m_DSC_6616.jpg

Vydání CD Koláče kapely Der Šenster Gob Hudba

Pomozte nám posunout se o krok dále po cestě od pravýkřiku k hudbě sfér. Pomozte nám dopřát Vám kvalitní CD vylisované v opravdové továrně.

m_DSC_6580.jpg

ReachedCZK 20,200(135%)

135%
CZK 15,000requested
65contributors
ContributeRewards

diky2.jpg

 

Ukázky několika písní, jež po dalších zvukových úpravách rovněž naleznete na našem novém CD Koláče, pakliže je podpoříte.

P R Ů Ř E Z   K O L Á Č E M

KDO ŽE JE TO TEN DER ŠENSTER GOB?

Der Šenster Gob je akustická kapela hrající židovskou, romskou a balkánskou hudbu a cestující při tom po celé Evropě v romantickém zeleném karavanu.
Z původního výhradně (speed) klezmerového mužského tria se postupem času stala kapela čtyřčlenná, nejen klezmerová a také víc zpívající, krásná a místy občas dokonce i smutná.

JAKÁ TO PROMĚNA S DER ŠENSTER GOB

Během čtyř letech náramného cestování se postupně měníme z přátel na výletě, kteří si hrají písničky, na přátele v kapele, kteří si dělají výlet. Proto jsme si pořídili mikrofony a snímače, kvalitnější struny, internetovou stránku s obrázky, naučili jsme se anglicky, koupili jsme si mapu Evropy atd.

To ovšem není vše! Rádi bychom nyní potěšili své posluchače (to jste Vy a potom ještě ti další lidi, co se s nimi seznámíme od zítřka dále do budoucna) o krok kvalitnějšími cédéčky, nosiči z opravdické vydavatelské továrny, vylisovanými podle skálopevné matrice a zabalenými v recyklovatelných papírových obalech.

Odpadne nám sice již folklórně zavedená náplň cestování po dálnici v podobě vypalování disků, vystřihování obalů, nalepování obrázků a následného dlouho, předlouho odkládaného uklizení odstřižků papíru – získáme ovšem krabicé plné hudebních nosičů se stoprocentní účinností. Už nikdy nebudeme muset paní do Hradce Králové romanticky posílat jiné CD, protože to, které si koupila, nám zřejmě omylem spadlo do písku na některé z pláží! Budeme profesionálové!

lgdb obr_Stránka_40.jpg

SO WHO IS DER ŠENSTER GOB?

Der Šenster Gob is an acoustic band, playing jewish, gypsy and balkan music and travelling all around Europe in a romantic green caravan.

From the original (speed) klezmer trio, we became a four-membered band, playing and singing many new beautiful, and sometimes even sad songs, often (but not only) taken from the gypsy traditional repertoire.

WHAT A CHANGE WITH DER ŠENSTER GOB?

During four years of intense travelling, we are slowly changing from friends having a trip and playing some songs at the same time, into friends in a band, that are having a trip. That’s why we bought microphones and pick-up’s, better strings, a webpage with pictures, we learned english, we bought a map of Europe and so on.

But that’s not all! We’d like please our listeners (that means You and then also the other people we meet from tomorow to the future) by better made CD’s, discs from a real CD factory, pressed in the highes quality and packed in recyclable paper cases.

We will loose the already folklore time-filling of our higway travelling, which includes burning the discs, scissorring the packages, glueing the pictures and then tiding the rests of the paper from the flloor..that always takes so much time .. but instead, we will get boxes full of music CD’s with hundred-percent reliability. No more romantic „sending a new cd to a woman in Hradec Králové ,“ cause the one she bought probably fell down in the sand on one of the beaches we’ve visited. We will be proffesionals!

 

 

ReachedCZK 20,200(135%)

135%
CZK 15,000requested
65contributors
Contribute

project authorDer Šenster Gob

Rewards

CZK 100zvuk našeho nového CD Koláče

Pokud byste si rádi poslechli náš nový disk, ale jste zásadními odpůrci materiálna, přispějte nám nepatrně. My na Vás za to budeme myslit na našich cestách a k tomu Vám pošleme leteckou poštou Koláče v mp3 ku potěšení Vašich uší, nikoli však očí. If you'd like to listen to our new disc, but you are definitelly against physical materials, donate us just a little bit and we send you an mp3 version of our CD by e-mail.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 160zvuk nového CD Koláče a pohlednice

Pokud se Vám líbí náš nápad, ale zrovinka se nechcete finančně vyčerpat, přispějte nám krapánek. Za odměnu na Vás nejen budeme myslit při našich cestách po Evropě a Asii, až 4000 kilometrů od Prahy, a dodáme Vám leteckou poštou zvuk CD Koláče v mp3, ale pošleme Vám také romantickou ručně nakreslenou pohlednici v naivním stylu, již pro Vás speciálně přichystáme. If you like our project and you don't wanna give us too much, give us a drop. As a reward, we will send you not only the mp3 version of the CD via e-mail, but also a physical handmade postcard!

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 200nové CD Koláče

Pokud se Vám líbí náš nápad a chcete se na něm podílet přímo, a to i včetně jeho výstupu, pošlete nám dvě stovky. My na Vás za to budeme myslit, až budeme v Česku dlíti, a pošleme Vám naše nové náramné CD s vlastnoručními nefalšovanými podpisy našich rukou. If you like our project and you wanna get also the CD, give us two hundreds. We will think of you in Czech Republic and send you the new CD with our handmade signatures.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 300nové CD Koláče a obrázek z cest

Pokud se Vám líbí náš nápad a chcete se na něm podílet přímo, a to včetně jeho výstupu, a ovšem navíc chcete ještě něco speciálního, pošlete nám tři stovky. My za to na Vás budeme myslit při svých cestách Evropou a Asií a pošleme Vám nejen naše nové náramné CD s vlastnoručními nefalšovanými podpisy našich rukou, ale přidáme ještě ručně v naivním stylu nakreslený obrázek něčeho pěkného z našich cest. If you like our project and you wanna get also the CD, give us three hundreds. We will think of you in Czechie and send you the new CD with our handmade signatures and also a handmade picture.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 400dvě CD a obrázek z cest

Pokud se Vám líbí náš nápad a chcete se na něm podílet přímo, a to včetně jeho výstupu, ale ovšem jeden disk pro Vás není dost, a navíc máte zálibu v naivně nakreslených obrázcích, pošlete nám čtyři stovky. My si za to o Vás necháme zdát a pošleme Vám nejen dvě naše nová náramná CD s vlastnoručními nefalšovanými podpisy našich rukou, ale přidáme ještě jeden a půl ručně nakreslených obrázků v naivním stylu. If you like our project and you wanna get also the CD, give us four hundreds. We will send you the new CD with our handmade signatures and also a handmade picture.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000nové CD Koláče a originál koláče z jeho obalu

Pokud de Vám líbí náš nápad dát na obal CD obrázek koláče, který si sami v několika variantách upečeme, ale pomyšlení na koláč ve Vás vzbuzuje nepřekonatelnou touhu na koláč, podpořte nás takto. My Vám za to dodáme naše nové náramné CD Koláče a k tomu ještě v předstihu jeden z koláčů, které použijeme na jejich potisk. Ideální by bylo osobní předání koláče v Praze v den pečení, kolem 15.2.2015. If you like the idea to use a picture of a cake to put on the CD, but you need to eat the cake, while hearing about it, support us and we will give you one of the cakes, we use, ideally in Prague.

Number of available rewards: 1/3

Reward unavailable

CZK 3,500nové CD Koláče a soukromý malokoncert u Vás doma

Pokud se Vám líbí naše pomyšlení na kvalitně vydané CD, ale zároveň zůstáváte příznivci živé hudby, doneseme Vám CD osobně domů a navíc Vám ho ještě celé zahrajeme na živo. Učinili bychom tak během měsíce dubna v nějaký den, kdy nebudeme mít koncert, a to ideálně v Praze, aby to bylo snadné k domluvení. Na automobilový nebo vlakový dosah od Prahy rovněž možno, pokud Vám nevadí dát nám na jízdenku nebo naftu. If you like the idea of a nice quality CD, but still you like live music, we will bring you the CD and play it whole at your place, if it's not too far and you pay the gas.

Number of available rewards: 3/3

Reward unavailable