Snímek obrazovky 2022-11-20 112147.png

ReachedCZK 120,600(110%)

110%
CZK 110,000requested
40contributors
ContributeRewards

DOMOV BYSTRÉ, o. p. s. poskytuje pečovatelskou terénní službu v Bystrém a dalších 22 obcí/měst kraje Pardubického a Vysočiny. 

Pečovatelská služba se zaměřuje na poskytování pomoci lidem, kteří se ocitli v sociálně nevýhodné situaci v důsledku stárnutí, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc druhé osoby. Tato služba je poskytována v rámci domácího prostředí klienta a je uzpůsobena jeho individuálním potřebám. Obsahuje celou řadu služeb, jako například pomoc při osobní hygieně, oblékání, zajištění běžného chodu domácnosti, dovoz a podávání obědů, nákupy, doprovod při pochůzkách nebo k lékaři.

Poskytování pečovatelské služby je zajištěno tak, aby mohl člověk setrvat maximální dobu ve svém přirozeném prostředí, ve své vlastní domácnosti. Snažíme se klienty podporovat v jejich vlastní soběstačnosti.

 

Rádi bychom s ohledem na ekonomickou náročnost provozu zakoupili elektroskútr, který by sloužil k dopravě ke klientům, kteří nejsou od Bystrého tak vzdálení. Vzhledem k náročnosti terénu, který často musíme ke klientům zdolat  potřebujeme elektroskútr se silnějším motorem, proto jsme vybrali elektroskútr E-Surus s motorem 4000W a li-on baterii 72V/52Ah. Součastí tohoto elektroskútru není ale velký úložný box, který pečovatelky budou využívat například na jídlonosič při dovozu oběda či nákupu klientovi. Tento úložný box bude zakoupen zvlášť, ale jeho cena je zahrnuta v celkové požadované částce.

Věříme, že si vyberete nějakou z našich odměn a podpoříte tak tím náš projekt. Děkujeme!

ReachedCZK 120,600(110%)

110%
CZK 110,000requested
40contributors
Contribute

project authorDOMOV BYSTRÉ o.p.s

Rewards

CZK 250Podporovací

Podpořte projekt pro dobrý pocit.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 500Poděkování

Poděkování za Vaší podporu na webu společnosti DOMOV BYSTRÉ, o. p. s. https://www.domovbystre.cz/

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000Malá propagační samolepka

Odměnou za Váš příspěvek bude propagační samolepka nalepená na boční straně zakoupeného elektroskútru.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 2,000Přednáška a diskuze na téma ''Jak komunikovat s lidmi s demencí''

Komunikace s lidmi s tímto onemocněním je často velmi složitá a přináší spoustu komplikovaných situací. Na této přednášce se dozvíte, jak těmto situacím předejít.

Number of available rewards: 15/15

Reward unavailable

CZK 2,000Větší propagační samolepka

Tímto příspěvkem získáte větší propagační samolepku na boční straně zakoupeného elektroskútru + poděkování na webových stránkách pečovatelské služby + darovací certifikát.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 4,000Hodinové trénování paměti pro blízkou osobu

Máte ve svém blízkém okolí někoho z rodičů či prarodičů komu paměť již tolik neslouží a rádi by strávili hodinu trénování paměti dle jejich potřeb? K této odměně samozřejmě patří i propagační samolepka na boční straně elektroskútru, darovací certifikát a poděkování na webu DOMOVA BYSTRÉ a v městských novinách.

Number of available rewards: 7/8

Reward unavailable

CZK 4,000Větší propagační samolepka + poděkování

Nechcete hodinu trénování paměti, ale rádi byste přispěli stejnou částkou? Získáte tím větší propagační samolepku na boční straně elektroskútru, poděkování na webových stránkách DOMOV BYSTRÉ a v novinách města Bystrého. Součástí je i darovací certifikát.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5,000Menší propagační samolepka na přední straně elektroskútru

Propagační samolepka menšího rozměru na přední straně elektroskútru, poděkování na webových stránkách pečovatelské služby a v novinách města Bystré. Darovací certifikát.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000Velká propagační samolepka na přední straně elektroskútru

Velká propagační samolepka, která bude nalepena na přední straně elektroskútru, darovací certifikát a poděkování na webových stránkách pečovatelské služby, v městských novinách a ve výroční zprávě DOMOVA BYSTRÉ, o.p.s.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 100,000Propagace (samolepka, web, noviny, výroční zpráva) + přednáška + prohlídka společnosti + trénování paměti pro blízké

Velká propagační samolepka, která bude nalepena na přední straně elektroskútru, darovací certifikát, poděkování na webových stránkách pečovatelské služby, v městských novinách a ve výroční zprávě DOMOVA BYSTRÉ, o.p.s. Prohlídka prostor DOMOV BYSTRÉ a káva s ředitelkou organizace. Součástí odměny je i hodina trénování paměti pro Vaše blízké či přístup na přednášku ''Jak komunikovat s lidmi s demencí''

The number of rewards is not limited

Reward unavailable