title.jpg

Oneironautilus Knihy

Souborné a rozšířené vydání komiksu o snech, který vycházel v letech 2012-14 v Novém Prostoru.

Oneironautilus

ReachedCZK 59,033(114%)

114%
CZK 52,000requested
101contributors
ContributeRewards

Oneironautilus je komiks o lucidních snech, který vycházel na pokračování v letech 2012 až 2014
v časopise Nový Prostor.

Cílem tohoto projektu je vydat jeho samostatnou, doplněnou a především rozšířenou verzi.

Podporovatelé a podporovatelky se mohou těšit na mnoho nových stránek, které děj rozhodně více zamotají než osvětlí. Vážní zájemci mají možnost stát se členy nově vznikající Oneirologické společnosti, zaměřené na terénní průzkum snů. Křest komiksu proběhne na blíže neurčeném místě v podobě spacího koncertu skupiny Mana Dark et Terezor, jejíž je autor členem.

ONEIRONAUTILUS KOMPLET

Komiks, jehož 12 dílů vycházelo v nepravidelných intervalech po dobu dvou let, bude konečně možné přečíst a vstřebat naráz v jednom sešitu. Vzhledem k nízkému nákladu (100-200 číslovaných podepsaných kusů) půjde o vyloženě sběratelský kousek.

img3.jpg

Původních 24 barevných stran se rozroste o víc než 10 dalších. Dozvíte se, co se stalo předtím, co potom, a také co se dělo s některými postavami, když se na čas ztratily z dohledu.

img1.jpg

Některé části komiksu budou tentokrát kresbou více realistické a obsahem více explicitní: stát se může cokoli - sny už jsou takové.

oneironautilus2.png

Komiks Oneironautilus vždy vznikal organicky a fiktivní děj se v něm prolínal s aktuálními reáliemi autorova života. Odrazí se v něm tedy i crowdfundingová kampaň na Startovači - některé z odměn zahrnují například vytvoření epizodní postavy na základě fotografie přispěvatele nebo dokonce zapracování jeho vlastního snu do děje.

LUCIDNÍ SNY

Jde o sny, ve kterých si snící plně uvědomuje, že sní, a má možnost pohybovat se a jednat dle vlastní vůle. V tu chvíli se stává průzkumníkem snu - oneironautem (z řeckého "oneiros" - sen). Zkoumání snového světa je zároveň zkoumáním sama sebe.

Lucidní snění je schopnost, kterou je možné se naučit a postupně se v ní zdokonalit. V 80. letech 20. století se vědeckým experimentům s oneironauty zabýval tým Stephena LaBerge na univerzitě ve Stanfordu. Vědomá práce se sny je také součástí praktik mnoha duchovních nauk, např. tibetského buddhismu.

AUTOR

Myko se věnuje ilustraci a autorskému komiksu (aktuálně seriál My žijeme v lese v Novém Prostoru; chystá se seriál Fujtajbl do znovuoživeného časopisu Klíčení), divadlu (Walden, Holony), animaci a hudbě.

Popularizaci lucidních snů se věnuje od roku 2007, kdy vyšel v nakladatelství Dharmagaia jeho překlad knihy Stephena LaBerge Lucidní snění.

Myko na Facebooku

ONEIROLOGICKÁ SPOLEČNOST

Cílem Oneirologické společnosti je průzkum snů "v terénu", tedy přímo ve snech. Její členové se trénují ve schopnosti snít lucidní sny, provádějí v nich smluvené experimenty, zkoumají zevrubně vlastní snové světy a dávají si randezvous ve sdíleném snovém prostoru. Setkání oneirologické společnosti mají podobu spacích koncertů.

Oneirologická společnost je sen, který se stává skutečností, která se stává snem.

SPACÍ KONCERTY

Spací koncerty pravděpodobně probíhaly odjakživa v mnoha kulturách a určitě byly běžné v řeckých chrámech léčivého spánku. Ve 20. století je popularizoval americký ambientní vizionář Robert Rich.

Koncert pouze pro zvané se odehrává v příjemném prostředí a vleže. Účastníci po příchodu ulehnou do přinesených spacáků a peřin a usnou. Během spánku je provází živá ambientní hudba, která spolu se sdíleným záměrem napomáhá navodit lucidní sny a vytváří zvukový most mezi naslouchajícími mozky.

MANA DARK et TEREZOR

Hudební projekt živé improvizace tvořený trojúhelníkem Spok - Myko - Mana Dark. Elektronika, kytara, flétna, zpěv, ruchy. Od ambientu k poezii a zpět.

 terezor.jpg

ReachedCZK 59,033(114%)

114%
CZK 52,000requested
101contributors
Contribute

project authorMyko

Rewards

CZK 200Sběratel

Číslovaný komiks s věnováním.

Expected delivery of the reward: March 2015

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 500Oneironaut

Komiks s věnováním a členství v Oneirologické společnosti, zasvěcené terénnímu výzkumu snů. Členové společnosti jsou zváni na neveřejné akce, např. spací koncerty - křest komiksu bude první takovou akcí.

Expected delivery of the reward: March 2015

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000Statista

Komiks s věnováním, členství v Oneirologické společnosti, pozvání na křest spojený se spacím koncertem a zašlete-li mi svoji fotografii, stanete se součástí davové scény v komiksu.

Expected delivery of the reward: March 2015

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 2,000Znalec umění

Komiks s věnováním, členství v Oneirologické společnosti (včetně pozvání na křest) a původní skica (černobílá - možno vybarvit si podle svého).

Expected delivery of the reward: March 2015

Number of available rewards: 16/20

Reward unavailable

CZK 3,000Mecenáš

Komiks s věnováním, členství v Oneirologické společnosti a pozvání na křest a obrázek, který nakreslím dle vašeho zadání a dodám ve formátu pdf.

Expected delivery of the reward: April 2015

Number of available rewards: 9/10

Reward unavailable