gamp orez.jpg

Kniha "Nejen dětská duše v ohrožení" Knihy

Kniha, nabízející netradiční, ale přesto v praxi ověřené informace o podstatě psychického napětí u dětí i dospělých. Kniha, která léčí. Kniha v kůži.

Duse_v_ohrozeni_0.JPG

ReachedCZK 61,203(102%)

102%
CZK 60,000requested
24contributors
ContributeRewards

Slovo na závěr najdete v poslední novince...

Díky, Startovači, díky, startéři a Stá opice...

A jedéééém :-)

JP

 

Bylo to takto: Přijedu dnes z práce utahaný jako kůň a při domácích pracech vidím v mejlu gratulaci k úspěchu na Startovači. K jakému?, ptám se sebe a otevřu si projekt. Donátor s přezdívkou Stá opice umožnil projektu realizaci naprosto nečekanou podporou. A já od té doby zírám a zírám. Pár hodin do ukončení projektu.

Uvědomujete si, startéři, jakému psychickému napětí jsem v tuto chvíli vystaven? Nezlehčuji tuto situaci. Je to tak. Takže jen zírám, usmívám se a na nic jiného se nezmůžu.

Knížka tedy bude. A dávám do ní vše, stejně jako Vy, kteří jste přes atypičnost projektu umožnili přinést naději všem, kteří se nesmíří s tím, že vše je špatné a bude ještě horší.

Děkuji Vám všem. Moc a moc.

Zázraky se dějí. A ne že ne!

Jan Pokorný, momentálně hlavně zírající…

 

A takto jsem se před pár dny loučil:

Protože se naše setkání na Startovači blíží ke konci, chci vám startérům i ostatním pomocníkům zde veřejně velmi poděkovat.

Všem dvaceti startérům, kteří přes atypičnost projektu měli odvahu na projekt přispět, nabízím jako poděkování za jejich odvahu hodinovou telefonickou konzultaci ZDARMA. To proto, že si jejich odvahy velmi vážím.

Poděkování je přenosné, proto ho můžete i darovat někomu z vašeho okolí. Startéry tímto i prosím, aby se mi ozvali na e-mail DO DOBY UKONČENÍ ukončení projektu, kde si domluvíme datum a čas konzultace.

Knihu nedopíši a nevydám, minimálně v té podobě, v jaké byla zde na Startovači prezentována. Podle zájmu není potřeba. Pohoda.

A takhle my tu žijem :-)

Vše nej a hezké léto bez prekérek nejen dětských, ale i dospěláckých!

                                           Jan Pokorný, dětský a rodinný mentor

 

Dovolte mi, abych vám představil účel a cíl mého projektu. 

Jmenuji se Jan Pokorný a pracuji jako dětský a rodinný mentor. S vaší pomocí chci vydat vlastním nákladem knihu o vzniku a podstatě psychického napětí u dětí a mládeže a také o ověřených postupech k jeho snižování. Za pět let práce s dětmi a mládeží včetně jejich rodičů (rodinných zástupců) i dospělých v rámci individuačního mentoringu jsem shromáždil cca 150 kazuistik a praktických poznatků. Dále jsem analyzoval shodné fenomény, klíčové nejméně při práci s dětmi a účelné v rámci odstranění a eliminace maladaptivního chování.  Všechny tyto poznatky považuji za nutné a žádoucí prezentovat nyní již nejen osobně, ale i formou psaného slova pro širší veřejnost a zájemce o tuto tématiku.

V roli mentora spolupracuji s psychiatry, a to nejčastěji ve věcech diagnozy a případné medikace i jejího postupného snižování až její konečné eliminace. Závažné případy řeším pouze ve spolupráci s erudovanými odborníky.  Zde uvedu pro mne klíčovou a jedinečnou MUDr. Petru Dočkalovou, psychiatričku a psychoterapeutku, působící v Plzni a v Praze. Na bližší informace o její erudici mi odpověděla následně: „Drahoušku, nemám čas, ať si mne případně vyguglí.“ Tolik k referencím má odborná garantka a supervize v jedné osobě.

Projektu je milé, když má i svého patrona. Roli patrona knihy „Nejen dětská duše v ohrožení“ se rozhodla přijmout osoba přímo povolaná - poradenská a školní psycholožka a úspěšná i známá spisovatelka v jedné osobě - PhDr. Klára Janečková. Více o paní Kláře naleznete i zde: http://www.klarajen.cz/

 

Proč chci vydat knihu netradiční formou, vlastním nákladem, ručně vázanou a jen v množství podle opravdového zájmu?

Nové principy nemohou být úspěšně prezentovány ve starém formátu. Mám-li zájemcům představit nový způsob myšlení a uvažování nad palčivými problémy, je vhodné to spojit i s novým formátem sdělování těchto informací.

Logickým rámcem toho, proč nechci zvolit obvyklou formu vydání knihy, je to, že obvyklým  způsobem vydané knihy lidé sice kupují i čtou, ale ve skutečnosti se jimi neřídí! Tomu se chci  vyhnout a jsem odhodlán udělat i maximum proto, aby naše společná kniha byla jiná - kniha čtená a využívaná jen vážnými zájemci a také těmi, kdo se nebojí nejen přemýšlet v souvislostech.

Dalším faktorem byl i nápad, že mnoho oslovených lidí by raději zvolilo pro první setkání s něčím novým komfortní formu pro vstřebávání důležitých informací, tedy možnost si nejprve o něčem novém v klidu a soukromí přečíst, vytvořit si svůj názor a teprve poté zvážit další možné kroky.

V jaké fázi přípravy se kniha nachází?

V současné době mám napsaný stručný koncept knihy ve formě její osnovy, většiny dílčích samostatných textů (jednotlivých kapitol) a pracovních schematických náčrtků. Pokud bude o  knihu zájem, čeká mne minimálně textové doplnění a kompletace její pracovní verze, grafické a alespoň dílčí jazykové korektury, odborné a právní konzultace, ověření doposud ústních souhlasů mentee nebo jejich zákonných zástupců s reprodukcemi nebo texty. Následovat bude příprava a výroba komponentů pro vlastní vazbu včetně tisku a vazačské práce. Vše je osobně přislíbeno a předjednáno s ohledem na tento atypický projekt.

K tomu jsem přidal mé oblíbené „všechno nebo nic“ a bude-li o knihu zájem, tak ji vydám a pokud nebude zájem, tak není ten pravý čas. Cítím se takto lehčí a snad to poznáte i z formy odměn.

Fajn by bylo, kdybych mohl předat nebo zaslat přispěvovatelům alespoň jedno sto skutečných knih. Už proto, že je mi osobně milý Fenomen sté opice…Více o fenoménu zde: 

http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=942

Možným přispěvovatelům dávám na zvážení podobný netypický přístup, jaký jsem zvolil já. Rozhodněte se, zda projekt podpořit nejen na základě vašeho rozumu a zkušeností, ale tentokrát i netradičně intuitivně.

Už nyní chci poděkovat těm, kteří mne trpělivě podporovali v období počáteční nejistoty, zda můj nápad není šílený až příliš: týmu Startovače za rady a důvěru, Honzovi a Šárce z atelieru Sharka za zkušební verze vazeb a skutečné partnerství v projektu, Alence za skleněné zázraky, I. a E. za první ze všech souhlasů mých milých mentee s možností se podělit o konkrétní příběh, Jožkovi s Naďou za mnohaletou podporu na mé osobní cestě a rozhodně i přátelům Vlaďce, Honzovi, Verče, Jožovi a Iloně, kteří si se mnou vytrpěli i vytrpí své. Také Zuzka zvládla catering na jedničku s hvězdičkou a Kačka i vše ostatní. A dál prostě uvidíme…

 

Ukázka témat z připravované knihy:

Opravujeme něco, o čem nevíme, jak vzniká, takže i mechanik je na tom lépe než akademik duše. Psychospiritualita rodičů a její vliv na děti. Mezigenerační přenosy a jak se jim bránit. Podstata nočních můr a děsů v životě dětí a jak na ně reagovat. Rodič přímo ďábelský – má více dětí, ale upřednostňuje jen jedno. Emoční i fyzická promiskuita rodičů a její vliv na děti – o lásce jinak.  Neklidný otec, neklidná matka – utíkejme na internet – o virtuální realitě a co tam nejen děti hledají. Zobu, zobeš, zobeme – opravdu to nejde i jinak? Děti zralejší rodičů – smutná a častá realita. Vztah není jen o tom, že spolu bydlíme a komunikace není sprosté slovo. Klíčové věty, které ovliňují psychiku dětí i dospělých. Strachy a jak na ně úspěšně vyzrát – pro děti i rodiče. Bolí mne duše, bolí mne tělo – nové pohled na téma sebeuzdravování duše, ale i těla…

Všem zájemcům o bližší informace o připravované knize nabízím zodpovězení dotazů na adrese jan.pokorny@post.cz tak, aby byli co nejvíce informováni před případnou podporou projektu.

 

Proč nemám webové stránky, FB ani nejsem na Twitteru aj.?

Na začátku vlastní praxe jsem se rozhodl vydat cestou atypickou, a to pouze s pomocí osobních doporučení spokojených rodičů a jejich dětí či dospělých mentee. Osobní doporučení fungovalo tisíce let a kdyby třeba vypnuli proud… Prostě jeden nikdy neví. Dalším důvodem je zachování maximální možné anonymity a soukromí mých mentee. Virtuální realitu chápu v mém oboru jako matoucí prostředí a sociální sítě jako potenciálně zkreslující až destruktivní pro opravdu naplňující osobní život a skutečné vztahy dětí a dospělých.

Kdy dostanu knihu a odměny?

V případě úspěšnosti projektu bude kniha včetně odměn kompletována během července a srpna 2014 a předávána či zasílána bude v průběhu září 2014. V případě telefonických či osobních konzultací to nechám na domluvě, nejlépe uvažujme jejich využití do konce roku 2014. Nyní neodhadnu budoucí zájem, ale je možné, že dílčí odměny (např. konzultace) budu realizovat již v průběhu letních dnů, kdy mají lidé obvykle i více času sami na sebe, což v případě tohoto projektu není vůbec od věci…

Duse_v_ohrozeni_2.jpg

Více informací k účelu knihy…

Mnoho lidí, odborníků i laiků, si všímá stále narůstajícího celospolečenského problému, kterým je zvyšování četnosti i následků poruch chování u dětí a mládeže. Stále častěji se setkávám s příběhy malých dětí, jež v noci straší stíny a nemohou spát. U náctiletých dětí do začátku puberty mne chvílemi i děsí preciznost a četnost, s jakou přistupují chlapci nebo dívky k sebepoškozování nebo k přípravě plánů na možnou sebevraždu. U dospívajích je to potom povrchní a nestandardní komunikace o vážných lidských tématech, emoční plochost, uzavřenost i před nejbližším okolím a riziko eskalace problémů v jejich budoucnosti. U dospělých mentee je psychické napětí nejčastěji založeno na opakovaných deprivačních či depresivních stavech, nemožnosti najít optimálního partnera, absenci smyslu života a v neposlední řadě na přímo vyčerpávajících vztazích s aktuálními partnery nebo s rodiči bez ohledu na věk mentee. Prostě souvislosti – i proto nemohu striktně oddělit duši dítěte od psychiky jeho rodičů.

Prevence v oblasti psychického napětí nejen u dětí není v naší společnosti doposud z více důvodů vnímána jako akutně potřebná. Řeší se až krize, čekárny u odborníků jsou přeplněné, objednací doba i několikaměsíční, potřebného času bývá nedostatek. U dospělých proto můžeme nárůst psychického napětí nazývat svobodou rozhodnutí a možností volby, včetně nutnosti nést důsledky těchto rozhodnutí. U dětí říkám ale rázné „Ne!“ Děti se nemohou bránit, nejsou dostatečně samostatné a proto bychom je měli chránit jako to nejcennější, co máme a co tu po nás na světě zůstane. Děti nejsou schopné řešit své potíže.  Potřebují nás, zletilé, abychom jim zajistili spokojené a bezpečné dětství a pomohli jim se stát soběstačnými a vyrovnanými lidmi. „Ale jak jim mám pomoci, když si občas připadám jako malé dítě i já?“, ptá se mne často rodič problematického dítěte. Odpovídám opakovaně: „Informacemi a změnou postojů a vazeb. Jedině tak se můžeme pokusit změnit něco, co nám, dospělákům, i celé naší společnosti, začíná již prokazatelně přerůstat přes hlavu…“

Pokud mi pomůžete, vydám populárně naučnou knihu o problematice nejen dětského chování, která má pestrou varietu potíží. Knihu o snižování psychického napětí, vyznačující se praktickým pohledem, jednoduchostí, srozumitelností. Knihu, určenou především pro laickou veřejnost a zájemce o téma psychické zátěže, pro rodiče, pěstouny, pedagogy a vychovatele, prostě pro všechny čas od času potřebující pomocnou ruku v obtížné situaci nebo jiný odborný názor a pohled nejméně na intervenci v praxi.

Odborných knih bylo napsáno již mnoho, ale situace se místo zlepšení naopak zhoršuje. Díky vaší pomocí dokončím a vydám knihu určenou běžným lidem, populaci mající doma děti např. s abnormálním či alarmujícím chováním. Kniha samozřejmě poslouží i ostatním zájemcům, co nejsou lhostejní k budoucnosti nejen dětí, ale v důsledku i k budoucnosti naší celé společnosti. A co je podle mne úplně nejdůležitější – zkusím v knize otevřít otázku prevence a vyvolat o ni větší zájem proto, aby psychického napětí v budoucnosti raději ubývalo.

Howgh :-)

Duse_v_ohrozeni_1.jpg

ReachedCZK 61,203(102%)

102%
CZK 60,000requested
24contributors
Contribute

project authorJan Pokorný

Rewards

CZK 100Dobrá duše

Podpora pomocí txt - až dotyčný najde bílé peříčko na nečekaném místě, je to poděkování za jeho podporu.

Expected delivery of the reward: September 2014

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 300Zvědavec

E-mailové poděkování přispěvovateli a elektronická verze knihy ve formátu nejméně .pdf. K tomu poštou zaslaná zlatá rybička ze skla, plnící tři přání, ve formě ručně vyrobeného kvalitního přívěsku na krk z malé domácí sklářské dílny.

Expected delivery of the reward: September 2014

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 600Praktik

Osobně předaný nebo zaslaný originál knihy s věnováním autora včetně zlaté rybičky na krk.

Expected delivery of the reward: September 2014

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 800Bojovník

Pro lidi s vážným onemocněním. Osobně předaný nebo zaslaný originál knihy s věnováním autora včetně zlaté rybičky na krk. Bojovníci obdrží navíc Knihu radosti, vázanou ve světlé kůži. Více o této odměně v novinkách.

Expected delivery of the reward: September 2014

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 900Empatik

Osobně předaný nebo zaslaný originál knihy s věnováním autora včetně zlaté rybičky na krk. Dále v případě zájmu hodinová telefonická konzultace v dané tématice.

Expected delivery of the reward: September 2014

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,100Nadšenec

Osobně předaný nebo zaslaný originál knihy s věnováním autora včetně zlaté rybičky na krk a elektronická verze knihy. Dále v případě zájmu hodinová telefonická konzultace k dané tématice.

Expected delivery of the reward: September 2014

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,600Záchranář

Osobně předaný nebo zaslaný originál knihy s věnováním autora včetně zlaté rybičky na krk a elektronická verze knihy. Dále v případě zájmu hodinová telefonická konzultace k dané tématice včetně přenosného dárkového poukazu na osobní konzultaci (60 min) v Praze a okolí nebo na dvě hodinové telefonické konzultace pro někoho, komu chcete pomoci či si odpočinout od jeho dlouhodobých stesků bez viditelného posunu k lepšímu.

Expected delivery of the reward: September 2014

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 2,400Hrdina

Individuační zážitek. Nejméně dvouhodinová osobní konzultace v terénu v CHKO Český ráj za rozumného počasí. Osobně předaný nebo zaslaný originál knihy s věnováním autora včetně zlaté rybičky na krk je pro Hrdinu samozřejmostí.

Expected delivery of the reward: September 2014

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000Velmistr

Velmistr bude jmenovitě uveden v doslovu knihy, stručně popisujícím klíčové momenty jejího vzniku. Pouze osobně předaný originál ručně vázané knihy s věnováním autora včetně dekorování zlaté rybičky na krk. Kromě toho si Velmistr vybere v případě jeho zájmu i místo v přírodě (v ČR), kde společně zapálíme jednoho večera slavnostní oheň a probereme do východu slunce i to, co se už tisíce let předává pouze mezi Velmistry…

Expected delivery of the reward: September 2014

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 100,000Poutník

Poutníka v případě oboustranného zájmu a domluvy osobně doprovodím až na Konec světa jako osobní individuační mentor. Celá pouť bude trvat jen 14 dní! Společně budeme putovat do Francie, kde se napojíme v Saint-Jean-Pied-de-Port na Svatojakubskou poutní stezku. Při pouti budeme detailně probírat nejen informace uvedené v knize. Zájemce o tuto výši příspěvku prosím v rámci fair trade o předchozí kontakt pro bližší informace o přesné formě odměny. Kromě knihy „Nejen dětská duše v ohrožení“ dostane Poutník na Cestu i osobní knihu v kožené vazbě, ale bez názvu a nepopsanou…

Expected delivery of the reward: September 2014

The number of rewards is not limited

Reward unavailable