eBook Cover.jpg

METALSTORY - Příběh kovu Knihy

Český vědecko-fantastický román inspirovaný Dunou Franka Herberta a teorií pravěkých astronautů. Epický příběh o konfliktu mysli a kovu, s rozsahem na dvě knihy.

S. Kolbe

CZK 700

Gothah-mah-tco [gotamahko]

Anonym

CZK 50

Anonym

CZK 150

Guth-ih-ssh [gutyš]

I.

CZK 700

Gothah-mah-tco [gotamahko]

I.

CZK 700

Gothah-mah-tco [gotamahko]

Anonym

CZK 1,400

Bestie Tyr-ratho-tgo

Anonym

CZK 300

O. Uher

CZK 700

Gothah-mah-tco [gotamahko]

Anonym

CZK 10,000

Bestie Tyr-ratho-tgo

Jordibo

CZK 2,000

Horr-hto-wogh [hortovog]

Anonym

CZK 10,000

Powok [povok]

P. Přikryl

CZK 1,001

Bestie Tyr-ratho-tgo

M. Dřízhal

CZK 700

Gothah-mah-tco [gotamahko]

V. Bošek

CZK 700

Gothah-mah-tco [gotamahko]

Vojtěch Růžek

CZK 700

Gothah-mah-tco [gotamahko]

Kryštof Čonka

CZK 700

Gothah-mah-tco [gotamahko]

Anonym

CZK 900

Bestie Kengu-math [kengumat]

Slávek Rejthar / Telegraf

CZK 900

Bestie Kengu-math [kengumat]

Anonym

CZK 1,500

Bestie Tyr-ratho-tgo

Anonym

CZK 10,000

V. Schwab

CZK 1,000

Gothah-mah-tco [gotamahko]

Anonym

CZK 350

Jan Pašek

CZK 700

Gothah-mah-tco [gotamahko]

Anonym

CZK 100

M. Hánová

CZK 150

Guth-ih-ssh [gutyš]

Anonym

CZK 10,000

Bestie Tyr-ratho-tgo

Anonym

CZK 10,000

Bestie Tyr-ratho-tgo

J. Česalová

CZK 400

Mah-cchai-roth [mačajrod]

M. Chudozilov

CZK 1,000

Dušan Bělohradský

CZK 700

Gothah-mah-tco [gotamahko]

Vladimír Soukup

CZK 1,000

Tyr-ratho-tgo [tyratogo]

Anonym

CZK 100

Anonym

CZK 100

Anonym

CZK 100

Anonym

CZK 100

Anonym

CZK 100

Anonym

CZK 100

Anonym

CZK 10,000

Anonym

CZK 1,000

Tyr-ratho-tgo [tyratogo]

P. Horvath

CZK 250

Bor-t’ho-succh [bortosuč]

S. Vaněček

CZK 700

Gothah-mah-tco [gotamahko]

Anonym

CZK 100

Anonym

CZK 100

Petr Koura

CZK 700

Gothah-mah-tco [gotamahko]

F. Opava

CZK 300

Marek Novotný

CZK 2,000

Horr-hto-wogh [hortovog]

P. Tengler

CZK 900

Bestie Kengu-math [kengumat]

D. Varga

CZK 2,000

Horr-hto-wogh [hortovog]

M. Navrátil

CZK 175

Chum-pak-thak [čumpaták]

Anonym

CZK 300

otazka

CZK 275

Jinc’c-fez-gor [jinčfegor]

Anonym

CZK 5,000

P. Borusík

CZK 250

Guth-ih-ssh [gutyš]

David Joska

CZK 2,000

Horr-hto-wogh [hortovog]

Radek Friedrich

CZK 2,000

Horr-hto-wogh [hortovog]

P. Bureš

CZK 400

Mah-cchai-roth [mačajrod]

Anonym

CZK 2,000

Horr-hto-wogh [hortovog]

ReachedCZK 101,401(101%)

101%
CZK 100,000requested
59contributors
Contribute

project authorMichael Newchop

Rewards

CZK 100In-gni-tsy [inicy]

měšec.jpg

Odměna 1: Prolog Vzácní křehcí motýli, žijící v příbytcích Věkovitých, živící se pouze vodou a světlem. Údajně mohou být zabiti pouhým neopatrným dotykem. Svět Pu-my Vám děkuje za tyto nádherné tvory. I drobný příspěvek bude odměněn, v tomto případě nikde dříve nepublikovaným Prologem - úvodem k první části knihy METALSTORY, který obdržíte ihned po ukončení kampaně, bez ohledu na její výsledek.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 150Guth-ih-ssh [gutyš]

chest-1.jpg

Odměna 2: Elektronická verze první knihy Drobný a hbitý hlodavec s ocasem a dvěma silnýma nohama, díky kterým dokáže v případě ohrožení skočit do překvapivých výšek a dálek. Jeho tělo je pokryto rudou srstí. Guth-ih-ssh je aktivní především v noci a má vynikající čich i dobrý zrak. Svět Pu-my Vám děkuje za toto oživení. Elektronická verze první knihy bude Vaše.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 175Chum-pak-thak [čumpaták]

chest2.jpg

Odměna 3: Prolog a elektronická verze první knihy Býložravý tvor jehož silné nohy jsou opatřeny trojkopyty, kterými vydává svůj charakteristický zvuk. Hlava, ze které dopředu ční tři hrozivé rohy, je chráněna velmi těžkým a silným štítem z vrstvené rohoviny. Houževnaté zvíře se snadno rozzuří. Dorůstá na délku osm až deset kroků. Chudá by byla Pu-ma bez Chum-pak-thaků. Prolog hned po zkončení kampaně a elektronická verze první knihy budou Vaše.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 250Bor-t’ho-succh [bortosuč]

chest.jpeg

Odměna 4: Elektronická verze obou knih Pomalý a zavalitý Zubatec dlouhý dvanáct kroků, se šesti silnýma nohama a obřím nosním bodcem zahnutým vzhůru, který mu vyrůstá vprostřed mezi očima. Pu-ma Vám děkuje za tohoto majestátního obra. Elektronické verze obou knih budou Vaše.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 251Bestie Bor-t’ho-succh

chest3.jpeg

Odměna 5: Elektronická verze obou knih, za stranu Bestií První z celé řady okovaných Bestií, které ovládá a proti jejich vůli zneužívá záhadná stará bytost, pán a stvořitel Kraga-lothu, oplývající nesmírnými psychickými silami. Zde poprvé můžete rozšířit řady Bestií a zvolit protistranu. Elektronické verze obou knih budou Vaše.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 275Jinc’c-fez-gor [jinčfegor]

chest-3.jpg

Odměna 6: Prolog a Elektronická verze obou knih Druh menšího ale velmi rychlého opeřeného Zubatce, pohybujícího se na dvou zadních nohách. Ze středu jeho lebky vystupuje ostrý rudý hřebínek, kterým se tvor brání, když v rychlosti naráží do nepřátel. Pu-ma Vám děkuje za rudého Zubatce. Na Vás čeká Prolog k první části knihy, který obdržíte ihned po ukončení kampaně a eletronické verze obou knih.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 276Bestie Corr-t’tgo-don [cortodon]

chest-2.jpg

Odměna 7: Prolog a Elektronická verze obou knih, za stranu Bestií Druhá z řady okovaných Bestií, které ovládá a zneužívá záhadná bytost z Kraga-lothu. Býložravý Zubatec s podsaditým šestinohým tělem, na hřbetě pokrytý zahnutými ostny, vysoký od tří do pěti kroků, délky osm až deset kroků. Tvor je vzdáleně příbuzný chum-pak-thakovi ale není tak tvrdohlavý. Rozšiřte řady Bestií, zvolte protistranu a obdržíte odměny jako Jinc’c-fez-gor .

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 333Bestie Raph-tho-gord [raptogord]

chest 4.jpeg

Odměna 8: Tištěná kniha - první díl, za stranu Bestií Třetí z řady okovaných Bestií, které ovládá a zneužívá záhadná bytost z Kraga-lothu. Menší, ale velmi rychlý opeřený ještěr, s dlouhými k zemi zahnutými dvoupařáty na předních končetinách. Dorůstá délky dvou až tří kroků a je velmi dravý, přičemž na svou kořist útočí ve smečkách. Rozšiřte řady Bestií, zvolte protistranu a tištěná kniha METALSTORY - část první bude Vaše.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 400Mah-cchai-roth [mačajrod]

chest 8.jpeg

Odměna 9: Tištěná kniha - první díl a elektronické verze obou dílů Velký šavlozubý horský tygr z Pu-my, s hustou dlouhou srstí, který loví ve smečkách, a tak může ulovit i velmi nebezpečnou kořist, například i nedospělého či oslabeného tyr-ratho-tga. Svět Pu-my Vám děkuje za tyto nádherné horské šelmy. Tištěná kniha METALSTORY - část první a elektronické verze obou dílů budou Vaše.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 401Bestie Pystt’a-avisz [pištaviš]

chest-22.jpg

Odměna 10: Tištěná kniha - první díl a elektronické verze obou dílů, za stranu Bestií Šest až devět kroků dlouhý plazící se Zubatec s rohatou hlavou, plivající kyselinový jed, schopný složit svých šest končetin k sobě a tak zúžit svůj profil. Rozšiřte řady Bestií a tištěná kniha METALSTORY - část první i elektronické verze obou dílů budou Vaše.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 700Gothah-mah-tco [gotamahko]

chest 10.jpeg

Odměna 11: Obě tištěné knihy Masožravý okřídlený ještěr, Zubatec s dlouhým krkem o rozpětí křídel až šest kroků. V oblacích nezná soupeře vyjma ještě většího kengu-matha, kterému se snaží vyhýbat. Je výborným letcem, schopným ulovit i kořist velikosti člověka. Svět Pu-my Vám děkuje za tyto překrásné létavce. Obě tištěné knihy METALSTORY - příběh kovu budou Vaše.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 900Bestie Kengu-math [kengumat]

chest 23.jpg

Odměna 12: Obě tištěné knihy a elektronické verze obou dílů, za stranu Bestií Létající opeřený veleještěr s tenkým ocasem, úzkou hlavou a zobákem plným ostrých zubů. S rozpětím křídel sedm kroků je nejnebezpečnějším Zubatcem v oblacích. Teritoriu, které považuje za své kengu-math, se vyhýbají všichni gothah-mah-tcové. Rozšiřte řady Bestií, zvolte protistranu a obě tištěné knihy METALSTORY - příběh kovu, včetně obou elektronických verzí budou Vaše.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000Tyr-ratho-tgo [tyratogo]

chest 9.jpeg

Odměna 13: Tištěné i elektronické verze obou knih, písemné poděkování a jedna otázka na autora Svrchu opeřený ještěr, stavbou těla podobný velkým masožravým teropodům ze Země, pohybující se na dvou silných nohou, se zubatou tlamou schopnou drtit kosti a šlachy. Největší a nejobávanější Zubatec, který nahání strach dětem i dospělým. Svět Pu-my Vám děkuje za tyto obávané vrcholové predátory. Kromě všech dříve uvedených odměn Vám autor písemně poděkuje a mimo to získáváte právo na jednu otázku ohledně Příběhu kovu, na kterou Vám autor rád odpoví.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,001Bestie Tyr-ratho-tgo

chest 24.jpg

Odměna 14: Tištěné i elektronické verze obou knih, písemné poděkování a jedna otázka na autora, ale za Bestie Největší a nejobávanější Zubatec. Tělo vrcholového predátora je v tomto případě zakuto do hrůbých kovových plátů a vyztuženy jsou i pařáty a tlama. Už v přírozené podobě je obtížné Tyr-ratho-tga porazit. Jako Bestie se z něj stává takřka nezastavitelné vraždící monstrum. Rozšiřte řady Bestií, zvolte protistranu a kromě všech dříve uvedených odměn to bude Vaše jméno, které bude s poděkováním uvedeno na stránkách druhého dílu knihy. Mimo to získáváte právo na jednu otázku ohledně Příběhu kovu, na kterou Vám autor rád odpoví.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 2,000Horr-hto-wogh [hortovog]

chest 12.jpg

Extra odměna (mimo konflikt): Všechny předchozí odměny a tři otázky na autora Extrémně vzácný chvějící se pavouk z domovského světa dávných Thi, který tká unikátní systém sítí, do nichž loví své oběti. Je považován za nepolapitelného tvora, protože kmitá mezi různými plány a tuto schopnost přenáší i na své sítě. Ty pak je nemožné přetrhnout, neboť jsou neuchopitelné. Horr-hto-wogh se konfliktu na startovači neúčastní. Kromě dříve uvedených odměn a písemného poděkování, získáváte právo na tři otázky ohledně Příběhu kovu, na které Vám autor rád odpoví.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000Powok [povok]

chest 11.jpg

Finální odměna (mimo konflikt): Všechny předchozí odměny a pozvánka na pivo v Plzni a okolí. Někteří říkají, že Powok je pouze jeden, navzdory faktu, že se objevuje na mnoha místech současně. Hvězdný pavouk pochází z deváté struny a stráží sítě událostí mezi ostatními plány. V případě hrubého porušení přirozeného řádu věcí osobně zasahuje: Přísně, rychle a definitivně. Powok se konfliktu na startovači neúčastní. Svět Pu-my Vám děkuje za tuto štědrou finální podporu. Kromě všech dříve uvedených odměn Vás autor zve na pivo, nejlépe v Plzni či blízkém okolí a při této příležitosti Vám osobně poděkuje.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable