banner_sk_sm.png

Wi-Fi? Ďakujem, radšej kábel. Informačná brožúrka Ostatní

Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné ani zdravé. Brožúrku chceme rozposlať na všetky základné a stredné školy.

Wi-Fi? Ďakujem, radšej kábel. Informačná brožúrka

Reached€10(1%)

1%
€1,041requested
1contributors
ContributeRewards

Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné ani zdravé. Projekt EDUNET zaplavuje školy Wi-Fi zdrojmi. V príručke informujeme, ako chrániť deti v školách a o výhodách káblového pripojenia. Brožúrku chceme rozposlať na všetky základné a stredné školy. Ide o formát A4 zložený do C formátu.

Wi-Fi na školách

Debaty o digitalizácii sú nahradené reklamou a digitálne inovácie sú propagované nekriticky.

Digitalizácia škôl sa čoraz viac odzrkadľuje v používaní stále väčšieho počtu bezdrôtových zariadení (stolné počítače, notebooky, tablety, interaktívne tabule, projektory, tlačiarne, apod.), pripojených na internet pomocou Wi-Fi sietí. Školy sa stávajú cieľovým trhom pre korporácie, neexistujú žiadne obmedzenia.

Ciele projektu

Vzdelávať, vzdelávať, vzdelávať

Medzi základné ciele občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie patrí snaha rozvíjať a podporovať záujem o bezpečné používanie technológií. 

Medzi požiadavky európskej iniciatívy občanov „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“ patrí: 

Nahradiť bezdrôtové pripojenie káblami.
Urobiť tak okamžite na miestach,
ako sú nemocnice, materské školy, školy,
domovy dôchodcov a všetky verejné budovy.

Pre naplnenie týchto cieľov sme vytvorili príručku, ktorou chceme informovať riaditeľov a učiteľov škôl.

Ako použijeme Vašu podporu?

Tlač brožúrky 1000 ks cca 261 eur

Obálky 1000 ks 30 eur

Poštovné 1000 ks 750 eur

SPOLU cca 1041 eur

Reached€10(1%)

1%
€1,041requested
1contributors
Contribute

project authorPetra Bertová

Rewards

€15Brožúrka aj pre Vás

brozukra3D.JPG

Uveďte poštovú adresu a pošleme vytlačenú brožúrku aj Vám. Poštovné v cene.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€20Časopis Dieťa

sk_dieta.jpg

Uveďte poštovú adresu a pošleme Vám výtlačok časopisu Dieťa s naším článkom.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€30Tričko

t-shirt_back.jpg

Uveďte poštovú adresu a pošleme Vám tričko s potlačou v slovenskej, českej alebo anglickej verzii. Poštovné v cene.

Expected delivery of the reward: November 2022

The number of rewards is not limited

Reward unavailable