Ježíš.jpg

Přátelé Eucharistie Film & Video

Film o Pánu Ježíši Kristu a Jeho zjeveních v současnosti, o liturgii a eucharistické úctě. Prosím, podpořte vznik našeho filmu.

5/5/2019

Golgota a Genesaretské jezaro objektivem Orfilmu

Golgota

 

 

Jeruzalém, Golgota - v místě oltáře stál Kříž Ježíše Krista. 

Boží Hrob je jen několik desítek metrů od místa ukřižování. 

Pán Ježíš Kristus se svým učedníkům zjevil na břehu Genesaretského jezera.

Tu řekl Petrovi ten učedník, kterého miloval Ježíš: "Pán je to!" Jan 21,7

Když Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si vrchní roucho - neboť nebyl oblečen - a skočil do jezera. Ostatní učedníci táhnoucí síť s rybami připluli na loďce, neboť nebyli daleko od země, jen asi dvěstě loktů. Jan 21, 7-8

Za námi je kostel Primátu sv. Petra. Byl postaven na skalách na pobřeží Galilejského jezera.

Stojí na místě, kde Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání posnídal s učedníky.

Ježíš jim řekl: "Pojďte k snídani!" - Nikdo se ho z těch učedníků, kteří jedli, neodvážil otázat: "Kdo jsi ty?" Neboť věděli, že je to Pán. Jan 21, 21-13

Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi: "Šimone, synu Janův, miluješ mě více nežli tito?"

Dí jemu: "Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji." Pravil mu: "Pas beránky mé!" ... Jan 21, 15-16

Jeruzalém - místo Nanebevstoupení Ježíše Krista.

Když jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se do nebe. Oni se poklonili a s velkou radostí se vrátili do Jeruzaléma a stále chválili a velebili Boha v chrámě. Luk 24, 50-53

                                       Místo, ze kterého se Pán Ježíš vznesl do nebe.

V Izraeli jsme natočili mnoho filmových záběrů. Některé uvidíte v dokumentu Přátelé Eucharistie.

 

Ještě přidávám tři fotografie z pohřbu pana prof. Jaroslava Vodrážky v Praze.

Děkuji Bohu, že jsem mohl pana profesora tak dobře poznat.

Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar

ReachedCZK 81,735(204%)

204%
CZK 40,000requested
38contributors
Contribute

project authororfilm

Rewards

CZK 3001. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru - prostřednictvím emailu

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5002. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000kniha Corpus Christi, biskup A. Schneider

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,000Medailka Neposkvrněného Početí - knězem požehnaná

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi a požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5,000jedna Mše svatá = poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000třikrát Mše svatá = větší poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie -prostřednictvím pošty zašleme požehnané upomínkové předměty - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude třikrát odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable