Logo.png

DAV DVA - revolučný magazín Ostatní

Iniciatíva DAV DVA združuje novú generáciu antikapitalistických autorov. Pomôžte nám vyzbierať financie na prvé číslo nášho magazínu.

The author of the project has not yet published any contribution.

Reached€813(102%)

102%
€800requested
15contributors
Contribute

project authorDAV DVA

Rewards

€5Členstvo v Komunite DAV DVA

Zaslaním čiastky vo výške minimálne 5 € sa aj vy stanete súčasťou úžšieho okruhu čitateľov a podporovateľov – KOMUNITY DAV DVA, neformálnej skupiny sympatizantov, ktorá disponuje právom na informácie ohľadom nášho hospodárenia. Čo to znamená? Budeme vám posielať pravidelné (štvrťročné) správy o hospodárení, v ktorých si budete môcť pozrieť konkrétny rozpis nákladov za uplynulé obdobie. Myslíme si totiž, že každý, kto finančne prispel na našu činnosť, má právo vedieť, ako sa jeho finančné prostriedky použili.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€10Historicky prvé číslo nášho magazínu

Ak nás podporíte aspoň sumou 10 €, získate nielen výtlačok historicky prvého čísla nášho magazínu, ale zároveň aj dobrý pocit z možnosti spolupodieľať sa na novom, zmysluplnom projekte, ktorý je predovšetkým o vás.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€20Prvé číslo + poďakovanie

Pre tých, ktorí prispejú aspoň sumou 20 €, máme okrem výtlačku prvého čísla nášho magazínu zarezervovanú aj špeciálnu odmenu - ich meno sa totiž objaví na našej webovej stránke v poďakovaní, venovanom našim podporovateľom.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€30Prvé číslo + poďakovanie priamo v tiráži

V prípade odmeny 30 € sa vaše meno neobjaví len na webovej stránke, ale aj priamo v tiráži prvého čísla nášho magazínu, kde budete uvedení medzi našimi sponzormi spolu s poďakovaním.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€50Prvé číslo + poďakovanie priamo v tiráži + darček

V prípade tejto sumy sa vám okrem vyššie spomentých odmien zavďačíme aj darčekom - knihou od člena nášho redakčného tímu Lukáša Perného - Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov. Samozrejmosťou je podpis autora a osobné venovanie.

Number of available rewards: 7/8

Reward unavailable

€100Priestor na reklamu

Táto možnosť je určená predovšetkým poctivým podnikateľom, eko-poľnohospodárom, biofarmárom a iným poctivo sa živiacim ľuďom, ktorí by mali záujem o reklamný priestor v našom časopise minimálne v rozsahu polstrany veľkosti A4.

Number of available rewards: 4/4

Reward unavailable

€200Osobné stretnutie a súkromný koncert

Okrem vyššie spomenutých odmien (ak ešte budú dostupné a prejavíte o ne záujem) sa vám príde celý redakčný tím DAV DVA osobne poďakovať a pripraví pre vás zaujímavú prednášku o činnosti DAV DVA, o našich chystaných projektoch ako aj iných zaujímavých témach, súvisiacich s našou činnosťou. Toto stretnutie by sme obohatili aj o kultúrnu vložku, nakoľko viacerí z našich členov sú zároveň aj hudobníkmi ;) Na konkrétnych podmienkach (termín, obsah prednášky, a pod.) by sme sa dohodli e-mailom.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable