IMG_5126o up.jpg

Nový domov pro staré mašinky Technika

Střecha nad hlavou pro historické úzkokolejné parní a motorové lokomotivy a vagónky aneb nová vozovna neboli depo ve Zbýšově u Rosic

vozovna sketchup 4.jpg

ReachedCZK 313,102(112%)

112%
CZK 280,000requested
169contributors
ContributeRewards

Našim cílem je postavit vozovnu, nebo chcete-li depo, pro historické úzkokolejné lokomotivy a vagóny ze sbírek Muzea Průmyslových Železnic ve Zbýšově u Rosic (okr. Brno venkov) . Toto depo bude stát v koncové stanici Zbýšov - Důl Jindřich

Pár slov na začátek

Muzeum Průmyslových železnic je dobrovolnický spolek nadšenců, kteří se zabývají dokumentací, sbíráním, renovací úzkorozchodných lokomotiv a vagónků a v neposlední řadě jejich prezentací nejen ve statické podobě, ale především jako funkční exponáty.   

Cílem tohoto projektu je postavit depo pro uschování historických exponátů - více o tomto projektu se dozvíte níže.

 

Z historie spolku Muzeum Průmyslových železnic

Spolek vznikl už bezmála před třiceti lety v roce 1991, kdy se sešli tři zakládající členové se stejným koníčkem a rozhodli se své záliby blíže zpřístupnit veřejnosti. Výsledkem snažení těchto tří lidí byl vznik Muzea Průmyslových železnic. Prvním místem působnosti muzea byla zahrada jednoho ze zakládajících členů v Brně (odkud zakladatelé pocházeli), kde vznikla předváděcí trať o vzdálenosti kolejnic 600mm v délce cca 200m po které jezdily první tři úzkokolejné renovované historické lokomotivy.   Tato trať však záhy přestala stačit rozšiřující se sbírce vozidel, rozrůstající se členské základně a zájmu veřejnosti. Muzeum se muselo stěhovat do většího.

První dvě zrenovované motorové lokomotivy na přednáděcí trati Brně - Černovicích.                               Modrá vzadu je typ BN30R z roku 1961 a zelená v předu je typ BN30 z roku 1953.         

     

Vzhledem k dlouhodobému zájmu členů muzea o úzkorozchodnou železnici s rozchodem 600 mm v Mladějově, bylo logický krokem pronajmutí si celé jedenáctikilometrové neprovozované železnice a části bývalého šamotového závodu v Mladějově na Moravě.  Členové muzea zde obnovili trať a zavedli v roce 1997 provoz turistických vlaků v parní a motorové trakci. Na této dráze působilo muzeum až do roku 2005, kdy byl spolek nucen opustit nevyhovující nájem a stěhoval se podruhé. Tentokrát již do vlastního. Shodou okolností se podařila zakoupit bývalá normálněrozchodná vlečka ze Zastávky u Brna do areálu bývalého dolu Jindřich II ve Zbýšově.  Stěhování to bylo velmi náročné, protože od založení muzea se sbírka rozrostla na 30 motorových, čtyři elektrické a tři parní lokomotivy a více než 100 vagónů různého provedení a velikosti.

Působení muzea ve Zbýšově

Jak už jsme uvedli, od roku 2005 začal spolek působit v areálu bývalého dolu ve Zbýšově.  Zde se sice podařilo zakoupit potřebný pozemek a železnici, ale pozemek nedisponoval žádnou budovou vhodnou pro uschování rozsáhlé sbírky vozidel, pitnou vodou ani elektřinou a před členy spolku stála celá řada nelehkých úkolů.

Pohled na původní normálněrozchdnou vlečku v místech nynější úzkokolejné výhybny Babice

Ihned po přestěhování se členové spolku pustili do práce.  Začalo se s prvním přerozchodování kolejí vlečky v prostorách budoucí stanice Zbýšov - Důl Jindřich a se stavbou provizorních prostor pro uschování dvou lokomotiv a pár vagónků. 

Postupem času se za přispění jihomoravského kraje a okolních obcí podařila postavit ocelová tříkolejná hala, opravit původní strážní domek zbýšovské železnice z roku 1863, a začít přerozchpodovávat bývalou vlečku na úzký rozchod 600 mm. Mimochodem přerod normálně rozchodné trati v úzkokolejku je věc ve střední Evropě nevídaná a zcela unikátní.  Práce na předozchodování probíhaly formou dobrovolnických brigád a za cca 10 let se podařilo celou tříkilometrovou železnici zprovoznit již na rozchodu 600mm.  V roce 2012 se pak podařilo dokončit výtopnu s dílenským zázemím, kde následně členové spolku svépomocí opravili nejednu historickou lokomotivu a vagón a v této neutuchající snaze stále pokračují.

Téměř s první pokládkou úzkých kolejí se začalo s ukázkovými jízdami pro veřejnost, ze začátku jen v motorové trakci, později se přidal provoz parních lokomotiv.  

Záběr ze stavby konečné stanice v Zastávce v roce 2017, kde členové spolku posunují právě položenou kolej do finální polohy

V současné době je muzeum v sezóně otevřeno každou sobotu a dle pravidelného jízdního řádu se po trati prohánějí historické vláčky, které vozí malé i velké návštěvníky.

Zrenovovaná parní lokomotiva Henschel z roku 1913

 

Důlní vláček čekající na své cestující.

 

Nyní zpět k našemu projektu...

S postupujícím časem se stále sbírka úzkokolejných mašinek a vagónků rozrůstá a stávající prostory přestávají stačit. Momentálně sbírka obsahuje 37 motorových lokomotiv z let 1939 - 1995, čtyři parní lokomotivy z let 1913 - 1951, čtyři elektrické lokomotivy z let 1908-1966 a přes 130 kusů různých vagónů od malých nákladních až po velké osobní vozy. 

A právě pro tuto rozrůstající se sbírku potřebujeme postavit novou halu (viz vizualizace na začátku), aby nemusely letité exponáty chátrat pod širým nebem na pospas větru a dešti. V loňském roce se nám podařilo vyhotovit projekt na stavební povolení a následně získat všechna potřebná razítka a stavební povolení. Letos bychom chtěli dostat stavbu pod střechu, tzn. dokončit minimálně  první a druhou etapu. Viz níže. 

Náš projekt "Vozovna" (jak se oficiálně nazývá budoucí hala, kde budou dvě koleje o délce 18m) , bude rozdělen do tří etap. 

První etapou bude vybudování základové desky, položení příjezdového kolejiště a uložení vnitřních kolejí. V druhé etapě chceme postavit ocelovou konstrukci haly. A ve třetí etapě budou provedeny závěrečné práce, jako je elektroinstalace, postavení protipožární stěny a např. zřízení hromosvodu.  

Co potřebujeme?

Protože stavění není zadarmo, tak prosím věnujte nyní pozornost i těmto řádkům. Celkový rozpočet stavby je 575.000 Kč.

První etapa bude provedena z vlastních prostředků. Rozpočtovaná částka na základy a kolejiště je 220.000,- Kč - na to již peníze máme připravené. Tuto etapu budeme provádět částečně dodavatelsky a částečně svépomocí. Poměr dodavatelsky a svépomocí je cca 1:2.

Druhá etapa  - ocelová opláštěná konstrukce - je rozpočtována na 295.000 Kč včetně DPH.  Tato etapa bude prováděna dodavatelsky. A aby mohly už následující zimu stát mašinky pod střechou, potřebujeme získat minimálně 280.000 Kč, protože si část prací také uděláme svépomocí. 

Po dokončení druhé etapy bude následovat třetí. Dokončovací práce - tato etapa bude opět realizována částečně svépomocí a částečně dodavatelsky.  Objem potřebných finančních prostředků na tuto etapu je cca 60.000 Kč.  Pokud by se vše podařilo, a vy jste byli tak velkorysí, že by se vybralo více peněz než požadovaná částka, tak by tyto peníze byly použity na dokončení stavby tj. i na třetí etapu. 

 

Chtěli bychom Vás, které naše aktivity zajímají, touto formou poprosit o pomoc při budování tohoto díla a dovést tento projekt do zdárného konce.  I Vy se touto formou budete tedy podílet na záchraně našeho technického kulturního dědictví...

Pro každého dárce máme připravené odměny dle výše příspěvku, od drobných suvenýrů, až po zážitek pro celou rodinu nebo přátele. 

 

Průběh celé stavby budete moci sledovat na naší facebookové prezentaci.

 

Děkujeme za Váš čas strávený čtením toho textu.

Mgr. Filip Kaněk - místopředseda spolku Muzeum Průmyslových Železnic

 

Pro zájemce ještě na závěr dvě ukázky z projektové dokumentace. Na prvním obrázku je půdorys navrhovaného objektu, na druhém obrázku je řez objektem.

Technické údaje jsou následující:  délka 18m, šíře 6m, výška stěny 3m, výška hřebene 4,45 m.

 

Vydané stavební povolení nám platí do konce roku 2022 tak doufáme že do té doby bude vše hotovo :-) 

ReachedCZK 313,102(112%)

112%
CZK 280,000requested
169contributors
Contribute

Rewards

CZK 200cihla k cihle...

I tato suma nám pomůže. Dostanete od nás děkovný email s [URL="http://www.mpz.cz/upload/images/obr_startovac_odmeny/certifikat_vozovna.jpg"]certifikátem[/URL], PDF dokument k vytištění s originální vystřihovánkou nové vozovny v měřítku 1:87 (H0) a elektronickou sadu originálních fotolitografií.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 350... mezi cihly maltu...

Za tuto částku dostanete od nás děkovný email s [URL="http://www.mpz.cz/upload/images/obr_startovac_odmeny/certifikat_vozovna.jpg"]certifikátem[/URL], PDF dokument k vytištění s originální vystřihovánkou nové vozovny v měřítku 1:87 (H0) ,[URL="http://www.mpz.cz/upload/images/obr_startovac_odmeny/vystrihovanky_loko.jpg"] 5 vystřihovánek našich mašinek v měřítku 1:32[/URL] k vytištění a elektronickou sadu originálních fotolitografií.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 500...trochu betonu k tomu...

K předchozí odměně obdržíte volnou celodenní jízdenku a vstupenku do Muzea Průmyslových Železnic. Při návštěvě navíc obdržíte sadu desíti [URL="http://www.mpz.cz/upload/images/obr_startovac_odmeny/vystrihovanky_loko.jpg"]vystřihovánek našich exponátů v měřítku 1:32[/URL]

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 700Odjezd za zábavou...

Za tento příspěvek od nás dostanete kromě certifikátu dárce, celodenní jízdenky na naše vlaky i vstupenku na open air festival [URL="https://www.facebook.com/rakfestopenair/"]RAK´N´ROLL Fest 2021[/URL] do nedalekých Říčan u Brna

Number of available rewards: 38/40

Reward unavailable

CZK 1,500...ocelové sloupy... aneb celodenní zážitek

Při zaplacení této čásky dostanete mimo vystřihovánek i [URL="http://www.mpz.cz/upload/images/obr_startovac_odmeny/certifikat_vozovna.jpg"]certifikátem[/URL] na volnou celodenní jízdenku pro vás a vaši rodinu se vstupenkou do muzea průmyslových železnic na komentovanou prohlídku. Každý účastník komentované prohlídky obdrží tištěný dvaceti sedmi stránkový [URL="http://www.mpz.cz/upload/images/obr_startovac_odmeny/katalog_exp.jpg"]katalog exponátů[/URL].

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,500...stěny...

Pokud nám věnujete tuhla částku uspořádáme pro vás komentovanou prohlídku našich sbírek s ukázkou jízdy motorových lokomotiv po stanici Zbýšov-Důl Jindřich s možností svezení se v lokomotivě. Každý účastník obdrží tištěný [URL="http://www.mpz.cz/upload/images/obr_startovac_odmeny/katalog_exp.jpg"]katalog exponátů[/URL] a [URL="http://www.mpz.cz/upload/images/obr_startovac_odmeny/kaledar_nahledy_male.jpg"]nástěnný kalendář [/URL]na rok 2022.

Number of available rewards: 14/20

Reward unavailable

CZK 8,000... střecha....

Za poskytnutí této částky vám uspořádáme zážitkovou cestu. Vypravíme pro Vás a vaše přátele speciální vlak s motorovou lokomotivou v termínu který si zvolíte vy. A můžete si zvolit i jaký vlak lokomotiva potáhne. Může být [URL="http://www.mpz.cz/upload/images/obr_startovac_odmeny/motorovy_vlak_oso.jpg"]osobní[/URL] pro svezení vás a vašich přátel a nebo to může být vlak nákladní, který potěší oko každého železničního nadšence. Samozřejmostí jsou foto-zastávky pro pořízení fotografií . Každý účastník této jízdy obdrží pamětní kartonovou jízdenku a pamětní placku.

Number of available rewards: 16/20

Reward unavailable

CZK 18,000... výjezd z depa.

S párou na trať. Zažijte na chvíli návrat do století páry. Vypravíme pro Vás a vaše hosty [URL="http://www.mpz.cz/upload/images/obr_startovac_odmeny/parni_vlak_oso.jpg"]speciální parní vlak[/URL] s vagóny dle vašeho výběru. Může mít buďto osobní vlak jen tak na svezení a nebo nákladní vlak který si cestou můžete natáčet a fotografovat. Každý účastník této jízdy obdrží pamětní kartonovou jízdenku a pamětní placku. Zájemci se po domluvě mohou zúčastnit i přípravy lokomotivy jako je zatápění mazání a pod. Čas jízdy cca 2-3 hodiny

Number of available rewards: 2/5

Reward unavailable

CZK 25,000Na trať s jídelním vozem

Bude pro vás vypraven zvláštní [URL="http://www.mpz.cz/upload/images/obr_startovac_odmeny/parni_vlak_oso.jpg"]vlak s parní lokomotivou[/URL] kde v soupravě bude řazen i [URL="http://www.mpz.cz/upload/images/obr_startovac_odmeny/jidelnivuz.jpg"]speciální jídelní vůz[/URL] a ve vlaku bude podáváno stylové občerstvení. Zažijete vy a vaši přátelé nevšední zážitek . Každý účastník této jízdy obdrží pamětní kartonovou jízdenku a pamětní placku. Čas jízdy cca 2 hodiny

Number of available rewards: 3/3

Reward unavailable