A.jpg

Eastside Architecture / Súčasná architektúra na východe Slovenska Knihy

VÝCHOD ŽIJE! Kniha predstaví 40 kvalitných architektonických realizácií, ktoré vznikli prevažne v prvej dekáde nového milénia na východe Slovenska.

This project can no longer be supported

The opportunity to contribute to the "Eastside Architecture / Súčasná architektúra na východe Slovenska" project has ended.