1930-12 Situace ŽST celková.jpg

Stavba modelu železniční stanice Křimov

Selected reward

CZK 5,000soukromá archeologická prohlídka zaniklé trati s návštěvou výtopny v Křimově

IMG_4009.jpg

Provedeme vás po zaniklé trati z Hory Sv. Šebestiána do Křimova, kde navštívíme spolek Loko-motiv.

Number of available rewards: 9/10

Support project Stavba modelu železniční stanice Křimov

CZK

Reward delivery address

Custom message to specify the reward

Contribute to a project with a selected reward