Život on Air - crowfunding kampaň

Podpořit - Život on Air

Podcast souboru Ufftenživot. Ne všechno co děláme se vejde do divadla a tak vznikl Život. Pravidelně o kultivaci života, sebe sama, kultury a světa.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Odměna (Reward)

100 Kč měsíčně Hezký pěkný

Tvoje jméno bude napsáno na našich webových stránkách. Staneš se jedním z hrdinů, kteří nás podpořili.

Počet odměn není omezen

Periodická