Snímek obrazovky 2022-11-20 112147.png

ReachedCZK 61,050(56%)

56%
CZK 110,000requested
20contributors
19 daystime left
ContributeRewards

DOMOV BYSTRÉ, o. p. s. poskytuje pečovatelskou terénní službu v Bystrém a dalších 21 obcí kraje Pardubického a Vysočiny. 

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc lidem, kteří  se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby.  Služba je poskytována v jejich domácnosti a to na základě individuálních potřeb. Jedná se o komplex služeb, které zahrnují např. pomoc při osobní hygieně, pomoc s oblékáním, pomoc při zajištění chodu v domácnosti, dovoz oběda a jeho podání, nákupy, pochůzky a nebo doprovod k lékaři.

Poskytování pečovatelské služby je zajištěno tak, aby mohl člověk setrvat maximální dobu ve svém přirozeném prostředí, ve své vlastní domácnosti. Snažíme se klienty podporovat v jejich vlastní soběstačnosti.

 

Rádi bychom s ohledem na ekonomickou náročnost provozu zakoupili elektroskútr, který by sloužil k dopravě ke klientům, kteří nejsou od Bystrého tak vzdálení. Vzhledem k náročnosti terénu, který často musíme ke klientům zdolat  potřebujeme elektroskútr se silnějším motorem, proto jsme vybrali elektroskútr E-Surus s motorem 4000W a li-on baterii 72V/52Ah. Součastí tohoto elektroskútru není ale velký úložný box, který pečovatelky budou využívat například na jídlonosič při dovozu oběda či nákupu klientovi. Tento úložný box bude zakoupen zvlášť, ale jeho cena je zahrnuta v celkové požadované částce.

Věříme, že si vyberete nějakou z našich odměn a podpoříte tak tím náš projekt. Děkujeme!

ReachedCZK 61,050(56%)

56%
CZK 110,000requested
20contributors
19 daystime left
Contribute

project authorDOMOV BYSTRÉ o.p.s

Rewards

CZK 250Podporovací

Podpořte projekt pro dobrý pocit.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 500Poděkování

Poděkování za Vaší podporu na webu společnosti DOMOV BYSTRÉ, o. p. s. https://www.domovbystre.cz/

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 1,000Malá propagační samolepka

Odměnou za Váš příspěvek bude propagační samolepka nalepená na boční straně zakoupeného elektroskútru.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 2,000Přednáška a diskuze na téma ''Jak komunikovat s lidmi s demencí''

Komunikace s lidmi s tímto onemocněním je často velmi složitá a přináší spoustu komplikovaných situací. Na této přednášce se dozvíte, jak těmto situacím předejít.

Number of available rewards: 15/15

Choose a reward

CZK 2,000Větší propagační samolepka

Tímto příspěvkem získáte větší propagační samolepku na boční straně zakoupeného elektroskútru + poděkování na webových stránkách pečovatelské služby + darovací certifikát.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 4,000Hodinové trénování paměti pro blízkou osobu

Máte ve svém blízkém okolí někoho z rodičů či prarodičů komu paměť již tolik neslouží a rádi by strávili hodinu trénování paměti dle jejich potřeb? K této odměně samozřejmě patří i propagační samolepka na boční straně elektroskútru, darovací certifikát a poděkování na webu DOMOVA BYSTRÉ a v městských novinách.

Number of available rewards: 8/8

Choose a reward

CZK 4,000Větší propagační samolepka + poděkování

Nechcete hodinu trénování paměti, ale rádi byste přispěli stejnou částkou? Získáte tím větší propagační samolepku na boční straně elektroskútru, poděkování na webových stránkách DOMOV BYSTRÉ a v novinách města Bystrého. Součástí je i darovací certifikát.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 5,000Menší propagační samolepka na přední straně elektroskútru

Propagační samolepka menšího rozměru na přední straně elektroskútru, poděkování na webových stránkách pečovatelské služby a v novinách města Bystré. Darovací certifikát.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 10,000Velká propagační samolepka na přední straně elektroskútru

Velká propagační samolepka, která bude nalepena na přední straně elektroskútru, darovací certifikát a poděkování na webových stránkách pečovatelské služby, v městských novinách a ve výroční zprávě DOMOVA BYSTRÉ, o.p.s.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 100,000Propagace (samolepka, web, noviny, výroční zpráva) + přednáška + prohlídka společnosti + trénování paměti pro blízké

Velká propagační samolepka, která bude nalepena na přední straně elektroskútru, darovací certifikát, poděkování na webových stránkách pečovatelské služby, v městských novinách a ve výroční zprávě DOMOVA BYSTRÉ, o.p.s. Prohlídka prostor DOMOV BYSTRÉ a káva s ředitelkou organizace. Součástí odměny je i hodina trénování paměti pro Vaše blízké či přístup na přednášku ''Jak komunikovat s lidmi s demencí''

The number of rewards is not limited

Choose a reward