Stan_porada.JPG

Investigátori: Biorezonancia Film & Video

Dokumentárny filmový projekt, ktorý zaostruje na všeobecne rozšírené, no vedecky nepreskúmané fenomény.

Investigátori: Biorezonancia

Reached€2,597(104%)

104%
€2,500requested
76contributors
ContributeRewards

ČO ROBÍME?

Nakrúcame pilotný film budúceho dokumentárneho cyklu. Do života dnešného človeka často vstupujú javy a fenomény, ktoré vyvolávajú rozporuplné reakcie – zdá sa, že pomáhajú, ale vzbudzujú aj výraznú nedôveru. Biorezonancia, homeopatia, aura a mnohé ďalšie, o ktorých sme počuli všetci. Polarizujú spoločnosť čiastočne aj vďaka tomu, že im chýba seriózny vedecký prístup, založený na faktoch a argumentoch.

Dokumentárny cyklus Investigátori chce zaostrovať svoju pozornosť práve na tieto fenomény a ponúknuť im možnosť dokázať, či skutočne fungujú . Pilotná časť sa bude venovať populárnej metóde súčasnej alternatívnej medicíny - biorezonancii, ktorú už využívajú aj mnohí atestovaní lekári. Dokáže liečiť? Alebo je výmyslom, ktorý slúži na oklamanie dôverčivých pacientov? Na akom princípe vlastne funguje? Na ploche 50 minút sa pokúsime zodpovedať základné otázky, ktoré používanie biorezonancie vyvoláva.

Názov „Investigátori“ vznikol poslovenčením anglického výrazu „Investigator“. Ten má v angličtine dva významy – jeden predstavuje výskumníka, bádateľa, ktorý koná na vlastnú päsť a v zásade nemusí so svojimi výsledkami oboznamovať verejnosť, v druhom význame označuje vyšetrovateľa, investigatívca, či žurnalistu, ktorého poslaním je práve informovať verejnosť o výsledkoch určitého bádania. Hlavní protagonisti nášho projektu sú kombináciou týchto dvoch významov – jedni bádajú (vedci), druhí zverejňujú (filmári).

 

PREČO TO ROBÍME? 
Alternatívna medicína sa z periférie verejného záujmu dostala v poslednom čase do jeho centra. Má svojich jednoznačných zástancov na jednej strane a nezlomných odporcov na strane druhej. Zámerom filmu je aj preto v prvom rade zorientovať verejnosť v množstve protichodných informácií, ktoré sa k nej dostávajú. Štúdie renomovaných vedeckých kapacít budeme konfrontovať so skúsenosťami pacientov, pripravili sme dokonca niekoľko experimentov, na ktorých môže biorezonančný prístroj potvrdiť, alebo vyvrátiť tvrdenia o svojej (ne)funkčnosti.

Naším cieľom je nakrútiť kvalitný vedecko-populárny film, neskôr snáď aj celý cyklus podobných filmov, nie kohokoľvek zhadzovať či obhajovať. Téma projektu je kontroverzná a svojou účasťou na projekte riskujú predovšetkým účinkujúci – vedeckí pracovníci, praktikujúca biorezonančná terapeutka či výrobcovia prístroja. Práve kontroverzie, ktoré môže téma vyvolávať, sú však predpokladom diváckeho záujmu, a teda vyvolania verejnej diskusie, ktorú považujeme za mimoriadne dôležitú a bez ktorej by existencia filmu nemala zmysel.

 

ČÍM JE PROJEKT UŽITOČNÝ? 
Premisou filmu o biorezonancii, ale i potenciálnych ostatných dielov je základná otázka: Je to pravda, alebo podvod? Uvedomujeme si, že svet nie je „čiernobiely“, preto bude dokument vyvážený – necháme priestor na vyjadrenie zástancom oboch táborov – obhajcom i skeptikom. Neznamená to však, že divák ostane na konci filmu stratený v spleti rôznorodých argumentov. Naopak – výsledky experimentov aj odpovede na naše priamočiare otázky budú dostatočne jasnými indíciami, aby si divák mohol sám vytvoriť názor.

Danka Váradyová, biorezonančná terapeutka:

„Projekt Investigátori je užitočný v tom, ze dáva rovnaký priestor na vyjadrenie obidvom stranám. Na jednej strane nám, ktorí sa zaoberáme Biorezonanciou a na strane druhej aj skeptikom. Je to prvý a zatiaľ aj jediný projekt, ktorý sa objektívne púšťa do hĺbky danej problematiky detailným a pracným prieskumom, zisťovaním a overovaním skutočnosti.“

MUDr. Tomáš Ondriga, iniciatíva Lovci šarlatánov:

„Projekt Investigátori pomáha priniesť informácie a rôzne pohľady na kontroverzné témy týkajúce sa aj toho najcennejšieho, čo máme - zdravia. Okrem klasických názorov "pre a proti" sú jeho súčasťou zaujímavé pokusy, ktoré dokážu vniesť viac svetla do danej problematiky. Mnohé z nich sú pomerne unikátne, nikto na svete ich ešte nerobil a nezdokumentoval do takej podoby, ako to robia práve Investigátori. Výsledkom budú cenné informácie nielen pre laikov, ale i odborníkov.“

 

NA ČO PRISPIEVATE?

Vďaka Vašim príspevkom budeme môcť dokončiť pilotnú časť projektu a prostredníctvom tejto časti budeme môcť Investigátorov prezentovať televíziám. Film tak bude fungovať ako kompletné a svojbytné dielo, bude však môcť stáť aj na začiatku série, ktorá bude odhaľovať pozadie ďalších fenoménov.

Produkciu filmu podporil Audiovizuálny fond, ktorý tak do nás, debutujúcich tvorcov, vložil veľkú dôveru. Nám sa však podarilo zájsť ešte o kúsok ďalej, než sme pri nastavovaní rozpočtu plánovali – absolvovali sme niekoľko zahraničných ciest kvôli nakrúteniu dôležitých rozhovorov a realizujeme experiment v spolupráci s odborníkmi, ktorí sa k nám pridali v priebehu nakrúcania. Nesmierne sa tešíme z vývoja projektu a jedinou prekážkou pred jeho dokončením je práve nedostatok financií. Aj s Vašou pomocou budeme môcť verejnosti ukázať, ako to s tou biorezonanciou v skutočnosti je!  

 

KTO SÚ INVESTIGÁTORI?

Mgr. art. Peter Pokorný, režisér a scenárista 
Doktorand na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave sa s ostatnými „investigátormi“ zoznámil popri nakrúcaní svojho absolventského filmu. V spolupráci sa neskôr rozhodli pokračovať aj na profesionálnej báze a po vyše dvoch rokoch spoločného úsilia vytvorili koncept projektu Investigátori. Jeho ambíciou je ponúknuť seriózny pohľad na javy, ktorých vedecké vysvetlenie zatiaľ nepoznáme, alebo je laickej verejnosti z rôznych dôvodov neznáme.

Mgr. Michal Teplan, PhD., fyzik
Michal Teplan vyštudoval Teoretickú fyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo zbiera materiály o nezvyčajných fenoménoch a v rámci projektu Investigátori sa chce zamerať predovšetkým na ich fyzikálne princípy. Ako spoluautor scenára verí, že projekt prispeje k tomu, aby sa diváci vzdelali a tým nielen rozšírili svoje poznanie, ale aj zmenšili svoju zraniteľnosť. Informačnú kartu Michala ako zamestnanca SAV si môžete pozrieť tu.  

RNDr. Oliver Štrbák, PhD., biofyzik
Oliver Štrbák je absolventom štúdia biofyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. V súčasnosti pracuje v Martinskom centre pre biomedicínu na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Tvrdí, že je na škodu veci, keď moderná veda nevenuje pozornosť určitým fenoménom, ktoré sú často spájané s alternatívnou medicínou či ezoterikou. Mnohé z nich by sa podľa neho po dôkladnejšom štúdiu dali súčasnými poznatkami objasniť, čím by sa predišlo zbytočnej mystifikácii a závery by bolo možné použiť v prospech celej spoločnosti.

Mgr. Lukáš Jánoš, religionista
Lukáš Jánoš, absolvent štúdia porovnávacej religionistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, je odborným konzultantom projektu a jeho tematika je mu veľmi blízka. Predpokladá, že súčasťou dnešného trendu príklonu časti populácie k tzv. „new age“ hnutiam a tendenciám je aj výskyt veľkého počtu neodôvodniteľných terapeutických metód. Ich prípadné vedecké vysvetlenie či vyvrátenie považuje za dôležité, rovnako ako pátranie po empirickom základe a konfrontácii názorov jednotlivca s realitou.  

Reached€2,597(104%)

104%
€2,500requested
76contributors
Contribute

project authorInvestigátori

Rewards

€5Poďakovanie

Osobné poďakovanie od tvorcov e-mailom a na facebookovom profile projektu. Každá pomoc je viac ako vítaná!

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€15Magnetka

Poďakovanie a tematická magnetka, ktorá dá Vašej chladničke nečakane investigatívny charakter.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€30Malý investigátorský balíček

Poďakovanie, tematická magnetka a pero pre tých, ktorým vlastná investigatíva nie je cudzia.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€50Pozvánka na súkromnú premiéru a malý balíček

Malý investigátorský balíček (poďakovanie, magnetka a pero) spolu s pozvánkou na súkromnú premiéru filmu pre podporovateľov projektu.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€100Pozvánka na súkromnú premiéru a veľký balíček

Veľký investigátorský balíček (poďakovanie, magnetka, pero a investigátorský plášť) spolu s pozvánkou na súkromnú premiéru filmu pre podporovateľov projektu.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€150Pozvánky na súkromnú premiéru a partnerský balíček

Partnerský investigátorský balíček (poďakovanie, magnetka, pero a dva plášte) spolu s dvomi pozvánkami na súkromnú premiéru filmu pre podporovateľov projektu.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€500Večera s Investigátormi

Partnerský investigátorský balíček (poďakovanie, magnetka, pero a dva plášte) spolu s dvomi pozvánkami na súkromnú premiéru filmu pre podporovateľov projektu a na večeru s Investigátormi pripravenými diskutovať o Vami zvolenej téme.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable