6602.jpg

Četníci na Olomoucku a jejich osudy ve víru doby Knihy

Četnický sbor nebyly jen pátrací stanice řešící ty nejzajímavější případy. Byli to lidé a hlavně o nich bude tato publikace.

660.jpg

ReachedCZK 55,200(123%)

123%
CZK 45,000requested
49contributors
ContributeRewards

 

Četníci: muži bdící na pořádek i bránící republiku. Jedni z prvních, kteří se zapojili do odboje a zaplatili za to. Ale také muži, kteří se stali po roce 1948 nepohodlnou připomínkou demokratického Československa a jako takoví byli nepohodlní novému režimu. Mnoho z nich skončilo mezi dělníky, aby vůbec uživili své rodiny. Toto je několik z rolí, které muži v šedomodrých uniformách za svého života v bouřlivém 20. století museli zastávat. S úctou a pokorou je jim věnována tato knížka... 

01 auto.jpg

Před dlouhými lety mi učarovalo předválečné opevnění. Pak jsem ale zjistil, že technické údaje o ráži, kadenci, tloušťce stěn, odolnosti apod. nejsou tak zajímavé, jako osudy lidí. Teprve lidé vytváří atmosféru místa a lidské osudy, které život přináší, by nevymyslel ani ten nejlepší spisovatel. Proto jsem po nich začal pátrat a nejjednodušší bylo začít ve svém okolí. Pro rodilého Olomoučana a fandu První republiky pak už byl jen krůček k objevení četnictva, které na Olomoucku hrálo ve všech obdobích své existence zásadní roli: ať již se jednalo o 19. století a napjaté vztahy mezi Čechy a Němci, rok 1918 se vznikem naší republiky nebo období Protektorátu a četnický odboj...

Příběhy z této doby se nesměly dlouhá léta vyprávět; osoby, jejich obličeje a zážitky odvál čas. Přesto se podařilo ze zaprášených půd a paměti potomků vytáhnout podrobnosti o životě četníků na Olomoucku i na jiných místech, ze kterých četníci do Olomouce přišli. Aby archivy nezůstaly pozadu, začaly pomalu vydávat svá tajemství a doplňovat tak střípky informací do celkové mozaiky, kterou chci předložit v mé knize.
I když se už asi nikdy nepodaří odhalit celou historii tohoto bezpečnostního sboru, můžeme se ji alespoň pokusit nastínit a připomenout mimojiné ty četníky, kteří položili život při boji za naši svobodu. A zrovna v Olomouci a jejím okolí byly tyto oběti vysoké...

vyber.jpg

Kniha má tři části, z nichž každá si najde své čtenáře: v první části seznamuji s historií četnictva a s prameny, které lze pro její poznání využít. Je návodem pro každého, kdo by chtěl zjistit více o svém dědečkovi nebo otci či prostě chce jen pátrat po informacích o četnické stanici ve své obci.
O konkrétní četnické struktuře, o útvarech, které v Olomouci a jejím okolí sídlili, včetně personálního obsazení a změnách způsobených dějinnými zvraty, pojednává druhá část knihy. Zde se také dozvíme, proč byla Olomouc v historii četnictva na Moravě jednou z nejdůležitějších "štací", kdo zde velel a kam a jak daleko musel četník jít, aby splnil služební obchůzku.

04.jpg


Třetí část knihy popisuje odboj v období 1938-1945, do kterého se četníci zapojili významnou měrou, za což také nesli následky. Toto téma je komplexně zpracováno vůbec poprvé a obrovským přínosem je fakt, že se podařilo objevit fotografie všech padlých příslušníků četnictva z Olomoucka včetně jejich životopisných údajů. Je zde také odhaleno, ze které stanice přežil válku pouze jeden jediný četník a s kým se dal po válce dohromady...

Vzhledem k tomu, že již několik let žiji v domě s rodinou a několika sty četníky, je mým snem knihu vydat a připomenout tak osudy těch, kteří dohlíželi na naši bezpečnost a ke kterým se republika v poválečných letech nezachovala zrovna hezky. Rád bych také takto poděkoval potomkům četníků za to, jak mile a ochotně mi vždy vyšli vstříc při mém pátrání, jak mě pustili do svých rodinných alb a věnovali mi čas při osobních schůzkách.

06 ořez.jpg

Díky podpoře Města Olomouc a Olomouckého kraje se podařilo získat základ prostředků potřebných pro vydání knihy, nyní vás žádám o pomoc při získání zbytku potřebných financí.

Kniha v rozsahu 250 stran formátu A5 je doplněna dobovými fotografiemi a archivními dokumenty. Případné prostředky získané nad rámec požadované podpory, budou využity na technické rozšíření publikace (pevné desky, fotografická příloho na křídovém papíře apod.)

Pomozte i vy připomenout lidi, kteří již dávno zmizeli ze světa, ale vždy stáli na straně práva, spravedlnosti a republiky, i když za to často zaplatili krutou daň...

kniha01.jpg

 

kasarni1.jpg

Podporuji četnictvo2.png

ReachedCZK 55,200(123%)

123%
CZK 45,000requested
49contributors
Contribute

project authorJiří Vaněček

Rewards

CZK 150Sympatizant četnického sboru

Sympatizant četnického sboru dostane jako upomínku na svou podporu placku "Mám rád četnictvo" a pochvalné vysvědčení zemského četnického velitelství pro Moravu v Brně, které se bude pěkně vyjímat na zdi kanceláře, obýváku či pokoje...

Expected delivery of the reward: October 2016

Number of available rewards: 68/75

Reward unavailable

CZK 350Délesloužící poddůstojník armády

Knihu vydanou díky Vaší podpoře osobně podepíšu a zašlu na Vaši adresu či předám osobně.

Expected delivery of the reward: October 2016

Number of available rewards: 33/50

Reward unavailable

CZK 500Závodčí

jako četnický elév můžete svůj zápal pro službu ukázat pořízením knihy s poděkováním a placky "Mám rád četnictvo". Vaši instruktoři ve škole četníků na zkoušku budou za projevenou aktivitu rádi. Součástí balíčku pro četníka na zkoušku jest: - kniha s osobním věnováním - poděkování v knize - placka "Mám rád četnictvo"

Expected delivery of the reward: October 2016

Number of available rewards: 37/50

Reward unavailable

CZK 800Četník na zkoušku

Před definitivním přijetím do sboru je třeba ještě nastudovat kasární řád, pořiďte si jej spolu s knihou. Součástí balíčku pro četníky na zkoušku je: - kniha s osobním věnováním - poděkování v knize - placka "Mám rád četnictvo" - reprint "Kasárního předpisu pro četnictvo" z roku 1924 doplněný pozdějšími změnami z Věstníku četnictva a fotografiemi.

Expected delivery of the reward: October 2016

Number of available rewards: 46/50

Reward unavailable

CZK 850Strážmistr

Každý strážmistr, toliko výkonná složka četnictva, by měl znát, co a kdy na sebe. Pro ulehčení je dobré mít stejnokrojové předpisy pěkně na jedné hromadě, v brožurce. V tomto balíčku si můžete stejnokrojové předpisy pořídit pro zábavu i poučení. Součásti strážmistrovského balíčku jsou: - kniha s osobním věnováním - poděkování v knize - placka "Mám rád četnictvo" - kniha "Stejnokrojové předpisy pro četnictvo a jejich změny v letech 1918-1945"

Expected delivery of the reward: December 2016

Number of available rewards: 7/10

Reward unavailable

CZK 900Štábní strážmistr

Ostřílený četnický vlk, štábní strážmistr, slouží u sboru nejméně 10 let. Předpisy zná jak bičem mrská a už zbývají chvíle i na osobní vzdělávání a odpočinek. Taková procházka historickou Olomoucí s důrazem na místa, kde četníci zanechali svoji stopu, jsou vítanou příležitostí pro obojí. V tomto balíčku si můžete pořídit: - knihu s osobním věnováním - poděkování v knize - placku "Mám rád četnictvo" - účast na komentované procházce Olomoucí po četnických stopách, kdy navštívíme místa spojené s četnickou historií, ať v dobrém či špatném (výběr ze 2 termínů)

Expected delivery of the reward: December 2016

Number of available rewards: 29/30

Reward unavailable

CZK 1,000Praporčík

Praporčík pokud není ve službě, věnuje se své rodině. Vhodným dárkem pro děti i manželku je výlet na muzeum předválečného opevnění K-S 5 "U potoka" u Dolní Moravy na pomezí Jeseníků a Orlických hor. A celá rodina může mít vstup zadarmo! Kromě rodinné vstupenky do muzea K-S 5 tento balíček obsahuje: - knihu s osobním věnováním - poděkování v knize - placku "Mám rád četnictvo" - knihu "Kasární předpis pro četnictvo"

Expected delivery of the reward: December 2016

Number of available rewards: 39/40

Reward unavailable

CZK 1,100Absolvent hodnostní školy

Absolvent hodnostní školy, oficiálně školy pro velitele četnických stanic, si rád čte a získává nové informace. Proto se mu budou hodit knihy a poučení získané při procházce četnickou Olomoucí. Za doprovodu okresního četnického velitele se dozví mnoho užitečných infromací i tipů do služby na své stanici, které bude brzo velet. V balíčku obdrží: - knihu s osobním věnováním - poděkování v knize - placku "Mám rád četnictvo" - knihu "Kasární předpis pro četnictvo" - procházku četnickou Olomoucí (výběr ze 2 termínů)

Expected delivery of the reward: October 2016

Number of available rewards: 20/20

Reward unavailable

CZK 1,250Konceptní důstojník

Konceptní důstojník u štábu Zemského četnického velitele je všemi mastmi mazaný a v předpisech zběhlý četník, jenž připravuje zemskému veliteli či jeho pobočníkům spisy tak, aby se pánové nemuseli zabývat kancelářskou prací. Vyniká hlavně v kontrole podřízených četníků, zda nepředkládají svá hlášení či prosby nečitelné, bez podpisu nebo nedejbože na příliš velkém kusu papíru. Všechny tyto knihy se mu budou hodit pro doplnění knihovničky: - kniha s osobním věnováním - poděkování v knize - placka "Mám rád četnictvo" - kniha "Kasární předpis pro četnictvo" - kniha "Stejnokrojové předpisy"

Expected delivery of the reward: October 2016

Number of available rewards: 10/10

Reward unavailable

CZK 1,500Četnický důstojník výkonný

Jak na řízení služby podřízených stanic, pátrání po zločincích nebo výuku četníků, to vše může důstojník výkonný konzultovat při dvouhodinnové seanci s autorem knihy. Zkušenosti moravských četníků v kostce a přehledně! A k tomu navíc: - kniha s osobním věnováním - poděkování v knize - placka "Mám rád četnictvo" - kniha "Kasární předpis pro četnictvo" - kniha "Stejnokrojové předpisy

Expected delivery of the reward: December 2016

Number of available rewards: 18/20

Reward unavailable

CZK 1,500Četnický důstojník správní

Důstojník správní prokazuje svůj hluboký zájem o četnickou službu nejen perfektní prací služební, ale též prací pro sbor v době osobního volna. Proto by v jeho plánech neměla chybět návštěva četnické stanice v Čelechovicích na Hané, kde může zkontrolovat, zdali stanice odpovídá přepisům a jest zde dokonalý pořádek. Expozicí provede sám autor publikace a spoluautor výstavy v jednom. Mimo to je součástí balíčku: - kniha s osobním věnováním - poděkování v knize - placka "Mám rád četnictvo" - knihu "Kasární předpis pro četnictvo"

Expected delivery of the reward: December 2016

Number of available rewards: 20/20

Reward unavailable

CZK 1,800Poručík četnictva

Poručík četnictva prokládá kancelářskou práci péčí o své tělo. Procházka četnickou Olomoucí i návštěva na stanici v Čelechovicích na Hané ve společnosti autora knihy nejen prospěje tělu, ale také procvičí mozkové závity. Mimo obou procházek (výběr ze 2 termínů) obdrží poručík četnictva: - knihu s osobním věnováním - poděkování v knize - placku "Mám rád četnictvo"

Expected delivery of the reward: October 2016

Number of available rewards: 20/20

Reward unavailable

CZK 2,000Kapitán četnictva

Kapitán četnictva má manželku, jenž sama provozuje živnost, která by se dala inserovat na stránkách knihy. Reklamní místo formátu A6 bude zadáno právě pro něj… Jistě jej potěší i počtení, jež je součástí balíčku: - kniha s osobním věnováním - poděkování v knize - placka "Mám rád četnictvo" - kniha "Kasární předpis pro četnictvo"

Expected delivery of the reward: December 2016

Number of available rewards: 18/20

Reward unavailable

CZK 5,000Exponovaný četnický důstojník

Exponovaný četnický důstojník jako nejvyšší představitel sboru ve městě a jeho širokém okolí nesmí vynechat žádnou representativní akci, proto se zúčastní jak procházky Olomoucí, tak komentované prohlídky stanice v Čelechovicích na Hané. Bez něj se nic četnického nemůže konat. Balíček obsahuje: - knihu s osobním věnováním - poděkování v knize - placku "Mám rád četnictvo" - knihu "Kasární předpis pro četnictvo" - účast na procházce četnickou Olomoucí (výběr ze 2 termínů) - účast na komentované prohlídce expozice četnické stanice v Čelechovicích na Hané (výběr ze 2 termínů)

Expected delivery of the reward: October 2016

Number of available rewards: 9/10

Reward unavailable

CZK 10,000Major četnictva

Major u štábu zemského četnického velitelství dbá o dobré jméno četnictva a je jeho stavovskou ctí podpořit knihu tak pěkně pojednávající o sboru. Inserovati bude opět živnost manželky, aby jej pustila na četnickou vycházku Olomoucí i na stanici v Čelechovicích na Hané. V balíčku major nalezne: - knihu s osobním věnováním - poděkování v knize - knihu "Kasární předpis pro četnictvo" - účast na procházce četnickou Olomoucí (výběr ze 2 termínů) - účast na komentované prohlídce stanice v Čelechovicích na Hané (výběr ze 2 termínů) - reklamu v knize formátu A6

Expected delivery of the reward: October 2016

Number of available rewards: 3/5

Reward unavailable

CZK 20,000Zemský četnický velitel

Nejvyšší představitel četnictva na Moravě nesmí chybět u tak významného počinu, jako je četnická knížka. Zvláště pak, když v ní jsou zmíněni ti kamarádi, kteří padli na frontě boje proti zločinu nebo nepříteli okupujícímu naši vlast. Dává se zapsati na první místo mezi podporovatele a pokud mu časový harmonogram dovoluje, účastní se četnické procházky v Olomouci i provádí kontrolní přehlídku na stanici v Čelechovicích na Hané. Kromě knihy s poděkováním na čelném místě a osobním věnováním obdrží navíc jednu stranu formátu A5 k libovolné inserci.

Expected delivery of the reward: December 2016

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable