fotkanewgame.jpg

NewGame Film & Video

Pomozte nám dokončit časosběrný dokument o vývoji počítačových her v České Republice.

NewGame

ReachedCZK 78,704(121%)

121%
CZK 65,000requested
128contributors
ContributeRewards

Embed third party content

To protect your privacy, we do not automatically load third-party content without your consent.
Want to load content from the player.vimeo.com website?

 CZ_symb.png   English translation below

Jmenuji se Aleš Bruncík a jsem studentem posledního ročníku magisterského oboru Audivizuální tvorby v Opavě. Jsem také milovník počítačových her a mým snem je zkombinovat tyto dvě oblasti zájmu v jednu profesi. K dosažení tohoto cíle jsem se začal zajímat o vývoj počítačových her. 

Natáčíme dokument o vývoji počítačových her. Našim cílem je prostřednictvím filmového dokumentu poodhalit zákulisí vývoje nejen světoznámých počítačových her. Sledujeme osudy vybraných projektů, které jsou zajímavé svým přístupem či konceptem. Projekty mají potenciál pro reprezentování české scény v oblasti softwarového vývoje. 

V dokumentu se zaměřujeme na vývoj dlouho očekávané počítačové hry Samorost 3, která je ve vývoji již 5 let pod stříškou Amanita Design. Typickým znakem pro společnost Amanita Design je jedinečné vizuální zpracování.

Další společností je Keen Software House, jež se zabývá vývojem her Space Engineers, Medival Engineers a umělou inteligencí s názvem GoodAi. Experimentální projekt GoodAi je výjimečný svým přístupem k problematice, jedinečným konceptem a možností integrace do počítačových her.

V dokumentu neopomíjíme nový trend v oblasti počítačové technologie, a proto jsme se zaměřili na společnost Dreadlocks, která vyvíjí novou počítačovou hru určenou především pro set virtuální reality. Hra má povahu hororového žánru. Vývoj i hra samotná jsou specifické tím, že hlavní postavy budou hrát skuteční herci a herní lokality budou modelovány podle skutečných míst na zemi. Hráči se tak mohou dostat na děsivá a nepřístupná místa pomocí virtuální reality.

Poslední hrou, na kterou se v dokumentu zaměřujeme, je hra Phonopolis, která je prvním počinem mladého tříčlenného týmu. Vývoj hry je zajímavý především svým pracovním postupem. Vyfotografováním ručně vytvořených objektů z kartonů se vytváří 3D modely, jež jsou následně animovány a integrovány do počítačového kódu. Osud hry závisí na ohlasech připravované demoverze a na následné podpoře.

„Jako vášnivý počítačový hráč považuji vývojářské prostředí za zajímavé, protože právě v něm se mísí matematická a fyzikální rovina v podobě programovacího kódu s tou abstraktní a uměleckou v podobě vizuálního a koncepčního pojetí. Samotné vývojáře považuji za velice zajímavé osobnosti. Náš dokument v současné době vzniká za podpory Slezské Univerzity v Opavě, která hradí náklady na cestovné. Veškeré náklady za ubytování, štáb a především technické vybavení hradím ze svého. Finanční podpora by znatelně podpořila kvalitu i kvantitu natočeného materiálu, a tím i kvalitu celého dokumentu. Za vybrané finance bychom navíc vyrazili s týmem dreadlocks na natáčení prostorů, které budou modelovány do jeho hry pro virtuální realitu. V poslední řadě, bych chtěl poukázat na českou vývojářskou scénu, která se proslavila mnoha tituly. Dokument o českých vývojářích tak může být zajímavý nejen pro zdejší komunitu, ale i pro tu celosvětovou.“

Pokud nás finančně podpoříte, budeme moci dokončit dokumentární film. Za Vaši pomoc jsme si pro Vás připravili spoustu zajímavých odměn. Můžete se těšit na tričko/hrníček s logem New Game, jméno v titulcích, pozvánku na slavnostní premiéru dokumentu nebo možnost navštívit vývojařské studio. 

https://www.facebook.com/newgamemovie/?fref=ts zde můžete sledovat jak novinky a fotografie z natáčení, tak i informace o dokumentu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN_symb.png

My name is Ales Brunclík, I am a student of the movie making and I love computer games. My dream is to connect these two passions in one profession. I got opportunity to watch development of the games and I have decided to make a document about it.

Document is about PC games development. The goal is reveal what's behind the scene of the PC games known all over the world. We´re focusing on special projects which are interesting and have potential to represent czech software developing scene.

In the document, you can see altogether of 4 development teams and studios. Each team works on an entirely different concept project with the different approach to work. First team Amanita Design is where we focus on the game Samorost 3 which is in development for 5 years already. The company is typical for unique visual work.

Next company is Keen Software House which is developing games Space Engineers, Medival Engineers and artificial intelligence GoodAi. An entirely original experiment titled GoodAi has unique approach to topic, special concept and plenty of PC games integration possibilities.

The team of the Dreadlocks company is developing a new horror game which is intended primarily for set of Virtual Reality. The game is special in many ways. Main characters will be represented by real actors and game locations will be create according to the real places on the Earth. Players can have an approach to the inaccessible and frightening places using virtual reality.

Last game is Phonopolis, which is a first work of the three-members team. The game developing is special for working process. Handmade paper models are photographing and then transforming into the 3D models. After, they are animated and integrated to the computer code. Future of Phonopolis depends on response to demo version and following support.

Environment of the game development is very interesting for me. Mathematics and physics are in connection in the program code and they are transforming into the visual concept.

Also game developers are interesting persons. Currently, document is supporting by Slezská univerzita in Opava, which pays us travel costs. All accommodation, staff and technical costs are paid by myself. Financial support would significantly support the quality and quantity of the recorded materiál and also whole document quality. For your sponsorship we would like to filming locations for modeling virtual reality to the game with Dreadlocks team.

I´d like to also refer to czech developers who created many popular titles. Document about czech developers can be interesting not only for local community but also internationally.

If you will financially support us, we will be able to complete the document. Thank you.

Ales Brunclik

Rewards  

150 Kč

Level 1 -Document in HD quality!

You are at the beginning of this game, thank you for joining! As a reward, you are earning the document New gate in HD quality to download!

300 Kč

Level 2- Your name in movie credits!

You have progressed further in this game, thank you for joining As a reward, you are earning the document New Game in HD quality to download and the name in sublitle!

500 Kč

Level 3- T-Shir New Game!

 The whole crew, hereby like to thank you for joining our project. As a reward, you are earning the document New Game in HD quality for download, the name in the subtitle and T-shirt New Game.

1 000 Kč

Level 4- DVD with the cut shots!

As a reward, you get document New Game in HD quality to download, T-shirt, the cap with the logo of the document and a bonus DVD with the cut shots..

5 000 Kč

Level 5- The gala movie premiere!

You have reached the fifth level of the game, as a reward, you will earn document New Game in HD quality to download, T-shirt, mug with the logo, the credits at the end of the document and an invitation to the gala premiere of the document.

10 000 Kč

Level 6 - Meet the developers of the games!

You’ve reached the sixth level of the game, as a reward, you will earn document New Game in HD quality to download, T-shirt, mug with the logo, bonus DVD, the credits at the end of the document and an invitation to the gala premiere of the document plus you can meet someone from the development teams (in accordance of your choice)

25 000 Kč

Level 7- You are the main sponsor of document!

You‘ve reached the seventh level of the game, as a reward, you will earn document New Game in HD quality to download, T-shirt, mug with the logo and you are the main sponsor of the document. Your name ort he company’s name will be stated before the start of the document.

40 000 Kč

Level 8- All of the games are yours!

Congratulations, you have reached the maximum of the level, you will gain document New Game in HD quality to download, you will also gain the games Samorost 3, Space Engineers, Phonopolis, Dex, T-shirt, mug with the logo and you are the main sponsor of the document. Your name or the company’s name will be stated before the start of the document.

65 000 Kč

Bonus Level- Tour in the development studio

Wooow, you’ve reached the bonus level! Not only you became the most generous sponsor and you will be deservedly listed in the credits before the beginning of the document, but you also have the opportunity to meet and chat with the main protagonists of the document and see the development studio. You will get the games Samorost 3, Space Engineers, Phonopolis, Dex..

ReachedCZK 78,704(121%)

121%
CZK 65,000requested
128contributors
Contribute

project authorAleš Brunclík

Rewards

CZK 150úroveň 1 -Dokument v HD kvalitě!

Jste na začátku téhle hry, děkujeme, že jste se přidal! Získáváte odměnu dokument NewGame v HD kvalitě ke stažení!

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 300úroveň 2- Vaše jméno v titulcích!

Pokročil jste dále v téhle hře, děkujeme, že jste se přidal! Získáváte odměnu dokument New Game v HD kvalitě ke stažení a jméno v titulcích!

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 500úroveň 3- Tričko New Game!

Celý štáb Vám tímto děkuje, že jste se přidali k našemu projektu. Získáváte odměnu dokument New Game v HD kvalitě ke stažení, jméno v titulcích a tričko New Game

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000úroveň 4- DVD s vystřiženými záběry!

Dosáhli jste čtvrté úrovně, získáváte odměnu dokument New Game v HD kvalitě ke stažení, tričko a čepici s logem dokumentu a bonusové DVD s vystřiženými záběry.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5,000úroveň 5- Slavnostní premiéra filmu!

Dosáhli jste páté úrovně, získáváte odměnu dokument New Game v HD kvalitě ke stažení, tričko a hrníček s logem, uvedení v titulcích na konci dokumentu a pozvánku na slavnostní premiéru dokumentu.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000úroveň 6 - Seznamte se s vývojaři her!

Dosáhli jste šesté úrovně, získáváte odměnu dokument New Game v HD kvalitě ke stažení, tričko a hrníček s logem, bonusové DVD, uvedení v titulcích na konci dokumentu, pozvánku na slavnostní premiéru dokumentu a možnost seznámit se s jedním z vývojařského týmu (dle výběru).

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 25,000úroveň 7- Jste hlavní sponzor dokumentu!

Dosáhli jste sedmé úrovně, získáváte odměnu dokument New Game v HD kvalitě ke stažení, tričko a hrníček s logem a stali jste se hlavním sponzorem. Vaše jméno či firma bude uvedena před začátkem dokumentu.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 40,000úroveň 8- Všechny hry jsou Vaše!

Gratulujeme, dosáhli jste maximáximální úrovně, získáváte odměnu dokument New Game v HD kvalitě ke stažení, obdržíte hry Samorosta 3, Space Engineers, Phonopolis, Dex, tričko a hrníček s logem a stáváte se tak hlavním sponzorem. Vaše jméno bude uvedeno před začátkem dokumentu.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 65,000Bonusová úroveň- Prohlídka vývojařského studia

Wau, dosáhli jste bonusové úrovně! Nejen, že jste se stal nejštědřejším sponzorem a budete po zásluze uveden v titulcích před začátkem dokumentu, ale máte i možnost setkat a seznámit se s hlavními protagonisty dokumentu a prohlédnout si vývojařské studio. Obdržíte hry Samorosta 3, Space Engineers, Phonopolis, Dex.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable