Život on Air - crowfunding kampaň

Podpořit - Život on Air

Podcast souboru Ufftenživot. Ne všechno co děláme se vejde do divadla a tak vznikl Život. Pravidelně o kultivaci života, sebe sama, kultury a světa.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

500 Kč měsíčně Supr

"Hezký, pěkný, nádherný" + Jednou měsíčně máš vstupenku zdarma na všechno co organizujeme offline.

Počet odměn není omezen

Periodická