Ježíš.jpg

Přátelé Eucharistie Film & Video

Film o Pánu Ježíši Kristu a Jeho zjeveních v současnosti, o liturgii a eucharistické úctě. Prosím, podpořte vznik našeho filmu.

12/28/2020

Poslední příspěvek k filmu Přátelé Eucharistie

Poslední příspěvek k filmu Přátelé Eucharistie

Drazí přátelé, posílám vám poslední příspěvek k filmu Přátelé Eucharistie.

Chcete-li sledovat zjevení Pána Ježíše Krista na Slovensku a vývoj Společenství Přátel Eucharistie, tak zde máte odkaz na stránky SPE. Stránky vznikly před několika dny a link mi poslal Ing. Valentín Kováč. 

https://peuch.eu  

Začínám pracovat na filmu "Salve Regina!"(zatím pracovní název), který bych rád zveřejnil v roce 2022. Pokud jsem nepřišel o vaši přízeň, tak můžete i tento budoucí mariánský snímek podpořit. Číslo bankovního účtu (nebo případně spuštěný Startovač) včas oznámíme. Pro filmový materiál se budeme muset otočit např. do Ekvádoru a možná i do Bolívie. Jen nevím, zda to půjde bez očkování :-) Požehná-li Pán Ježíš i tento projekt, pak všechno dobře dopadne.                                                                                                                                                     

Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar, Orfilm    

  Ještě připojuji několik řádek od P. Filipa M. Stajnera:  

 V Poděbradech, 8. prosince 2020, Neposkvrněného Početí Panny Marie

  

Drazí v Kristu a Panně Marii,

 

       rozmilé Děťátko, sladké Jezulátko – kolik něhy, lásky a světla nám Boží Synáček dává – a my žasneme a sytíme se Jeho čistotou, bezelstností a něhou – a zároveň jsme to my, kdo tomuto Dítěti připravujeme tak krutý osud. Jsou to naše hříchy, kvůli nimž budou Jeho ruce přibity na dřevo kříže a Jeho Tělo, které Maria s takovou láskou chovala, opět spočine v její náruči – zcela zmasakrované.

 

     Drazí, Kristus se na této zemi zrodil, pro naše hříchy byl ukřižován, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa, ale ve svém mystickém těle – v Církvi – dál kráčí dějinami a nese svůj Kříž. Vždyť už sv. apoštol Pavel nám doznává: „ ... na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap,..." (Srov. Kol. 1, 24)

 

    Prosím, při pohledu na sladké Jezulátko, zřekněme se svých hříchů a tomuto svatému Dítěti ve svých srdcích i rodinám připravme lepší osud.

 

 

                                 K tomu Vám rád žehnám.

 

                                                     P. Filip M.

ReachedCZK 81,735(204%)

204%
CZK 40,000requested
38contributors
Contribute

project authororfilm

Rewards

CZK 3001. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru - prostřednictvím emailu

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5002. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000kniha Corpus Christi, biskup A. Schneider

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,000Medailka Neposkvrněného Početí - knězem požehnaná

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi a požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5,000jedna Mše svatá = poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000třikrát Mše svatá = větší poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie -prostřednictvím pošty zašleme požehnané upomínkové předměty - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude třikrát odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable