C4YLzbrWQAAgI5I.jpg

Ateisté ČR - webový portál Ostatní

Vybudujme ze současných webových stránek Ateisté ČR skutečný ateistický informační a diskusní portál.

Nejdůležitější úkol roku 2021 - sčítání lidu
1/2/2021

Nejdůležitější úkol roku 2021 - sčítání lidu

Rok 2020 opouštíme se zvláštním smutkem, protože víme, že všechny strasti toho roku nepominou jen díky kalendářnímu datu. Jeden z nejdůležitějších úkolů ale máme před sebou.

O půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 začne nové sčítání lidu. V případě našeho ČSÚ je ale maximální snaha po zatemnění otázky vyznání. Poměrně dlouho bylo dokonce oficiálním stanoviskem, že otázka na vyznání nebude vůbec součástí dotazníku.*

Pokusme se trochu vysvětlit, proč je tak důležité uvést "bez vyznání" a nestačí otázku prostě jen nevyplnit.

Impuls k vynechání otázky po konfesi při sčítání lidu roku 2021 vyšel pravděpodobně z církevních kruhů. Nemůžeme tuto domněnku dostatečně podpořit důkazy, ale jen jedna církev u nás dokázala v desetiletí 2001 - 2011 ztrácet průměrně 454 věřících za den.

Nelze sice předpokládat, že by římskokatolické církvi ubývali věřící stejným tempem nadále, protože pak by v době sčítání 2021 byla půl milionu věřících v mínusu. Pravděpodobně ani tak ale nečeká církevní představitele žádná radostná zpráva.

Klesající popularita římskokatolické církve je ve značném rozporu s jejím vlivem na zákony, politiku a média. Pokud zůstane při sčítání vysoký počet lidí, kteří nechají otázku po konfesi nezodpovězenou, bude stále prostor pro velmi volný výklad dat. Jak se to ostatně nyní děje.

Každý má jistě právo si myslet, že vyznání je jeho osobní věc, do které státu nic není, jenže státní aparát se bude chovat podle předpokladu, který mu vyplyne z dat.

Jako nevěřící bychom měli udělat všechno pro to, aby bylo vidět, jak je skutečně náboženství u nás slabé a že nemá ani z důvodu demografického zastoupení žádné právo na speciální výhody ani na to být arbitrem morálky.

Proto vás letos žádáme:

Ateisti! Zaškrtněte při sčítání políčko "bez vyznání".

*) Vinu za tento krok se přitom úřad snažil hodit na rytíře Jedi. K této filmové konfesi se totiž přihlásilo 15 070 obyvatel, což je zhruba 13x více, než kolik se přihlásilo lidí k židovské víře, 1,8x více než kolik se přihlásilo k slezská evangelické církvi  a o 2000 lidí více, než kolik se přihlásilo je svědkům Jehovovým.

ReachedCZK 3,000(43%)

18patrons
CZK 7,000Opravdu malá redakce
Opravdu malá redakce

Začneme redaktorům vyplácet alespoň malé odměny za příspěvky a pořídíme si horkou linku na korektora. Každý rok budeme vytvářet elektronickou publikaci z článků publikovaných v daném roce.

CZK 35,000Opravdová redakce
Opravdová redakce

Za tuto částku už začneme fungovat jako malá redakce a budeme moci občas zaplatit překlady zahraničních článků i s právy na publikování. Začneme každý měsíc vydávat zpravodaj.

CZK 70,000Skutečná nezávislost
Skutečná nezávislost

Více než 70 000 Kč znamená skutečnou nezávislost. Začneme mít trvalou redakci a budeme moci oslovovat zaneprázdněné špičkové autory, vědce a jiné osobnosti. Samozřejmostí je elektronický zpravodaj. Začneme s pravidelnými videocasty.

Contribute monthly

project authorAteisté ČR

Rewards

CZK 50Dobrovolné předplatné

Pokud si myslíš, že si za svou práci od tebe zasloužíme alespoň tolik, co běžný časopis, můžeš nám to takto dát najevo. Budeš-li trpělivý, tak ti už po třech příspěvcích přijde placka s ateistickým áčkem, a za minimálně 5 příspěvků ti na začátku každého roku přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 200Volnomyšlenkář

Záleží ti na tom, aby prostředí v naší zemi už nebylo považováno za diskriminační z hlediska svobody myšlení. Za příspěvek 200 Kč a vyšší ti náleží: Už za jeden (první) příspěvek placka s ateistickým áčkem, a budeš-li trpělivý (minimálně 3 příspěvky ročně), tak ti na začátku každého roku přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku. Při pravidelném přispívání ti po nejméně 6 příspěvcích přijde také tematické tričko. (Pošleme ti jedno každý rok, pokaždé jiné.) Při dosažení 2. cíle ti začne být zasílán elektronický časopis.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 500Myslitel

Opravdu ti záleží na tom, aby u nás zavládla svoboda myšlení a všeobecná informovanost o kritickém myšlení i aktuálních vědeckých názorech na náboženství, vznik vesmíru, evoluci, myšlení i člověka. Už za jeden příspěvek ti náleží placka s ateistickým áčkem a na začátku dalšího roku ti přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku. Za nejméně dva příspěvky dostaneš také tematické tričko. (Rozesíláme každý rok, pro každý rok jiné.) Při dosažení 2. cíle ti začne být zasílán elektronický časopis.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly