Untitled-3.jpg

Konzervace praporu SDH Stašov z roku 1897 Ostatní

Oprava a konzervace 118 let starého praporu a pořízení nového praporu Sboru dobrovoných hasičů Stašov.

PA020098.JPG

ReachedCZK 10,500(100%)

100%
CZK 10,500requested
9contributors
ContributeRewards

Sbor dobrovolných hasičů ve Stašově (dříve Dittersbachu) byl založen v roce 1885 a letos slaví 130. výročí založení sboru. Nejstarší dochovanou památkou je prapor sboru starý 118 let, který byl a je ukryt v místním kostele a přečkal zde i po vysídlení sudetských němců v roce 1945 a následné likvividaci všeho německého. 

Prapor si zcela jistě zaslouží opravu, zakonzervování a vhodné uložení, aby se dochoval ve své kráse i pro další generace místních hasičů.

Věříme, že se podaří vybrat větší než požadovaná částka a budeme moci nechat vytvořit nový prapor sboru se zachováním motivů z původního praporu (rozpočet na konzervaci je požadovaných 10.500 Kč, rozpočet na nový prapor je dalších 60.000 Kč a přepokládá se spoluúčast z pokladny sboru).

Bohužel roční rozpočet sboru bývá cca 30.000 Kč, tj. většinou výtěžek ze sběrů a kulturních akcí a tyto prostředky jsou zpět používané na dětské a sportovní akce sboru, takže prostředky samotného sboru jsou značně omezené.

Popis praporu:

Oboustranný prapor o rozměrech 115 x 170 cm, připevněný na žerď pomocí hřebů. Po obvodu je lemován dracounovými třásněmi.
Avers praporu je zhotovený z červeného hedvábí. Je zdobený centrálním motivem Sv. Floriána. Pod i nad centrálním motivem jsou nápisy (německy “Dobrovolní hasiči” Dittersbach 1897), v pravém dolním rohu je rovněž nápis (poděkování).
Revers praporu je zhotovený z červeného materiálu, je zdobený centrálním motivem (hasičské symboly) a nápisy (Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr”  v překladu:  “Bohu ke cti, bližnímu na ochranu”). Tato strana praporu byla již dříve opravována našitím pásů červeného materiálu po obvodu.

Není možné ignorovat minulost, ať už je jakákoliv, říká se: "Neporozumí přítomnosti, kdo nezná svoji minulost", proto si musíme minulost připomínat, poučit se z ní a vážit si dochovaných památek a uchovávat je i pro příští generace. Příští generace hasičů, občanů, čechů ale i sudetských němců, prostě všech lidiček, kterým není lhostejná historie a není jim lhostejné, jak se s věcmi z minula zachází.

Děkujeme všem, kdo přispěli nebo přispějí na náš projekt, věříme, že společně dosáhneme nejenom konzervace původního praporu, ale že se Vám budeme moci představit i s novým praporem.

ReachedCZK 10,500(100%)

100%
CZK 10,500requested
9contributors
Contribute

project authorsdhstasov

Rewards

CZK 1002 lístky do tomboly na Pouťové zábavě

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 200Volná vstupenka na Pouťovou zábavu

Number of available rewards: 100/100

Reward unavailable

CZK 5002 volné vstupenky na Pouťovou zábavu

Number of available rewards: 100/100

Reward unavailable

CZK 1,500Pamětní medaile SDH

Number of available rewards: 48/50

Reward unavailable

CZK 1,500Tričko s logem SDH

Number of available rewards: 100/100

Reward unavailable

CZK 5,000Čestné členství v SDH

Number of available rewards: 10/10

Reward unavailable