banksy flag russia.jpg

Pomozte nám informovat o ruském odboji! Ostatní

Stránka OSM ∞ STATEČNÝCH mapuje akce, motivace a souvislosti současného ruského protirežimního odboje - v Rusku, na Ukrajině i ve světě.

Ukončení kampaně na Startovači
10/31/2023

Ukončení kampaně na Startovači

STRÁNKA ALE NEKONČÍ! CÍL TOTIŽ ZŮSTÁVÁ STEJNÝ.

Jak jde život a dějí se věci, někdy dojde i na změnu.

Náš projekt se z malého blogu změnil na stránku s ambicí přehledného zpravodajství o ruských odbojových skupinách. Díky profesionálnímu webu nabízíme platební bránu na pravidelné i jednorázové příspěvky čtenářům přímo na stránce - a našich patronů na Startovači už nějakou dobu ubývá.

Rozhodli jsme se proto podporu nedublovat. Rádi bychom ty z Vás, kteří byste chtěli i nadále podporovat náš projekt, pozvali na náš web, kde si můžete způsob podpory vybrat.

Děkujeme Vám všem za přízeň a těšíme se na další spolupráci!

CÍL TOTIŽ ZŮSTÁVÁ STEJNÝ.

Jak (a proč) podporovat Rusy, kteří pomáhají Ukrajině zvítězit?
10/4/2023

Jak (a proč) podporovat Rusy, kteří pomáhají Ukrajině zvítězit?

Pátrání po hrdinech na naší stránce se může jevit jako samoúčelná romantická výstřednost. Pokusíme se v pár řádcích ukázat, že nám jde o něco mnohem důležitějšího.

Úvodní obrázek ukazuje dobrovolníky ze Sibiřského praporu (ruská jednotka ukrajinské Mezinárodní legie), chlubí se novým vybavením. Sesbírali na něj díky darům – od lidí, kteří pomoc Ukrajině vnímají jako povinnost každého slušného Rusa.

Většina dárců jsou Rusové. Peníze z RF posílají přes kryptopeněženky, protože režim transakce hlídá a podpora jednotky na straně Ukrajiny by je mohla stát i dvacet let v kolonii za vlastizradu. Přesto “své” jednotce na vybavení přispěli.

Kladu si otázku, jak by taková sbírka dopadla u nás. Na gruzínskou a běloruskou jednotku pomáhali Češi vybírat s téměř stejnou vervou, jako na podporu ukrajinské armády nebo českých dobrovolníků.

Podpora Rusům v tomhle srovnání dostává dost na frak. Pochopitelně, řekli byste. Je to ale opravdu tak pochopitelé?

Máme s ruským odbojem společné cíle?

Abychom se v tom nezamotali, je potřeba si ujasnit, co je cílem našeho snažení. Pokud to maximálně zjednodušíme, jde jednak o to, aby Ukrajina zvítězila a osvobodila všechna svá okupovaná území, zároveň je ale třeba do budoucna usilovat i o bezpečnost v celém regionu, čehož s Ruskem v jeho současné podobě zkrátka není možné dosáhnout.

Ukrajinci investují veškeré své síly do dosažení vítězství. Při nejlepší vůli nemají a nemohou mít kapacitu na řešení situace v Rusku; i přesto ustavili komisi pro komunikaci s ruskými regionálními iniciativami bojujícími o nezávislost, přijímají Rusy do své Mezinárodní legie a spolupracují s ruskými partyzány. Jednoduše a pragmaticky přijímají pomoc, která může přispět k jejich vítězství.

Jdou ale ještě dál – nabídli ruským politickým vězňům zařazení do svého programu výměny zajatců prostřednictvím projektu “Chci žít”. Přes tuto ukázku strategického uvažování do budoucna – každý Rus, kterého získají na svou stranu, znamená o jednoho potenciálního agresora méně – se jejich úsilí v tuhle chvíli napírá především k obraně a osvobození vlastní země.

Nicméně, jsou-li Ukrajinci – kteří mají bezesporu nejsilnější motivaci odmítat mít s Rusy cokoli společného – schopni komunikovat s ruským odbojem, dávat mu jistý díl důvěry i kompetence, co přesně v tom brání nám?

Komu a jak má smysl pomáhat? Podle čeho se rozhodovat a kde k tomu vzít informace?

Skutečnou a nespornou pomoc Ukrajině znamenají určitě Rusové bojující na straně Ukrajiny, partyzáni likvidující ruskou vojenskou techniku a jiné vojenské dodávky pro “speciální operaci”, dobrovolníci pomáhající zavlečeným Ukrajincům – a také regionální iniciativy, které se distancují od kremelské politiky a bojují o svou nezávislou budoucnost zahrnující dobré vztahy s Ukrajinou i Západem.

Rusko je v této chvíli zhroucený stát, v němž se perou o moc oligarchové a warlordi Prigožinova ražení. Státní instituce slouží výhradně k udržení moci stávajícího vládce a jeho okolí, zatímco závoj papírové demokracie řídne s každou další změnou ústavy a zákonů směrem k tomuto účelu. Občané slouží jako záplaty tohoto závoje a strava pro válečný masomlýnek.

Kdo je proti, může buď mlčet, nebo odejít – do podzemí nebo za hranice. Protestuje-li, dostane pokutu a podpoří tak “speciální operaci” (případně je rovnou odveden); protestuje-li dál, skončí ve vězení. Silové složky státního aparátu zčásti ze strachu a zčásti opojeny svou beztrestností neřeší adekvátnost zásahů, takže pokojný občanský protest může znamenat i mučení nebo smrtelnou “nehodu”.

I to je jeden z důvodů, které dovedly mnoho Rusů do odboje a k partyzánským akcím. Pokojný protest je vyjádřením občanského postoje a má velký význam jako projev solidarity s Ukrajinou, prakticky ale slouží jeho potlačení nejlépe ruské propagandě, která tak demonstruje svou sílu a kontrolu nad obyvatelstvem.

Důležitou roli tu hraje i motivace – porazit současný ruský režim není cílem Ukrajiny ani Západu – největší zájem na tom mají sami Rusové a podpořit je v tom může pomoci všem.

Ruský odboj potřebuje publicitu, odezvu, zájem veřejnosti. Ruská propaganda je zatím se svým narativem, že partyzáni a legionáři jsou “zločinci, teroristé a zrádci” dost úspěšná. Přispívá k tomu princip kolektivní viny, jazyková bariéra i kontroverze tématu násilí jako takového. Jejich nesporné hrdinství tak často vyznívá vniveč.

Současná politika udělala z Ruska pro většinu zemí teroristický stát. Vlastní občany, kteří s touto politikou nesouhlasí nebo prostě naletěli propagandou prezentované verzi, drží Kreml jako rukojmí. V takovém kontextu je partyzánská činnost uvnitř Ruska srozumitelnější, přesto tohle téma vyvolává kontroverze i v rámci samotného odboje – některé iniciativy (Zastav vagóny) pracují striktně bez násilí, jiné násilí vůči přisluhovačům režimu, zejména jeho silovým složkám, považují za legitimní.

Vyplývá z toho, že pro naši podporu nestačí vědět, že se daná iniciativa chce zbavit Putina nebo podporuje Ukrajinu. Potřebujeme mít dostatek informací k rozhodnutí, zda se nejedná o další imperiální šílence nebo skupinu, již spojuje záliba ve vraždění. Potřebujeme mít představu o jejich struktuře, způsobu rozhodování, sponzorech, představitelích, vnitřních pravidlech, motivaci…

KRITÉRIA

Stánka OSM ∞ STATEČNÝCH odbojová hnutí vyhledává, monitoruje, a z otevřených zdrojů o nich shromažďuje, ověřuje a publikuje dostupné informace. Míru rizika vyhodnocujeme a k podpoře doporučujeme jen ta, která naplňují všechna nebo většinu našich kritérií.

Pokud se shodneme na tom, že má smysl podporovat jakoukoli iniciativu Rusů s cílem svrhnout či oslabit diktátorský režim nebo uspíšit vítězství Ukrajiny, je-li taková iniciativa v souladu s naším cílem, efektivní, udržitelná, transparentní – a nepostrádá etický rozměr – můžeme začít přemýšlet nad formami podpory.

JAK PODPOROVAT

Psát a sdílet na sociálních sítích. Psát o těch, jejichž hrdinství nejde zpochybnit, psát o nich s obdivem, který si jejich hrdinství zaslouží. Mluvit o nich. A také mluvit s nimi – to děláme strašně málo. Přitom právě to nám může pomoci správně vyhodnotit, koho podporovat. Sociální sítě už dnes s použitím překladačů dokážou překlenout jazykové propasti, je tu Deepl, Google translate, jde to.

Partyzánské telegramové kanály dají sice ruštiny neznalému čtenáři trochu víc práce, ale i to jde. Nenechávejte si nikým nic namluvit, ptejte se sami a ptejte se přímo aktérů – naše stránka přináší tipy, ale nemůže za Vás rozhodnout, komu chcete věřit.

Ruský odboj můžete samozřejmě podpořit i finančně – v nejbližší době přidáme i konkréní možnosti podpory. Naše stránka odbojové iniciativy mapuje v podstatě jako jediná – je to pochopitelné, informace se ve válce ověřují velmi obtížně, přesto považujeme za nešťastné, jak očividně tohle téma v českých médiích chybí.

Naše stránka se snaží probourat jazykovou bariéru i propagandistické narativy. Publikujeme o odbojových iniciativách informace, jejich zdroje, odkazy, otitulkovaná videa najdete na našem Youtube kanálu.

Pomozte upozornit na ruský odboj, pomozte nám o něm informovat, informujte o něm a podpořte jej i Vy sami. Staňte se přáteli statečných.

Děkujeme.

55 let uplynulo od protestu “osmi statečných” proti okupaci Československa
8/25/2023

55 let uplynulo od protestu “osmi statečných” proti okupaci Československa

25. 8. 1968, Rudé náměstí, Moskva, SSSR:

“Filoložka Larisa Bogorazová, akademik Konstantin Babickij, básník Vadim Delone, dělník Vladimir Dremljuga, překladatel a kritik umění Viktor Fainberg, studentka Taťána Bajevová a matematik Pavel Litvinov se posadili na zem a rozbalili transparenty s nápisy: „Ať žije svobodné a nezávislé Československo”, „Hanba okupantům!“, „Ruce pryč od ČSSR!“, „Za vaši i naši svobodu!“, „Ztratili jsme nejlepší přátele“. Vedle nich stála spisovatelka Natalie Gorbaněvská s tříměsíčním synem v kočárku a mávala československou vlaječkou.”

Z textu s názvem Osm statečných od Adama Hradilka

Na jejich počest a na počest toho nezměrnýho zástupu dalších, o ktereých zatím nic nevíme, čtete stránku jménem OSM ∞ STATEČNÝCH, jejím mottem je ZA VAŠI I NAŠI SVOBODU.

Přeju si, abyste tu četli o naději pro nás všechny. Na památku osmi statečných Rusů, kteří vyšli na Rudé náměstí protestovat proti zvůli – a k podpoře všech, kteří se odvažují dnes.

NEZAPOMÍNÁME

BOJUJÍ I ZA NÁS
8/18/2023

BOJUJÍ I ZA NÁS

ZA VAŠI I NAŠI SVOBODU

Že tyhle věty beze zbytku platí pro ukrajinské obránce, je jasné. Že platí pro dobrovolníky v řadách Mezinárodních legií Ukrajiny je nabíledni. Kdo jste na tom jako já – na zbraně a humanitární pomoc pro Ukrajinu posíláte, co můžete, pomáháte, kde a jak dovedete, s puškou to neumíte a běháte pomalu, pokud vůbec, drony obdivujete, ale neumíte je obsluhovat ani postavit a rozhodně nejste žádný kybermág, který by to v ZSU rozsvítil svou genialitou – víte, že každý český kluk nebo holka, ať už jako paramedik, dobrovolník v humanitárce nebo aktivní obránce, bojuje a pomáhá na Ukrajině za vás. (Díky všem!) Konečně, co to povídám, proč každý český kluk, když jsou tam Američané, Japonci, Finové, Brazilci, Rusové… Rusové? Ano. I Rusové tam bojují za nás.

Hlásí se k odpovědnosti za vývoj situace v Rusku, v Evropě i ve světě. Z odpovědnosti vyvozují povinnost.

Jako první krok na této cestě nabízejí svůj život za svobodu Ukrajiny, za svobodu své vlasti, za naši svobodu. Denis Ugrjumov a Pavel Mezerin, velitelé nové jednotky za iniciativu Svobodná Ingria. Dobrovolníci partyzánského hnutí Černý Most. Vladislav Ammosov, velitel Sibiřského praporu a zástupce hnutí Nezávislá Sacha. Rusové. Tátové od rodin.

Muži, jimž se díky práci stovek dalších lidí podařilo získat důvěru ukrajinských úřadů a dostalo se jim cti bojovat bok po boku s obránci Ukrajiny, přestože mají (nebo měli) ruský pas.

Organizace, které je vyslaly, lidé, kteří jejich výcvik a cestu podpořili finančně, Občanská Rada, která zaštiťuje celý proces včetně výcviku, regionální organizace, které na svých územích formují jednotky k obraně proti Kremlu i jeho případným dalším vyzyvatelům Prigožinova střihu – i oni jsou Rusové. Občané. Lidé. Ocitli se v mezní situaci a jsou nuceni hledat mezní řešení. A tak jej tedy hledají. Chápou vážnost situace a necouvli před ní.

Kolik z nás může říct totéž? Jakékoli “ano, ale…” – například odkazy na nízké procento ruské populace, které bere tuhle odpovědnost za svou – to všechno mi zní jako nechuť čelit prostému faktu: tito lidé – na rozdíl od většiny populace nejen v Rusku, nýbrž i v jakékoli jiné zemi – vyměnili pasivitu za riziko (doma) a bezpečí (v emigraci) za hrdinství.

Naštěstí se v každé zemi takoví lidé najdou. Vážíme si jich, obdivujeme je, fandíme jim. Rusové, kteří se svými činy denně staví proti zločinům svého režimu, si zaslouží veškerou podporu a respekt, jehož jsme schopni – a jako úplné minimum si zaslouží náš zájem.


Naše stránka o nich informuje. Sdílejte, prosím, naše texty a příspěvky, podpořte naši činnost a mluvte o našich statečných se svými přáteli. Děkujeme!


Vzdáváme symbolickou poctu těžko představitelnému hrdinství
6/28/2023

Vzdáváme symbolickou poctu těžko představitelnému hrdinství

OSM STATEČNÝCH pro rok 2022/2023: vybrali jsme jednotlivce a iniciativy pro naši brožuru

Na přelomu července a srpna vydáme brožuru věnovanou osmi iniciativám, na něž nechceme zapomenout. Válka na Ukrajině otřásla většinou světa a samozřejmě i mnohými Rusy. Chceme představit ty z nich, kteří nejen nesložili ruce do klína, nýbrž se do práce na nápravě probíhajících hrůz obuli způsobem, jehož by byl nejspíš málokdo z nás schopen.

Hrdinství má mnoho podob, proto jsme vybrali dost různorodou směs. Budeme moc rádi, když budeme první, od koho se o nich dozvíte, ale samozřejmě ještě mnohem raději, pokud si je s námi s úctou připomenete a dáte o nich vědět dál…

Je jasné, že jich bylo a je mnohem víc. Snažíme se o nich denně inormovat na této stránce a pokud je to možné, podporovat je i jinak. Přidejte se k nám. Podpořte naši stránku a sdílejte naše články, ať se o ruských hrdinech dozví víc lidí. Zaslouží si to.

Brožuru OSM STATEČNÝCH pro rok 2022/2023 si můžete rovnou objednat v našich odměnách. Děkujeme!
Legie Svoboda Ruska

Ruská vojenská jednotka bojující na straně Ukrajiny. Vznikla v Kyjevě v dubnu 2022 ze zajatých ruských vojáků a v podstatě iniciovala náš projekt. Její činnost se neomezuje jen na bojové úkoly v rámci obrany Ukrajiny – celonárodní hnutí této legie inspiruje a motivuje především mladé protikremelsky naladěné lidi napříč Ruskem, dokonce natolik, že je stále častěji slyšet o jejich partyzánských aktivitách. Bojovníci Legie – která se od svých začátků podstatně rozrostla a nabrala bojové zkušenosti mimo jiné i při obraně Bachmutu – se účastnili také nedávných výpadů do Bělgorodské oblasti.

Lesja/pomoc deportovaným (Volné sdružení dobrovolníků)

“Není vše ztraceno, dokud stojíme na nohou. A pokud cenou za to je má smrt, jsem připravena ji zaplatit.”

Tohle motto má na twitterovém profilu Lesja/pomoc deportovaným koordinátorka СОВ – Volného sdružení dobrovolníků, které pomáhá v Rusku deportovaným (internovaným) Ukrajincům. S léky, s financováním životních nákladů, s převozem na bezpečné místo, s úkrytem i s hledáním blízkých. Iniciativa vydává a aktualizuje pro příbuzné seznamy Ukrajinců, kteří se ocitli v Rusku po vypuknutí války. Dala naději a zachránila životy jistě stovkám a možná i tisícům lidí. Přesto neznáme jméno koordinátorky (Lesja je nejspíš odkazem na Lesju Ukrajinku, pozn. red.) ani ostatních dobrovolníků, protože bez přehánění riskují životy každou minutou své činnosti.

Antifond (Protiválečný fond)

Spojení tří protiválečných iniciativ (Feministické protiváčlené hnutí, Antijob a Protiválečná nemocenská), jež se zabývají kromě protestů proti válce na Ukrajině i bojkotem válečné výroby všemi myslitelnými způsoby – od prostého odmítnutí práce nebo odchodu na nemocenskou až po sabotáže a stávky ve výrobních závodech. Fond slouží především k podpoře lidí, kteří tímto způsobem přišli o zdroj příjmu. Protiválečná nemocenská navíc prostřednictvím několika kanálů shromažďuje a šíří užitečné informace a kontakty pro celé partyzánské a protestní hnutí v Rusku.

Zastav vagóny

Iniciativa stojí za vykolejením více než devadesáti nákladních vlaků s vojenskými dodávkami na ruských železnicích – bez lidských obětí. Jejich činnost je horizontální – o návody na efektivní železniční diverzi se dělí s kýmkoli prostřednictvím své stránky – a striktně se zříkají násilí; britská rozvědka prohlásila jejich činnost za významný faktor sabotující ruské dodávky pro válku na Ukrajině. Součástí iniciativy jsou i pracovníci ruských železnic. Původní inspirací byli běloruští železniční partyzáni a iniciativa začínala úplně od nuly, bez jakékoli předchozí zkušenosti, prostě chtěli pomoci zastavit válku.

Černý most

Partyzánské hnutí v Rusku, které nás zaujalo svou střízlivostí a strategickým uvažováním. Od počátku ruské invaze provádějí diverzní akce, nevyhýbají se publicitě ani spolupráci, k jejich nejvýraznějším počinům patří mimo jiné výbuch budovy FSB v Rostově na Donu. V současné době formují vlastní vojenskou jednotku v řadách Mezinárodních legií Ukrajiny, spolupracují s Občanskou Radou a jsou součástí Antiimperiální Aliance.

Občanská Rada

Občanská Rada je politická organizace, která uznává evropské hodnoty, jednoznačně odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině a Rusko považuje za celému světu nebezpečný zhroucený stát. Proto se zaměřila na na vybudování osvobozenecké armády, legitimní síly, která může svrhnout zločinný a nefunkční – tedy nevyzpytatelný a nebezpečný – kremelský režim. Mezi její projekty patří mobilizační centrum výcviku dobrovolníků pro Mezinárodní legie na Ukrajině i domácí partyzánský odboj, finanční a logistická podpora dobrovlníků, zejména nové Sibiřské legie v řadách Mezinárodních legií Ukrajiny; nejnovějším počinem je petice k Mezinárodnímu trestnímu soudu – žádost o obvinění vojenského velení RF včetně prezidenta Vladimira Putina a šéfa PMC Wagner Jevgenije Prigožina z válečných zločinů.

Němcovův most

Skupina neuvěřitelně statečných Rusů, která od násilné smrti Borise Němcova v roce 2015 zdobí místo jeho vraždy čerstvými květy a udržuje teto improvizovaný památník živý. Každý den. Boris Němcov razantně protestoval proti invazi na Ukrajinu již v roce 2014; nyní, po vypuknutí nezpochybnitelné agresivní války, jsou tito lidé snad ještě většími hrdiny než do té doby.

Putinovi vězni

Po 24. únoru 2022 se už tak drastické represe vůči jakýmkoli protirežimním aktivitám proměnily v šílenství. Podpora války na Ukrajině, která se v Rusku nesmí nazývat válkou, se stala prioritou, v jejíž prospěch se upravují inormace i zákony.

Video na Youtube s fakty o tragédii v Buči stálo svobodu moskevského zastupitele Ilju Jašina, konstatování, že na Ukrajině umírají děti, dovedlo do cely dalšího zastupitele Alexeje Gorinova, Vladimir Kara-Murza se vrátil do vlasti, protože mu připadalo nefér vyzývat Rusy k protestu z bezpečí Západu – a vysloužil si pětadvacet let kolonie. Mělo by se jim říkat vězňové “speciální operace”.

Závěrečné řeči u soudu tří výše jmenovaných mužů jsme překládali, protože každá z nich je sama o sobě hrdinským činem.

Děkuju Vám všem!
5/26/2023

Děkuju Vám všem!

50 000 přečtení? Splněno! Nový web? Splněno! Titulkovací program? Splněno! A ještě - já jsem Vám to říkala, že existují! :)

moc vás všechny zdravím! A opravdu moc Vám všem děkuju.

A začneme od podlahy. Jestli jste ještě neviděli nový web, určitě se tam mrkněte. Má totiž nejen novou podobu, ale z ničeho nic i hodně aktuální obsah.

Ruští proukrajinští legionáři podnikli výpad na ruské území a jsou toho plné noviny po celém světě. Snažím se držet krok s aktuálním děním, nicméně - OSM STATEČNÝCH má oproti většině médií jednu velkou výhodu - sleduje zúčastněné už dlouho, téměř od začítku války na Ukrajině, a disponuje tedy obrazem celého vývoje legie Svoboda Ruska, několika staršími vyjádřeními Ruského dobrovolnického sboru - a hromadou informací z ruských partyzánských kanálů.

TAKŽE JSME TEĎ UP TO DATE JAKO HROM A JÁ Z TOHO MÁM VELKOU RADOST.

Na webu najdete videa z tiskové konference účastníků operace v Bělgorodské oblasti, vyjádření obou jednotek a brzy taky reakci partyzánů v Rusku. Jde to jen díky Vaší podpoře, takže nám, prosím, zachovejte přízeň... Přidali jsme nějaké časově omezené odměny, mrkněte, jestli si něco z toho nepřejete mít doma :)

a doufejme. všichni.
50 000 jednotek lidského zájmu
5/12/2023

50 000 jednotek lidského zájmu

Zbývá jen ždibínek do dalšího předělu - pomozte mu na svět!

Stránka OSM ∞ STATEČNÝCH aneb RUSKÝ ODBOJ EXISTUJE se blíží k hranici 50 000 přečtení.

Je to fantastická zpráva. Překročíme-li tuto hranici, bude to znamenat 50 000 rozhodnutí nebýt lhostejný k odvaze, k naději, k odhodlání.

Pro mě osobně to znamená, že moje práce není zbytečná. Že není zbytečné přinášet příběhy Rusů, kteří riskují svobodu i životy a aktivně vzdorují zločinnému režimu.

Pojďme tu hranici společně dosáhnout a překročit!

Přidejte se i na naší FB stránce, která kromě článků z webu přináší i překlady ze sociálních sítí, podpořte náš projekt finančně, ať toho můžeme přinášet víc, sdílejte OSM STATEČNÝCH, ať si o hrdinech našich příběhů mohou přečíst i další lidé!

Podívejte se na události posledních dnů, které vás možná minuly, kupříkladu partyzánská akce, která skončila dvěma zničenými Ruslany, nebo likvidace bojového letounu SU-124 v Novosibirsku, čerstvý pokus o kompromis a sjednocení ruských demokratických sil - případně neveselá zdravice k 9. květnu od Olgy Kirienko.

Díky, že čtete! Díky, že sdílíte! Díky, že Vám to není jedno!

BUDOUCNOST MÉ ZEMĚ
4/11/2023

BUDOUCNOST MÉ ZEMĚ

GENERACE, KTERÁ NABÍZÍ SVOBODU I ŽIVOT ZA NOVOU TVÁŘ RUSKA

Existují.

V Rusku, na Ukrajině, po celém světě. Rusové, kteří se jasnými postoji nebo činy staví proti tomu, co pro nás dnes Rusko představuje. Rusové, kteří válku na Ukrajině a Putinův režim vnímají jako hanbu své země. Putin ústy svých médií střídavě popírá jejich existenci, rozhodně popírá jejich spolupráci, nebo je naopak obviňuje z organizovaného extrémismu, terorismu, vlastizrady. A stíhá. A zavírá.

Potřebují, abychom o nich věděli. Potřebují, abychom o nich mluvili a psali. Jsou ochotni zemřít, nechat se mučit nebo zbytek života strávit někde, kde po nich ani pes neštěkne, to všechno proto, aby bylo zjevné, že ne všichni Rusové souhlasí, ne všichni Rusové schvalují, ne všichni Rusové udávají, řvou Gojda! a nosí Z na prsou.

Bojují proti mašině propagandy a nasazují všechno. Aby o nich věděli jejich spoluobčané. Abychom o nich věděli my. Abychom měli představu, co, jak a kde se děje doopravdy. Kdo, jak a kde nám pomáhá.

Tady jsou aspoň někteří z těch, o nichž se nepíše všude:

Ruský dobrovolnický sbor - Legie Svoboda Ruska - Vladimir Kara-Murza - Ilja Jašin - Olga Misik - Sjezd lidových poslanců - Alexej Miňajlo - Partyzánské hnutí Černý most - Protiválečná nemocenská - profesor Zubov - ZASTAV VAGÓNY

Podporujte, prosím, projekt OSM STATEČNÝCH, podporujte ty, kteří informují.

Děkuju, že čtete! Děkuju, že Vám to není jedno!

JSME A CHCEME BÝT SOUČÁSTÍ TOHOTO BOJE
3/22/2023

JSME A CHCEME BÝT SOUČÁSTÍ TOHOTO BOJE

Jsme a chceme být alespoň malou součástí boje proti ruské propagandě a jejím zadavatelům. Jsme a chceme být také součástí podpory Západu pro ty Rusy, kteří aktivně vystupují a konají proti režimu.

Moc zdravím všechny!

Od začátku války na Ukrajině uplynul rok. Rok uplynul i od založení legie Svoboda Ruska. Blíží se také výročí tiskové konference, na níž Legie oznámila světu svou existenci - tato konference dala vzniknout našemu projektu, a tak nastal čas na skromnou bilanci.

Webová stránka dnes překoná 40 000 přečtení. Doufáme, že se stala alespoň malým zřídlem naděje pro ty, kteří věří, že ne všichni Rusové...

Máme velkou radost, že naši činnost oceňují lidé, kteří jsou přesvědčeni, že každý odpor proti zločinnému režimu si zaslouží respekt a podporu.

O tom, že válku podporují v Rusku všichni, se nás snaží přesvědčit Putinův režim ústy svých zákonodárců a propagandistů. Už téměř rok se Vás snažíme informovat o těch, kteří tohle zdání s nasazením svobody i života bourají. Prostřednictvím placek jsme se přímo zapojili do podpory protiputinského odboje.

Jsme a chceme být alespoň malou součástí boje proti ruské propagandě a jejím zadavatelům. Jsme a chceme být také součástí podpory Západu pro ty Rusy, kteří aktivně vystupují a konají proti režimu.

Pomozte nám o ruském odboji informovat. Podpořte hrdinství ruských partyzánů nebo bojovníků legie tím, že se o ně podělíte se svými přáteli. Pomozte nám získat větší dosah na sociálích sítích. Podpořte finančně náš projekt, ať můžeme překládat videa, která jsou přesvědčivější než psaný text, zkvalitnit náš web a zapojit více lidí. Podpořte partyzány přímo zakoupením placky. A, prosím, čtěte. Stateční z naší stránky si to zaslouží.

Moc Vám děkuju za Váš zájem a podporu, ohromně nám tím pomáháte! A pevně doufám, že společně aspoň maličko pomáháme těm statečným...

Díky, že čtete! Díky, že Vám to není jedno!

Anna

Nesnesitelné výročí
2/22/2023

Nesnesitelné výročí

Válka Ruska proti Ukrajině trvá ostudný neúnosný rok

RUSKÝ ODBOJ V ROCE VÁLKY

Od počátku invaze vznikaly v Rusku i mimo Rusko iniciativy bojující pokojnými protesty i všemožnými méně pokojnými akcemi proti zločinné válce. Zaměřili jsme se od počátku na ty z nich, o nichž se nikde příliš nepsalo, jednak abychom je zviditelnili a aby jejich hrdinství nezapadlo, pak ale také proto, že Putinova propaganda se jejich existenci snaží popírat, marginalizovat, kriminalizovat - zkrátka jakkoli zabránit tomu, aby tyto iniciativy byly příkladem k následování.

Legie Svoboda Ruska

Od svého vzniku v březnu 2022 ušla obrovský kus cesty. Od jednotky zpochybňované v Rusku i na Západě až k útvaru, který má respekt ukrajinské armády i uznání mezinárodních legií, bojuje proti wagnerovcům pod Bachmutem a v Rusku i po světě má tisíce podporovatelů, píše se o nich v New York Times a Putinův režim je prohlásil za nebezpečné teroristy. Jejich cílem je vítězství Ukrajiny a svobodné Rusko - a své odhodlání dokládají každý den se zbraní v ruce bok po boku s ukrajinskými spolubojovníky.

Podpořit je můžete zakoupením placky s jejich logem (po odečtení nákladů výtěžek dostanou přímo bojovníci Legie): PODPOŘIT

Píšeme o nich tady: ČTĚTE

Antifond
(Protiválečná nemocenská, Feministické protiváleční hnutí, Antijob)

Protiválečná nemocenská je hnutí, které od začátku invaze podporuje ty, kteří sabotují válečnou výrobu odchodem na nemocenskou, zároveň vytrvale informuje o všech aktech odporu, hecuje k dalším a nabízí monitoring veškerého protikremelského dění v Rusku.

Antijob podporuje všechny, kteří se válečnou produkci rozhodli sabotovat stávkou, ničením výrobní techniky nebo prostě svou neúčastí.

Feministické protiválečné hnutí spolupracuje s hnutím Vesna na všemožných protestech po celém Rusku, provozuje interaktivní mapu protestů a pořádá i vlastní akce, před nedávnem se ocitlo na seznamu tzv. zahraničních agentů, ve své činnosti nicméně pokračuje i s rizikem tvrdých trestů.

O projektech sdružených v ANTIFONDu píšeme například tady: ČTĚTE

Podpořit Antifond můžete zakoupením placky (po odečtení nákladů tím podpoříte přímo jejich činnost v Rusku): PODPOŘIT

ZASTAV VAGÓNY (železniční partyzáni)

Hnutí se inspirovalo běloruskými železničními partyzány, sabotuje vojenské dodávky putující Ruskem po železnici. Mají na kontě vykolejení mnoha vlaků, stali se dokonce natolik "produktivními", že je do své zprávy zahrnula britská vojenská rozvědka.

Píšeme o nich tady: ČTĚTE

Podpořit povědomí o nich můžete zakoupením placky s jejich logem (z bezpečnostních důvodů nemají účet, na který by se dala poslat finanční podpora, jsou ale vděční za rozšíření informací o své činnosti, o což se permanentně snažíme, včetně obrazové a videodokumentace, máme podíl i na českém wikipedickém odkazu o tomhle hnutí): PODPOŘIT

Političtí vězni

Odbojové iniciativy často upozorňují na to, že lidé na Zápedě sdílí ohromné množství materiálů zobrazujících tvrdé represe vůči protestujícím proti válce, čímž jistě nechtěně nahrávají Putinově propagandě, která potřebuje udržet Rusy v domnění, že odpor v jakékoli podobě nemá šanci a bude tvrdě potlačen.

Snažíme se proto zdůrazňovat hrdinství protestujících a monitorovat úspěšné akce, abychom tenhle narativ nekopírovali. Nicméně hrdinství uvězněných politiků jako je Ilja Jašin, Vladimir Kara-Murza nebo Alexej Gorinov nechceme nechat bez povšimnutí.

Píšeme o nich například tady: ČTĚTE

SJEZD LIDOVÝCH POSLANCŮ RF

Jak zabránit vzniku nové a možná horší imperiální mocnosti a válce gangů po pádu Putinova režimu? O to se pokusil tzv. Sjezd lidových poslanců, který poprvé zasedl v polské Jablonné v listopadu 2022. Druhé zasedání proběhlo 20. - 23. 2. 2023 ve Varšavě.

Sjezdem a jeho výstupy se podrobně zabýváme tady: ČTĚTE

Exil

2. ledna odešel další z osmi statečných z protestu na Rudém náměstí v roce 1968 - Victor Fainberg. Jeho dcera Sarah se s ním rozloučila neuvěřitelně silným dopisem: ČTĚTE

Pomozte nám dál informovat o ruském odboji

Náš projekt funguje jen díky Vaší podpoře. Uděláme všechno pro to, aby současní ruští hrdinové neupadli v zapomnění, ale pokusíme se také udělat všechno pro to, aby jejich hrdinství pokud možno nebylo zbytečné. Děkujeme všem, kdo v tom jakkoli pomáháte!

ReachedCZK 3,100(124%)

11patrons
CZK 2,500Jedeme dál
Jedeme dál

Minimální náklady na zachování statu quo pokryty! Jedeme dál a můžeme se zlepšovat. Děkujeme!

CZK 10,000Redakce
Redakce

Redakce na půl úvazku - pořád investujeme čas a síly navíc, ale můžeme se i trochu rozmáchnout a vymýšlet nové věci... Moc děkujeme!

CZK 20,000To nejdůležitější
To nejdůležitější

Monitoring toho nejdůležitějšího s pokrytými náklady - už včetně osobních a časových investic. Hurá!

CZK 50,000Skutečné zpravodajství
Skutečné zpravodajství

Můžeme se do toho obout, trochu se rozrůst, nabízet spolupráci, přidat podcasty nebo videa - a stále máme pokryté náklady! Děkujeme!

Contribute monthly

project authorOSM ∞ STATEČNÝCH

Rewards

CZK 100Fandím

photo_2023-03-11_17-00-16.jpg

Prostě se Vám líbí, co děláme? Podpořte nás jednorázově libovolnou částkou.

Limited one-time reward

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 150VŠECHNO HNED

první.jpg

Rozhodli jste se přispívat pravidelně - měsíčně - to má pro nás cenu zlata. Zlato nemáme, ale každou novinku dostanete mailem a vybraný placený obsah budete mít automaticky odemčený.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 150Placka OSM ∞ STATEČNÝCH

placka OSM.png

Placka s naším logem, která Vám umožní vysvětlovat, kdo byli a jsou naši stateční... Cena včetně poštovného.

Limited one-time reward

Number of available rewards: 8/10

Reward unavailable

CZK 200Placka projektu ANTIFOND

placka antifond.png

Placka projektu, který sdružuje tři odbojové organizace (více záhy v NOVINKÁCH) - placky mají dva účely - informovat o ruském odboji a podpořit konkrétní hnutí finančně; výtěžek z prodeje po odečtení našich nákladů zašleme přímo ANTIFONDU, vyúčtování najdete na webu. Cena včetně poštovného.

Limited one-time reward

Number of available rewards: 12/15

Reward unavailable

CZK 200Placka LEGIE SVOBODA RUSKA

lídžn.png

Placka ruské jednotky bojující po boku ukrajinské armády - placky mají dva účely - informovat o ruském odboji a podpořit konkrétní iniciativu finančně; výtěžek z prodeje po odečtení našich nákladů zašleme přímo LEGII, vyúčtování najdete na webu. Cena včetně poštovného.

Limited one-time reward

Number of available rewards: 46/50

Reward unavailable

CZK 250Placka ZASTAV VAGÓNY

placka vagóny.png

Koupí této placky podpoříte pravidelný infoservis o činnosti železničních partyzánů v Rusku a zároveň zviditelníte jejich činnost.

Limited one-time reward

Number of available rewards: 28/30

Reward unavailable

CZK 300VŠECHNO HNED +

olinkamisik.jpg

Rozhodli jste se přispívat pravidelně - měsíčně - to má pro nás cenu zlata. Zlato nemáme, ale každou novinku dostanete mailem, placený obsah budete mít automaticky odemčený a když se nám podaří získat zajímavého hosta - třeba pro online setkání - volný vstup budete mít jistý.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5005 placek Legie

placka.png

Sada pěti placek se symbolem legie Svoboda Ruska, která bojuje v řadách ukrajinské armády. Výtěžek po odečtení našich nákladů pošleme bojovníkům Legie. (Tenhle proces vždy jednou měsíčně vyúčtujeme a zveřejníme na stránce.) - cena je včetně poštovného -

Limited one-time reward

Number of available rewards: 1/20

Reward unavailable

CZK 1,000ZÁKLADNÍ KAMENY

shutterstock_1932481964 (2).png

Každému, kdo položí základní kámen (a může být i větší, než je psáno, do začátku to moc pomůže), náleží všechny odměny pro pravidelné patrony, navíc každého z nich zveřejníme na stránce i na všech sítích - budou-li chtít.

Limited one-time reward

The number of rewards is not limited

Reward unavailable