Ježíš.jpg

Přátelé Eucharistie Film & Video

Film o Pánu Ježíši Kristu a Jeho zjeveních v současnosti, o liturgii a eucharistické úctě. Prosím, podpořte vznik našeho filmu.

10/6/2019

P. Filip Antonín Maria Stajner

P. Filip Antonín Maria Stajner, Poděbrady

P. Filip Antonín Maria Stajner

Drazí přátelé, v sobotu 5.10.2019 jsem v Poděbradech navštívil dominikánského kněze P. Filipa A. M. Stajnera. Pater je nemocný, má těžkou formu ALS. Jeho tělo je zcela bezvládné. Není schopen sebemenšího pohybu s vyjímkou zorniček a některých mimických svalů v obličeji. Tedy nemůže polykat, mluvit a není schopen pohnout ani prstem. Stále leží v poloze na zádech - na obyčejném lůžku. Přesto nemá žádné proleženiny. Dýchá za něj ventilátor, stravu dostává sondou přímo do žaludku. K tomu se již dávno přidaly vážné problémy se srdcem i s funkcí střev v jeho nehybném těle. I když je tělo zcela bezvládné, cítí jeho každou sebemenší bolest. Běžní pacienti s touto formou ALS umírají do pěti let. P. Filip je připoután k lůžku (ke svému kříži) již devatenáctým rokem a stále žije při plném vědomí.  Není v nemocniční péči odborníků, ale po celou dobu nemoci o něho (v domácím prostředí) pečuje stavební inženýrka Jaromíra M. Není tajemstvím, že P. Filip dlouhá léta balancuje na hranici života a smrti a že ani v případě nejzávažnějších zdravotních problémů není možný jeho transport do nemocnice. S Boží pomocí všechno zvládá sestra Jaromíra.

    S okolím P. Filip komunikuje prostřednictvím PC, který ovládá pohybem zorniček. Dříve se dorozumíval pouze s úzkou skupinou lidí a to tím způsobem, že diktoval písmenko po písmenku, pomocí přesně daných pohybů očí, dle předem sestavené tabulky. Takto nadiktoval i texty několika knih - asi nejznámějším dílem je Chudobka z Orlických hor, které pojednává o stigmatizované Aničce B. Tomanové z Pastvin. Každé jednotlivé písmeno textu knihy z jeho očí odezírala a zapisovala právě ošetřovatelka Jaromíra.

   Pater Filip věnuje svůj čas především modlitbě a své utrpení předkládá jako oběť Bohu. Pravidelně se zpovídá ze svých hříchů a u jeho lůžka je jednou týdně sloužena mše svatá.

   Koncem loňského roku se dostal P. Filip do stavu smrtelné agónie. Těsně před vánočními svátky lékaři uvedli, že selhávají jeho životně důležité orgány a potvrdili, že smrt přijde v nejbližších hodinách. Dne 24. prosince 2019 přijel do Poděbrad biskup Jan Vokál a zaopatřil umírajícího P. Filipa. 

Díky Bohu, Pater Filip se náhle probral, jeho životní funkce se stabilizovaly a on pokračuje ve své oběti za Církev, za národ, za nás hříšníky ...

Tenkrát nám všem vzkázal:

Drazí bratři a sestry v Kristu a Panně Marii! 

    Děkuji za modlitební tažení, které jste podnikli, když se mě dotýkala smrt. Jedna sestra z Legie Panny Marie se ptala: "Jak to Pán Bůh asi rozhodne? Úplně cítím, jak do nebe stoupá silný hlas, aby už Pater nemusel trpět, a jiný silný hlas, který volá, aby Pater ještě zůstal, protože ho tu potřebujeme." Kéž by Vás povzbudilo, že Pán vyslyšel Vaše modlitby a já pokračuji zde na zemi.           

                                                     Rád Vám i Vašim rodinám žehnám. Vděčný P. Filip M.    

Pater Filip nehybně leží na svém lůžku téměř 20 let.

V průběhu naší pracovní návštěvy trpěl Pater Filip srdečními a žaludečními problémy. Fyzické a duševní utrpení je součástí jeho každodenního života. Je mužem bolesti, ve kterém je ukřižovaný Kristus.

   Natočili jsme vstup se sestrou Jaromírou, dále ilustrační záběry i komentář P. Filipa, který přečetl jeho počítač. Vše bude ve filmu Přátelé Eucharistie. 

   Prosím, modlete se i za Patera Filipa. Pomozte, byť drobnou obětí, nadlehčovat jeho přetěžký kříž, který tak statečně přijal a nese i za nás.

                                                                                         Ať Vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar

ReachedCZK 81,735(204%)

204%
CZK 40,000requested
38contributors
Contribute

project authororfilm

Rewards

CZK 3001. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru - prostřednictvím emailu

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5002. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000kniha Corpus Christi, biskup A. Schneider

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,000Medailka Neposkvrněného Početí - knězem požehnaná

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi a požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5,000jedna Mše svatá = poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000třikrát Mše svatá = větší poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie -prostřednictvím pošty zašleme požehnané upomínkové předměty - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude třikrát odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable