miniatura startovac 2.jpg

Josefe, ty nás přivedeš jednou do Hrobu! Knihy

900 stran historie a ilustrací města Hrob, sepsané během Josefova (78) života. Srdcová záležitost, která vznikne buď teď a tady, nebo již nikdy.

uvodka final.jpg

ReachedCZK 300,030(109%)

109%
CZK 275,000requested
222contributors
ContributeRewards

Dobrý den přátelé,

jmenuji se Marek a jsem vnuk autorova bratra. Před rokem jsem se zcela náhodou během rodinného rozhovoru dozvěděl, že celý život psal rozsáhlou knížku o městě Hrobu a jeho okolí. Josef je již pánem úctyhodného věku, který ve svých 78 letech každý den sleduje, jak jeho milované město chátrá a památky mizí v záplavě soukromých zájmů nových vlastníků. To mu vzalo poslední síly vydat tento 900 stránkový skvost, kterému reálně hrozí, že již nespatří světlo světa.

Ale nyní máme jedinečnou možnost společnými silami vybrat potřebnou částku k tisku knížky. Bude to odměna nejen pro Josefa za jeho celoživotní dílo, ale také pro nadšence a zájemce, kteří nyní mohou svou knihovnu obohatit o jedinečnou historickou publikaci.

Podporou nemusí být pouze objednávka knihy nebo finanční dar, ale také zmínka ve vašem okolí či další sdílení, kterého si moc vážíme.

 

Kdo je Josef

Ing. Josef Brabec tento rok slaví již 78 let. Narodil se v Košťanech a celý život žije v Hrobu. Jeho děda i otec byli horníci a proto má k městu a jeho okolí takové pevné vazby. Sám Josef pracoval po vystudování Vysoké školy báňské v Ostravě v Rudných dolech ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí.

Josef.jpg

Celý život se setkával u spoluobčanů s neznalostí historie svého bydliště, podle které také vypadalo rozhodování starého zastupitelstva, které nechalo připravit město o nespočet stavebních památek. To vyvrcholilo ve svévolné zbourání staré radnice v šedesátých letech minulého století.

Tehdy se rozhodl, že svou původně hornicko historickou knihu rozšíří na celkovou histori obce. Téměř celý svůj život sepisoval zajímavosti o městě Hrobu a pátral v českých a německých archivech, kde překládal švabach a staré německé texty. Kreslil památky a zajímavá místa a na papír vyobrazoval budovy, krajinu i dobový oděv, který byl do té doby zaznamenán pouze v psané podobě.

S postupným mizením posledních historických odkazů Hrobu a jeho okolí nabývá Josefova kniha na významnosti a pro zájem, který o ni je ze strany spoluobčanů i zastupitelstva města, je nejvyšší čas, za pět minut dvanáct, aby toto velké dílo vzniklo.

kniha nahled.jpg

Obsah knížky

Předmluva

KAPITOLA 1. Historie; vznik a vývoj města, pozoruhodné události a osudy obyvatel

KAPITOLA 2. Hospodářské záležitosti obce

KAPITOLA 3. Hornictví

KAPITOLA 4. Řemesla a cechy

KAPITOLA 5. Spolky

KAPITOLA 6. Církevní a školní poměry

KAPITOLA 7. Soudnictví

Doslov

Přílohy

 

Rozpočet

Josef nezahálel svépomocí zkoušel najít tiskárnu, která by mu knížku vydala. Ta si za zpracování a výtisk prvních kusů knížky řekla bez mála půl milionu korun. To byl jeden z posledních impulzů, kvůli kterým knížka málem nevznikla. Situaci jsem tedy vzal do svých rukou a náklady na zpracování knihy snížil na třetinu. Díky tomu můžeme pomýšlet na ekonomický tisk rovnou 500 ks knížek ve velmi kvalitní šité vazbě s odolnými deskami a prémiovým zpracováním. Vybíraná částka se skládá z těchto částí:

Tisk knížek: 163.000 Kč

- vazba V8, matné pevné desky a tisk na příjemném krémovém papíře, 500 ks

Grafické zpracování, sazba a zlom: 41.000 Kč

- skenování a úprava ilustrací

- sazba ilustrací a textu

Jazyková a gramatická korektura: 53.000 Kč

- rozsah 900 stran

Provize Startovači 7 %: 18.000 Kč

Celkem tedy 275.000 Kč Držme si palce! Více pokusů mít nebudeme.

 

Ukázka knihy

1.14

OBCHODNÍ CESTA PŘES KRUŠNÉ HORY

Jak už bylo výše uvedeno, byla osecká stezka přes hory používána jen pro soumary. Když však došlo k oživení obchodu, musela se i doprava přizpůsobit potřebě, a tak byla postavena cesta pohodlnější, silnice použitelná také pro povozy. Od staré obchodní cesty se odchylovala v okolí Flájí (Fleyh). Náhorní planinou vedla do Nového Města. Ze západní strany klesala podél Bouřňáku k Písečným lukám a končila na hrobském Tržním náměstí. Nevíme sice, kdy se tak stalo, ale mohlo to být kolem poloviny 13. století. Místo na úpatí Krušných hor pro začátek zemské silnice nebylo vybráno nahodile. Jakmile se doprava začala tímto směrem prosazovat, bylo nutné pro odpočinek přepravců a cestujících mít ubytovací hostince a zázemí pro tažná zvířata. Důležitý byl i určitý počet místních majitelů tažných zvířat, pro poskytování nezbytné služby přípřeže. Těmto podmínkám Hrob plně vyhovoval, a tak na Tržním náměstí byl začátek a konec zemské silnice spojující Čechy se Saskem a zemská celnice, kde se vybíralo clo z dováženého a vyváženého zboží. Je pozoruhodné, že se lze setkat i s názorem, že tato zemská silnice dala podnět k založení našeho města. I tento názor má určitou logiku, ale i ten je velmi málo pravděpodobný. Hrob musel být založen už daleko před vybudováním zemské cesty přes Krušné hory a také z jiného důvodu. ----- Poznámka: Skutečnost musela být velmi prostá a patrně měla souvislost s prvním nálezem stříbrných rud na saské straně Krušných hor v roce 1168. Markrabí Otto Bohatý dostal okolo roku 1170 od císaře Fridricha I. Barbarossy (1152 – 1190) důlní regál. Hranice mezi Saskem a Čechami nebyly pevně stanoveny a prospektoři hledali rudné žíly po celém pohoří. Tak je také možné, že se dostali až sem k nám a zde si zřídili svůj tábor. Při hledání rudných žil kopali rýhy (příkopy), a protože jich kolem tohoto tábora vykopali mnoho, nazvali ho „Grap“.(Pravděpodobně odvozeno od podstatného jména r Graben – příkop.)

 

Jdeme na to! Díky za veškerou podporu.

Věřím, že díky vám knížka spatří světlo světa tak, jak si zaslouží.

ReachedCZK 300,030(109%)

109%
CZK 275,000requested
222contributors
Contribute

project authorMarek Kratochvíl

Rewards

CZK 150Poděkování a 3x pohlednice s Josefovo ilustracemi

Podpořte vznik Josefovo knížky a my vás odměníme třemi pohlednicemi z ilustrací, které jinak uvidí jen majitel knížky. Poštovné v ceně. Řekněte o nás také svým přátelům! Děkujeme : ).

Expected delivery of the reward: February 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 350Poděkování a 10x pohlednice s Josefovo ilustracemi

Podpořte vznik Josefovo knížky a my vás odměníme deseti pohlednicemi z ilustrací, které jinak uvidí jen majitel knížky. Poštovné v ceně. Řekněte o nás také svým přátelům! Děkujeme : ).

Expected delivery of the reward: February 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 540Josefova kniha pro ty nejrychlejší.

Pro 10 nejrychlejších z vás máme zajímavou slevu na knížku v ceně 490 + 50Kč poštovné. Zbude vám tak ještě pár korun třeba zrovna na pořízení pohlednic, ale nenabádáme samozřejmě. Řekněte o nás také svým přátelům! Děkujeme : ).

Expected delivery of the reward: April 2019

Number of available rewards: 0/10

Reward unavailable

CZK 640Josefova kniha

Gratulujeme! Již brzy vám bude říkat pane kniha, která vznikala půl století a to dokonce v jedinečném limitovaném nákladu cca 500ks. (dle úspěchu na Startovači) Cena knížky je 590 + 50Kč poštovné. Řekněte o nás také svým přátelům! Děkujeme : ).

Expected delivery of the reward: April 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 740Josefova kniha s podpisem autora

Gratulujeme! Již brzy vám bude říkat pane kniha, která vznikala půl století a to dokonce v jedinečném limitovaném nákladu cca 500ks. (dle úspěchu na Startovači) Tentokrát také s podpisem autora. Cena knížky je 690 + 50Kč poštovné. Řekněte o nás také svým přátelům! Děkujeme : ).

Expected delivery of the reward: April 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 840Josefova kniha s věnováním a podpisem autora

Gratulujeme! Již brzy vám bude říkat pane kniha, která vznikala půl století a to dokonce v jedinečném limitovaném nákladu cca 500ks. (dle úspěchu na Startovači) Tentokrát také s věnováním a podpisem autora. Cena knížky je 790 + 50Kč poštovné. Řekněte o nás také svým přátelům! Děkujeme : ).

Expected delivery of the reward: April 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 82,500Josefova kniha pro město Hrob

Starosta města Hrob Ing. Jiří Fürst a místostarosta Karel Hirsch přispěli projektu pořízením 150ks knížek. Tímto i jim moc děkujeme za všechnu podporu! : )

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable