uvidní.png

Nikol Pecháčková na Mistrovství světa ICN Ostatní

Podpořte prosím reprezentantku ČR v Bikini Fitness v cestě za jejím snem. Nikol chce uspět na vrcholu letošní sezóny – Mistrovství světa ICN Natural Fitness v Indonésii.

72B22E2C-6757-4426-9280-1D71CF974CD3 2.jpg

ReachedCZK 62,361(104%)

104%
CZK 60,000requested
30contributors
ContributeRewards

English translation is below as well! 

Jako profesionální sportovec a člen České společnosti pro naturální sport z.s mám silné sportovní zázemí.

Svou cestu jsem začala jako mažoretka a twirlerka v asociaci NBTA, kde jsem dosahovala úspěchů v individuálních i týmových disciplínách a úspěšně reprezentovala Českou republiku na světové scéně. Tomuto sportu se nadále věnuji jako trenér a choreograf a mé svěřenkyně jsou úšpěšní nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Abych zlepšila své trenérské znalosti, rozhodla jsem se věnovat hlouběji nejen tanci, ale i naturálnímu sportu a fitness. Vyvážení těchto zájmů je s mými profesními závazky velmi časově náročné, ale přesto jsem se stala členem České společnosti pro naturální sport o.s.

V letošním roce jsem se rozhodla projít náročnou mentální i fyzickou přípravou pro účast na Mistrovství České republiky ICN Natural Fitness a sport v kategoriich Bikini Fitness a Runway.

Na Mistrovstvi České republiky 14. října 2023 jsem zúročila svou náročnou přípravu a ve své fitness soutěžní premiéře dosáhla vynikajících výsledků. Stala jsem se dvojnásobnou Vicemistryní ČR v disciplínách Ms. Bikini Fitness Rookie a Ms. Bikini Fitness Novice a to vše ve velké konkurenci talentovanych jedinců a několikaletých závodníků z celé České republiky. Vynikajícího výsledku jsem dosáhla také v discipléně Ms. Runway, kde jsem ziskala titul II. Vicemistr ČR.

Díky těmto úspěchům na české scéně jsem se kvalifikovala na mistrovstvi světa ICN, které se kona 11.-12. 11. 2023 v Sanuru na Bali v Indonesii. 

Jedná se o finančně velmi náročnou akci a Vaše podpora mé přípravy na světový šampionát je pro mě neocenitelná. 

Finanční prostředky, které bych ráda získala tímto projektem, bych využila na realizaci účasti na Mistrovství světa ICN Natural Fitness 2023 na Bali v Indonésii. Tyto prostředky budou investovány pro registraci a startovné do vybraných soutěžních kategorii, nákup letenek, ubytování, a další nezbytné náklady spojené s přípravou na světové soutěže.

Děkuji Vám.

 

ENGLISH:

As a professional athlete and member of the ČSNS / ICN, I have a strong sports background.

I started my journey as a majorette and twirler in the NBTA association, where I achieved success in individual and team disciplines and successfully represented the Czech Republic on the world stage. I continue to devote myself to this sport as a coach and choreographer and my teams and individuals are successful not only in the Czech Republic but also abroad.

In order to improve my coaching skills, I decided to go deeper into not only dance, but also natural sports and fitness. Balancing these interests with my professional commitments is very time-consuming, but nevertheless I became a member of the ČSNS / ICN.

This year I have decided to go through a demanding mental and physical preparation to participate in the ICN Czech National Natural Fitness and Sport Championships in the Bikini Fitness and Runway disciplines.

I capitalized on my rigorous preparation and achieved outstanding results in my fitness competition debut at the Czech National Championships on October 14, 2023. I became a double Vice-Champion of the Czech Republic in the disciplines Ms. Bikini Fitness Rookie and Ms. Bikini Fitness Novice and all this in a great competition of talented individuals and multi-year competitors from all over the Czech Republic. I also achieved an excellent result in the Ms. Runway discipline, where I won the title of II. Vice-Champion of the Czech Republic.

Thanks to these successes on the Czech scene I have qualified for the ICN World Championship, which will be held during 11-12 November 2023 in Sanur, Bali, Indonesia. 

This is a very financially demanding event and your support for my preparation for the World Championships is invaluable to me. 

I would like to use the funds I would like to raise through this project to realize my participation in the ICN Natural Fitness World Championships 2023 in Bali, Indonesia. These funds will be invested for registration and entry fees for selected competition categories, purchase of airfare, accommodation, and other necessary costs associated with preparing for the world competition.

Thank you all! 

ReachedCZK 62,361(104%)

104%
CZK 60,000requested
30contributors
Contribute

project authornikolpechackova

Rewards

CZK 100Pro dobrý pocit

Přispíváš, protože chceš pomoci splnit něčí sen a jsi zvědavý/á na výsledky MS.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 300Fotografie Nikol s věnováním a podpisem

1 ks A4 mojí fotografie v závodní formě z prestižních závodů v Bikini Fitness s osobním věnováním a podpisem přímo pro tebe. Zaslání poštou.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 500Pohled nebo videopozdrav z Bali!

Zašlu ti pohled nebo personalizovaný videopozdrav přímo z MS na Bali zveřejním na tomto youtube kanálu: https://www.youtube.com/@nikolpechackova

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 800Překvapení z Bali!

Tato odměna je jako Kinder Surprise, dovezu ti něco krásného z Bali a předám buď osobně nebo zašlu na adresu v rámci ČR.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000Osobní trénink s Nikol

1 hodinový osobní trénink se mnou ve fitnesscentrum v Praze či Mladé Boleslavi. Doba realizace prosinec 2023 – leden 2024, tzn. po návratu z MS.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,500Osobní trénink s Nikol + posezení

1 hodinový osobní trénink se mnou ve fitnesscentrum v Praze či Mladé Boleslavi. Na trénink navážeme dobrou kávou. Doba realizace prosinec 2023 – leden 2024, tzn. po návratu z MS.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,000Velká podpora

Pokud se mě rozhodneš podpořit více, budu propagovat tvůj dar na svých sociálních sítích a nebo se domluvíme na individuální možnosti další spolupráce.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable