titulka3.jpg

Noviny Ta Take Town Ostatní

Ta Take Town je priestor pre prezentáciu textov, ilustrácií, fotografií a asociácií inšpirovaných mestským prostredím.

foto novin.jpg

Reached€629.08(126%)

126%
€500requested
44contributors
ContributeRewards

Ta Take Town sú noviny o Prešove a o mestskom prostredí vo všeobecnosti. Majú ambíciu naštartovať sa a vyjsť v tlačenej forme. Noviny síce nebudú vychádzať pravidelne, ale budú vychádzať vo veľkom štýle. Pripravované číslo novín vyjde v septembri a okrem sprievodnej vernisáže s koncertom, o ktorom budeme informovať v priebehu mesiaca, bude možné noviny dostať v prešovských kaviarňach a krčmách, ktorých súradnice poskytneme čoskoro. Ak ste mimo domova, alebo nebývate v Prešove, noviny môžete dostať aj zaslaním na poskytnutú adresu.

Ta Take Town je priestorom na prezentáciu textov inšpirovaných mestom Prešov a mestským prostredím vo všeobecnosti. Forma nie je určená, v zmysle hesla účel svätí prostriedky… Prevláda voľný štýl, vychádzajúci z reálnych aj fiktívnych príbehov alebo asociácií. Je vítaná nadsázka, humor, irónia. Tzv. „mestský text“ k nám prehovára svojským jazykom, ktorý sa od iných prostredí výrazne líši a odlišuje sa aj špecifickým typom inšpirácie. Mestá k nám prehovárajú jazykom snov, symbolov a príbehov, niektoré ich fragmenty môžme zachytiť a dotvoriť vlastným príbehom. Takto sa môžeme podieľať na budovaní kolektívnej „pamäte“ svojho mesta.

Ta Take Town v doslovnom preklade zanmená: ta take mesto, že rozhodziš rukami v bezradnosci i v začudovani; ta tak to je a inak nebudze. Ber, akceptuj, abo še ošaľ. V anglicko-šarišskom: ta take town – ta ber mesto, take jak je, abo ne. So šickym šumnym i s tym planym.

vedro_na_hlaveCB.jpg

foto: Jaro Vaľko

PREČO CHCEME OD VÁS PENIAZE?

Noviny Ta Take Town majú ambíciu vychádzať síce nie v pravidelných intervaloch, ale nasledujúce číslo nebude prvé a posledné. Finančnou podporou tohto projektu nám pomôžete vydať prvé číslo, ktoré poslúži ako štartovacia rampa do budúcnosti a zvýši povedomie verejnosti o tomto projekte. Okrem fyzického výtlačku novín, ktorý vďaka tejto kampani budete mať možnosť získať, sa s nami – tvorcami, budete môcť osobne zoznámiť a nadviazať prípadne novú spoluprácu (v nasledujúcom čísle chystáme napríklad spoluprácu s Prešovským národným divadlom, o ktorej vás budeme ešte informovať).

Prostredníctvom novín chceme nielenže prinášať kus kultúrnej osvety v podobe kvalitných článkov a grafiky, noviny však zároveň dávajú priestor pre autorov, ktorí chcú svoju tvorbu prezentovať okrem svojich kamarátov na facebooku aj širšiemu okoliu. A keďže nejde o bežné noviny, ktoré si kúpite v stánku, vydanie našich novín bude mať vždy sprievodnú akciu (v tomto prípade ide o vernisáž spojenú s koncertom  – viac info o nej v novinkách a na facebooku). 

V neposlednom rade zároveň podporíte a nakopnete konkrétnu autorku, ktorá stojí za realizáciou novín (Kristínu Šebejovú), aby sa naďalej aj v škole venovala takémuto zábavnému projektu a posúvala ho ďalej. Keďže nasledujúci semester či dva strávi na ASP v Katowiciach, kde tiež vychádzajú zaujímavé undergroundové noviny, môžete sa tešiť na spoluprácu či inšpiráciu poľskými grafikmi. A keďže tieto noviny spájajú umelecké odvetvia, ktoré ju zaujímajú najviac, či ide o literatúru, prácu s textom alebo o ilustráciu a fotografiu, nadšenie pri tovrbe novín určite nechýba.

PREČO TOĽKO?

Prvé číslo novín vyšlo v náklade 1 kus, pretože na to, aby jedny noviny nestáli 16 eur, ako to bolo pri prvom vydaní, je potrebné tlačiť ich vo väčšom náklade. Na tento náklad je potrebný vyšší obnos peňazí, ktroý si bežný študent dovoliť nemôže (presné vyrátanie výdavkov uvádzame nižšie). 

Kvôli nedostatočným financiám vyšli noviny iba na facebooku, kde mali síce vrámci možností dostatočný ohlas, noviny však majú ambíciu osloviť širší okruh čitateľov, čo chceme zabezpečiť tým, že sa s nimi ľudia budú môcť stretnúť na vernisáži a potom v prešovských kaviarňach a krčmách, alebo ich dostanú poštou.

Pri tlači počítame s tým, že noviny budú mať minimálne 4 obojstranne potlačené hárky, čo znamená, že budú mať dokopy 16 strán. Aby jeden kus nestál viac ako 3 eurá, potrebujeme vytlačiť náklad v cene 393 eur. Ďalšou položkou je ten pekný font, ktorý je použitý v nadpisoch a niektorýh častiach novín, ktorý je dielom typografa Sama Čarnokého a vyjde na 25 eur. Náklady spojené so startovačom predstavujú 9 % z vyzbieranej sumy, čo v našom prípade predstavuje 45 eur. Zvyšok peňazí pôjde do propagačných materiálov a vernisáže. 

Pokiaľ sa požadovaná čiastka peňazí nevyzbiera, peniaze vám budú v plnej sume vrátené na váš účet a budeme hľadať iný spôsob, ako by sme tlač zafinancovali.

O PROJEKTE A AKO TO ZAČALO

Projekt vznikol ako semestrálna práca na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach celkom obyčajne, keď sa poľský profesor Marian Oslislo spýtal študentky Kristíny Šebejovej, akou formou by chcela realizovať svoju semestrálnu prácu. A ako to už býva, keď má človek pred sebou nedozierne možnosti realizovať sa, nič konkrétne jej nenapadlo. Preto prof. Oslislo navrhol, že by chcel vedieť niečo o Prešove. O meste, cez ktoré prechádza pri cestovaní do Košíc (a v ktorom trávi dosť veľa času, kým sa dostane na diaľnicu). Zadanie, na prvý pohľad neveľmi odlišné od tých, ktoré sme mali na základnej škole, typu: Opíš svoje mesto; Čo si robil cez prázdniny..., sa začalo rozvíjať vďaka konzultáciám a medóde pokus – omyl. 

Postupne sa začala formovať idea o novinách, ktorá by však nenadobudla výslednú podobu, keby sa do projektu nezapojil Slavo Capek so svojimi originálnymi textami a postrehmi, ktoré bolo potom už veľmi ľahké vizuálne doplniť, keďže texty sú inšpiračným zdrojom pre ilustrátorov a fotografov.

Ta Take Town nie sú bežnými novinami, ktoré môžete dostať v stánkoch, pretože neobsahujú aktuálne udalosti a správy, ale sú plné postrehov, irónie a nadsázky. Textov, s ktorými sa môže stotožniť človek žijúci v meste, či ide o Prešov, alebo iné mesto. Nevychádzajú periodicky, ale postupne zbierajú originálne texty od ľudí a hromadia ich na kôpku, ktorá raz za čas vyjde a poteší. 

Nové číslo združuje ďalších ľudí a kreatívcov, o ktorých vás budeme v priebehu zbierky informovať na facebooku a chystanej stránke. Ide o ľudí, ktorí podľa hesla nebuďme netvori tvoria ostošesť a chcú sa podeliť o svoje myšlienky a postrehy formou, ktorá je blízka vyjadrovaciemu jazyku novín, či ide o poviedku, úvahu, príbeh, kresbu, voľnú asociáciu, fotku, maľbu, odtlačok prsta atď.

oknovy nahlad2.jpg

Ukážka dvojstrany prvého čísla novín. Okrem rôznych príbehov sa venovali napríklad aj pivničným oknám.

 

UKÁŽKY TEXTOV

MESTO SNOW

Prešov je mesto snov a preto vyzeráme my Prešovčania z pohľadu cezpoľných ako somnambulní insomníci. Keďže tu nemáme skoro nič z toho, čo majú iné krajské mestá, chodíme po uliciach a snívame. Tak všetko to, čo nám vzniká a povstáva pred našimi vnútornými zrakmi tam funguje v tej najčistejšej, najideálnejšej, najvznešenejšej podobe.

V tomto fiktívnom meste duchov sa totiž intenzívne sníva a tí, čo zostávajú, sú tí najväčší odborníci na sny všakovakého druhu. A inam, mimo túto bublinku snov sa chodí reálne žiť, pracovať, zanechávať reálne stopy. Aj preto považujem za prorocký refrén našej mestskej hymny, ktorú tak milujú všetci ožratí. Je totiž ideálna na falošné zborové spievanie.

Mám na mysli ľudovú pieseň „A od Prešova“, ktorú som pasoval na prešovskú sociálnu baladu prorockého typu. Tá totiž už v čase svojho vzniku veštila budúcnosť súradníc tohto fliačiku časopriestoru, teda severnej časti košickej kotliny, v ktorej sa Prešov „rozkladá“ a sníva a presne predurčila – predestinovala, že odtiaľ bude každý racionálne založený človek utekať, bo tu furt budze „bezrobotie“ a furt tu bude platiť, že tu zdochol pes.

Áno, táto prorocká balada – veštba, pojednáva a potvrdzuje, že: „A ja še véra, a ja še véra, a ja še véra ňévracim, radšej svuj žívot šerdečko mójo, radšej svuj žívot útracim.“
Čiže z toho vyplýva, že kto chce žiť ten reálny „nudný“ život, kto chce niečo dokázať sebe aj ostatným, kto chce zarábať slušné lóve, kto chce stretnúť zaujímavých ľudí, vystriedať čo najviac zamestnaní a nájsť job svojich snov a žiť niekde, kde to naozaj funguje, ten naj co najrychľeši vyskoči na koňa a zmizne v tym poľu... žeby ani nečul jak za nim kriči ocec mac: „vrac še Janičku, vrac še vrac!“ 

A tí, čo chcú snívať, teda básnici, lebo tu môžu zostať len básnici a ani to o sebe nemusia vedieť, tí sa môžu konečne utápať a utopiť vo svojich snoch. Pretože sen vysníva špecifickú verziu toho, čo tu absentuje. Pretože Prešov je predsa mesto snov. Aj snow, bo je take jakaške primarznute či co.
(Text: Slavo Capek)

AJASEVERA stred2.jpg

LEGENDÁRNY PREŠOVSKÝ „ŠĽINTAK”

V generácii narodenej po roku 1950 sa nájdu ľuďia, ktorí si pamätajú kurióznu sezónnu „letnú“ krčmu v miestach zadného traktu hotela Dukla. Niekde tam, kde sa teraz nachádza výjazd z podzemného parkoviska pod DJZ. Nefungovala dlho, no vďaka svojmu kurióznemu zľudovelému názvu žije v pamäti mnohých klientov. A to aj tých, ktorým to bolo len sprostredkované, až do dnešných čias.

Volali ju totiž nárečovo: „Bľašena P*ča“, čo sa dá do spisovného jazyka preložiť ako: „Plechová Vagína“. Tento originálny pojmový prejav rýdzo šarišskej imaginácie bol určite inšpirovaný neznesiteľným teplom až horúčavou, ktorú spôsobovali slnkom nahriate plechy, z ktorých bola táto sezónna prevádzka „zmontovaná“. Bola zároveň ekonomicky výhodná pre návštevníkov, lebo v takej saune si stačilo dať jedno zdravotné chladené a človek mal pocit, že si dal rovno tri. Obyvateľovi východnej časti republiky bola finančná výnosntsť vždy uchu lahodiaca, návštevnosť podniku tak nebola negatívne ovplyvnená.

Taktiež reprezentovala, určite nie programovo, svojou „kulisovitou“ ľahko-demontovateľnou architektúrou – progresívny typ tzv. mobilnej architektúry budúcnosti. Túto jej avantgardnú hodnotovú nadstavbu zatiaľ v našich luhoch a hájoch nikto nedocenil. Je jedným z našich neviditeľných pamätníkov architektúry budúcnosti, ktorý supluje čierne neobsadené miesta vývoja súčasnej architektúry v našom izolovanom severovýchodnom cípe východného Slovenska.
(Text: Slavo Capek)

blasena facebook.jpg

Ďalšie texty si môžete pozrieť na stránke https://www.facebook.com/TaTakeTown

Prípadné otázky alebo pripomienky môžete posielať na adresu tataketownpo@gmail.com alebo na adresu k.sebejova@gmail.com.

Za finančnú podporu Ta Take Town vám ďakujeme!

 

Reached€629.08(126%)

126%
€500requested
44contributors
Contribute

project authorKristína

Rewards

€3Noviny Ta Take Town

Ak darujete 3 eurá nášmu projektu, pokryjete tak náklady spojené s tlačou jedného kusu novín. Za odmenu vám tento kus novín bude poskytnutý, aby ste s ním robili, čo uznáte za vhodné.

Expected delivery of the reward: September 2015

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€5Ta Take Town + odznak

Ak nášmu projektu darujete 5 eur, okrem novín dostanete pekný odznak, ktorý dostanú len tí, ktorí nás podporia sumou vyššou ako 5 eur. Odznak dostanete na vernisáži, kde sa ním budete môcť popýšiť medzi menej štedrými návštevníkmi, prípadne vám ho odovzdáme dodatočne, ak sa na vernisáž nebudete môcť dostaviť.

Expected delivery of the reward: September 2015

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€7Noviny Ta Take Town zaslané na poskytnutú adresu

Ak ste mimo domova a cnie sa vám za rodným mestom, nie je nič lepšie, ako si o ňom prečítať originálne texty. Ak nám teda darujete 7 eur, zašleme vám noviny na poskytnutú adresu.

Expected delivery of the reward: September 2015

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€10Noviny Ta Take Town + nálepky + plagát + odznak

Po zaslaní takejto čiastky nám neostáva nič iné, ako vám dať darček, ktorým môžete oslňovať návštevy a zároveň sa pochváliť, že podporujete kultúru. Okrem výtlačku novín dostanete pekný plagát, ktorý si môžete zavesiť napríklad vedľa diplomu zo základnej školy.

Expected delivery of the reward: September 2015

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€15Noviny + plagát + nálepky + špeciálny odznak

Príspevkom 15 eur nás veľmi potešíte, preto získate špeciálny odznak váženého čitateľa novín. Tento odznak vám prípadne môže pomôcť v budovaní imidžu altruistického milionára.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€20Nové číslo + staré číslo + plagát, nálepky, odznak

Za túto čiastku dostanete okrem nového čísla novín aj predchádzajúce číslo novín, vytlačenom na papieri Munken Pure Rough v polovičnom formáte, čo však na estetike neuberá, práve naopak. Táto tlač je však o niečo drahšia, preto je darovacia čiastka v hodnote 20 eur.

Expected delivery of the reward: September 2015

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€50Noviny + predchádzajúce číslo + ročné predplatné

Okrem toho, že sa môžete cítiť ako Cosimo Medici, získavate exkluzívnu výsadu. Pri ďalšom vydaní novín Ta Take Town dostanete nový výtlačok úplne prví a to priamo do vašej schránky. Keďže osud novín je zatiaľ vo hviezdach, niekde tam sa nachádza aj ďalšie číslo novín. Preto túto kategóriu berte s trpezlivosťou renesančného mecenáša.

Expected delivery of the reward: September 2015

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€200Priestor na inzerciu vlastného portrétu

Za 200 eur vám poskytneme neopakovateľnú možnosť uverejniť svoj portrét v novinách na ploche 420 × 297 mm. Z estetických dôvodov si však vyhradzujeme právo prekryť časti strany vzorkami šampónov a kávy.

Expected delivery of the reward: September 2015

The number of rewards is not limited

Reward unavailable