C4YLzbrWQAAgI5I.jpg

Ateisté ČR - webový portál Ostatní

Vybudujme ze současných webových stránek Ateisté ČR skutečný ateistický informační a diskusní portál.

Budeme na Prague Pride 2020 i u sloupu
7/28/2020

Budeme na Prague Pride 2020 i u sloupu

Ano, nadcházející měsíc se budou dít věci a my budeme u toho.

Nejprve vám ale dlužíme malou sbírku omluv a vysvětlení. Tento koronavirový rok nás tak nějak zabednil v domácnostech a notně zhoršil naši spolehlivost ve věci výroby a rozesílání odměn. Nešlo přitom ani tak o to, že bychom nebyli schopní rozesílat, jako spíš že jsme se nebyli schopni sejít probrat návrhy a nechat někomu namalovat letošní motivy.

Tedy vězte milí dárci, že jsme na vás nezapomněli.

A teď k těm dalším věcem, na které už jistě netrpělivě čekáte.

V první řadě je tu Prague Pride 2020

Poprvé to bude v pondělí, kdy bude přednášet Petr Tomek od 18 hodin v Pride Life, Život90, Divadlo U Valšů, Karoliny Světlé 286, Praha 1:

Co (také) víme o coming outu

Co to je coming out? Proč je potřeba? Jaké skupiny lidí procházejí coming outem? Mohou například ateisté mluvit o coming outu? Kolik má stupňů? V čem pomůže a v čem zklame? Tento příspěvek do festivalového programu je více „technický“. Měl by vám pomoci pochopit některé paradoxní postoje a reakce lidí, kteří by s vámi měli být „na stejné lodi“.

Asi vám to může připadat trochu troufalé, protože Prague Pride je vlastně v něčem jeden takový velký coming out. Jenže celý problém je mnohem zajímavější. Ateisté jsou totiž druhou skupinou, která po mimo G-L scény používá toto slovní spojení nejčastěji a podobnosti nejsou jen povrchní, jak by mohli dosvědčit ti, kdo si "dali" coming out na oba způsoby.

Podruhé bude v úterý přednášet Jelena na témže místě a také od 18 hodin:

Queer Science

Přednáška na vybraná témata z výzkumu queer témat. Loni jsme si povídali o evolučním původu homosexuality a LGBTQ párech v roli rodičů. Tím ale výzkumy týkající se osob s menšinovou orientací či genderem rozhodně nekončí. V letošní přednášce se podíváme na výběr z nejzajímavějších výzkumů, které se v posledních letech v této oblasti udály. Dojde na vážná témata, jakými jsou třeba přenos pohlavních chorob či diskriminace, ale ohlédneme se i za bitvami už vyhranými či za několika vzácnějšími případy, kdy se do vědy vloudil humor.

Tahle přednáška trochu navazuje na tu loňskou, ale bez její znalosti se obejdete. Na druhou stranu si ji ale můžete také pustit, pokud máte dojem, že by vám její znalost mohla chybět a to zde.

A konečně je tady i trochu místa na zmínku o oné katolické akci u Váňova sloupu, která se má konat 15. 8. za celebrování našeho "oblíbeného" kardinála Dominika Duky. V tuto chvíli neplánujeme vysloveně protidemonstraci. Nicméně pokusíme se připravit materiály na transparenty, které bude stačit jen vytisknout.

 

ReachedCZK 3,000(43%)

18patrons
CZK 7,000Opravdu malá redakce
Opravdu malá redakce

Začneme redaktorům vyplácet alespoň malé odměny za příspěvky a pořídíme si horkou linku na korektora. Každý rok budeme vytvářet elektronickou publikaci z článků publikovaných v daném roce.

CZK 35,000Opravdová redakce
Opravdová redakce

Za tuto částku už začneme fungovat jako malá redakce a budeme moci občas zaplatit překlady zahraničních článků i s právy na publikování. Začneme každý měsíc vydávat zpravodaj.

CZK 70,000Skutečná nezávislost
Skutečná nezávislost

Více než 70 000 Kč znamená skutečnou nezávislost. Začneme mít trvalou redakci a budeme moci oslovovat zaneprázdněné špičkové autory, vědce a jiné osobnosti. Samozřejmostí je elektronický zpravodaj. Začneme s pravidelnými videocasty.

Contribute monthly

project authorAteisté ČR

Rewards

CZK 50Dobrovolné předplatné

Pokud si myslíš, že si za svou práci od tebe zasloužíme alespoň tolik, co běžný časopis, můžeš nám to takto dát najevo. Budeš-li trpělivý, tak ti už po třech příspěvcích přijde placka s ateistickým áčkem, a za minimálně 5 příspěvků ti na začátku každého roku přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 200Volnomyšlenkář

Záleží ti na tom, aby prostředí v naší zemi už nebylo považováno za diskriminační z hlediska svobody myšlení. Za příspěvek 200 Kč a vyšší ti náleží: Už za jeden (první) příspěvek placka s ateistickým áčkem, a budeš-li trpělivý (minimálně 3 příspěvky ročně), tak ti na začátku každého roku přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku. Při pravidelném přispívání ti po nejméně 6 příspěvcích přijde také tematické tričko. (Pošleme ti jedno každý rok, pokaždé jiné.) Při dosažení 2. cíle ti začne být zasílán elektronický časopis.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 500Myslitel

Opravdu ti záleží na tom, aby u nás zavládla svoboda myšlení a všeobecná informovanost o kritickém myšlení i aktuálních vědeckých názorech na náboženství, vznik vesmíru, evoluci, myšlení i člověka. Už za jeden příspěvek ti náleží placka s ateistickým áčkem a na začátku dalšího roku ti přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku. Za nejméně dva příspěvky dostaneš také tematické tričko. (Rozesíláme každý rok, pro každý rok jiné.) Při dosažení 2. cíle ti začne být zasílán elektronický časopis.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly