pexels-lil-artsy-2827798.jpg

brzdíme.cz Ostatní

podpůrná online skupina pro škodlivé návyky a závislosti

pexels-lil-artsy-2827798.jpg

ReachedCZK 0(0%)

0patrons
CZK 1,000Žijeme
Žijeme

Víme, že o projekt je zájem. Jsme motivovaní držet pravidelnost týdenních skupin.

CZK 3,000Rosteme
Rosteme

Pravidelně rozšiřujeme dostupné materiály a nahrávky.

CZK 8,000Sdílíme
Sdílíme

Pokusíme se přeložit a vydat základní manuály k programu MBRP a MBRP-RA (Clinician's Guide) a iniciovat trénink kvalifikovaných facilitátorů v naší geografické oblasti.

Contribute monthlyRewards

Cíle

Cílem projektu brzdime.cz je podpora (prevence a doléčování) škodlivých návyků a závislostí v širokém smyslu:

 • látkové závislosti: nikotin, alkohol, drogy, léky, ...

 • závislostní chování: sociální sítě, jídlo, nakupování, práce, sex, pornografie, sport, sebepoškozování, ...

 • vnitřní reaktivita: častá sebekritika či devalvace ostatních, útočnost, úzkostnost, vyhýbavost, submisivita, …;

Obsah

Projekt poskytuje nástroje tréninku pozornosti (podle klinicky ověřného programu Mindfulness-Based Relapse Prevention — Rolling Admission, MBRP-RA) v českém jazyce:

 • týdenní podpůrné online skupiny vedené kvalifikovanými lektory: veřejně přístupné, zdarma, bez registrace;

 • nahrávky mindfulness meditací pro (pravidelný) trénink pozornosti ve vlastním čase, dostupné na webu brzdime.cz;

 • tamtéž přístupné tematické pracovní listy.

Mindfulness / všímavost znamená průběžnou orientaci ve vlastním prožívání (v těle, pocitech, mysli). Tato dovednost se dá překvapivě dobře samostatně cvičit a je klíčová pro jakoukoliv podobu vědomé autoregulace. V programu MBRP se trénuje především:

 • uvědomování si spouštěčů (např. konflikt, bolest, únava, pocity selhání, osamocení, marnosti, ...);

 • schopnost stavět se ke spouštěči aktivně (ne pouze reaktivně, automaticky);

 • pracovat s obtížnými pocity zdravým způsobem;

 • být k sobě (i ostatním) laskavější;

 • kultivovat životní styl, který závislostní návyky uzdravuje (ne prohlubuje).

Projekt nenahrazuje odbornou péči (toxikologickou, adiktologickou, psychiatrickou, …), může však jít o její vhodný doplněk.

Možnost bezplatné i nepravidelné účasti má zmenšit případnou finanční a časovou bariéru.

Kdo jsme?

Iniciátorem projektu je Václav Šmilauer (pod hlavičkou LessStress.cz) certifikovaný lektor mindfulness (MBSR), zakládající člen Centra pro Mindfulness, facilitátor skupin Prevence relapsu všímavostí (MBRP) a v Thajsku vyškolený učitel buddhistické meditace vipassanā (vipassana.sk).

Na vedení skupin se bude též podílet Katarína Bírešová (též pod LessStress.cz), lektorka MBSR, MBRP, učitelka meditace vipassanā. Má bohaté zkušenosti jako sestra (vč. psychiatrie) a terapeut (hraniční poruchy, závislosti).

K pravidelným skupinám případně přizveme další certifikované lektory MBRP podle potřeby a vlastního uvážení.

ReachedCZK 0(0%)

0patrons
CZK 1,000Žijeme
Žijeme

Víme, že o projekt je zájem. Jsme motivovaní držet pravidelnost týdenních skupin.

CZK 3,000Rosteme
Rosteme

Pravidelně rozšiřujeme dostupné materiály a nahrávky.

CZK 8,000Sdílíme
Sdílíme

Pokusíme se přeložit a vydat základní manuály k programu MBRP a MBRP-RA (Clinician's Guide) a iniciovat trénink kvalifikovaných facilitátorů v naší geografické oblasti.

Contribute monthly

project authorbrzdime.cz

Rewards

CZK 50Korunka ke korunce a brzdíme dál! 💸

pexels-cottonbro-studio-3943723(2).jpg

Pro vás dobrý pocit 🍀 a kultivace štědrosti 💝 Pro nás povzbuzení ✨ a vděčnost 🙏

Number of available rewards: 1000/1000

Contribute monthly

CZK 500Mám jednorázovou pohnutku ke štědrosti 💸

pexels-dom-j-45110.jpg

Pro vás dobrý pocit 🍀 a kultivace štědrosti 💝 Pro nás povzbuzení ✨ a vděčnost 🙏

Limited one-time reward

Number of available rewards: 999/1000

Choose a reward