startovac_1.png

Adam Smith: Teorie mravních citů Knihy

Pomozte nám vydat tuto vynikající publikaci od zakladatele ekonomie

startovac_3.png

ReachedCZK 119,730(160%)

160%
CZK 75,000requested
126contributors
ContributeRewards

Příští rok uplyne 300 let od narození Adama Smitha. Pomozte nám oživit vzpomínku na tohoto předního skotského myslitele!

Adam Smith právem patří mezi zakladatele ekonomické vědy. Jeho nejvýznamnější dílo Bohatství národů, které zmiňuje slavnou neviditelnou ruku trhu, již česky několikrát vyšlo a stále sklízí úspěchy. Smith ale nebyl jen ekonomem – profesí kterou (si) vynalezl – ale především také osvícenským filosofem. Třináct let pracoval jako vedoucí katedry morální filosofie na univerzitě v Glasgow a toto období později považoval za nejšťastnější a nejužitečnější ve svém životě. Právě během této doby, v roce 1759, poprvé vyšla jedna z nejzásadnějších knih, kterou dodnes zkoumají akademici na celém světě – Teorie mravních citů.

Teorie mravních citů se na chování jednotlivců dívá trochu jiným pohledem, než co bychom dnes nazvali ekonomickým. Kniha zkoumá formování a následné aplikování morálních pravidel jednotlivců ve společnosti. Spojení „ve společnosti“ je klíčové, žádný člověk totiž nežije ve vakuu, ale je obklopen svým okolím, které ho chtě nechtě spoluutváří. Každý tak má možnost pozorovat svoje okolí a jeho reakce na vlastní chování. Jednotlivci se potom skrz tento mechanismus zpětné vazby vzájemně ovlivňují a společně si utváří motivaci chovat se v harmonii se svým okolím. Alespoň tak v hrubých obrysech Smith uvažoval o morálce a chování lidí v polovině 18. století. Akademici se dnes shodují, že Bohatství národů je bychom měli chápat spíše jako doplněk Teorie mravních citů. A pokud již v knihovničce máte druhou Smithovu knihu, zajisté by vedle ní měla být i ta první.

„Teorie mravních citů byla skutečným vědeckým průlomem. Ukazuje, že naše morální představy a činy jsou výsledkem naší přirozenosti jako společenských tvorů. Tvrdí, že tato sociální psychologie je lepším vodítkem pro morální jednání než rozum. Identifikuje základní pravidla obezřetnosti a spravedlnosti, která jsou nutná k tomu, aby společnost přežila, a vysvětluje další prospěšné činy, které umožňují její rozkvět,“ říká Eamonn Butler, ředitel londýnského Adam Smith Institutu.

Smith tak znovu ukazuje, že o ekonomii nepřemýšlel jen jako o prosté matematické úloze o maximalizaci zisku, ale jako o komplexní vědě popisující chování jednotlivců ve společnosti dalších lidí, kde svoji významnou roli hrají i nehmotné či neprodejné vlivy. Bohatství národů potom vystavěl právě na základech, které načrtl v Teorii mravních citů. Sám Smith považoval tuto knihu za svoje vrcholné dílo, které předčí i jeho mnohem slavnější magnum opus. Knihu od prvního vydání prakticky až do své smrti neustále revidoval a vylepšoval.

Teorie mravních citů v češtině vyšla zhruba před 20 lety, od té doby je beznadějně vyprodaná, případně je k dostátní v antikvariátech za několik tisíc. Buďte i vy u publikace nového vydání a oslavte tak Smithovy narozeniny s námi! 

Kniha je aktuálně ve fázi přípravy. Všechny texty jsou již hotové a začínáme připravovat její finální tiskovou podobu. Nyní potřebujeme vaši podporu, abychom mohli zafinancovat tisk v kvalitním provedení. 

Předmluvu do českého vydání TMS, jak se knize říká podle jejího anglického názvu Theory of Moral Sentiments, napsal prof. Dan Klein, uznávaný odborník na Smithovo dílo a zejména tuto knihu. Prof. Kleina plánujeme pozvat také na křest knihy, na který se již můžete těšit. V předmluvě mj. uvádí:

Něco je na TMS nesporné: šíře jejích příznivců. Obdivovatelé TMS se pohybují napříč akademickými a vědeckými obory a disciplínami, napříč zeměmi a kontinenty, a co je nejpozoruhodnější, napříč politickými ideologiemi. Smithův duch má dnes jistě radost, že se setkáváme, abychom se bavili o tom, jak by měl být jeho text interpretován.

Vzhledem k tradiční předvánoční obsazenosti tiskáren očekáváme vytištění knihy na začátku příštího roku. Vyzvednutí knihy na křtu či doručení k vám domů (poštovné je již zahrnuto v ceně) plánujeme do konce prvního čtvrtletí 2023. Očekávaná maloobchodní cena je 679 Kč. 

ReachedCZK 119,730(160%)

160%
CZK 75,000requested
126contributors
Contribute

project authorLiberální institut

Rewards

CZK 500Teorie mravních citů – Early bird

1 výtisk knihy za nejlepší cenu

Number of available rewards: 0/20

Reward unavailable

CZK 600Teorie mravních citů

1 výtisk knihy za zvýhodněnou cenu

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 750Teorie mravních citů vč. e-booku

1 výtisk knihy e-book

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,250Teorie mravních citů^2

1 výtisk knihy 1 původní výtisk knihy v luxusním provedení (číslovaný pamětní výtisk z roku 2005 ve speciální krabičce)

Number of available rewards: 0/20

Reward unavailable

CZK 1,500Smith kombo

1 výtisk knihy 1 výtisk Bohatství národů bonus: e-booky obou knih

Number of available rewards: 8/20

Reward unavailable

CZK 5,000Klasikové do knihovničky

1 výtisk knihy 1 výtisk Bohatství národů 1 výtisk Frédéric Bastiat: Petice za zákaz slunce a jiné absurdity ekonomie 1 poslední (!) výtisk Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět a jiné záhady ekonomie

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

CZK 5,000Večer s Adamem Smithem

3 výtisky knihy Pozvánka pro jednoho na slavnostní večeři s Danielem Kleinem při příležitosti křtu knihy

Number of available rewards: 2/2

Reward unavailable

CZK 7,500Reklama na polovinu strany

Reklama v knize na polovinu strany 5 výtisků knihy

Number of available rewards: 2/4

Reward unavailable

CZK 15,000Reklama na celou stranu

Reklama v knize na celou stranu 10 výtisků knihy

Number of available rewards: 2/2

Reward unavailable