po_sezone.jpg

Po sezóne Film & Video

Dokumentárny film o jednej z najvýznamnejších budov 20. storočia – opustenom sanatóriu Machnáč v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice.

Po sezóne

Reached€3,444.26(115%)

115%
€3,000requested
111contributors
ContributeRewards

*for English scroll down please*

Uprostred Trenčianskych Teplíc stojí jedna z najhodnotnejších stavieb na Slovensku. Je to skvost funkcionalizmu, národná kultúrna pamiatka, budova európskeho významu a opus magnum architekta Jaromíra Krejcara. Chodia sa naň pozerať domáci, kúpeľní hostia, aj cudzinci, ktorí do mesta zavítajú iba kvôli nej. Napriek tomu však chátra, neustále mení majiteľov, trpí pod nájazdmi vandalov a jej stav sa z roka na rok zhoršuje.

01.jpg

Naše združenie Opustená (re)kreácia sa dlhodobo venuje chátrajúcim pamiatkam modernej architektúry nie len na Slovensku. Liečebný dom Machnáč považujeme za jednu z najohrozenejších a preto sme sa rozhodli nakrútiť dokumentárny film, ktorý mapuje jeho históriu aj súčasnosť a snaží sa nájsť spôsob, ako toto jedinečné dielo zachrániť a prinavrátiť mu život. Machnáč zatvorili v roku 2002 a odvtedy je tento najobľúbenejší dom Trenčianskych Teplíc vystavený deštrukcii, na ktorej sa podieľa príroda, ale najmä ľudia.  A samotní majitelia nemajú záujem starať sa o budovu, ktorá im neprinesie rýchly zisk.

izba.jpg

Dokumentárny film Po sezóne sa venuje fenoménu tejto výnimočnej budovy prostredníctvom ľudí, ktorí boj za záchranu Machnáča ešte nevzdali. Ľudí, ktorí s ním boli dlhé roky pracovne spätí alebo sa snažia, aby sa jeho význam dostal do čo najväčšieho povedomia. Film chce sprostredkovať pocity, ktoré tento dom vyvoláva ešte dnes v ľuďoch rôznych generácií, priblížiť nezvyčajný život pražského bohéma, architekta Jaromíra Krejcara, a jeho ženy Mileny Jesenskej, vzdať hold funkcionalizmu a jeho prelomovej architektúre, ale najmä nastoliť otázku, prečo sa významná pamiatka, akou liečebný dom Machnáč je, nachádza v takom zlom stave. Vo filme vystupujú historik architektúry Peter Szalay, kritik architektúry Jan Tabor, bývala pamiatkarka pani Lackovičová či bývalá lekárka pani Blašková, najväčší priestor však dostali práve umelecké intervencie a aktivistické happeningy,  ktoré sme v Machnáči realizovali ako platforma Opustená (re)kreácia.

upratovanie 1.jpg

lackovicova.jpg

Na filme od začiatku spolupracoval len minimálny štáb. Autorkou celého námetu a režisérkou filmu je fotografka a iniciátorka projektu „Opustená (re)kreácia“ Andrea Kalinová. Od zrodu myšlienky na realizáciu projektu pri nej stála sestra Barbora Németh, ktorá spolupracuje na scenári a dramaturgii a strihač Jakub Fišer. Za kamerou sa vystriedala samotná autorka a režisérka, ale aj dokumentaristka Tereza Križková, či fotografka Monika „Pixy“ Kováčová.

Film je pokračovaním aktivít, ktoré sa snažia upozorniť na chátranie tejto pamiatky a zviditeľniť alarmujúci stav, v ktorom sa nachádza.  Popri rôznych umeleckých intervenciách, happeningoch, knižnom sprievodcovi architektúrou Trenčianskych Teplíc C20, nedávno vydanej knihe Off season venovanej tejto budove, sme od roku 2013 začali aj nakrúcanie filmu. Motiváciou bola jednoduchá myšlienka: keď nemôžete prísť vy do Machnáča, príde Machnáč za vami.

ja.jpg

Na filme Po sezóne pracujeme od roku 2013 a momentálne chýba len malý krôčik k jeho dokončeniu.  Film je nízkorozpočtový, podporený bol čiastočne napríklad Nadáciou Tatrabanky či dotáciou z Bratislavského samosprávneho kraja. Stále nám ale chýbajú financie na jeho postprodukciu a následnú distribúciu, či propagáciu.

Ak všetko dobre dopadne, film bude možné vidieť už v lete 2018.

 

Keď už nevieme pomôcť samotnému Machnáču, pomôžte aspoň filmu o ňom a jeho ceste k čo najširšiemu publiku! 

 

ODMENY, KTORÉ SME SI PRE VÁS PRIPRAVILI

Už takmer zberateľské pexesá funkcionalistickej architektúry Trenčianskych Teplíc + odznaky, ktoré sa práve tlačia a sú úplnou novinkou. Foto doplníme čoskoro!

Pexeso-male.jpg

 

C20: Sprievodca architekúrou Trenčianskych Teplíc, knižka do vrecka, s ktorou sa v Tepliciach nebudete nudiť. Rozdelená na štyri prechádzkové trasy. Máme ju aj v anglickej alebo nemeckej verzii, ideálna ako darček pre zahraničných kamošov, kolegov, rodinu.

c20.jpg

Plagát k filmu vo veľkosti A2. 

plagat_nahlad_1_1_A2.jpg

Zrekonštruovaná izba 106.

Takto sa nám podarilo na jeden deň ilegálne zrekonštruovať jednu izbu v Machnáči. Pamiatka na túto akciu a ilúzia fungujúceho sanatória môže byť vaša. Rekonštruovali Andrea Kalinová a Martin Zaiček, dokumentoval Peter Kuzmin. Ako odmenu ponúkame túto autorské dielo vo formáte A3.

izba.jpg

Kniha Off season

Filmu predchádzala kniha. Monografia LD Machnáč s našimi fotografiami, dobovými materiálmi, textami od Petra Szalaya, Martina Zaička, Jana Tabora, Klausa Spechtenhausera, Andrey Kalinovej, Petry Hlaváčkovej. 

off season.jpg

Architektonická prehliadka Trenčianskych Teplíc

Veľmi populárne prechádzky s architektonickým výkladom, ktorý zakončíme v kúpeli Sina. 

prechadzka.jpg

Kúpeľná fotografia do vašej obývačky 

Tri fotografie od Andrey Kalinovej, veľkosti 50x70 cm kašírovaných na dibonde dorazili priamo z výstavy vo Viedni. Síce už z projektu, kde sme sa posunuli z Teplíc, ale stále ostávame v slovenských kúpeľoch. Z každej fotografie iba jeden kus. 

20690023.jpg

Bojnice_04.jpg

Trencianske_Teplice_03 – kópia.jpg

 

ENGLISH:

A documentary film about one of the most significant buildings of the 20th century – the abandoned Machnáč sanatorium in the spa town of Trenčianske Teplice. The film has already been made and cut, however, we still need financial support for postproduction and distribution.

The centre of Trenčianske Teplice is the location of one of the most valuable buildings in Slovakia. It is a functionalist jewel, a cultural heritage site, building of European importance, and opus magnum of the architect Jaromír Krejcar. The locals, spa guests, and foreigners come to admire it, some of them visit the town only to see the building. Nevertheless, it is decaying, constantly changing owners, it suffers from vandals´ raids, and its condition is getting worse every year.

Our group Abandoned (Re)Creation has been focusing on decaying modernist architecture heritage for a long time, not only in Slovakia. We consider the Machnáč sanatorium to be one of the most endangered of these, and this is the reason why we decided to make this documentary, which explores its history and present and strives to find a way to save this unique work of architecture and revive it. Machnáč was closed in 2002 and since then, this most popular building in Trenčianske Teplice has been exposed to destruction, caused by the nature, but mainly by people. Moreover, its owners are not interested in taking care of the building, which will not bring fast profit.

The documentary Off Season looks at the phenomenon of this extraordinary building through the people, who have not given up their fight for saving  Machnáč yet: the people, who were professionally linked with it for many years, or those who are trying to draw as much attention to it as possible. The film attempts to mediate emotions, still evoked by this building in people of several generations; it presents the unusual life of the Praguer bon-viveur, the architect Jaromír Krejcar, and his wife Milena Jesenská; it gives tribute to functionalism and its breakthrough architecture; but above all, it poses the question about the cause of the pitiful the condition of such a significant heritage, which Machnáč undoubtedly is. In the film, you can see the architectural historian Peter Szalay, the architectural critic Jan Tabor, the retired Monuments Board officer Mrs Lackovičová, the retired doctor Mrs Blašková, however the film mostly deals with artistic interventions and activist happenings, which were organized in Machnáč through the platform of Abandoned (Re)Creation.

The film crew was not numerous during the whole process. Andrea Kalinová, a photographer and initiator of the Abandoned (Re)Creation, is the author of the theme and script. She was supported by her sister Barbora Németh through the whole process, starting from the initial idea, co-working on the script. Another contributor was technical director Jakub Fišer. The position behind the video camera was shared by the author and director Andrea Kalinová, the documentarian Tereza Križková, and the photographer Monika „Pixy“ Kováčová.

The film is a follow-up to the activities, which try to draw attention to the decay of this cultural heritage and to focus on its alarming current condition. We have been doing many activities, like various artistic interventions, happenings, C20 - a book guide on the architecture of Trenčianske Teplice, Off Season - a recently published book dedicated to this building. We started to make the film in 2013, along with the other activities. The motivation was simple: if you won´t come to Machnáč, then Machnáč must go to you.

We have been working on the film since 2013 and we are momentarily only a little step from  its finishing. The film is low-budget, partially supported by e.g. Tatrabanka foundation or a subsidy from the Bratislava Region. We still need finances for its postproduction and distribution and promotion. If everything goes well, you can see the film in summer 2018. When we can no longer help the Machnáč building, help at least the film about it and its way to a wider audience.

 

Reached€3,444.26(115%)

115%
€3,000requested
111contributors
Contribute

project authorAndrea Kalinová

Rewards

€15pexeso a link na film

Pexeso funkcionalistickej architektúry Trenčianskych Teplíc, odznak Opustenej (re)kreácie s motívom Machnáča a privátny link na film, aby ste si ho mohli vychutnať, kde len chcete.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€20C20: Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc

[URL="http://www.abandonedrecreation.com/c20-sprievodca-architekturou-trencianskych-teplic"]C20: Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc[/URL] v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku + pexeso funkcionalistickej architektúry Trenčianskych Teplíc odznak Opustenej (re)kreácie s motívom Machnáča a samozrejme privátny link na film.

Number of available rewards: 10/35

Reward unavailable

€25Plagát k filmu

[URL="https://ibb.co/jNsua8"]Plagát k filmu[/URL] s podpisom autorov + odznak Opustenej (re)kreácie a privátny link na film.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€30Zrekonštruovaná izba

Chcete mať doma ilúziu fungujúceho Machnáča? Tak potom je pre vás ideálna odmena [URL="https://ibb.co/cBWd1J"]fotografia[/URL] nami zrekonštruovanej izby číslo 106 (A3) a k tomu privátny link na film.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€35Kniha Off season

Knižná monografia [URL="http://www.abandonedrecreation.com/off-eason"]Off_season[/URL] o liečebnom dome Machnáč + pexeso funkcionalistickej architektúry Trenčianskych Teplíc + odznak s motívom Machnáča+ privátny link na film.

Number of available rewards: 0/20

Reward unavailable

€100Architektonická prehliadka Trenčianskych Teplíc

Opustená (re)kreácia vás prevedie mestom Trenčianske Teplice a predstaví jeho významné i menej známe stavby 20. storočia a samozrejme s dôrazom na liečebný dom Machnáč. Plus link na film, pexeso a knižka C20: Sprievodca Trenčianskych Teplíc.

Number of available rewards: 5/10

Reward unavailable

€300Kúpeľná fotografia do vašej obývačky 3

[URL="https://ibb.co/kjo5Oy"]Kúpeľná fotografia Baník[/URL] 50 x 70 cm kašírovaná na dibonde od fotografky a režíserky filmu Andrey Kalinovej a samozrejme privátny link na film + špeciálne poďakovanie v titulkoch a pozvanie na premiéru.

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€300Kúpeľná fotografia do vašej obývačky 1

[URL="https://ibb.co/bRegMJ"]Kúpeľná fotografia Balneoterapia[/URL] 50 x 70 cm kašírovaná na dibonde od fotografky a režíserky filmu Andrey Kalinovej a samozrejme privátny link na film + špeciálne poďakovanie v titulkoch a pozvanie na premiéru.

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€300Kúpeľná fotografia do vašej obývačky 2

[URL="https://ibb.co/eHWmVd"]Kúpeľná fotografia Kúpači [/URL]50 x 70 cm kašírovaná na dibonde od fotografky a režíserky filmu Andrey Kalinovej a samozrejme privátny link na film + špeciálne poďakovanie v titulkoch a pozvanie na premiéru.

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

€500Partner filmu

Špeciálne poďakovanie v titulkoch + pozvanie na premiéru čašu vína ako aj na architektonickú prehliadku Trenčianskych Teplíc + kniha Off season + plagát filmu + odznak a pexeso

Number of available rewards: 5/5

Reward unavailable

€700,000Liečebný dom Machnáč

To by ste nás veľmi potešili, ale keď už máte toľko peňazí, tak radšej kúpte a zachráňte Machnáč. Samozrejme nás ale môžete podporiť ľubovoľnou čiastkou.

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable