Ježíš.jpg

Přátelé Eucharistie Film & Video

Film o Pánu Ježíši Kristu a Jeho zjeveních v současnosti, o liturgii a eucharistické úctě. Prosím, podpořte vznik našeho filmu.

9/7/2019

Ing. Valentín Kováč

Ing. Valentín Kováč

Ing. Valentín Kováč

Drazí přátelé, v srpnu jsme vyrazili do Košic za Valentínem Kováčem a jeho ženou Marií. Jistě si je pamatujete z filmu "AVE MARIA!", kde hovořili o Turzovce a zjeveních Panny Marie u nich doma. Valentín končil svůj filmový vstup slovy: "Panna Maria mě tenkrát připravovala na setkání se svým Synem".

Valentínovi se již řadu let zjevuje Pán Ježíš Kristus. Setkává se s ním prakticky každý den, ale jen a pouze před svatostánkem katolického kostela, do kterého Valentín vstoupí.

Valentín Pána Ježíše nejen vidí, ale může s ním rozmlouvat, ptát se, prosit za druhé.

Pán Ježíš pověřil Valentína (a jeho ženu) úkolem založit Společenství přátel Eucharistie.

Zde jsou podmínky vstupu:

Spoločenstvo priateľov Eucharistie.

  1. Kto môže vstúpiť do Spoločenstva ?

Vstúpiť a zapísať sa do Spoločenstva je umožnené každému, bez ohľadu na rasu, pohlavie alebo vyznanie, kto sa rozhodne nasledovať nášho Pána Ježiša. Inoverci po vstupe do Spoločenstva musia konvertovať na katolícku vieru a prijať potrebné sviatosti. Rodičia môžu zapísať aj malé deti, ktoré však po 1. svätom prijímaní, musia osobne svojím podpisom  , alebo vlastnoručným zápisom do elektronickej knihy potvrdiť svoj súhlas.

2. Aké povinnosti vyplývajú pre veriacich vstupom do Spoločenstva ?

2.1. Aspoň raz v týždni navštíviť Pána Ježiša pri Sviatosti Oltárnej alebo pri svätostánku. Ak je človek chorý a nevládny, alebo nemá vo svojom okolí túto možnosť má sa s ním stretnúť a pozhovárať pred krížom vo svojom príbytku.

2.2 Aspoň raz v mesiaci sa dobre vyspovedať, aby boli v stave milosti a mohli tak častejšie pristupovať  k svätému prijímaniu.

2.3. Účasť na Svätej omši minimálne v nedeľu a v prikázané sviatky

3. Akým spôsobom sa dá vstúpiť do Spoločenstva ?

3.1 Priamym zápisom do knihy Spoločenstva

3.2 Zápisným listom cez email

3.3 Zápisným listom cez poštu

Zápisný list
do Spoločenstva Priateľov Eucharistie.
Vyplniť ho musí každý osobne. Nemôže to byť v zastúpení. Len rodičia detí do Prvého svätého prijímania môžu tento list vyplniť za nich. Po Prvom svätom prijímaní si musia zápis obnoviť osobne. List zašlite na vkpeuch@gmail.com.


MODLIDBA
Môj milovaný Ježišu,
S hlbokou pokorou a láskou a celkom dobrovoľne sa zapisujem do Tvojho Srdca, s pevným odhodlaním Ťa nasledovať.
Daj mi milosti a silu zotrvať v tomto mojom predsavzatí, aby sme sa raz stretli v Nebeskom kráľovstve.
Amen.

Nasledujú kolónky zápisu do knihy :
Meno a priezvisko: .....................................................................................................
Rok narodenia:..................................................................................................................
Kňazi a rehoľníci dátum vysviacky:..............................................................................


Dátum zápisu:...................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Emailová adresa na Valentína je: vkpeuch@gmail.com

Z filmu Přátelé Eucharistie se dozvíte vše potřebné o Společenství přátel Eucharistie a další informace o rozsáhlém poslání Valentína a jeho ženy Marie.

Já jsem (s celou rodinou) členem Společenství přátel Eucharistie.

                                                                             Ať Vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar

ReachedCZK 81,735(204%)

204%
CZK 40,000requested
38contributors
Contribute

project authororfilm

Rewards

CZK 3001. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru - prostřednictvím emailu

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5002. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000kniha Corpus Christi, biskup A. Schneider

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,000Medailka Neposkvrněného Početí - knězem požehnaná

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi a požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5,000jedna Mše svatá = poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000třikrát Mše svatá = větší poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie -prostřednictvím pošty zašleme požehnané upomínkové předměty - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude třikrát odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable