modry-sum.jpg

Get Lukáš back on stage - Broken Master tour 2024

P. Cools

€73

T-shirt with a graphic of my coming album --- triko s motivem nacházejícího alba

N. Romeo

€25

The key ring --------Přívěšek na klíče

F. Veggie

€40

T-shirt with a graphic of my coming album --- triko s motivem nacházejícího alba

Anonym

€90

privat Tea ceremony at Hvozd --- osobní čajový obřad ve Hvozdu

Anonym

€40

lukas

€390

Anonym

€20

The key ring --------Přívěšek na klíče

L. Weber

€20

The key ring --------Přívěšek na klíče

M. Beerová

€20

The key ring --------Přívěšek na klíče

J. Žižkovská

€20

You can start my performance by reciting your own poetry --- Můžeš zahájit mé vystoupení recitací vlastní básně

Anonym

€50

throw in the hat --- něco do klobouku a panáček zatroubí

R. Jakubik

€40

T-shirt with a graphic of my coming album --- triko s motivem nacházejícího alba

Anonym

€40

T-shirt with a graphic of my coming album --- triko s motivem nacházejícího alba

J. Žižkovská

€20

The key ring --------Přívěšek na klíče

D. Grenville

€40

T-shirt with a graphic of my coming album --- triko s motivem nacházejícího alba

Anonym

€20

You can start my performance by reciting your own poetry --- Můžeš zahájit mé vystoupení recitací vlastní básně

Reached€2,308(115%)

115%
€2,000requested
30contributors
Contribute

project authorlukas

Rewards

€10throw in the hat --- něco do klobouku a panáček zatroubí

Bez názvu 4.jpg

I'm just throwing in the hat because the transcendental cosmic vibration is enough for me and I don't need anything material --- Házím do klobouku jen tak, protože mi stačí transcedentální vesmírná vibrace a nepotřebuji nic hmotného

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€20The key ring --------Přívěšek na klíče

key-ring.jpg

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€20You can start my performance by reciting your own poetry --- Můžeš zahájit mé vystoupení recitací vlastní básně

buda.jpg

or by the dance of Yours --- nebo vlastním tanečkem!

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€30Wave from the stage with a personal greeting --- zamávat z pódia s osobním pozdravem

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€40T-shirt with a graphic of my coming album --- triko s motivem nacházejícího alba

odmenatriko.jpg

Expected delivery of the reward: December 2023

Number of available rewards: 15/20

Reward unavailable

€90privat Tea ceremony at Hvozd --- osobní čajový obřad ve Hvozdu

tea.jpg

There will be served Kee Mun tea together with shakuhachi tune in zen gardens of Hvozd. podávat se bude Kee Mun Mao Feng Imperial v našich zenových zahradách a to i s flétnou shakuhachi

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€100Thunderbolt rhythm sticks --- rytmická dřívka Thunderbolt

drivka-odmena.jpg

Rhythm sticks of our production - made of black lotus tree and burned https://pilnaj.com/eng/galerie-prislusenstvi/index.html --- Rytmická dřívka naší výroby z Akátu,opálená. najdete zde: https://pilnaj.com/eng/galerie-prislusenstvi/index.html

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€130Didgeridoo mouthpiece protector - ochraný kryt náustku didgeridoo

IMG_20231020_115544.jpg

https://pilnaj.com/eng/galerie-prislusenstvi/krytEN.html

Expected delivery of the reward: December 2023

Number of available rewards: 14/14

Reward unavailable

€250home acoustic concert of the Three Flutes --- Domácí akustický koncert Tři Flétny

3fletny.jpg

A home acoustic concert on the Three Flutes, interspersed with a small lecture on the original philosophies associated with them... why the didgeridoo can be a flute, why Fujara of mine is actually Fukara and also something about the monks of Komusó. for 20 listeneres max. 40minutes --- Domácí akustický přednes na Tři Flétny, propojené s malou přednáškou o puvodních filosofiích s nimi spojenými... proč didgeridoo může být flétnou, proč má Fujara je vlastně Fukara a též cosi o mniších Nicoty. Pro max. 20. posluchačů. cca 40min.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€400performance Broken Master

modry-sum.jpg

full power performance Broken Master. Voice-Didgeridoo-Flutes and looper. Requires amplification. If I shall arrange the sound, is it +200euro.Travenling costs has to be paid extra. Does not apply to political or comercial evets. --- představení BROKEN MASTER. Hlas-didgeridoo-flétny a smyčkovač. Vyžaduje ozvučení. Pokud mám ozvučení zařídit sám je to o 200euro více. Cestovní náklady musí být vyplaceny navíc. Nevztahuje se na politické či komerční události.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€1,000Dual-didgeridoo Golden Flash --- oboustraně hratelná cestovní didge Golden flash

odmena-didg.jpg

Both-sides playable traveling didgeridoo in leather case, providing two drones. more: https://pilnaj.com/eng/galerie-didgeridoo/2021dual-akat-goldenflashEN.html

Number of available rewards: 3/3

Reward unavailable