybovat špičkami nohou uvnitř bot, to pomůže rozptýlit nashromážděnou energii a nikdo to neuvidí. Mluvte k osobám kolem vás klidně a pomalu, pokuste se však chovat přirozeně – nesnažte se nikoho napodobovat, mohlo by to působit podezřele. Ať už se chystáte udělat cokoli, vždy se pokuste dotyčné přesvědčit, že pro ně nepředstavujete hrozbu. Vždy si sundejte tmavé brýle! Přímý oční kontakt napomáhá, aby vám protějšek uvěřil, zatímco v tmavých brýlích, které znemožňují oční kontakt, působíte neosobně nebo podezřele.

Pokud se stanete obětí loupežného přepadení, nejlepší odezvou je předstíraná ochota podrobit se. Pokud u sebe budete nosit pár menších cenností, které můžete postrádat, je to to nejlepší opatření, které pro takové případy můžete udělat. Útočníci se zpravidla takovou kořistí uspokojí, nechají vás na pokoji a umožní vám zachránit mnohem důležitější věci.

V případě násilných trestných činů vůči ženám (znásilnění) jsem se setkal s doporučením nebránit se. Nejsem žena, tedy se při problematice znásilnění nedokáži tak úplně vcítit do role ženy. Ovšem je dokázáno, že sexuální násilníky často ještě více vydráždí případný odpor oběti. Také jsem četl o několika případech, kdy žena dokázala dotyčnému jeho čin zcela klidnou formou vymluvit nebo omezit sexuální praktiky na relativně snesitelné zásahy do fyzické integrity napadené. Je bezesporu, že psychika napadené ženy často utrpí značné škody, mnohdy nevratné.

Jedním z několika psychologických triků, jak si udržet násilníka od těla je předstírat naprosté rozběsnění v okamžiku konfrontace. Vykřikujte co nejsilnějším hlasem podivná a nesouvislá slova, nechte ústa, aby je o překot chrlila ven, a přitom kolem sebe zuřivě a zeširoka máchejte pažemi. Třebaže se tato metoda může zdát poněkud neohrabaná, pro útočníky může takovéto chování představovat nesnadný cíl. Pamatujte, že násilníci chtějí oběť, nikoliv protivníka, který se bude zuřivě bránit.

Pokud se ocitnete uprostřed davu, nesnažte se protlačovat davem proti jeho pohybu, spíše byste ještě někoho více rozdráždili, raději se nenápadně pohybujte spolu s davem a vyčkejte na vhodný okamžik, až se budete moci od něj rychle a bezpečně odpojit. Pokud se ocitnete uprostřed davu, který vás rychle unáší s sebou, snažte se propracovat do nějakého pomalejšího krajního proudu, ze kterého bude snazší se vymanit. Ať již se to budete snažit provést jakkoli, v žádném případě se nedávejte do běhu. Nejenže byste tím na sebe upozornili, ale stejně tak, jako si vlci užívají štvaní zvěře, mohla by se energie rozvášněného davu obrátit ve vaše pronásledování a dostižení. Jakmile se vám podaří se oddělit od davu, vydejte se, pokud to okolnosti dovolí, do nějaké bezpečné oblasti nebo vyhledejte pomoc.

Čtvrtá ukázka z kapitoly "4.3.2. Evakuační zavazadlo upravené"

S výše uvedeným obsahem, jak ho doporučuje Hasičský záchranný sbor, se vcelku dá souhlasit, nicméně uvedený obsah se mi zdá obecný a nemusí fungovat úplně vždy a některé položky se mi nezdají být zcela použitelné, proto jsem se zamyslel a pokusím se na dalších řádcích obsah evakuačního zavazadla modifikovat a upravit si jej koneckonců můžete i vy podle vašich potřeb a zkušeností.

Nejprve by bylo vhodné se zamyslet, co bude vlastně naším evakuačním zavazadlem. Dle mého názoru je pro většinu osob nejvhodnější batoh (máte volné ruce). Pro méně fyzický zdatné jedince taška nebo batoh na kolečkách (volil bych zavazadlo s odolnými kolečky, které spolehlivě zvládnou pohyb i na lehčím terénu). Velikost batohu volte podle obsahu, nemá však smysl se na dva až tři dny tahat s 30 kilogramovou krosnou, to mi přijde zcela zbytečné. Je nutno si uvědomit, že základní potřeby se složky IZS evakuovaným pravděpodobně budou snažit zajistit (přístřeší, teplé jídlo, deka). Může se ale stát, že evakuovaných bude prostě hodně a může trvat delší dobu, než se k vám pomoc dostane. Evakuační zavazadlo by měl mít každý, samozřejmě s výjimkou kojenců. Malé děti se tak mohou učit zodpovědnosti, i kdyby měly mít ve svém batůžku jen svého oblíbeného medvídka …

Mnou doporučený obsah evakuačního zavazadla:

Doklady

U dokladů je vhodné mít je vždy na stejném místě, ať už bydlíte v bytě nebo v rodinném domě, např. v předsíni na botníku abyste v případě, že je k něčemu potřebujete, neběhali po bytě nebo domě a nepřemýšleli, kam jste si je dali tentokrát. Takže v případě nucené evakuace si doklady při odchodu z bytu nebo domu pouze zasunete do kapsy.           

V případě nucené evakuace si pod pojmem doklady představuji občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny a platební nebo kreditní kartu. Vše ostatní mi přijde nadbytečné. Uložení naskenovaných dokladů na USB flash disk je zmíněno v kapitole zabývající se EDC.

Cennosti a peníze

V rámci dokladů sice uvádím, že v rámci dokladů je vhodné si vzít i platební nebo kreditní kartu, ale pravděpodobnost, že je využijete v nějakém evakuačním centru, není příliš veliká. Vzal bych si ji především z preventivních důvodů (rabování). Spíše využijete finanční hotovost a finanční rezervu jako takovou doporučuji mít i pro případ náhlého výpadku bankomatů nebo platebních terminálů v obchodech. Obecně se doporučuje rezerva 10 000 Kč v menších bankovkách (100 Kč nebo 200 Kč) na jednu dospělou osobu, případně i nějaké mince.

Pokud se jedná o cennosti, máte-li doma zabudovaný trezor, těžko ho budete brát sebou. Máte-li přece jen nějaký drobný šperk, o který byste z citových důvodů neradi přišli například v důsledku vloupání (rabování), vhodně ho zabalte, aby se během evakuace nepoškodil (pevné pouzdro). Tuto cennost pochopitelně nebudete mít v evakuačním zavazadle uloženou neustále. Bude-li během přípravy na evakuaci čas ho zabalit, zabalíte si ho dodatečně. Pokud ne, buď si na své cenné věci pořiďte trezor (na trhu jsou i trezory odolné proti ohni a zaplavení), anebo se modlete, aby si váš byt během evakuace nevyhlédli případní rabující.

Léky a brýle

Užíváte-li trvale nějaké léky, mějte je v evakuačním zavazadle v množství alespoň na tři dny (lépe více než méně). V evakuačním centru se pak informujte o možnostech získání vašich léků, jakmile to bude možné.

V peněžence nebo u dokladů je vhodné mít například na kartičce z tvrdého papíru uvedeny vaše alergie, krevní skupinu (pokud ji neznáte, lze si ji za drobný poplatek v řádech stokorun nechat zjistit například na transfúzní stanici) a názvy léků, které užíváte včetně dávkování a případně i jméno vašeho obvodního lékaře.

Nosíte-li brýle, třeba i jen na čtení, mějte jedny navíc v evakuačním zavazadle (v pevném pouzdře). Na aplikaci kontaktních čoček je potřeba mít klid a čistotu, což se během evakuace a případném pobytu v evakuačním centru moc zajistit nedá, proto se mi kontaktní čočky nejeví jako vhodná alternativa k brýlím během krizové situace.

Kapitola pokračuje dalšími doporučenými položkami v evakuačním zavazadle ...

Pátá ukázka z kapitoly "6.3.3. Osobní hygiena"

Zachování osobní hygieny je v nouzových podmínkách obtížné, ovšem do jisté míry i nutné pro podporu psychické pohody.

Kromě zubního kartáčku a zubní pasty (zubní pasta není v nouzi tak důležitá jako samotný zubní kartáček) je vhodné se zásobit i vlhčenými hygienickými ubrousky, které mají mnoho využití – kromě “omytí“ rukou a obličeje je lze využít i pro nouzové očištění intimních partií dospělých i dětí.

Samostatnou kapitolou jsou pak různé dezinfekční gely, které se dají volně koupit. Mohou být i parfémované a v různých baleních od malých vhodných například pro každodenní nošení v kabelce až po několikalitrové pro použití ve výrobních provozech. V nouzi lze pro dezinfekci využít roztoky s vysokým obsahem alkoholu (např. francovka), případně ocet.

Pro ošetření pokožky nebo obecně je také vhodné přibalit krém na ruce, který lze samozřejmě použít i na obličej.

V případě, že dojde k přerušení dodávky vody, nebude ani možno splachovat toaletu. V okolí domu si vyhraďte vhodné místo, kde budete vykonávat potřebu (velkou i malou). Pro tyto potřeby, bude-li možnost, proveďte alespoň mělký výkop, aby bylo možno výkaly zpětně zahrnout zeminou. Je také možno velkou potřebu vykonávat do igelitových pytlů, které se po uvedení stavu do normálu spolu se svým obsahem adekvátně zlikvidují.

Šestá ukázka z kapitoly "11.1. Nutnost vody pro přežití"

„Pro vznik života jak jej známe, je potřebná voda,“ zní jedna z pouček, které jste možná slyšeli při sledování nějakého dokumentu o vzniku života na Zemi.

Bez vody vydrží člověk cca 7 až 10 dnů, nicméně již po několika dnech bez vody začneme pociťovat příznaky dehydratace, tedy závratě, bolesti hlavy, rozostřené vidění, zrychlený puls a klesnou naše mentální schopnosti.

Normální množství tělesné vody kolísá mezi 60 až 70% tělesné hmotnosti dle věku a pohlaví. Při ztrátě tekutin cca nad 10 litrů nastává vedle výše uvedených příznaků dehydratace ještě navíc zástava močení a nakonec smrt.

K dehydrataci nemusí nutně dojít jen z důvodu nedostatku pitné vody, ale například i při silných průjmových onemocněních (cholera, tyfus). Dehydratace nás samozřejmě poznamená i vnitřně, může dojít k poškození ledvin.

Dehydratace se léčí podáváním tekutin, lépe po malých množstvích a pravidelně. Léčba těžší dehydratace trvá několik dnů. Na počátku je zcela dostačující voda, iontové nápoje je vhodnější naředit. Tělo primárně potřebuje vodu jako rozpouštědlo, koncentrace iontů je vysoká. Pokud dehydratovaná osoba normálně jí, doplní minerály bez problémů. V případě intenzivní ztráty tekutin zvracením a průjmem nestačí pít jen čistou vodu, vhodný je bujón, ovocné džusy apod. Těžká dehydratace snižuje příjem tekutin trávicím traktem, většinou je nutné nitrožilní podání.

Pro zdravého dospělého člověka se obecně doporučuje mít připravené tři litry na den. Pokud se v případě nouze omezí výdej energie, mělo by pro zdravého člověka dočasně postačit i méně.

Sedmá ukázka z kapitoly "12.5.7. Kopřivy"

Někteří z vás mohou namítnout, že kopřivy přece jen pálí a nemůžou být nijak užitečné. Opak je pravdou. Kopřiva dvoudomá, jak zní plný botanický název, si zaslouží naši úctu. Už po staletí se její jarní listy využívají jako zelenina bohatá na vitamíny a minerální látky a kopřivový čaj je uznávaným lékem. Dlouhé stonky kopřivy jsou zdrojem vláken.

Uvařená, blanšírovaná (ponořená do horké vody a následně ochlazená) nebo usušená kopřiva již nepálí. Kopřivu také můžeme vložit krátce do ohně, abychom ji byli schopni v nouzi zkonzumovat a nepopálili si jícen.

Listy kopřivy se připravují jako špenát a pesto. Nadrobno nasekané blanšírované mladé listy a výhony se uplatní ve vajíčkových jídlech a zeleninových pokrmech. Zelené plody kopřivy stejně jako podzimní zralé plody jsou po usušení a opražení pamlskem s ořechovou příchutí. Usušené a rozdrolené listy kopřivy se používají jako zimní koření bohaté na vitamíny.

Osmá ukázka z knihy z kapitoly "18.4. Zvládání stresu v PA světě"

Jak uvádí James Henry ve své knize [11] cílem není se stresu vyhýbat, spíše přinutit stresory, k práci pro nás.           

Víme, jaké stresory nám mohou uškodit, tedy dalším krokem bude prozkoumat naše reakce na tyto stresory.

V krizové situaci zažijete mnoho emocí, okamžiky, které budete prožívat, ve vás vyvolají řadu reakcí (strach, úzkost, frustraci, deprese, osamělost aj.). Pokud se naučíte tyto reakce kontrolovat, vaše šance na přežití se významně zvýší. Kontrola reakcí spočívá i v přípravě na situace, které v nás mohou vyvolat stresory, tedy se snažíme stresorům předejít.

James Henry ve své knize [11] uvádí několik tipů, jak se předem psychicky připravit na PA situace. Tyto tipy jsem převzal a volně upravil:

1. Poznejte sami sebe

Spolu se svou rodinou, případně členy vaší komunity se věnujte sebepoznávání. Poznávejte své blízké, ale i sebe sama. Posilujte své silné stránky, které jsou potřebné pro přežití, věnujte se ale i svým slabým stránkám a třeba za pomocí psychologa se pokuste je poznat a naučit s nimi pracovat.

2. Předvídejte své obavy

Nebuďte falešní hrdinové. Jsou preppeři, kteří se cíleně připravují na konkrétní PA situace. Pokud tyto PA situace opravdu nastanou, ani tito „specialisté“ nedokáží nyní bezpečně odhadnout, co přesně se bude v jejich blízkém okolí odehrávat a jak budou vzniklé situace působit na jejich psychiku.

Připravte se na to, že budete mít obavy o sebe, o své blízké. Budete přemýšlet, co budete dělat, až dokončíte nyní rozdělanou práci, co se stane druhý den, jaká bude vaše situace za týden, za měsíc … Budete náhle zavaleni myšlenkami, které buď necháte útočit na vás a ve výsledku třeba i srazit na kolena, nebo je využijete ve svůj prospěch.

Využijte nyní čas, který máte k tomu, abyste se zamysleli nad tím, z čeho byste měli v PA situaci největší strach a/nebo obavy, co by vám přinášelo největší stres. Pokud budete znát své obavy, pokuste se zamyslet nad tím, jak tyto obavy zmírnit nebo alespoň odstranit. Část obav můžete odstranit nynější přípravou na PA situace, část lze vyřešit jejich rozborem s psychologem … Cílem není eliminovat váš strach, ale budovat důvěru ve vaše schopnosti se s překážkami vyrovnat.

3. Buďte realisté

Nemá smysl si něco nalhávat, situace, které se odehrávají v současném reálném životě, natož ty, které nastanou v PA světě, se vás nebudou na nic ptát, prostě na vás dolehnou v plné své síle. Nepřeceňujte své síly ani schopnosti, budete-li tak činit, snadno můžete zažít velmi hořké zklamání … Je lepší být příjemně překvapen než nemilosrdně sražen na kolena.

4. Hledejte ve všem především pozitiva

Jste-li pozitivně naladěn v běžném životě nyní, máte oproti bručounům a chronickým pesimistům velikou výhodu. Ve všem lze nalézt nějakou pozitivní stránku věci. V PA světě bude mít tato vlastnost (a schopnost) stejnou cenu jako nějaké vybavení.

5. Pamatujte na přípravu

Je nutno si uvědomit, že pokud nyní zanedbáte svou psychologickou přípravu na přežívání v PA světě, mohlo by to později vést ke vzniku depresí, frustrace, nepozornosti, ztráty sebedůvěry, chybám v rozhodování v krizových situacích. Na prvním místě je vaše hlava. Pokud se ta nevzdá, nevzdá to ani tělo!

6. Trénujte své psychické schopnosti

Své psychické dovednosti trénujte. V České republice se dají po delším hledání najít i velmi kvalitní lektoři přežití. Není jich hodně, ale jsou. Jejich cena, respektive cena kurzů, které nabízejí, není nízká, ale vynaložená investice se vám dojista v nějaké krizové situaci i v běžném životě vrátí. Čím bude váš „trénink“ realističtější, tím lépe pro vás, tedy se předem zajímejte o náplň těchto kurzů.

7. Nikdy se nevzdávejte

Ve stresu mají lidé větší šanci propadnout panice. V drtivé většině případů si nemůžeme vybrat krizovou situaci, v níž se ocitneme, můžeme však kontrolovat naši reakci na tuto situaci. Čím více se budete věnovat učení se zvládat stres, tím později, až dojde na lámání chleba, budete mít větší šanci i ve stresu zareagovat klidně, adekvátně a budete mít větší šanci danou situaci zvládnout.

            Pamatujte na to, že mít vůli přežít rovná se odmítnout se vzdát.

Devátá ukázka z kapitoly "19.2.3. Výběr zbraně"

Jakou zbraň si vybrat na PA situaci? Předem bychom se měli zamyslet, k čemu budeme zbraň používat, tedy zda k ochraně sebe a svých blízkých, svého majetku nebo k lovu (ptactvo, drobná zvěř, vysoká zvěř) a podle toho se rozhodnout.

Nejčastější volbou střelných zbraní pro ochranu osob a majetku bude zřejmě pistole a broková nebo kulová zbraň.

Pro lov si budeme opatřovat kulové zbraně, brokovnice, vzduchové zbraně, praky, případně oštěpy nebo luky a kuše.

Lze předpokládat, že po PA situaci se bude možno dostat ke zbraním používaným bezpečnostními složkami (policie a armáda), tedy je na zvážení, zda se nezaměřit na tento typ zbraní alespoň z hlediska znalosti jejich ovládání.

Ke zbraním je možno opatřit řadu doplňků jako jsou puškohledy, kolimátory, noční vidění, bipody (dvounožky), laserové dálkoměry apod.

Neměli bychom zapomínat na náhradní díly pro případ opravy nebo při poškození (např. tětivy luků a kuší, dříky, letky a hroty šípů, gumy pro praky a další).

Desátá ukázka z kapitoly "25.1. Kdo má větší šanci na přežití?"

Je schopen v PA světě přežívat jedinec nebo má větší šanci komunita? Dle mého názoru se na tuto otázku dá odpovědět ano i ne.

Záleží na charakteru PA situace, záleží na daných lidech, daném jedinci, záleží na možnostech, které daný jedinec má, také záleží, zda se na možnost vzniku nějaké PA situace alespoň trochu připravoval … Pokud má jedinec dobré materiální podmínky, je mentálně schopen přežívat v PA světě a vyhovuje mu to tak, proč ne?

Ovšem po delším přemýšlení jistě každý z nás dojde k závěru, že nejlepší je vzdorovat PA světu a jeho nástrahám ve více lidech. Více lidí více ví, lidé se mohou v případě zranění postarat o sebe navzájem a více lidí tvoří větší sílu, ať už ji využijeme k boji nebo ke stavbě domova.

Jedenáctá ukázka z kapitoly "27.3.3. Zuby"

Zuby a péče o ně provázejí lidstvo již od dob pravěkých lovců mamutů … Zubní kartáček měl mnohé předchůdce, větvičky rostliny známé jako Salvadora perská se v některých oblastech Afriky údajně používají dodnes.

Je lepší kartáček měkký než střední nebo tvrdý, protože hrozí menší riziko podráždění dásní a krčků zubů. Pokud vám měkký kartáček nevydrží déle jak tři týdny, zřejmě na něj při čištění příliš tlačíte.

Jsme-li v opravdu veliké nouzi, použijte vodu, prst a popel (z ohniště). Zbavíte se alespoň zubního plaku. Pomůže i žvýkání borové nebo smrkové smůly (pozor nepolykat, může dojít k ucpání ledvin) nebo česnek, křen či máta.

Na internetu jsou návody k výrobě zubní pasty z jedlé sody – pozor, jedlou sodou (funguje jako abrazivo) si spolehlivě zničíte sklovinu zubů a tím otevřete pomyslná dvířka zubním kazům!    Zubních kartáčků mějte dostatečnou zásobu, jsou důležitější než zubní pasta. Na druhou stranu zubní pasty snižují riziko vzniku zubních kazů, zpomalují tvorbu zubního kamene, posilují dásně. K zubní pastě a kartáčku můžete přidat ústní vodu, dentální niť, mezizubní kartáček a případně i škrabku na jazyk.

Dvanáctá ukázka z kapitoly "Závěr"

Co říci závěrem? Velmi bych si přál, aby k žádné postapokalyptické události na Zemi nedošlo a když už, tak k takové, která náš dosavadní život poznamená co nejméně a aby se lidé dokázali spojit, alespoň na chvíli zapomenout na vzájemné spory a dohady a byli schopni společně danou situaci vyřešit a navrátit život zpět do starých dobrých kolejí …

Techniky a dovednosti uvedené a naznačené v této knize každopádně dle mého názoru mohou váš život obohatit a prostřednictvím zájmu o problematiku soběstačnosti můžete navázat třeba i nová přátelství.

Fotografie nášivky nabízené mezi odměnami

Ukázka nášivky

Originální nášivka navržená autorem knihy je nabízena v rámci odměn. Jedná se o textilní nášivku o průměru 9 cm opatřenou na zadní straně suchým zipem (kterou ale lze samozřejmě přišít i natrvalo nití). Místo nápisu NEMO je možno na nášivce umístit jméno nebo přezdívku dárce.

 

 

 

 

ReachedCZK 95,306(212%)

212%
CZK 45,000requested
156contributors
Contribute

project authorVojtěch Štrba

Rewards

CZK 150Pro dobrou věc

Rádi přispějete na dobrou věc a nic za to nežádáte? Přesto posílám předem své vřelé díky! Výši darované částky můžete samozřejmě dle své úvahy navýšit.

Expected delivery of the reward: September 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 450Nášivka

Jako druhý dárek si můžete vybrat originální nášivku navrženou autorem knihy. Náhled nášivky je vložen v popisu projektu za ukázkami z knihy. Nášivka Vám bude doručena přímo na Vaši adresu. Výši darované částky můžete navýšit dle své úvahy.

Expected delivery of the reward: November 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 500Výtisk knihy

Chcete mít v ruce výtisk knihy ještě před jejím uvedením do distribuce? Pak je tato odměna určena právě pro Vás. Výtisk knihy bude doručen přímo do Vaší schránky. Výši darované částky je možno rovněž libovolně navýšit.

Expected delivery of the reward: November 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 600Výtisk knihy s ručně psaným věnováním

Jako odměnu za Vaši podporu obdržíte poštou podepsaný výtisk knihy s osobním věnováním a poděkováním od autora. Výši darované částky je možno libovolně navýšit.

Expected delivery of the reward: November 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 650Výtisk knihy s uvedením dárce v seznamu dárců

Tato odměna je určena pro ty, kteří chtějí být uvedeni v knize v seznamu dárců (pod Vaším jménem nebo přezdívkou) + obdržíte jeden výtisk knihy do Vaší schránky. Výši darované částky lze libovolně navýšit.

Expected delivery of the reward: November 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 700Výtisk knihy + nášivka

Tato odměna zahrnuje na Vaši adresu doručenou originální nášivku (možnost zadat vlastní jméno nebo přezdívku) a výtisk knihy. Darovanou finanční částku je samozřejmě možno libovolně navýšit.

Expected delivery of the reward: November 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 750Výtisk knihy s ručně psaným věnováním + nášivka

Zvolíte-li tuto odměnu, bude na Vaši adresu doručen výtisk knihy s ručně psaným věnováním a poděkováním od autora + originální nášivka s možností zadat si vlastní jméno nebo přezdívku. Výši darované částky je možno libovolně navýšit.

Expected delivery of the reward: November 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 800Výtisk knihy s uvedením v seznamu dárců + nášivka

Tato odměna obsahuje výtisk knihy + uvedení jména nebo přezdívky dárce v seznamu dárců v knize + originální nášivku s možností volby jména nebo přezdívky doručenou na Vaši adresu. Možnost navýšit libovolně darovanou částku je i u této odměny.

Expected delivery of the reward: November 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000Speciální odměna

Speciální odměna doručená na Vaši adresu: výtisk knihy s ručně psaným poděkováním a věnováním od autora + nášivka s možností volby jména nebo přezdívky + uvedení Vašeho jména nebo přezdívky v seznamu dárců uvedeného v knize. Celkovou výši daru je možno navýšit dle úvahy dárce.

Expected delivery of the reward: November 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 9,000Reklamní prostor

Jste prodejci vybavení do přírody nebo podnikáte v blízkém oboru? Máte zájem o celostránkovou černobílou reklamu v knize? V tom případě je tato odměna určena pro Vás. V případě zájmu je možno se domluvit i na odebrání určitého počtu výtisků knihy do Vašeho obchodu - v takovém případě bychom se na konkrétní výši odměny domluvili zvlášť. Výtisk s osobním věnováním a poděkováním od autora je samozřejmostí.

Expected delivery of the reward: November 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 20,000Sponzoring

Zaujala Vás myšlenka připravenosti a chtěli byste významně podpořit vydání knihy? V tom případě jste na správném místě! Díky Vašemu daru bude možno nejen uskutečnit vydání knihy ale i případně navýšit její náklad. Kromě dobrého pocitu z podpoření dobré věci očekávejte i výtisk knihy s autorovým osobním věnováním a poděkováním. Uvedenou částku můžete dle Vaší úvahy navýšit.

Expected delivery of the reward: November 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable