IMG_20210612_0001bb.jpg

Obchody, obchůdky, hostince, hospůdky..... Knihy

Nový Knín ve vzpomínkách místní rodačky Jiřiny Nešutové, která nejraději vzpomínala na období první republiky.

obálka 01.jpg

ReachedCZK 0(0%)

0%
CZK 70,000requested
0contributors
ContributeRewards

Něco o její práci

Paní Jiřina Nešutová po sobě zanechala obrovské množství vzpomínek a hlavně práce o historii Nového Knína, které jsme v této knize ani zdaleka nepostihli celé. Často totiž když její vzpomínky nestačili, sáhla i do ručně psané Valentovi kroniky.  Tato knížka se proto soustředí hlavně na její vzpomínky a nebo ty co sama zaslechla a naštěstí byla ochotna nám je předat dál. Její otec Bohumil Nešuta také publikoval své práce hlavně na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století v časopise „Od Stříbrných hor“ a ona sama na to navázala v Novoknínském zpravodaji, kde vycházel její článek na pokračování o Knínském pivovaru a přidávala jsem i zápisky z cest. Když přestal vycházet, tak pokračovala v Dobříšských listech, kde v devadesátých letech byla i část věnována Novému Knínu. Zde napsala články o Knínských mostech, poště a kolařích. Po obnovení Novoknínského zpravodaje pokračovala znovu a to obsáhlou prací o Knínských mlýnech a posléze i povídání o Knínských krámkách, které ovšem nestačila plně dokončit. 

Něco z jejího života    

     Paní Jiřina Nešutová se narodila v Novém Kníně dne 23.4. 1924 do starobylého rodu knínských sládků. Její otec Bohumil Nešuta byl člověkem který se velmi zajímal o místní historii a tuto zálibu přenesl ina svou dceru, která se po 2.světové válce živila jako překladatelka a mnoho let pracovala i v deníku Práce. Díky čemuž bydlela do konce života v Praze. Jejích dům v Novém Kníně jim byl po r. 1948 zestátněn, ale v devadesátých letech jí byl vrácen. Znovu jej mohla využívat k letnímu bydlení, ale přízemí mohlo nadále využívat město. Jezdila sem prakticky do konce života, ale je smutným faktem, že většina jejích rukopisů a hlavně velký fotoarchiv zůstal v pražském bytě.

Máme tedy jen to co se zachovalo z jejich článků, které publikovala vrozmezí takřka třiceti let v regionálních tiskovinách a díky tomu se vám představuje v samostatné knize, jenž je doprovázena dobovými pohlednicemi a snímky. 

Nekrolog z r. 2008. „V minulých letech jsme ji často potkávali s malířským náčiním, s kterým vyrážela do okolí Nového Knína, aby zachytila tvář krajiny, potůčků, rybníků, zákoutí a dalších zajímavosti. Prý začala malovat až ve svých padesáti letech. Celý život shromažďovala historické materiály – listiny a fotografie. Pokud se vyskytla stará fotografie místa, které jsme nedokázali identifikovat, paní Nešutová vždy znala odpověď. Řadu čtenářů jistě zaujaly její články o místní historii, které publikovala v regionálním časopise. Byly směřovány k domům, obchůdkům, hospodám a občanům, jejich zážitkům a pocitům, které měla paní Jiřina uloženy ve své obdivuhodné paměti. Budou nám velmi chybět nejen tyto její články, obrazy, poutavá vyprávění, ale především ona sama – skromná, vlídná a usměvavá paní s dobrým srdcem na dlani.   

Rozsah knihy

Kniha bude v ležatém formátu A5. Samozřejmě pokud by byl zájem o ní daleko větší a vybralo se více, může se formát přehodnotit na A4, ale rozsah knihy se bude i tak pohybovat do 100 stránek s pevnou vazbou. Na každé druhé stránce bude fotografie která se bude vztahovat k dané vzpomínce paní Nešutové. 

ReachedCZK 0(0%)

0%
CZK 70,000requested
0contributors
Contribute

project authorPetr Kadlec

Rewards

CZK 200Jedna kniha

Za tuto odměnu získáte jeden výtisk knihu Jiřiny Nešutové.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 400Dvě knihy

Při výběru této odměny si budete moci přednostně vyzvednout dvě knihy od Jiřiny Nešutové.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 570Tři knihy

V této odměně budete moci získat tři knihy od Jiřiny Nešutové se slevou.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 760čtyři knihy

V této odměně budete moci získat čtyři knihy se slevou od Jiřiny Nešutové.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 900pět knih

V této odměně budete moci získat pět knih Jiřiny Nešutové se slevou a s možností se účastnit komentované procházky po Novém Kníně se spoluautorem knihy od Jiřiny Nešutové.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable