Ježíš.jpg

Přátelé Eucharistie Film & Video

Film o Pánu Ježíši Kristu a Jeho zjeveních v současnosti, o liturgii a eucharistické úctě. Prosím, podpořte vznik našeho filmu.

4/15/2019

Káňa Galilejská objektivem Orfilmu

Káňa G.

Kána Galilejská. Ježíš zde uskutečnil zázrak s vínem, když přišel na svatbu chudých lidí a proměnil vodu ve víno.

Svatba v Káně, jeden ze zázraků v Evangeliích a první zázrak v Evangeliu podle Jana.

Svatební kostel, postavený františkány nad ruinami, o kterých se věří, že se datují do časů Ježíše.

Hora Tábor z pohledu od města Nazaret.

Pohled z úpatí hory Tábor směrem k Nazaretu, který leží na vrcholcích protějšího hřebene.

Tudy chodíval Ježíš z Nazareta na horu Tábor.

Hora Tábor se nachází v Dolní Galileji, 17km západně od Galilejského jezera.

Pod úpatím hory se nachází dvě arabská města i židovská komunita nazývaná Kfar Tavor.

Jsme na vrcholu hory Tábor.

Pohled z vrcholu do nížiny. Úrodná Galilea.

Mezi roky 1919 - 1924 byl na vrcholu hory Tábor postaven působivý římskokatolický kostel Františkánského řádu nazvaný Kostel Proměnění Páně.

Kostel byl postaven ze tří chrámových lodí, které jsou odděleny dvěma řadami sloupů držících oblouky.

V horní části kostela, nad oltářem, je mozaika, která zobrazuje Proměnění Páně.

Drazí přátelé, sbírka na Startovači.cz byla ukončena, ale naše příspěvky z natáčení filmu Přátelé Eucharistie budete dostávat i nadále.

Příště se podíváme do Jeruzaléma.

Postupně rozesíláme požadované odměny "startérům".

Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar

ReachedCZK 81,735(204%)

204%
CZK 40,000requested
38contributors
Contribute

project authororfilm

Rewards

CZK 3001. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru - prostřednictvím emailu

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5002. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000kniha Corpus Christi, biskup A. Schneider

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,000Medailka Neposkvrněného Početí - knězem požehnaná

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi a požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5,000jedna Mše svatá = poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000třikrát Mše svatá = větší poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie -prostřednictvím pošty zašleme požehnané upomínkové předměty - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude třikrát odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable