modry-sum.jpg

Get Lukáš back on stage - Broken Master tour 2024

Selected reward

€10throw in the hat --- něco do klobouku a panáček zatroubí

Bez názvu 4.jpg

I'm just throwing in the hat because the transcendental cosmic vibration is enough for me and I don't need anything material --- Házím do klobouku jen tak, protože mi stačí transcedentální vesmírná vibrace a nepotřebuji nic hmotného

The number of rewards is not limited

Support project Get Lukáš back on stage - Broken Master tour 2024

Reward delivery address

Custom message to specify the reward

Contribute to a project with a selected reward