C4YLzbrWQAAgI5I.jpg

Ateisté ČR - webový portál Ostatní

Vybudujme ze současných webových stránek Ateisté ČR skutečný ateistický informační a diskusní portál.

Ateisté ČR - webový portál

ReachedCZK 2,100(30%)

15patrons
CZK 7,000Opravdu malá redakce
Opravdu malá redakce

Začneme redaktorům vyplácet alespoň malé odměny za příspěvky a pořídíme si horkou linku na korektora. Každý rok budeme vytvářet elektronickou publikaci z článků publikovaných v daném roce.

CZK 35,000Opravdová redakce
Opravdová redakce

Za tuto částku už začneme fungovat jako malá redakce a budeme moci občas zaplatit překlady zahraničních článků i s právy na publikování. Začneme každý měsíc vydávat zpravodaj.

CZK 70,000Skutečná nezávislost
Skutečná nezávislost

Více než 70 000 Kč znamená skutečnou nezávislost. Začneme mít trvalou redakci a budeme moci oslovovat zaneprázdněné špičkové autory, vědce a jiné osobnosti. Samozřejmostí je elektronický zpravodaj. Začneme s pravidelnými videocasty.

Contribute monthlyRewards

Představte si svět, ve kterém generace lidských bytostí věří, že některé filmy jsou od Boha, nebo že zvláštní software byl Bohem kódovaný. Představte si budoucnost, v níž se miliony našich potomků navzájem vyvraždí při sporech o výklad filmu Hvězdné války nebo Windows 98.
Může být něco - skutečně cokoli - komičtějšího?
A přesto, že je to více než směšné, v takovém světě žijeme.

Sam Harris: Konec víry

logoA.png

Chceme z webových stránek Ateisté ČR postupně vytvořit skutečný informační portál, od ateistů pro ateisty, protože je to třeba. Něco takového ale stojí víc než náš čas a naše úsilí.

cile3.jpg

Naše republika patří mezi nejateističtější země na světě, přesto se naši nevěřící spoluobčané často neumí náboženské rétorice bránit a náboženství tu má nezaslouženě velké místo v politice, veřejných médiích, zákonodáraství... 

Ateisté jsou státními médii uráženi a jejich názory ignorvány. Jménem ateistů často v České televizi i Českém rozhlase mluví věřící.

Už před pěti lety jsme se rozhodli s tím něco udělat.

Z původních stránek už vyrostl docela slušný portál, který ale přesto nemá skutečnou stálou redakci a všechny články, které na něm najdete, byly sepsány bez nároku na jakýkoli honorář. Pokud se chceme v kvalitě, ale hlavně také v našich možnostech posunout dál, potřebujeme pevnější základ než jen ochotu autorů spolupracovat.

Vyšší kvalitě by jistě prospělo, kdybychom mohli naše redaktory úkolovat, vysílat na akce pořádané zahraničními organizacemi, a samozřejmě nám schází i stálý překladatel a jazykový korektor. A konečně by se nám občas hodilo moci zaplatit i za autorská práva, rešerše, monitoring nebo vlastní výzkumy.

Zkrátka chceme začít dělat tu ateistickou novinařinu trochu víc z gruntu.

Možná si říkáte, že je to kázání přesvědčeným, ale z našich zkušeností i anket vyplývá, že je česká společnost poměrně silně nevzdělaná v oblasti kritického myšlení a vědeckého skepticismu. (Už proto, že takové literatury je v češtině minimum.) Kromě toho právě kritika náboženství a i celé ateistické hnutí prochází poměrně bouřlivým vývojem, o kterém stojí za to informovat.

Nechceme proto kázat, ale nabízet společnosti témata k diskusi.

 

Máme dobré důvody vést diskusi:


o ateismu s věřícími

Věřící totiž jinak rádi zapomínají, že tu vedle nich také existujeme, a mají sklon rozhodovat za nás na náš úkor. Zároveň tu také chceme být pro každého, kdo začne pochybovat, že je nauka lidí doby bronzové potřebná k tomu, abychom byli morální, že na světě existuje kniha sepsaná stvořitelem vesmíru, který se zároveň zajímá o to, jestli jsou jeho stoupenci obřezáni, nebo jestli věří v existenci neviditelných a nehmotných bytostí. Pro lidi, kteří už přišli na to, že ona moudrost, kterou hledali v náboženství, v něm není.

ombudsman.jpg

o ateismu s ateisty

Přestože nemalá část lidí v této republice jsou ateisté, často neznají základní argumentaci fanatických věřících a neumějí se proti nim bránit. Neznají historii ateismu, a proto věří mnoha mýtům rozšiřovaným věřícími. A máme ještě větší důvod informovat o Novém ateismu, protože většina ateistů, ale ani kritiků tohoto hnutí příliš nechápe, o co v něm jde a proč se ateisté vůbec sdružují a aktivizují. Samozřejmě - chybí tu většina literatury, která už nějakou dobu hýbe bezvěreckým světem.

o ateistech

Protože ateisté jsou v současné době nejvíce pronásledovanou a vražděnou skupinou. Ve 21. století 13 zemí světa trestá ateismus smrtí. A my už víme, že to, co děláme, má smysl.

mishu.jpg

 

o vědeckém skepticismu

Jsme ateisté, protože jsme skeptičtí k mýtům o prospěšnosti náboženství, stejně jako jsme skeptičtí ke všem pověrám. Neznamená to, že jsme neomylní, ale že máme nástroj, jak své omyly odhalovat a napravovat. Navíc většina knih a článků od "klasiků" vědeckého skepticismu nebyla nikdy ani do češtiny přeložena.

o náboženství

Na základě ověřených výzkumů můžeme říci, že není tím, za co je vydáváno, že náboženství moderní společnosti neprospívá, ale škodí, a že dokonce ani v naší poměrně ateistické společnosti není náboženství neškodným koníčkem, pokud vstupuje do rozhodování a řízení nezávislých sekulárních institucí, veřejných médií, politiky a soudnictví.

fry.jpg

o školství

Protože naše školy nejsou pevnosti proti náboženské indoktrinaci a máme doklady o tom, že na nich je přednášen kreacionismus.

kabrt do skol.jpg

o svobodě vyznání

Protože svoboda vyznání je především svobodou od vyznání.

o svobodě myšlení

Protože Česká republika je Mezinárodní humanistickou a etickou unií hodnocená jako země se systémovou diskriminací v oblasti svobody myšlení!

svoboda mysleni.jpg

IHEU: The Freedom of Thought Report/Czech republic

Máme dobré důvody vést diskusi o spoustě dalších témat.

 

Náboženství jsou definována jako systémy zahrnující nadpřirozené bytosti, které je třeba žádat o svolení. My jsme ti, kteří smyšlenky o souhlas neprosí.

 

Také proto se obracíme na vás - skutečné lidi.

 

ReachedCZK 2,100(30%)

15patrons
CZK 7,000Opravdu malá redakce
Opravdu malá redakce

Začneme redaktorům vyplácet alespoň malé odměny za příspěvky a pořídíme si horkou linku na korektora. Každý rok budeme vytvářet elektronickou publikaci z článků publikovaných v daném roce.

CZK 35,000Opravdová redakce
Opravdová redakce

Za tuto částku už začneme fungovat jako malá redakce a budeme moci občas zaplatit překlady zahraničních článků i s právy na publikování. Začneme každý měsíc vydávat zpravodaj.

CZK 70,000Skutečná nezávislost
Skutečná nezávislost

Více než 70 000 Kč znamená skutečnou nezávislost. Začneme mít trvalou redakci a budeme moci oslovovat zaneprázdněné špičkové autory, vědce a jiné osobnosti. Samozřejmostí je elektronický zpravodaj. Začneme s pravidelnými videocasty.

Contribute monthly

project authorAteisté ČR

Rewards

CZK 50Dobrovolné předplatné

Pokud si myslíš, že si za svou práci od tebe zasloužíme alespoň tolik, co běžný časopis, můžeš nám to takto dát najevo. Budeš-li trpělivý, tak ti už po třech příspěvcích přijde placka s ateistickým áčkem, a za minimálně 5 příspěvků ti na začátku každého roku přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 200Volnomyšlenkář

Záleží ti na tom, aby prostředí v naší zemi už nebylo považováno za diskriminační z hlediska svobody myšlení. Za příspěvek 200 Kč a vyšší ti náleží: Už za jeden (první) příspěvek placka s ateistickým áčkem, a budeš-li trpělivý (minimálně 3 příspěvky ročně), tak ti na začátku každého roku přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku. Při pravidelném přispívání ti po nejméně 6 příspěvcích přijde také tematické tričko. (Pošleme ti jedno každý rok, pokaždé jiné.) Při dosažení 2. cíle ti začne být zasílán elektronický časopis.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly

CZK 500Myslitel

Opravdu ti záleží na tom, aby u nás zavládla svoboda myšlení a všeobecná informovanost o kritickém myšlení i aktuálních vědeckých názorech na náboženství, vznik vesmíru, evoluci, myšlení i člověka. Už za jeden příspěvek ti náleží placka s ateistickým áčkem a na začátku dalšího roku ti přijde elektronická publikace všech článků z předchozího roku v několika formátech pro čtečku. Za nejméně dva příspěvky dostaneš také tematické tričko. (Rozesíláme každý rok, pro každý rok jiné.) Při dosažení 2. cíle ti začne být zasílán elektronický časopis.

The number of rewards is not limited

Contribute monthly