Ježíš.jpg

Přátelé Eucharistie Film & Video

Film o Pánu Ježíši Kristu a Jeho zjeveních v současnosti, o liturgii a eucharistické úctě. Prosím, podpořte vznik našeho filmu.

11/19/2019

Mária a Valentín Kováčovi, přednáška - Dotyky Neba

Mária a Valentín Kováčovi

V sobotu 16. listopadu jsme v Orlickém Podhůří - Říčkách natáčeli přednášku Márie a Valentína Kováčových (Košice), ve které hovořili o připravované knize Dotyky Neba a okolnostech jejího vzniku. Pod fotografií si můžete přečíst krátkou upoutávku na knihu Dotyky Neba.

Úvod

Táto kniha nás vzrušujúcim spôsobom privádza do tajomného sveta mystiky, od zjavenia Panny Márie na Turzovke, cez zjavenia Pána Ježiša môjmu manželovi Valentínovi a zjavenia našej  5–ročnej vnučky Viktorky. Pojednáva o poslaní, ktoré dostal môj manžel od Pána Ježiša, založiť Spoločenstvo Priateľov Eucharistie a rozšíriť ho do celého sveta, aby sa prehĺbila úcta k Eucharistii, a o veľkom Božom tajomstve, Nebeskom kráľovstve, ktoré sa Pán Ježiš rozhodol zverejniť skrze našu malú vnučku, ktorej bolo toto tajomstvo zjavené preblahoslavenou Pannou Máriou. Dôvody, prečo sa to stalo, najlepšie vysvetlil Pán Ježiš  Valentínovi: 

„Cirkev je teraz v hroznom stave. Každý deň stráca mnoho členov. Nemá ľuďom už čo ponúknuť, ako ich pritiahnuť. Kresťania svoje biele košieľky, ktoré dostali pri krste, zahadzujú špinavé do skrine, alebo rovno do odpadu. Stratili motiváciu na to, aby si ich oprali. Ty si len Môj posol, ktorý im má ukázať, že sa oplatí byť kresťanom, že je dôležité, aby tie košieľky vytiahli zo skrine a začali ich nosiť a pravidelne opierať. Povieš im o tom, čo nikto nikdy nepovedal. O Nebeskom kráľovstve, cieľu, ku ktorému by mala smerovať každá duša. O tom, aké je, ako prebieha život v ňom, ako sa tam má duša človeka dostať, a čo sa deje s človekom po smrti. Ukážeš im, aký je dôležitý život na zemi, pre život večný. Veď ako vy ľudia hovoríte: „ Kto si ako ustelie, tak bude spať" a Ja k tomu  len dodám: „ Kto sa ako pripraví, tak sa bude mať."

Hlavným tvojím poslaním je ukázať ľuďom cieľ ich života – Nebeské kráľovstvo a Život večný. Spoločenstvo Priateľov Eucharistie je len prostriedok, ako sa do toho cieľa dostať, ale ako budú odmenení, záleží od života, aký viedli na zemi."

Příběh Márie a Valentína jsme sledovali v dokumentu AVE MARIA! a budeme se mu věnovat i ve filmu Přátelé Eucharistie. 

V příští novince navštívíme Cisterciánský klášter Vyšší Brod, kde se zúčastníme obláčky našeho podporovatele a spolupracovníka Antonína Krejzara. Natočené záběry uvidíte ve filmu Přátelé Eucharistie.

Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar

ReachedCZK 81,735(204%)

204%
CZK 40,000requested
38contributors
Contribute

project authororfilm

Rewards

CZK 3001. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru - prostřednictvím emailu

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5002. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000kniha Corpus Christi, biskup A. Schneider

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,000Medailka Neposkvrněného Početí - knězem požehnaná

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi a požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5,000jedna Mše svatá = poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000třikrát Mše svatá = větší poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie -prostřednictvím pošty zašleme požehnané upomínkové předměty - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude třikrát odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable