banictvo male.jpg

Hnedouhoľné baníctvo v Novohrade Knihy

Pomôžte nám vydať knihu mapujúcu kompletné dejiny hnedouhoľného baníctva vo Veľkom Krtíši a okolí

banictvo titulka.jpg

Reached€2,386(239%)

239%
€1,000requested
90contributors
ContributeRewards

Od polovice 19. storočia až do nedávnej minulosti (2015) bolo pre západnú časť slovenského Novohradu charakteristické hnedouhoľné baníctvo. Rozmach baníctva v tomto priestore priniesol premenu Veľkého Krtíša z dediny na mesto, vznik okresu, zmenu krajiny a demografie priestoru. Priniesol tiež celý rad ďalších zmien, ktoré v tomto priestore boli koncentrované do niekoľkých desiatok rokov, a ktoré si s odstupom rokov ani neuvedomujeme. Pritom neexistuje publikácia, ktorá by históriu baníctva v tomto regióne komplexne popisovala. Až doteraz.

Na základe dlhoročného výskumu spracoval Pavol Hronček so spolupracovníkmi rozsiahlu knihu Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša, ktorá sa zaoberá nielen históriou baníctva v okolí Veľkého Krtíša, ale tiež historicko-geografickým opisom regiónu či dopadom ťažby uhlia na krajinu.


Práce pri budovaní drevenej výstuže začiatkom 20. storočia

Kniha Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša bude mať viac ako 550 strán, väčšinou farebných, pretože text je doplnený bezmála tisíckou fotografií a máp. Aby sme takúto rozsiahlu knihu dokázali vydať, spojili sily občianske združenia Novohradský historický spolok a Priatelia histórie Novohradu a tiež vydavateľstvá Miloš Hric a Amtheon. Predbežné náklady na tlač dosahujú pre nás astronomických 11 000 eur (ostatné práce - zalomenie knihy a korektúry - si našťastie vieme spraviť svojpomocne a aj autori knihu napísali bez nároku na honorár). Väčšiu časť peňazí sa nám už podarilo získať vďaka dotácii z BBSK a ďalším partnerom. Veríme, že aspoň časť chýbajúcej sumy sa nám podarí vyzbierať aj prostredníctvom tejto zbierky a ďakujeme vám za podporu!

Pripravovaná kniha bude mať niekoľko prvenstiev:
- prvýkrát sú v katastrálnych územiach jednotlivých sídel presne lokalizované historické banské oblasti
- prvýkrát je história ťažby uhlia spracovaná podľa jednotlivých ťažobných lokalít a nie podľa katastrálnych území, čím sa odstránili mnohé nepresnosti a historické omyly
- prvýkrát sú komplexne spísané dejiny ťažby hnedého uhlia v Medokýšnej doline v baniach Barbora a Eva vo Veľkom Krtíši
- prvýkrát budú publikované historické banské mapy (farebné, kolorované) a mnohé ďalšie súvisiace historické dokumenty vydané do polovice 20. storočia
- prvýkrát budú komplexne zhodnotené negatívne a pozitívne vplyvy na krajinu v regióne Veľkého Krtíša vplyvom ťažby hnedého uhlia (na reliéf, vodstvo, vegetáciu)
- prvýkrát bude podrobne popísaný vznik a vývoj mesta Veľký Krtíš

Veľkým pozitívom je, že kniha na jednej strane spĺňa podmienky vedeckej monografie, na druhej strane je napísaná zrozumiteľne, ľahko a opisne, takže bude prístupná širokej verejnosti.

Chceli by sme ju vydať a verejnosti predstaviť v priebehu tohtoročného leta.


Ukážka jednej z mnohých banských máp, konkrétne detailné zobrazenie bane Barbora z roku 1863

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na kniha.hornohrad@gmail.com

Prikladáme ešte niekoľko ukážok, ako asi kniha bude vnútri vyzerať.

ukazka 2-1.jpg

ukazka 2-2.jpg

ukazka 2-3.jpg

ukazka 2-4.jpg

 

 

 

Reached€2,386(239%)

239%
€1,000requested
90contributors
Contribute

Rewards

€18Kniha pre rýchlych

Kniha Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša pre najrýchlejších z vás. Doručené až domov (platí pre Slovensko).

Expected delivery of the reward: August 2021

Number of available rewards: 0/20

Reward unavailable

€20Kniha

Kniha Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša doručená až domov (platí pre Slovensko).

Expected delivery of the reward: August 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

€21Kniha + zborník

Kniha Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša a k nej [URL="https://www.martinus.sk/?uItem=857015"]Zborník zo Stretnutia regionálnej histórie 2020[/URL], aby ste náš Novohrad spoznali ešte lepšie. Doručené až domov (platí pre Slovensko).

Expected delivery of the reward: August 2021

Number of available rewards: 1/8

Reward unavailable

€23Kniha + Poviedky

Kniha Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša a k nej kniha významného maďarského spisovateľa, inak tiež rodáka z okolia Veľkého Krtíša, Kálmana Mikszátha "Hlas zvona rodnej dediny" (bežne nedostupná). Doručené až domov (platí pre Slovensko).

Expected delivery of the reward: August 2021

Number of available rewards: 0/10

Reward unavailable

€25Kniha s venovaním

Kniha Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša s venovaním autorov. Doručené až domov (platí pre Slovensko). Do poznámky prosím napíšte, pre koho má venovanie byť.

Expected delivery of the reward: August 2021

Number of available rewards: 13/20

Reward unavailable

€30Kniha + Sovietski vojaci

Kniha Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša a k nej kniha Jána Aláča [URL="https://www.martinus.sk/?uItem=824361"]Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska 1968 - 1991[/URL], ktorá sa na tento región pozerá zase z iného uhla. Doručené až domov (platí pre Slovensko).

Expected delivery of the reward: August 2021

Number of available rewards: 6/10

Reward unavailable

€33Kniha + Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne

Kniha Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša a k nej [URL="https://www.amtheon.sk/produkt/hnedouholne-banictvo-pri-badine-a-v-okoli-banskej-bystrice/"]Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice[/URL]. Doručené až domov (platí pre Slovensko).

Expected delivery of the reward: August 2021

Number of available rewards: 0/4

Reward unavailable

€40Kniha + Podzemie Banskej Bystrice

Kniha Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša a k nej kniha Pavla Hrončeka a Richarda Senčeka [URL="https://www.amtheon.sk/produkt/podzemie-banskej-bystrice-a-okolia/"]Podzemie Banskej bystrice a okolia[/URL]. Doručené až domov (platí pre Slovensko).

Expected delivery of the reward: August 2021

Number of available rewards: 0/5

Reward unavailable

€50Kniha + Banícka a lesnícka akadémia

Kniha Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša a k nej v súčasnosti už nedostupná kniha Ivana Herčka [URL="http://www.paseka.sk/index.php?&page=katalog&book=104928"]Banícka a lesnícka akadémia slovom a obrazom[/URL]. Doručené až domov (platí pre Slovensko).

Expected delivery of the reward: August 2021

Number of available rewards: 0/4

Reward unavailable

€54Tri knihy

Tri knihy Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša doručené až domov (platí pre Slovensko).

Expected delivery of the reward: August 2021

Number of available rewards: 8/10

Reward unavailable

€150Sponzor

Na obálke knihy sa objaví vaše logo a okrem toho vám pošleme 5 kusov knihy Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša a niekoľko ďalších našich kníh

Expected delivery of the reward: August 2021

Number of available rewards: 9/10

Reward unavailable

€500Zázrak

Chceme vás podporiť, pretože sa nám páči čo robíte. A my sa odvďačíme. :)

Expected delivery of the reward: August 2021

The number of rewards is not limited

Reward unavailable